Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa ASzW (21.03.2018)

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzW zaprasza na sympozjum naukowe Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, którego tematem będą: „Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa”.

Sympozjum odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w dn. 21 marca 2018 r., w godz. 10-15.30, w sali im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (bud. 56).

W XXI wieku wzrosło znaczenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, które nie mają cech typowych zagrożeń militarnych. Więcej uwagi poświęca się zagrożeniom cywilizacyjnym i ekologicznym, a także zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Wskutek rozwoju nauki, techniki i przemysłu stale wzrasta liczba czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Dynamika tych przeobrażeń determinuje potrzebę podjęcia dyskusji w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniających się warunkach stało się zadaniem priorytetowym władz i instytucji bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu edukacji.

Głównym założeniem sympozjum jest wymiana poglądów na temat współczesnych wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa oraz jej wielowymiarowych kategorii, obejmujących przede wszystkim sferę psychologiczną, aksjologiczną, epistemologiczną i teleologiczną.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycje wystąpień należy przesłać do dnia 5 marca br. na adres e-mail: m.zadorozna@akademia.mil.pl