Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa ASzW (21.03.2018)

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzW zaprasza na sympozjum naukowe Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, którego tematem będą: „Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa”.

Sympozjum odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w dn. 21 marca 2018 r., w godz. 10-15.30, w sali im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (bud. 56).

W XXI wieku wzrosło znaczenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, które nie mają cech typowych zagrożeń militarnych. Więcej uwagi poświęca się zagrożeniom cywilizacyjnym i ekologicznym, a także zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Wskutek rozwoju nauki, techniki i przemysłu stale wzrasta liczba czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Dynamika tych przeobrażeń determinuje potrzebę podjęcia dyskusji w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniających się warunkach stało się zadaniem priorytetowym władz i instytucji bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu edukacji.

Głównym założeniem sympozjum jest wymiana poglądów na temat współczesnych wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa oraz jej wielowymiarowych kategorii, obejmujących przede wszystkim sferę psychologiczną, aksjologiczną, epistemologiczną i teleologiczną.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycje wystąpień należy przesłać do dnia 5 marca br. na adres e-mail: m.zadorozna@akademia.mil.pl

Autorski program TV Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz, poseł PiS, były minister obrony narodowej, rozpoczął emisję autorskiego programu informacyjnego pn. ”Pilnujemy Polski!” w TV Republika, prowadzącym program jest Ryszard Gromadzki, wicenaczelny stacji.

Według zapowiedzi Antoni Macierewicz razem z Ryszardem Gromadzkim w programie ”Pilnujemy Polski!” w TV Republika mają omawiać kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem Polski.

Pierwszy odcinek został wyemitowany z okazji 25-lecia Gazety Polskiej. Tematyka dot. polityki pronarodowej realizowanej przez rząd od 2015r. i zamieszania ws. ustawy o IPN. Wcześniej realizowana była przez rządy III RP „polityka wstydu”, pomijano bohaterskie zrywy narodowe Polaków w trakcie I i II wojny światowej oraz prowadzono politykę „usypiania” ambicji Polaków.

TV Republika wyemitowała 1 odcinek programu pn. ”Pilnujemy Polski!” w dniu 6 lutego o godz. 21, kolejne można zobaczyć we wtorki o godz. 20.

W 1 odcinku Macierewicz twierdzi, że Rosja wspiera wschodnie regiony będące w konflikcie z Izraelem, a zatem zamieszanie wokół IPN, negatywne wpisy w net’e, mogą być moderowane przez agentów rosyjskich.

Zobacz: Program autorski Antoniego Macierewicza w TV Republika na kanale YouTube: ”Pilnujemy Polski!” (odc. 1) z dn. 6.02.2018.

Telewizja Republika S.A. dostępna jest w net’e od 2012r. (rejestracja domeny: 2012.12.19 g. 13:45). Kontakt: ul. Pawia 55 (wejście:Dzielna 60), 01-030 Warszawa, tel. 22/ 270.72.10 (9-17), email: biuro@telewizjarepublika.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prośba Akademii Medycznej o numery ICE

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Warto w specjalny sposób oznakować w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie.

oprac. na podstawie materiałów AM Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Wigilia żołnierska 2017

Życzenia szczęśliwych, ciepłych i dobrych świąt oraz „jak najlepszej służby w 2018 r.” złożył żołnierzom prezydent Andrzej Duda podczas Wigilii Żołnierskiej w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie. Prezydent wyraził nadzieję, że w roku stulecia odzyskania niepodległości „polskie wojsko zostanie w szczególny sposób docenione”.

18 grudnia o g. 14 w Centrum Konferencyjnym MON Prezydent RP-Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą Pierwszą Damą RP wziął udział w świątecznym spotkaniu z żołnierzami w Warszawie, podziękował za służbę ojczyźnie, gotowość do obrony granic Rzeczpospolitej, pomocy współobywatelom oraz niesienia bezpieczeństwa poza granicami swojej ojczyzny.

„Chciałem wam podziękować za cały ten rok oddanej służby ojczyźnie, chciałem podziękować z całego serca waszym bliskim za poświęcenie” – powiedział prezydent Duda. Mówił, że służba żołnierska związana jest bardzo często z oddaleniem od domu i „z niepokojem najbliższych o życie, o zdrowie, o szczęśliwy powrót do domu ze służby”. Życzenia prezydent skierował do wszystkich żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska – tych, którzy są w tej chwili w kraju i tych, którzy „w ramach ośmiu polskich kontyngentów wojskowych służą poza granicami”. Prezydent życzył też „wszystkim polskim żołnierzom jak najlepszej służby w 2018 r.” podkreślając, iż będzie to rok stulecia odzyskania niepodległości, dla której szczególne znaczenie miał „etos żołnierza polskiego (…) Bo przecież to nie kto inny, lecz polscy żołnierze, legioniści, a później ponadmilionowa polska armia odzyskała ojczyznę po 123 latach zaborów, a później obroniła ją i wywalczyła jej granice. Mam nadzieję, że w tym właśnie roku stulecia niepodległości polskie wojsko zostanie także w szczególny sposób docenione” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Film z uroczystości: https://www.youtube.com/watch?v=6xhCtEFqW8Y

Uczestnikami byli żołnierze z Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, ale nie widziałam przedstawicieli Sił Powietrznych. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski, szef BBN Paweł Soloch i zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, zastępca dowódcy operacyjnego RSZ gen. bryg. Tadeusz Mikutel, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb, dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła, komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Polityka kadrowa MON – szybkie awanse

Cywilnych pracowników resortu obrony jest ok. 44 tys., wojskowych ok. 100 tys. (stan na 2017r.) Zatrudnieni w Gabinecie Politycznym MON pełnią funkcję szefa Gabinetu Politycznego lub doradcy, otrzymując odpowiednio wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6.070 zł oraz 4.720 zł.

Minister Antoni Macierewicz, laureat Nagrody im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016” wdrożył w MON nową formę strategii w zakresie polityki kadrowej, awansuje bez jasnych procedur, co może wpłynąć na obniżenie morale wojska. Cytat: „Wojny nie można wygrać samą propagandą. Minister Macierewicz ma wielkie sukcesy w niszczeniu morale polskiej armii.” – gen. bryg dypl. pil Tomasz Drewniak, 34 lata służby, b. inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie SP. Morale (kategoria: dowodzenie), esprit de corps –wiara w instytucję i wyznaczone cele, najważniejszy czynnik zarządzania organizacją, szczególnie podczas wojny. Wysoki stan morale przejawia się w poczuciu własnej godności, zaufaniu żołnierza do swych dowódców, broni, wpływa na dyscyplinę. Termin stosowany w wojsku i w biznesie.

Szybkie awanse kobiet-żołnierzy, z najbliższego otoczenia ministra Macierewicza, w okresie pół roku z mjr na płk:
1. W kwietniu 2017 mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz zastąpiła na stanowisku rzecznika prasowego MON maturzystę – Bartłomieja Misiewicza, w sierpniu 2017 uzyskała awans na podpułkownika, a 13 grudnia 2017 uzyskała stopień pułkownika.
2. Awansowano także szefową Centrum Operacyjnego MON, która jeszcze w sierpniu była majorem, a teraz ma już stopień pułkownika – płk Agnieszka Sochan.
Obie kobiety-żołnierze uzyskały także najwyższą grupę zaszeregowania tzw. grupę uposażenia. Pułkownik może uzyskać: 16, 16 A, 16B lub 16C. Między 16 a 16C różnica wynosi ok. 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Jakie jest uzasadnienie prawne tak szybkiego awansu w czasach pokoju? Art. 42c stanowi Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.0.1726 t.j. – Ustawa z dnia 11 września 2003 r.), że oficera zawodowego na wyższy stopień można mianować, jeśli jego ostatnia opinia służbowa była bardzo dobra i staż na tym samym stopniu wynosi trzy lata. 1. Żołnierza zawodowego, który dokonał czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli, Minister Obrony Narodowej może mianować na wyższy stopień wojskowy.

Informacje w BIP o pracownikach cywilnych Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.), ale trudno ustalić jaki jest zakres dorobku zawodowego doradców MON, przykłady:
1. Katarzyna Szymańska-Jakubowska – stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej, urodzona 01 września 1970 roku, zatrudniona w MON od listopada 2016r. z pensją 10 tys. zł. Według BIP w ciągu trzech lat przed zatrudnieniem w MON nie zarabiała i nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Pracowała tylko jako asystentka społeczna w biurze poselskim Antoniego Macierewicza. Ale w latach 2006-2014 była właścicielką firmy „Catherine de Jacques” produkującej odzież dzianą.
2. Małgorzata Stafecka, stanowisko – Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej, urodzona 14 października 1955 r., w MON zatrudniona od lutego 2016r. z pensją ok.6 tys. zł, przez ostatnie trzy lata przed zatrudnieniem w MON nie wykonywała pracy zawodowej. Do 2008r. była związana z siecią marketów Makro Cash and Carry, współpracowała z Korporacją Tigor oraz Consor&Brokers. Dwie ostatnie firmy związane są ze Stanisławem Tołwińskim – biznesmenem, a równocześnie założycielem Fundacji Military Park (military@militarypark.pl tel. 89 752 45 21), realizującej zadania publiczne dla MON. Od 2009 r. Stafecka pracowała w katolickim Zespole Szkół Przymierza Rodzin nr 3. A w latach 2010–2011 przez kilka miesięcy otrzymywała wynagrodzenie z firmy Agropolgaz, która miała budować biogazownie (źródło: Oko.press).

Minister Macierewicz korzysta też z opinii zewnętrznych doradców w zakresie polityki kadrowej MON, istotnej dla resortu, jak np.:
1. Joanna Charytoniuk – za usługi doradcze świadczone przez sześć i pół miesiąca resort obrony wypłacił łącznie 34 tys. zł. Jest to były instruktor nurkowania z Białystoku, od 2012 r. prowadziła własną działalność gospodarczą „Centrum Foki” (obecnie zawieszona działalność).
2. Aleksandra Śliwoska – za pięciomiesięczne doradztwo otrzymała z MON ok. 30 tys. zł. Doświadczenie zawodowe – w latach 2011-2013 pracowała na umowę zlecenie i umowę o dzieło w Poczcie Polskiej.

Powróćmy do kadr wojskowych – Gen. Jarosław Wacław Kraszewski, najważniejszy doradca wojskowy prezydenta Dudy został awansowany na stopień generała w marcu 2016 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek ministra Antoniego Macierewicza. Generał krytycznie oceniał m.in. koncepcję reformy dowodzenia armią czy utworzenie i funkcjonowanie Obrony Terytorialnej, od czerwca 2017 roku, generał Kraszewski od ponad pięciu miesięcy nie ma dostępu do informacji niejawnych, jest weryfikowany przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego – SKW. Gen. Kraszewski – jest absolwentem studiów oficerskich w Stanach Zjednoczonych, w 2004 roku dowodził wielonarodową dywizją w Iraku łącznie z 11 państw. Na misji odpowiadał między innymi za organizację pierwszych wolnych wyborów w Iraku po obaleniu reżimu Saddama Husajna. W 2007 roku, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, Jarosław Kraszewski, służył w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym przez dwa lata zajmował się funkcjonowaniem systemu obronnego państwa.

Życie tworzy ciekawsze scenariusze niż filmowcy.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kobiety w SZ RP – statystyki

Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP jest organem społecznym powstałym na podstawie decyzji Nr 464/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2014 r. w ramach zobowiązań wobec NATO w 1999r. i rezolucji nr 1325 ONZ z 2000r. Po przejściu kmdr Bożeny Szubińskiej – pierwszej Przewodniczącej Rady – do rezerwy w kwietniu 2016r. nastąpiło zawieszenie działalności. Od 1 stycznia 2017r. decyzją Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2016 r.w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej z dniem 30 września 2016 r. nastąpiło formalne rozwiązanie Rady. W listopadzie 2016 r. odbyło się posiedzenie wyborcze nowo powołanej Rady ds. Kobiet, na której Przewodniczącą Rady została ppłk Beata Targońska (w stopniu mjr, psycholog z Żandarmerii Wojskowej), która z dniem 1 stycznia 2017 r. objęła obowiązki na zajmowanym stanowisku.

Stan osobowy: W polskiej armii kobiety służą od prawie 30 lat. W 2014 roku kobiety-żołnierze stanowiły 3,2 proc. polskiej armii, w 2015 roku – 4,28 proc., w 2016 jest ok. 5 proc. kobiet-żołnierzy. Dla porównania Słowacja posiada 9,8 proc. kobiet w armii, Czechy – 13 proc., Słowenia – 16 proc.

Rada ds. Kobiet w SZ RP – adres i kontakty:
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

1. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet (od 1 stycznia 2017)- ppłk Beata Targońska (psycholog, ZW), tel. 261.840.200, e-mail: btargonska[at]mon.gov.pl

2. Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet (od 8 marca 2016)- płk Anna Pęzioł-Wójtowicz (WL), tel. 261.871.336, e-mail: apeziol[at]mon.gov.pl

3. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet – kpt. Joanna Jaworska, tel. 261.879.928

4. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet – kpt. mar. Anna Siudak, tel. 261.267.151

W 2017r. Rada ds. Kobiet w SZ RP składa się z 18 członkiń – przedstawicielek Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz uczelni wojskowych.

Rada realizuje zadania na podstawie decyzji Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej. Od kwietnia 2016 portale MON tj. wojsko-polskie.pl i polska-zbrojna.pl nie publikują informacji o służbie kobiet-żołnierzy, organ z MON istnieje od roku, ale działań niestety nie widać. W ostatnich tygodniach media ogólnopolskie ujawniły sprawy molestowania i mobbingu w Żandarmerii Wojskowej. Radzie do Spraw Kobiet zarzucono w tych sprawach bezczynność. Pierwszy materiał dotyczył kapral Anny, żołnierza Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Poszkodowana ujawniła, że była molestowana na służbie i zastraszana, gdy szukała pomocy, napisała list do szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. Kancelaria ministra odesłała sprawę z powrotem do żandarmerii. Obecnie sprawę prowadzi wojskowa prokuratura. Kolejna sprawa dot. szeregowej Ewy z Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, którą dowodził przesunięty już do rezerwy kadrowej, płk Sebastian K. Nastąpiła seria zdarzeń, które w efekcie skutkowało wyrzuceniem ciężarnego żołnierza z wojska. Trzecia sprawa dot. ppor. Marii, byłej policjantki z wydziału kryminalnego we Wrocławiu, która od 2011 r. służy w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, gdzie szefem był płk Sebastian Kalisz. Jak sama twierdzi, była przez niego molestowana i podlegała mobbingowi przez kilka lat, sama odeszła z armii.

Będę kontaktować się z Przewodniczącą Rady ppłk Beatą Targońską celem ustalenia podjętych w tych sprawach działań przez MON i prokuraturę, o czym poinformuję Czytelników.

Lata 1999-2015
Zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP we wszystkich trzech korpusach osobowych pełniło 4.484 żołnierzy – kobiet. Uczelnie wojskowe przyjmują kobiety od 1999r. tj. od przystąpienia Polski do NATO. Kobiety-żołnierze stanowią 4,69 proc. armii SZ RP tj. 4.690 żołnierzy (stan z 9.08.2016 r.) Dane nie uwzględniają kandydatek do OT oraz studentek uczelni tj. WAT (Warszawa), ASzW (Warszawa), WSWL (Wrocław), WSOSP (Dęblin). Przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP i Pełnomocnikiem MON ds. służby wojskowej kobiet była kmdr Bożena Szubińska, obecnie po przejściu do rezerwy jest Przewodniczącą Rady Naukowej MILWomen.pl

Działalność Rady ds. Kobiet w SZ RP w latach 1999-2016

kobiety_w_sz_rp_fot_mon
Fot. MON/zoom.mon.gov.pl

Nadal panuje opinia, że armia to nie miejsce dla kobiet, zarówno wśród wojskowych jak i w społeczeństwie. Jednak kobiety-żołnierze pełnią służbę na równi z mężczyznami, uczestniczą w misjach, są dowódcami, saperami, pilotami, nurkami, ratownikami medycznymi, a także często uzyskują najwyższe notowania na uczelniach i kursach.

Stan ewidencyjny kobiet-żołnierzy wg. danych Departamentu Kadr MON:
1. Korpus oficerski – 1213 (27 proc.)
2. Korpus podoficerski – 794 (17,7 proc.)
3. Korpus szeregowych – 2477 (55,24 proc.)

Stan ewidencyjny kobiet-żołnierzy zawodowych w stopniach wojskowych:
– w randze generała – 0 (0 proc.)
– w randze pułkownika – 11 (0,25 proc. wśród kobiet-żołnierzy)
– w randze podpułkownika – 33 (0,74 proc.)
– w randze majora – 117 (2,6 proc.)
– w randze kapitana – 272 (6.07 proc.)
– w randze porucznika – 402 (8,97 proc.)
– w randze podporucznika – 378 (8,43 proc.)
– podoficerów – 794 (17,7 proc.)
– szeregowych – 2 477 (55,24 proc.)

Według stanu na dzień 26.08.2013 r. w Siłach Zbrojnych służyło 90 generałów i ani jednej kobiety w stopniu generała, a także w 2016r. (0 proc. w skali armii).

Dostęp do szkolnictwa wojskowego:
Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych, czyli akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i szkołach podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany ze względu na płeć, natomiast z wiedzy jest identyczny dla obu płci.

Limit miejsc w szkołach wojskowych uzależniony jest od potrzeb Sił Zbrojnych i jest ogłaszany corocznie w formie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie).

