Kobiety w SZ RP – statystyki

Rada_wybory_2015_Klub_1_Bazy_Lotnictwa_Transportowego

Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP jest organem społecznym powstałym na podstawie decyzji Nr 464/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2014 r. w ramach zobowiązań wobec NATO w 1999r. i rezolucji nr 1325 ONZ z 2000r. Po przejściu kmdr Bożeny Szubińskiej – pierwszej Przewodniczącej Rady – do rezerwy w kwietniu 2016r. nastąpiło zawieszenie działalności. Od 1 stycznia 2017r. decyzją Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2016 r.w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej z dniem 30 września 2016 r. nastąpiło formalne rozwiązanie Rady. W listopadzie 2016 r. odbyło się posiedzenie wyborcze nowo powołanej Rady ds. Kobiet, na której Przewodniczącą Rady została ppłk Beata Targońska (w stopniu mjr, psycholog z Żandarmerii Wojskowej), która z dniem 1 stycznia 2017 r. objęła obowiązki na zajmowanym stanowisku.

Stan osobowy: W polskiej armii kobiety służą od prawie 30 lat. W 2014 roku kobiety-żołnierze stanowiły 3,2 proc. polskiej armii, w 2015 roku – 4,28 proc., w 2016 jest ok. 5 proc. kobiet-żołnierzy. Dla porównania Słowacja posiada 9,8 proc. kobiet w armii, Czechy – 13 proc., Słowenia – 16 proc.

Rada ds. Kobiet w SZ RP – adres i kontakty:
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

1. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet (od 1 stycznia 2017)- ppłk Beata Targońska (psycholog, ZW), tel. 261.840.200, e-mail: btargonska[at]mon.gov.pl

2. Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet (od 8 marca 2016)- płk Anna Pęzioł-Wójtowicz (WL), tel. 261.871.336, e-mail: apeziol[at]mon.gov.pl

3. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet – kpt. Joanna Jaworska, tel. 261.879.928

4. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet – kpt. mar. Anna Siudak, tel. 261.267.151

W 2017r. Rada ds. Kobiet w SZ RP składa się z 18 członkiń – przedstawicielek Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz uczelni wojskowych.

Rada realizuje zadania na podstawie decyzji Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej. Od kwietnia 2016 portale MON tj. wojsko-polskie.pl i polska-zbrojna.pl nie publikują informacji o służbie kobiet-żołnierzy, organ z MON istnieje od roku, ale działań niestety nie widać. W ostatnich tygodniach media ogólnopolskie ujawniły sprawy molestowania i mobbingu w Żandarmerii Wojskowej. Radzie do Spraw Kobiet zarzucono w tych sprawach bezczynność. Pierwszy materiał dotyczył kapral Anny, żołnierza Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Poszkodowana ujawniła, że była molestowana na służbie i zastraszana, gdy szukała pomocy, napisała list do szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. Kancelaria ministra odesłała sprawę z powrotem do żandarmerii. Obecnie sprawę prowadzi wojskowa prokuratura. Kolejna sprawa dot. szeregowej Ewy z Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, którą dowodził przesunięty już do rezerwy kadrowej, płk Sebastian K. Nastąpiła seria zdarzeń, które w efekcie skutkowało wyrzuceniem ciężarnego żołnierza z wojska. Trzecia sprawa dot. ppor. Marii, byłej policjantki z wydziału kryminalnego we Wrocławiu, która od 2011 r. służy w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, gdzie szefem był płk Sebastian Kalisz. Jak sama twierdzi, była przez niego molestowana i podlegała mobbingowi przez kilka lat, sama odeszła z armii.

Będę kontaktować się z Przewodniczącą Rady ppłk Beatą Targońską celem ustalenia podjętych w tych sprawach działań przez MON i prokuraturę, o czym poinformuję Czytelników.

Lata 1999-2015
Zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP we wszystkich trzech korpusach osobowych pełniło 4.484 żołnierzy – kobiet. Uczelnie wojskowe przyjmują kobiety od 1999r. tj. od przystąpienia Polski do NATO. Kobiety-żołnierze stanowią 4,69 proc. armii SZ RP tj. 4.690 żołnierzy (stan z 9.08.2016 r.) Dane nie uwzględniają kandydatek do OT oraz studentek uczelni tj. WAT (Warszawa), ASzW (Warszawa), WSWL (Wrocław), WSOSP (Dęblin). Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP i Pełnomocnikiem MON ds. służby wojskowej kobiet była kmdr Bożena Szubińska, obecnie po przejściu do rezerwy jest Przewodniczącą Rady Naukowej MILWomen.pl

Działalność Rady ds. Kobiet w SZ RP w latach 1999-2016

kobiety_w_sz_rp_fot_mon
Fot. MON/zoom.mon.gov.pl

Nadal panuje opinia, że armia to nie miejsce dla kobiet, zarówno wśród wojskowych jak i w społeczeństwie. Jednak kobiety-żołnierze pełnią służbę na równi z mężczyznami, uczestniczą w misjach, są dowódcami, saperami, pilotami, nurkami, ratownikami medycznymi, a także często uzyskują najwyższe notowania na uczelniach i kursach.

Stan ewidencyjny kobiet-żołnierzy wg. danych Departamentu Kadr MON:
1. Korpus oficerski – 1213 (27 proc.)
2. Korpus podoficerski – 794 (17,7 proc.)
3. Korpus szeregowych – 2477 (55,24 proc.)

Stan ewidencyjny kobiet-żołnierzy zawodowych w stopniach wojskowych:
– w randze generała – 0 (0 proc.)
– w randze pułkownika – 11 (0,25 proc. wśród kobiet-żołnierzy)
– w randze podpułkownika – 33 (0,74 proc.)
– w randze majora – 117 (2,6 proc.)
– w randze kapitana – 272 (6.07 proc.)
– w randze porucznika – 402 (8,97 proc.)
– w randze podporucznika – 378 (8,43 proc.)
– podoficerów – 794 (17,7 proc.)
– szeregowych – 2 477 (55,24 proc.)

Według stanu na dzień 26.08.2013 r. w Siłach Zbrojnych służyło 90 generałów i ani jednej kobiety w stopniu generała, a także w 2016r. (0 proc. w skali armii).

Dostęp do szkolnictwa wojskowego:
Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych, czyli akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i szkołach podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany ze względu na płeć, natomiast z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

Limit miejsc w szkołach wojskowych uzależniony jest od potrzeb Sił Zbrojnych i jest ogłaszany corocznie w formie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie).

W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielane ze względu na płeć. Absolwentki szkół średnich mogą ubiegać się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia stacjonarne, natomiast absolwentki cywilnych uczelni – o przyjęcie do studium oficerskiego realizowanego w zależności od potrzeb w dwóch uczelniach: Wrocławiu (Wojska Lądowe) i Dęblinie (Siły Powietrzne).

Studentki:
W szkołach wojskowych w tzw. służbie kandydackiej, uczy się obecnie 460 kobiet.

Stan ewidencyjny kobiet-żołnierzy zawodowych w korpusach osobowych:
– wojsk lądowych – 643
– sił powietrznych – 427
– marynarki wojennej – 146
– wojsk specjalnych – 21
– łączności i informatyki – 580
– kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 12
– rozpoznania i walki radioelektronicznej – 138
– przeciwlotniczy – 131
– inżynierii wojskowej – 206
– obrony przed bronią masowego rażenia – 81
– logistyki – 852
– medyczny – 536
– żandarmerii wojskowej – 100
– sprawiedliwości i obsługi prawnej – 36
– finansowy – 23
– wychowawczy – 97
– ogólny – 353
– nieokreślony – 102

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl na podstawie danych BIP MON publikowanych corocznie.