Program rekonwersji (outplacement) resortu obrony

W resorcie obrony narodowej funkcjonuje jednolity system pomocy rekonwersyjnej (aktywizacji zawodowej, outplacement). Jego zasadniczym celem jest wspieranie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez przygotowywanie żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej.

Obecnie do korzystania z pomocy rekonwersji uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi (z wyjątkiem żołnierzy, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego oraz żołnierzy skazanych prawomocnym wyrokiem sądu) i w szczególnych przypadkach członkowie ich rodzin.

Realizacja pomocy rekonwersyjnej przebiega etapowo – od doradztwa zawodowego (prowadzonego w trybie indywidualnym i grupowym) – poprzez przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy – do zatrudnienia. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014, poz. 1622).

System pomocy rekonwersyjnej umożliwia żołnierzom już po 3 latach służby wojskowej na korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia planowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej żołnierzy w trakcie służby, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania przez nich specjalności wojskowych nie mających odpowiedników na rynku cywilnym. Działalność w tym zakresie, realizowana jest przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz ośrodki aktywizacji zawodowej w Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu oraz Krakowie.

Z uwagi na konieczność zwiększenia skuteczności przygotowania kadry do kontynuowania aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby wojskowej, rozwiązania w zakresie pomocy rekonwersyjnej, pozwalają na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego już na 2 lata przed planowanym zwolnieniem (pod warunkiem posiadania 4 lat służby wojskowej) i 2 lata po zwolnieniu. Stosowana jest również gradacja finansowej wysokości tej pomocy w zależności od lat pozostawania w służbie.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami po 4 latach służby wojskowej pomoc w tym zakresie wynosi 100 proc. limitu (2 400 zł), powyżej 12 lat służby wojskowej świadczenie to wzrasta do 200 proc. (4 800 zł) a po przekroczeniu 15 lat pomoc w tym zakresie wynosi 300 proc. obowiązującego limitu (7 200 zł). Jednocześnie limit w wysokości 300 proc. przysługuje (bez względu na liczbę lat służby wojskowej żołnierza) małżonkom oraz dzieciom żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Ten limit przysługuje także byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

źródło: CO MON

Postawy Polek i Polaków wobec zdrowia

Po wprowadzeniu w 2013 r. nowej definicji tzw. stylów zdrowia rozumianych jako strategie dbania o własne samopoczucie,
obejmujące wszystkie wymiary zdrowia określone przez WHO (fizyczne, psychiczne i społeczne), firma USP Zdrowie ogłosiła w 2015r.
wyniki badania dot. postaw Polek i Polaków wobec zdrowia.

Wyniki raportu:
– 74 proc. Polaków przychodzi w sprawie porady zdrowotnej do kobiety,
– co trzeci Polak (niezależnie od płci) w sprawach zdrowotnych zwraca się do matki, żony lub partnerki.
– kobiety częściej (39%) niż mężczyźni (26%) poszukują w Internecie lub w prasie informacji o tym, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie;
– 13 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn uważa, że robią wszystko, co powinni dla swojego zdrowia i samopoczucia.
– 54 proc. kobiet nie jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego;
– 31 proc. Polaków deklaruje posiadanie wielu znajomych ale niewielu prawdziwych przyjaciół
– dla 22 proc. Polaków rozmowa z rodziną i przyjaciółmi jest sposobem radzenia sobie ze stresem (dla 16% mężczyzn i 27% kobiet).
– 67 proc. Polaków deklaruje spożywanie alkoholu co najmniej raz w tygodniu (49% mężczyzn i 19% kobiet);
– 10 proc. Polaków pali (10% mężczyzn i 9% kobiet), bo lubi i nie zamierza przestać.

Raport „USP Zdrowie – Style Zdrowia Polek i Polaków” (eksperci m.in. dr n. med. Piotr Gryglas, dr Tomasz Sobierajski socjolog zdrowia oraz psycholog Maria Rotkiel) objął ogólnopolską próbę ponad 2000 osób w wieku od 16 do 80 lat.

oprac. na podstawie danych z raportu Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Nagrody Women in Technology Leadership Awards (19. edycja)

WIT ogłosi zwycięzców do nagrody ‚Women in Technology Leadership Awards” (WIT) podczas gali Leadership Awards w dn. 17 maja 2018 r. w Sheraton Tysons Corner. Finalistkami 19. edycji nagrody „Women in Technology Leadership Awards” (za 2017r. ) zostały:

Kobiety w obronie
• Mary Legere – Federalne służby Accenture – jest emerytowanym generałem broni i byłym zastępcą szefa sztabu wywiadu (G-2) armii Stanów Zjednoczonych. Wykształcenie wojskowe uzyskała w Sztabie Generalnym oraz w Wojskowym Kolegium Stanów Zjednoczonych uzyskując tytuł magistra w dziedzinie nauk wojskowych i strategii W latach 2002-2004 była dowódcą 501. Brygady Wywiadu Wojskowego , w 2008-2009 została generałem brygady pełniąc funkcję zastępcy szefa sztabu wywiadu wielonarodowych sił – Iraku , od 2009 do 2012 roku pełniła funkcję dowódcy Dowództwa Wywiadu i Bezpieczeństwa Armii Stanów Zjednoczonych W maju 2014 r. Legere była najlepszym kandydatem na szefa Agencji Wywiadu Obronnego , głównej organizacji szpiegowskiej amerykańskiej armii. Gdyby została nominowana byłaby pierwszą kobietą kierującą agencją. [9]Nie otrzymała jednak stanowiska. Legere przeszedła na emeryturę w 2017 roku i dołączyła do Accenture Federal Services jako dyrektor zarządzający ds. Wywiadu krajowego i wywiadu wojskowego.

• Mary McCready – Microsoft. Zanim ukończyła kurs MSSA, Mary McCready była sierżantem plutonu w Marines., później została przeniesiona do obozu Pendleton w Kalifornii, a następnie wysłana do Afganistanu jako analityk w 2012 r.. W 2014 r. uczestniczyła w Microsoft Software & Systems Academy (MSSA), intensywnym, 18-tygodniowym kursie, który pomaga aktywnym członkom służby amerykańskiej zdobyć umiejętności techniczne niezbędne do pracy w branży technologicznej. (military.microsoft.com) Mary, pomimo sukcesu w Microsofcie, nadal służy w Marine Corps „Nawet jeśli nie zostałbym zatrudniona przez Microsoft, uczestniczyłabym w MSSA ponownie, ponieważ rzeczy, których się nauczyłem były nieocenione. Poza wojskiem nie ma nic, co przygotuje cię do kariery w technice tak, jak MSSA może cię przygotować. ”

• Christine de Souza – STG, Inc. – jest specjalistką ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, dyrektorką Inicjatywy Forum Bezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwa (CSFI) Christine służy także w niepełnym wymiarze godzin jako oficer operacyjny Cyber Warfare w grupie 175 Cyber Operations (COG) Gwardii Narodowej Maryland Air (MD ANG) wspierającej amerykańską CYBERCOMMAND. Christine uzyskała stopień Associate w dziedzinie technologii systemów informatycznych od Community College of the Air Force (CCAF), licencjat z rachunkowości na Ashford University oraz podwójny tytuł magistra z Cyberbezpieczeństwa w Utica College. Mieszka w Północnej Wirginii z mężem i czwórką dzieci.

Korporacyjny sektor dużych rynków
• Karen McCain Borno – Verizon
• Lisa Mitnick – Accenture Digital
• Vicki Schmanske – Leidos Health Group
• Jill Singer – AT & T, Inc.
• Lauren Van Wazer -Akamai Technologies

Korporacyjny sektor średniej wielkości
• Elizabeth Anthony – ViON Corporation
• Cecilia Baldwin – Saber Systems, Incorporated
• Przycisk Susan – SWIFT
• Mile Corrigan – Noblis
• Lisa Trombley – Technica Corp.

