Spotkania doradców ds. bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej 2.03.2016

NATO musi pokazać, że jest gwarantem porządku w naszej części świata, dlatego musi być wzmocniona militarna obecność Sojuszu w Europie Wschodniej – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania doradców ds. bezpieczeństwa dziewięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (od Estonii po Bułgarię) w dn. 2.03.2016. Uczestnicy spotkania omawiali również zagrożenia dla systemu bezpieczeństwa, wynikające z konfliktu na Ukrainie i koniecznością wzmocnienia wschodniej flanki NATO, głównie w wymiarze czysto wojskowym.

Prezydent przedstawił swoje najważniejsze oczekiwania związane ze zbliżającym się szczytem NATO – „Chciałbym, żeby był on wszechstronny, czyli aby omówiono na nim wszystkie kwestie bezpieczeństwa dot. zarówno naszej części Europy, jak i problemów południowych obrzeży Sojuszu oraz konfliktu w Syrii.” „NATO nie może skupić się jedynie na rozwiązywaniu bieżących problemów, ale powinno analizować ich ewolucję i przygotować się na nowe wyzwania. Ostatnim oczekiwaniem strony polskiej wobec lipcowego spotkania jest nadzieja na konkretne decyzje, szczególnie te dotyczące Polski i wschodniej flanki NATO. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wojskowej obecności NATO w naszej części Europy. Musimy pokazać, że jesteśmy zdecydowani bronić demokratycznego porządku i nienaruszalności granic” – zaznaczył prezydent Andrzej Duda, który jest otwarty na propozycje NATO względem Polski. „Jeżeli nie będzie politycznej woli, by w naszym rejonie rozmieszczać nowe, stałe bazy wojsk Sojuszu, Polska jest w stanie zaakceptować „permanentną, rotacyjną” obecność sojuszniczych żołnierzy. Musi być ona jednak tak zorganizowana, by było jasne, że krajów NATO nie opłaca się ani zaczepiać, ani tym bardziej atakować” – stwierdził prezydent. Kluczowe znaczenie –wg. prezydenta- ma kwestia ulokowania w Polsce baz zaopatrzenia i uzbrojenia, z których korzystałyby kierowane do naszego kraju kontyngenty sojuszniczych wojsk, a także polscy żołnierze w czasie wspólnych ćwiczeń.

W spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa w Warszawie w dn. 2.03.2016 wzięli udział przedstawiciele:
– czterech państw Grupy Wyszehradzkiej tj. Polski, Czech, Słowacji i Węgier,
– trzech państw bałtyckich tj. Litwy, Łotwy, Estonii
– Bułgarii
– Rumunii.

Pierwsze spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa na szczeblu prezydentów odbyło się w listopadzie 2015 roku w Bukareszcie.

Fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP