Polska polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

„Najważniejszym celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa energetycznego powinno być zmniejszanie zależności energetycznej od Rosji – szczególnie w obszarze gazu, w drugiej kolejności – ropy naftowej. Do tego celu niezbędna jest dywersyfikacja nie tylko dostawców, ale też tras dostaw oraz źródeł surowca” – informuje Fundacja Ośrodek Analiz Strategicznych.

Komisja Europejska przedstawiła (w lutym 2015 r.) propozycję utworzenia unii energetycznej, na której Polska może stracić. Oto opinie: „Chcecie podzielić państwa unijne na wygrane i przegrane. Do przegranych m.in. ma należeć mój kraj – Polska – który już dzisiaj płaci najdrożej w Unii Europejskiej za rosyjski gaz i który wpychacie na ścieżkę dekarbonizacji oraz który będzie zmuszony kupować kosztowne technologie z bogatych krajów Unii Europejskiej. Na to naszej zgody nie będzie. Nie widzę powodów, aby wspierać unię energetyczną w tym kształcie.” – powiedziała Jadwiga Wiśniewska (polityk PiS, pedagog).

Zbigniew Kuźmiuk (polityk, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca) opublikował oświadczenie, w którym ocenił, że główną zawartością propozycji KE jest „ambitna polityka klimatyczna polegająca na głębokiej dekarbonizacji gospodarek poszczególnych krajów członkowskich i forsowanie znacznie droższej od konwencjonalnej energetyki odnawialnej„. Jego zdaniem realizacja tych propozycji wprost uderzy w polską gospodarkę i społeczeństwo, powiększając nasze uzależnienie od importowanego gazu, ale także znacząco podnosząc ceny energii elektrycznej i cieplnej.

Polska sprzedała narodowych operatorów energetycznych. Przykład RWE Polska S.A. (dawniej: RWE Stoen S.A) – powstała w wyniku zakupu od Skarbu Państwa 85% akcji firmy STOEN tj. Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. 1993-1999, STOEN S.A. 1999-2002, przez niemiecką Grupę RWE. Przejęcie kontroli nad firmą STOEN S.A. nastąpiło w grudniu 2002 roku za cenę 1,5 mld złotych. W maju 2007 nastąpiła zmiana nazwy i znaku firmy ze STOEN na RWE Stoen. W dniu 1 lipca 2007 firma została podzielona na 2 spółki: RWE Stoen (spółka obrotu) RWE Stoen Operator(operator systemu dystrybucyjnego) oraz powołano także RWE Stoen Contracting.

Od 1 października 2008 niemiecka spółka RWE S.A. zmieniła nazwę na RWE Polska S.A. Obecnie – jak wynika z danych RWE Polska – klientami firmy są: 60.000 MSP i 800.000 gospodarstw domowych. RWE posiada udziały w Elektrociepłowni Będzin (69,56%) oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i kanalizacji w Dąbrowie Górniczej (34%). Prezesem RWE Polska SA jest Thon Filip (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, tel. 22 821.46.46).

Strategie koncernów energetycznych: Niemiecki koncern RWE, pomimo zastrzeżeń Wielkiej Brytanii sprzedał za 5,1 mld euro swoją spółkę Dea*, a klientem był rosyjski fundusz LetterOne, należący do oligarchy Michaiła Fridmana. Rosyjski fundusz LetterOne z siedzibą w Luksemburgu należy do grupy inwestycyjnej Alfa, a Fridman jest jej głównym udziałowcem.

*Spółka Dea zajmuje się wydobyciem gazu i ropy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Egipcie. Ma ponadto na terenie Niemiec podziemne zbiorniki na gaz. Dea wydobywa gaz ze złóż na Morzu Północnym, leżących u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Londyn obawia się – pisze agencja dpa – że ewentualne nałożenie na LetterOne sankcji unijnych bądź amerykańskich może mieć negatywny wpływ na eksploatację złóż oraz wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa złóż i ochrony środowiska. Niemieckie ministerstwo gospodarki i energetyki, w skrócie: BMWi (niem. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) wydało zezwolenie na transakcję w sierpniu – po zbadaniu, czy nie zagraża ona bezpieczeństwu państwa. Udział spółki LetterOne w zaopatrzeniu Niemiec w ropę i gaz wyn. obecnie ok 2 proc.