Korporacyjny sektor małego rynku
• Erika Flora – BEYOND20
• Donna Kilbourn – Unanet
• Meena Krishnan – Inoventures, LLC
• Rochelle Sanchirico – mHelpDesk
• Angela Wilson – SeKON

Rząd
• Meghan Coakley McCarthy -NIH / NIAID
• Lynnette Madsen – National Science Foundation
• Pamela Pollet – Fillmore Arts Centre, DCPS
• Linda Powell – Biuro Ochrony Federacji Konsumentów
• Sierra Sellman – Narodowa Agencja Geoinformacji Przestrzennej

Wschodząca gwiazda IT
• Christine Antonsen – GEICO
• Kelly John – Leidos
• Krystle-Jayne Ng – Microsoft
• Pavla Pletkova – Amazon Web Services
• Margaret Smith – Federalne służby Accenture

Mały biznes / przedsiębiorca
• Lana Bronipolsky – MPOWER Finansowanie
• Suzanne Porter-Kuchay – SPK Communications
• Nisha Shajahan – Integrity Management Services, Inc.
• Kimberly Shanahan – accelHRate LLC
• Amy Wright – rozwiązania makro

Przywództwo STEM
• Sara Abuisi – Federal Services Accenture
• Rebecca Cowen-Hirsch – Inmarsat
• Kristie Grinnell – General Dynamics IT
• Connie Johnson – CSRA
• Eleanor Smalley – JASON Learning Unsung Hero
• Becky Almodovar – SWIFT
• Felicity Coe – General Dynamic Mission Systems
• Christine Lemley – Volkswagen Group of America
• Kay Robinson – Fannie Mae
• Eileen Shinnick – GEICO

oprac. na podstawie WomeninTechnology.org Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Akcja MZ „Dzień Kobiet z cytologią”

Wszystkie Panie – bez względu na wiek – zapraszane są na „Dzień Kobiet z cytologią” – bezpłatną akcję pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia.

Badania będzie można zrobić pomiędzy 5 a 9 marca 2018 r., w godz. 14.00 – 18.00. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę i ważność wykonywania badań cytologicznych jak i innych badań profilaktycznych oraz zachęcenie jak największej liczby kobiet do zrobienia bezpłatnie badania cytologicznego bez względu na wiek.

Szpitale warszawskie uczestniczące w akcji:
Bezpłatne badanie cytologiczne będą wykonywane przez położne w następujących warszawskich szpitalach:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie u. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów, więcej informacji: 22 546 31 12),
2. Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa,
3. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. pl, S. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa,
4. Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,
5. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,
6. Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa,
7. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa,
8. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, Aleja Solidarności 67, Warszawa.

oprac. na podstawie materiałów MZ, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa ASzW (21.03.2018)

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzW zaprasza na sympozjum naukowe Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, którego tematem będą: „Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa”.

Sympozjum odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w dn. 21 marca 2018 r., w godz. 10-15.30, w sali im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (bud. 56).

W XXI wieku wzrosło znaczenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, które nie mają cech typowych zagrożeń militarnych. Więcej uwagi poświęca się zagrożeniom cywilizacyjnym i ekologicznym, a także zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Wskutek rozwoju nauki, techniki i przemysłu stale wzrasta liczba czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Dynamika tych przeobrażeń determinuje potrzebę podjęcia dyskusji w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniających się warunkach stało się zadaniem priorytetowym władz i instytucji bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu edukacji.

Głównym założeniem sympozjum jest wymiana poglądów na temat współczesnych wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa oraz jej wielowymiarowych kategorii, obejmujących przede wszystkim sferę psychologiczną, aksjologiczną, epistemologiczną i teleologiczną.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycje wystąpień należy przesłać do dnia 5 marca br. na adres e-mail: m.zadorozna@akademia.mil.pl

Konferencja M@il My Day (20-21.03.2018)

W dniach 20-21 marca odbędzie się VI edycja konferencji „M@il My Day” (Warszawa, Multikino,Złote Tarasy), której organizatorem jest firma FreshMail z Krakowa. Jest to wydarzenie branżowe z prelekcjami i case study z praktycznymi warsztatami.

Podczas konferencji wystąpią m.in: Paweł Sala, Maciej Płonka, Artur Jabłoński, Maciej Lewiński, Artur Kurasiński, Maciej Budzich, Jan Zając, Szymon Słowik.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wymienić się doświadczeniami email marketingowymi podczas afterparty w klubie Zamieszanie. Na drugi dzień zaplanowanych jest 11 warsztatów, prowadzonych przez ekspertów i praktyków marketingowych. Wśród tematów znajdzie się m.in. Jak zaplanować skuteczny formularz?, Efektywne i skuteczne kampanie na Facebooku prowadzony przez Artura Jabłońskiego, E-mail marketing zgodny z RODO, a także warsztat całodniowy, przeznaczony dla osób początkujących w email marketingu.

Więcej, web: Mail My Day.

Kontakt: FreshMail.pl, Aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, tel. (12)617.61.43, e-mail: konferencja@mailmyday.pl

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej- Grand Press Photo 2018

15 lutego br. magazyn „Press” rozpoczyna kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2018. Zdjęcia można zgłaszać do 4 kwietnia. Konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo fotografią prasową.

W tym roku oceniane będą zdjęcia wykonane między 1 kwietnia 2017 roku a 31 marca 2018 roku. Fotografie można zgłaszać zarówno w kategorii zdjęć pojedynczych, jak i fotoreportaży. W grupie zdjęć pojedynczych są kategorie: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i rozrywka, Portret.

W ramach Grand Press Photo 2018 organizowany jest też konkurs Photo Book na najlepsze książki fotograficzne wydane po raz pierwszy w 2017 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę Photo Book of the Year 2017. Wszystkie fotografie, które trafiają do finału, są prezentowane na wystawie pokonkursowej, a ponadto co roku „Press” wydaje okolicznościowy album „Grand Press Photo”.

Prace do Grand Press Photo 2018 redakcja „Press” przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną. Regulamin konkursu, opisy kategorii, porady dotyczące edycji i zgłaszania zdjęć oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na web’e konkursowym. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju.

Kontakt: „Press”, ul. Banderii 4/200, 01-164 Warszawa, tel. 22/ 334.83.33, e-mail: pomockonkurs@press.pl, tel. 601.745.005
Wystawy – Magdalena Jankowska, e-mail: m.jankowska@press.pl, tel. 601.780.003

oprac. na podstawie materiałów prasowych, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Autorski program TV Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz, poseł PiS, były minister obrony narodowej, rozpoczął emisję autorskiego programu informacyjnego pn. ”Pilnujemy Polski!” w TV Republika, prowadzącym program jest Ryszard Gromadzki, wicenaczelny stacji.

Według zapowiedzi Antoni Macierewicz razem z Ryszardem Gromadzkim w programie ”Pilnujemy Polski!” w TV Republika mają omawiać kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem Polski.

Pierwszy odcinek został wyemitowany z okazji 25-lecia Gazety Polskiej. Tematyka dot. polityki pronarodowej realizowanej przez rząd od 2015r. i zamieszania ws. ustawy o IPN. Wcześniej realizowana była przez rządy III RP „polityka wstydu”, pomijano bohaterskie zrywy narodowe Polaków w trakcie I i II wojny światowej oraz prowadzono politykę „usypiania” ambicji Polaków.

TV Republika wyemitowała 1 odcinek programu pn. ”Pilnujemy Polski!” w dniu 6 lutego o godz. 21, kolejne można zobaczyć we wtorki o godz. 20.

W 1 odcinku Macierewicz twierdzi, że Rosja wspiera wschodnie regiony będące w konflikcie z Izraelem, a zatem zamieszanie wokół IPN, negatywne wpisy w net’e, mogą być moderowane przez agentów rosyjskich.

Zobacz: Program autorski Antoniego Macierewicza w TV Republika na kanale YouTube: ”Pilnujemy Polski!” (odc. 1) z dn. 6.02.2018.

Telewizja Republika S.A. dostępna jest w net’e od 2012r. (rejestracja domeny: 2012.12.19 g. 13:45). Kontakt: ul. Pawia 55 (wejście:Dzielna 60), 01-030 Warszawa, tel. 22/ 270.72.10 (9-17), email: biuro@telewizjarepublika.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Wojciech Skurkiewicz sekretarz stanu w MON

W dniu 5.02.2018 szef MON Mariusz Błaszczak mianował Wojciecha Skurkiewicza na stanowisko sekretarza stanu.

Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za polityką historyczną, współpracę resortu z parlamentem, organizacjami proobronnymi oraz będzie sprawował nadzór nad muzeami wojskowymi.

Wojciech Skurkiewicz ma 48 lat, jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był przewodniczącym Rady Miasta Radomia, a następnie senatorem. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej. Należy do NSZZ „Solidarność”. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

oprac. na podstawie materiałów MON Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prośba Akademii Medycznej o numery ICE

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Warto w specjalny sposób oznakować w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie.

oprac. na podstawie materiałów AM Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl