MILWOMEN (MILWomen.pl) w perspektywie EU-EN/DE/FR/ES/RU/JP

Unikatowy na skalę RP/UE/NATO portal proobronny, prowadzony przez „niedoszłą studentkę WAT” (nie spełniającą wówczas kryterium płci) Halinę Kustosz, córkę dwojga oficerów WP, stworzony w ramach strategii CSR firmy LTB Solutions, której prezesem jest absolwent PJWSTK Łukasz Żaczek/ Wydawca portalu. Projekt MILWomen.pl powstał w net’e 26 maja 2016 z okazji święta Wojsk Specjalnych (24.05), w Dniu Matki, na bazie doświadczenia z naszego 1-go w Polsce portalu Kobiety.pl (7.05.1997, Toronto), uzyskującego szereg nagród krajowych i międzynarodowych jak np. statuetka USA „Women of Enterprise Award”, medal UNDP „Ambasador Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce”, statuetka mazowieckiego znaku jakości „Wiktoria” WIP, dyplom „Innowator Roku w Oświacie” MSCDN, dyplom „Mistrz na najlepszy pomysł usprawnienia elektronicznego Punktu Kontaktowego” MCiA, MG. Działalność naukowa MILWomen.pl oparta jest na WIEDZY ekspertów Rady Naukowej, której przewodniczącą jest kmdr rez. Bożena Szubińska, członkini Komitetu ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych NATO, b. Pełnomocnik MON ds. służby wojskowej kobiet, b. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP, będąca autorytetem dla KOBIET nie tylko w Polsce i Europie, ale globalnie…, posiadamy zatem „moc twórczą”.

NASZE INSPIRACJE

1. „Biznes to akt tworzenia” – Tom Peters, Amerykanin, zajmuje 2.poz. światowego rankingu „50 intelektualistów biznesu.”, autor książki „Nowa wojna-nowy biznes”;
2. „Uważam, że należy przeprowadzić pociągnięcie kobiet do służby wojskowej. Nie jest to demokratyczne, aby kobiety nie służyły w wojsku.” – Marszałek Józef Piłsudski, POLAK (Wilno, 1921 – uwaga 95 lat temu!)
3. „Lepiej, żeby się ludzie Ciebie bali, jak lekceważyli” – płk lek. Stanisława Adamowicz, oficer WP, POLKA, „matka” strategii;
4. Inauguracja MILWomen w 2016 (medium globalne, bowiem media to 4-ta władza: po prezydencie, premierze i księdzu, a net-to cały świat i dynamiczne środowisko) – powołanie portalu jest NASZĄ POLSKĄ „odpowiedzią” na wytyczne Europa2000 i rezolucję ONZ z 2000r., mającej na celu zwiększenie udziału kobiet-żołnierzy w działaniach na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
5. „Najwyższą sztuką wojenna jest ujarzmienie nieprzyjaciela bez walki…” – Sun Cy, Chińczyk, „ojciec” wojny psychologicznej;
6. „Najlepsze zespoły projektowe są różnorodne” – Edward de Bono, Amerykanin, „ojciec” kreatywności;
7. „Dezinformacja-oręż wojny” Vladimir Volkoff, Rosjanin, ceniony na Zachodzie ekspert od działań służb specjalnych, jak i sił politycznych, których celem jest realizacja maksymy Sun Cy, „ojca” wojny psychologicznej. „Dziś, kiedy trudniej niż kiedykolwiek rozstrzygnąć co jest owocem naturalnego rozwoju wydarzeń, a co-produktem manipulacji, co informacją, a co-klasyczną dezinformacją, czego dowody mamy na każdym kroku, zarówno w polityce międzynarodowej, jak naszej, polskiej.”– cytat z książki w/w.
Uzupełnienie: 7 pkt. jak w chrześcijaństwie 7 grzechów głównych.

RADA KOBIET MON 2016

Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP MON zostanie powołana w październiku 2016 podczas zjazdu delegatek ze wszystkich rodzajów SZ MON. Szkoda, że MON spóźnił się z tą decyzją – po szczycie NATO i po MSPO (Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego) w Kielcach, które odbywa się w dn. 6-9 września 2016. Dotychczasowa Przewodnicząca Rady kmdr Bożena Szubińska przeszła do rezerwy i jest obecnie Przewodniczącą Rady Naukowej MILWomen.pl.

KOBIETY w Siłach Zbrojnych RP

Kwestia udziału kobiet w armii, korzystania z ich potencjału jest dla NATO oczywista, a w Polsce? Oto przykłady: „Na każdym kroku starano się udowodnić, że jestem za słaba na wojsko. Im bardziej ktoś próbował mnie złamać, tym usilniej chciałam pokazać, że tutaj jest moje miejsce.” – por. Sylwia Klimkiewicz, „Uważam, że należy przeprowadzić pociągnięcie kobiet do służby wojskowej. Nie jest to demokratyczne, aby kobiety nie służyły w wojsku.” – Marszałek Józef Piłsudski (Wilno, 1921 – uwaga 95 lat temu!)

MILWOMEN.PL I NASZA FORMUŁA THINK-TANK

Jesteśmy akceleratorem doświadczenia, wiedzy i kompetencji założycieli, partnerów i członków, prowadzimy tym samym działalność edukacyjną i ekspercką, bliską formule think-tank’u (dot. niezależnego komitetu doradczego o charakterze organizacji non-profit, zajmującego się badaniami i analizami dot. spraw publicznych, a celem działania jest poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie lub wersja szersza ozn. grupę osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie NGO’sy. Działalność think tanków jest finansowana z różnych źródeł tj. organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, a także środki publiczne.

MISJA MILWomen.pl i innowacyjne projekty

BIEŻĄCE PROJEKTY w 2016:
1. KGP – Uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie KGP na 30 znakowe motto z przeznaczeniem na policyjne na radiowozy, którego koordynatorem jest Halina Kustosz, Chief Strategy Officer Technology and Science of Security
e-Magazine „MilitaryWomen”. Hasło MILWomen: CZUJNI-ODWAŻNI-PRAWORZĄDNI, bo tacy powinni być wzorowi pracownicy KGP. Rozstrzygnięcie konkursu – 15 września 2016.
2. MON i KGP – Realizujemy projekt edukacyjny EduPO.pl na rzecz ujednolicenia programu nauczania polskiej młodzieży w zakresie obrony, którego koordynatorem jest mjr rez. Piotr Juraś, ekspert Rady Naukowej MILWomen.pl i nauczyciel klasy wojskowej w Ostródzie.
3. MON – Jako laureat medalu UNDP „Ambasador Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce” odpalony został w 2016 projekt wraz z producentem ŚWIT – innowacyjna formuła do higieny – zestaw dla dynamicznych mężczyzn MilitaryHygiene/MILHygiene, którego koordynatorami są Halina Kustosz/MILWomen, Artur Siwak/SWIT „ojciec chrzesny MILH” i Jerzy Tyszkowski/SWIT. Inauguracja projektu MILHygiene adresowanego do MON, KGP, NGO proobronnych i MSP z branży obronnej – podczas MSPO 2016 (Kielce, 6-9 września 2016).

fot. MILHygiene – innowacyjna formuła do higieny MILWomen & SWIT adresowana do dynamicznych mężczyzn.

MISJA: Skuteczne realizowanie zadań w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach rządowych i samorządowych administracji publicznej oraz stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, wzmocnienie polskiej armii w kreatywne rozwiązania racjonalizatorskie ukierunkowane na innowacje w umundurowaniu i wyposażeniu armii, rozwoju telemedycyny, stworzenie powszechnej ochotniczej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa, a także kierowanie do polityków apeli dot. sprawiedliwych i niskich podatków dla polskich rodzin i polskich drobnych i średnich przedsiębiorców, polską ziemię i budynki pozostawić w polskich rękach oraz wspierać regionalną zdrową polską żywność wolną od GMO, poprawę bezpieczeństwa osób oraz firm i instytucji w real’u jak i w Internecie (organizacyjnym i jednostkowym, majątkowym, zdrowotnym, wizerunkowym), a także wspieranie awansu oraz uznania kobiet we wszystkich aspektach bezpieczeństwa narodowego, w tym promocja merytokracji tj. systemu społecznego uzależniającego pozycję społeczną od zasług. Dodam, pasjonuje nas wdrażanie innowacyjnych projektów na rzecz MON i KGP. Dowodem tego jest odpalenie projektu MILWomen.pl i innowacyjnej formuły do higieny dla dynamicznych mężczyzn MILITARYHygiene.pl, w perspektywie MILHygiene.pl i MILHygiene.eu.