W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielane ze względu na płeć. Absolwentki szkół średnich mogą ubiegać się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia stacjonarne, natomiast absolwentki cywilnych uczelni – o przyjęcie do studium oficerskiego realizowanego w zależności od potrzeb w dwóch uczelniach: Wrocławiu (Wojska Lądowe) i Dęblinie (Siły Powietrzne).

Studentki:
W szkołach wojskowych w tzw. służbie kandydackiej, uczy się obecnie 460 kobiet.

Stan ewidencyjny kobiet-żołnierzy zawodowych w korpusach osobowych:
– wojsk lądowych – 643
– sił powietrznych – 427
– marynarki wojennej – 146
– wojsk specjalnych – 21
– łączności i informatyki – 580
– kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 12
– rozpoznania i walki radioelektronicznej – 138
– przeciwlotniczy – 131
– inżynierii wojskowej – 206
– obrony przed bronią masowego rażenia – 81
– logistyki – 852
– medyczny – 536
– żandarmerii wojskowej – 100
– sprawiedliwości i obsługi prawnej – 36
– finansowy – 23
– wychowawczy – 97
– ogólny – 353
– nieokreślony – 102

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl na podstawie danych BIP MON publikowanych corocznie.

VIII Forum Organizacji Pozarządowych 2017

VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn.”Wojsko dla Społeczeństwa” odbędzie się w dniach 30.11-3.12.2017 r. w Poznaniu. Celem forum jest wymiana doświadczeń ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obronności państwa.

Forum dot. też podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, współpraca w zakresie tworzenia społecznego zaplecza dla sił zbrojnych, możliwości i ograniczeń formalnoprawnych w zakresie wspierania przez resort obrony narodowej organizacji pozarządowych wg. decyzji nr 187/MON, realizacji zadań publicznych (m.in. omówienie procedury zlecania zadań w MON) oraz sprawowania kontroli ich realizacji.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość zwiedzenia 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W Forum uczestniczyć może maksymalnie dwóch przedstawicieli reprezentujących jedną organizację pozarządową. Formularz zgłoszeniowy – Forum Poznań 2017 należy przesłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. Koszty pobytu uczestników oraz koszty programowe Forum pokrywa MON. Program szczegółowy Forum oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej wojsko-polskie.pl.

Kontakt: tel. 261 840 143; 261 840 142; 261 840 175, 261 840 208, e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl

oprac. na podstawie materiałów MON Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Modernizacja i finansowanie SZRP do 2030r.

23 października 2017 r Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Potrzebujemy więcej pieniędzy na modernizację polskiej armii, na jej przebudowę, na zwiększenie jej liczebności. Zarazem potrzebujemy bardzo dobrych uregulowań prawnych, po to abyśmy w klarowny sposób, na podstawie dobrze sformułowanych przepisów mogli realizować swoje zobowiązania sojusznicze – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zwiększenie wydatków obronnych ma na celu reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych oraz przyspieszenia modernizacji „przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego”. Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych do 200 tysięcy wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych zakłada , że W 2018 r. ma wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo w 2030r. do 2,5 proc. PKB, według ustaleń państw NATO, podjętych na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Program Mobilizacji Gospodarki 2017-2026

Program Mobilizacji Gospodarki (PMG)* opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców na okres dziesięciu lat (co cztery lata). Jest to dokument niejawny przyjmowany przez Radę Ministrów stosowną uchwałą.

PMG obliguje partycypujących w nim przedsiębiorców do utrzymywania mocy produkcyjno-remontowych w stanie gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań związanych z zaspokojeniem zgłoszonych przez siły zbrojne potrzeb.

PMG w 2015
13 stycznia 2015 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego gen. bryg. Dariusz Łukowski zainicjował konferencję z okazji 10-lecia ustanowienia pierwszej edycji Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) na lata 2007–2012. Pierwszy wykład dot. znaczenia PMG w zabezpieczeniu ciągłości dostaw wyrobów i świadczenia usług dla Sił Zbrojnych RP. W imieniu sekretarza stanu zagadnienie przedstawił gen. bryg. Włodzimierz Nowak, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Drugi był wykład pn.”Transformacja PMG w 10-letnim okresie jego funkcjonowania w aspekcie zachodzących zmian gospodarczo-politycznych”, który przedstawił gen. bryg. Dariusz Łukowski, szef Zarządu Planowania Logistyki – P4. Kolejni prelegenci reprezentowali Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

PMG w 2016
Program Mobilizacji Gospodarki zawiera zadania produkcyjno-remontowe, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorców w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw sprzętu wojskowego oraz usług na rzecz Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych organów (m. in. Policji, Straży Więziennej i jednostek podległych ABW).

W PMG mogą być ujęci tylko przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów, którzy włączeni zostają w łańcuch dostaw dla Sił Zbrojnych (kontrakty zbrojeniowe). Na realizację zadań wynikających z PMG przedsiębiorcy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 120 – 130 mln zł rocznie. Według przepisów o środkach publicznych przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z firm zbrojeniowych (nie dot. firm farmaceutycznych i wydawców) mają obowiązek składania do Ministra Obrony Narodowej sprawozdań (art. 13 projektu ustawy). Dane dot. firm farmaceutycznych czy wydawców ujętych w ustawie podlegają nadzorowi np. ministra właściwego ds. zdrowia, łączności czy energii.

Projekt ustawy PMG znajduje się obecnie w trakcie procesu uzgodnień międzyresortowych i trwają prace nad jego ostatecznym kształtem.

Dokumenty:
1. Dz. Urz. MON, Decyzja nr 331 MON z 7 grudnia 2016 (str. 49, PDF)

2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.) art. 3 pkt. dot. programów stacji radiowych i telewizyjnych, brakuje wydawnictw mediów webowych (w sieci net i sieci android).

*Program mobilizacji gospodarki (PMG) – dokument planistyczny określający zadania związane z przygotowaniem gospodarki narodowej do wzmożonych świadczeń na rzecz obronności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokument opracowywany jest co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny i podlega corocznej aktualizacji w formie aneksu. Punkt logistyczno-prawny jest usytuowany w Sztabie Generalnym WP Oddział Programu Mobilizacji Gospodarki (od 2 lipca 2007 r.)

Źródło: MON, Polska Zbrojna, net.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

MEN i MON: Wychowanie proobronne w programie szkół średnich od 2019r.

W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej powinna być przygotowana zarówno armia zawodowa jak i społeczeństwo, w tym młodzież szkolna. Przedmiot przysposobienie obronne ma przygotować teoretycznie i praktycznie uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (zakres przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, w skrócie EDB), ale także kształtować wśród uczniów postawy patriotyczne, szacunek do symboli narodowych i wojskowych oraz dziedzictwa oręża polskiego, a także aktywnego udziału w przedsięwzięciach o charakterze proobronnym. Wychowanie proobronne ma być obowiązkowe w szkole średniej.

Uczniowie klas mundurowych powinni mieć realizowany rozszerzony program przysposobienia obronnego i uczestniczyć w specjalistycznych kursach, w szkoleniu strzeleckim oraz podróżach historycznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadzenie do szkół średnich od nowego roku szkolnego w 2019 nowy przedmiot pod nazwą wychowanie proobronne. Miałby zastąpić obowiązującą obecnie edukację dla bezpieczeństwa. Uczniowie poznawaliby nie tylko zasady udzielania pierwszej pomocy i reagowania kryzysowego, lecz także podstawy funkcjonowania sił zbrojnych z elementami m.in. taktyki i strzelania. Nowy przedmiot może zostać wprowadzony w ramach reformy szkolnictwa, nad którą pracuje właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obowiązkowa dziś w szkołach średnich edukacja dla bezpieczeństwa w wymiarze 2h/tyg skupia się głównie na zagadnieniach udzielania pierwszej pomocy oraz na nauce reagowania w sytuacjach kryzysowych. MON proponuje rozwinięcie treści programowych i zmianę nazwy przedmiotu na wychowanie proobronne.

Uczniowie powinni zdobyć elementarną wiedzę niezbędną na czas W” – informuje Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Nowy program wychowania proobronnego ma obejmować zagadnienia:
1. zasady organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
2. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (regulaminy wojskowe, elementy musztry, tradycje oręża, symbole narodowe i wojskowe);
3. zagadnienia ze szkolenia logistycznego;
4. podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
5. elementy szkolenia bojowego, czyli strzelania, zagadnień z taktyki, rozpoznania, łączności, topografii, obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia, a także szkolenia inżynieryjno-saperskiego, z ochrony obiektów oraz szkolenia medycznego.

Powołany zostanie międzyresortowy zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej celem przygotowania szczegółowego programu nauczania nowego przedmiotu obowiązującego w podstawie programowej od 1 września 2019 roku.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl