Certyfikowany pion wojskowych klas mundurowych

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

10 maja 2017r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk rozpoczął przesłanie dyrektorom szkół posiadającym w swojej dotychczasowej ofercie edukacyjnej nauczanie w tzw. „klasach mundurowych” list intencyjny, zawierający założenia, cele i harmonogram programu, który finalnie zmierzać będzie do utworzenia „certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie nauczycieli (rezerwistów lub cywilów), czego efektem był różny poziom wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Program pilotażowy zostanie uruchomiony 1 września 2017r. i będzie trwał dwa lata (2 semestry w klasie II, 1 semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym szkolenia poligonowego przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki:
1. przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.
2. pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej.
3. kandydaci na wyższe uczelnie wojskowe będą mieli dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Kwalifikacji szkół do programu dokonują oficerowie Biura do Spraw Proobronnych na podstawie otrzymanych zgłoszeń do 18 maja 2017r. Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszony 1 czerwca br. w Ostródzie – podczas Targów Proobronnych „Pro Defense”.

źródło: Biuro ds. Proobronnych MON

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl