VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” 2017

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” odbędzie się w dniach 27–29 listopada 2017 r., w JW Nowym Glinniku wchodzącym w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

W Forum będą uczestniczyć przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty oraz reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (dla tych placówek przewidziane jest osobne spotkanie).

Głównym tematem Forum będzie Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, której główne założenia zostaną przedstawione podczas Forum. Zamierzeniem MON jest wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej. W ramach Forum, w pracach panelowych, planowane są konsultacje społeczne przedmiotowych rozwiązań. Poruszane będą kwestie dot. pilotażowego Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych, projektu Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, programów Informatyczne zielone garnizony i Strzelnica w każdym powiecie, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego i in. Zaplanowano wystąpienia kuratorów oświaty i przedstawicieli szkół.

Ubiegłoroczne VII Forum odbyło się w dniach 3–8 października 2016 r., w Żaganiu. gdzie zorganizowano I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych. Wśród uczestników byli reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Tematami Forum były kwestie dot. planów resortu edukacji narodowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, współpracy resortu obrony narodowej z placówkami oświatowymi, przedsięwzięć skierowanych do szkół, Wojsk Obrony Terytorialnej, realizacji przez szkoły zapisów „Minimum programowego (…)” i inne. Program Turnieju dostępny był na portalu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando.

Szkoły, których przedstawiciele chcieliby wziąć udział w Forum w 2017r., proszone są o kontakt z właściwym kuratorium oświaty, które dokona kwalifikacji uczestników. Koszty uczestnictwa w Forum i pobytu pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Program Forum oraz lista uczestników zostaną zamieszczone do 20 listopada br. Szczegółowe informacje dot. Forum w 2017r. zostaną przekazane uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres email.

Więcej informacji: DEKiD MON, tel. 261 840.143 i 261.840.132, email: arek@mon.gov.pl.

Patronat medialny wojsko-polskie.pl

oprac. na podstawie materiałów MON, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl