Por. Ewelina Maziewska

Por. Ewelina Maziewska z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego ukończyła szkolenie i jest obecnie jedyną w Wojsku Polskim kobietą – technikiem pokładowym na samolocie w WP. Lata w składzie załóg samolotów transportowych An / M-28 Bryza.

por_Ewelina_Maziewska

Fot. oficer prasowy kmdr ppor. Marcin Błaszak

Por. Ewelina Maziewska jest absolwentką Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w 2012 ukończyła kierunek Mechanika i budowa maszyn, a następnie rozpoczęła służbę w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach. Początkowo była dowódcą plutonu obsługi lotniska. W 2014 roku odbyła kurs doskonalący w specjalności inżynieryjno – lotniczej z zakresu obsługi płatowca i silnika, co umożliwiło jej objęcie obowiązków dowódcy obsługi płatowców i silników w eskadrze technicznej. W trakcie służby wojskowej nabywała niezbędne doświadczenie w bezpośredniej obsłudze statków powietrznych oraz w trakcie szkoleń z zakresu budowy silnika i płatowca statków powietrznych, użytkowanych przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej: śmigłowca pokładowego Sh-2G i samolotów typu An / M-28 Bryza. W 2016 roku rozpoczęła proces szkolenia na stanowisko technika pokładowego samolotu An / M-28. W tym celu ukończyła kurs dla technicznego personelu latającego, a następnie przeszła szkolenie z samoratowania i przetrwania w wodzie oraz odbyła kurs z zakresu zarządzania zasobami załogi. W 2017 roku, po ukończeniu podstawowego kursu spadochronowego rozpoczęła także praktyczne szkolenie w powietrzu, które ukończyła uzyskując uprawnienia technika pokładowego samolotu An/M-28 Bryza. Od 2016 roku pełni obowiązki dowódcy obsługi płatowca i silnika tych samolotów, w eskadrze obsługi 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Samoloty transportowe Bryza są rozwinięciem produkowanego na licencji radzieckiego samolotu An-28, produkowane są przez zakłady WSK PZL-Mielec, masa własna samolotu to 4360 kg,

oprac. na podstawie materiałów Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl