XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – ćwierć wieku tradycji

Przed nami jubileuszowa edycja MSPO w Kielcach. Podczas tej imprezy prezentowane będą najnowsze technologie obronne oferowane przez przemysł Polski, jak też wystawców z ponad 30 krajów. Znaczące miejsce będzie również zajmować ekspozycja Sił Zbrojnych, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej. Z okazji 25-lecia targów 9 i 10 września zaplanowano Dni Otwarte MSPO, w czasie których swój potencjał obronny zaprezentuje polskie wojsko.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego wyznacza ćwierć wieku obecności Kielc na mapie światowych imprez branżowych. Pod względem skali to trzecie tego typu wydarzenie w Europie, zaraz obok paryskiego Eurosatory i londyńskiego DSEI. Partnerem strategicznym imprezy jest Polska Grupa Zbrojeniowa, ale też najwięksi światowi potentaci rynku zbrojeniowego tj.: Airbus, Bell Helicopter, Boeing, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, Nammo, ThyssenKrupp Marine Systems, MBDA, Lockheed Martin, Raytheon czy Saab Technologies.

MSPO2017

Udział potwierdziło już ponad 400 wystawców z 30 krajów, wśród których prym będzie wiodła Korea Południowa reprezentowana przez ekspozycję tamtejszego ministerstwa obrony oraz stanowiska 14 firm. Współpraca z tym krajem jest już intensywnie realizowana przez polski przemysł, między innymi w ramach programu dział samobieżnych Krab kalibru 155mm wykorzystujących koreańskie podwozie K9 firmy Samsung Techwin.

Tegoroczne jubileuszowe MSPO łączy tradycję z nowoczesnością. Honorowy patronat nad całością imprezy przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Swoją obecność na imprezie zapowiedział również Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Wojsko Polskie na obszernej ekspozycji pod hasłem „Innowacyjność, Technika, Skuteczność” zaprezentuje sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie SZ RP. Odrębne miejsce na tej wystawie zajmą powołane do życia w bieżącym roku Wojska Obrony Terytorialnej. Formacja ta pozyskuje obecnie znaczną ilość nowoczesnego sprzętu produkcji krajowej, np. hełmy i oporządzenie firmy Maspol, optoelektronikę z PCO oraz karabinki modułowe MSBS i pistolet PR-15 Ragun – najnowszą konstrukcję Fabryki Broni Łucznik.

Zakupy są elementem szerokiego programu modernizacji i rozbudowy Sił Zbrojnych w oparciu o Strategiczny Przegląd Obronny. Wynika on z obecnej sytuacji związanej z aneksji Krymu i trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz narastającym napięciem na linii Rosja – NATO. Jednym z sygnałów zaostrzenia się tej relacji będą nadchodzące zaledwie tydzień po zakończeniu MSPO ogromne manewry rosyjsko -białoruskie „Zapad 2017”, w których weźmie udział 13 tys. żołnierzy.

W tym roku na kieleckiej imprezie można spodziewać się rekordowej obecności nie tylko pod względem liczby ministerialnych delegacji, ale również wystawców oraz zwiedzających. Do pobicia jest ubiegłoroczny wynik, który zamknął się liczbą 614 wystawców, w tym 264 firm zagranicznych oraz 22 140 zwiedzających. Jeśli chodzi o odwiedzających targi, to z pewnością na wysoką frekwencję wpłyną dwa dodatkowe dni, podczas których zwiedzanie terenów wystawowych na Targach Kieleckich będzie bezpłatne.

Światowe targi militarne:
1. Targi Defence and Security Event (DSEI) w Londynie – to wystawa sprzętu obronnego i bezpieczeństwa, odbywająca się co dwa lata w Docklands w Londynie. Targi organizowane są we współpracy z Organizacją Obrony i Bezpieczeństwa Brytyjskiego Handlu i Inwestycji (UKTI DSO). Jest to największa na świecie, w pełni zintegrowana międzynarodowa wystawa dotycząca obrony, obejmująca produkty i technologie lądowe, morskie i lotnicze.

2. Eurosatory targi militarne odbywające się w czerwcu w Paryżu – adresowane do przemysłu zbrojeniowego produkującego broń przeznaczoną dla wojsk lądowych, drugie co do wielkości targi na świecie. Prezentują głównie przemysł francuski. W targach biorą udział wszystkie renomowane koncerny np. Nexter, BAE Systems, Bumar, w sumie ponad: 1500 wystawców, 700 dziennikarzy, 57.000 odwiedzających, 160.000 m2 powierzchni wystawienniczej.

3. Kielecki Salon Obronny patronowany m.in. przez MILWomen.pl Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) – Trzecie największe w Europie Środkowej targi militarne, jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego w skali globalnej. O pozycji wystawy świadczą zarówno wystawcy – czołowe, światowe koncerny branży obronnej, jak i strategiczne kontrakty. Potencjał obronny oraz wyposażenie prezentowały oprócz Polski także m.in. Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja i Wielka Brytania.

4. Targi militarne Ciney w Belgii, ang. The Ciney military fair in Belgium. Odbywają się dwa razy w roku w miejscowości Ciney w Belgii. Koszt dla odwiedzających targi to 10 Euro i kolejne 10 Euro za miejsce na parkingu. Giełda trwa od godz. 9 do g. 16.

5. Sistema Internacional de Tecnologia para Defensa, ang. International Defense Technology Exhibition and Prevention of Natural Disasters – SIDTEF, pol. Międzynarodowe targi technologii obrony i zapobiegania klęskom żywiołowym – targi odbywające się w stolicy Peru, Limie. Jest to międzynarodowe spotkanie handlowe sponsorowane i zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Obrony i Siły Powietrzne Peru, odbywające się co dwa lata Od 2007 roku,prezentują się tam m.in. firmy związane z przemysłem lotniczym, produkcją broni pancernej i amunicji oraz firmy zaangażowane w świadczenie usług, produkcję i sprzedaż sprzętu do zapobiegania klęskom żywiołowym przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Nowoczesny przemysł obronny RP segmentem systemu bezpieczeństwa państwa

30 czerwca 2017 r. (piątek) o g. 10 w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja pn. „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”, pod patronatem Prezydenta RP. Organizatorem konferencji była Politechnika Warszawska i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Tytułem wstępu: „Big data to nowa ropa naftowa” – Kroes* (news poniżej), którą cytował prof. Jan Szmidt, rektor PW. Dodam, Big data (BD) – to duża liczba zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna i wartościowa, ponieważ w efekcie możemy zdobyć nową wiedzę. Obecne bezpieczeństwo wymaga ochrony danych. W sztucznej inteligencji (IoT) komputery kognitywne (uczące się, tworzące wiedzę i komunikujące się z ludźmi za pomocą głosu, a nie tylko liczące i analizujące to era przemysłu 4.0 (systemy kognitywne, Industy 4.0), medycyna i edukacja (wszystkie poziomy LLL) oraz robotyka (Homohybris). I jeszcze podam kolejny cytat prof. Szmidta „Naukowcy opisują rzeczywistość, a inżynierowie ją tworzą.” Nadciąga cyfrowe tsunami… Komisja Europejska i europejski przemysł danych zobowiązały się zainwestować 2,5 mld euro w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) mające na celu wzmocnienie sektora danych i postawienie Europy na czele globalnego wyścigu danych. Podpisano już w UE Memorandum w sprawie dużych danych przez Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Jana Sundelin, prezesa Big Data Value Association , działającego w imieniu firm, w tym ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange , SAP, SIEMENS i instytucje badawcze, takie jak Fraunhofer i Niemieckie Centrum Badawcze ds. Sztucznej Inteligencji. Unia Europejska przeznaczyła ponad 500 milionów euro na inwestycje w ciągu 5 lat (2016-2020) z programu „Horyzont 2020″.

Polskie Siły Zbrojne zbyt mało korzystają z dorobku krajowych ośrodków badawczo-naukowych i potencjału naszych inżynierów. Problemem jest również transfer technologii (komercjalizacja wynalazków wymagających sfinansowania prototypów i testów) w przemyśle innowacyjnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem – prezentowali naukowcy i prezesi firm zbrojeniowych prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz przedstawicielom rządu i dowódcom SZ, podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej w dn. 30 czerwca 2017.

Obecnie istnieją przed europejską nauką trzy wyzwania:
1. Bezpieczeństwo publiczne
2. Innowacje zakłócające
3. Biologizacja techniki

W konferencji pt. „Nowoczesny przemysł RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa” organizowanej przez Politechnikę Warszawską i prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowano na temat problemów w komercjalizacji dorobku naukowego polskich inżynierów z uczelni technicznych do polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie dot. innowacyjnych projektów. „Są zaplanowane ogromne, niewyobrażalne pieniądze na modernizację polskiej armii” – informował prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje nowoczesnego, dobrze zarządzanego przemysłu zbrojeniowego. „W zeszłym roku przecież został zawarty rekordowy w historii polskiej zbrojeniówki kontrakt na dostawę modułów ogniowych Regina; 4,5 mld zł – czy to najwyższy kontrakt, jaki jest możliwy? Nie. Są możliwe wyższe kontrakty. (…) Bezpieczeństwo najbardziej będziemy mieli zagwarantowane wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki: kiedy będziemy mieli uzbrojenie i wszelkie systemy na najwyższym światowym poziomie – jeżeli chodzi o ich nowoczesność i wydajność, i jeżeli będą one nasze. To znaczy, jeśli tylko my będziemy wiedzieli, w jaki sposób doszliśmy do takich wyników i jakie są rzeczywiste możliwości tego, co posiadamy – czyli wtedy, kiedy nie będą to produkty, do których klucze ma także kto inny” – stwierdził prezydent. Uzasadnił stanowisko, że jeśli Polska będzie kupowała produkty wyprodukowane przez kogoś innego lub nabywając na nie licencję, to wówczas istotne jest to, „żebyśmy partycypowali w tym możliwie największym stopniu na zasadzie offsetu, dostępu do technologii i wszelkich możliwych rozwiązań. Potrzebujemy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego naszego polskiego, który będzie dobrze zarządzany, który będzie dobrze się rozwijał i który będzie przemysłem innowacyjnym”- podkreślał prezydent Czy nasz przemysł zbrojeniowy może być innowacyjny, czy państwo na to stać – zapytał prezydent i odpowiedział „Tak, z całą pewnością nas stać”. Obecnie dobrze wykształceni inżynierowie, także absolwenci Politechniki Warszawskiej „są natychmiast wchłaniani przez wielkie koncerny światowe”. Prezydent wyraził przekonanie, że trzeba starać się to zmienić. „To jest kwestia dobrego przygotowania rozwiązań ustawodawczych, rozwiązań prawnych” – podsumował.

Politechnika Warszawska współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i przemysłem obronnym. Do tego celu powołane zostały dla podmioty: Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa PW” (od 2013r.) i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, to pierwsze w Polsce centrum inżynierskie w 3D: „Nauka-Inżynieria-Biznes”. Celem CEZAMAT jest: cyberbezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, obronność kraju (np. technologia Gan i SiC, IoT, tworzenie bezpiecznych o ukrytym przeznaczeniu układów scalonych USC ang. Obfuscation ) i 4 cel -konkurencyjność technologiczna. CEZAMAT to Konsorcjum złożone z 9 warszawskich uczelni współpracujących w zakresie nanotechnologii, mikroelektroniki, fotoniki, biotechnologii, mikroukładów elektromechanicznych – MEMS oraz do Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems wykorzystywanego do budowy czujników monitorujących poziom cukru, wykrywania niebezpiecznych materiałów na lotniskach i do budowy nowych rodzajów pamięci komputerowej – MOEMS. Obecnie systemy MOEMS używane są m.in. w: medycynie, ekologii, telekomunikacji, transporcie czy systemach informacyjnych. Wśród powszechnie stosowanych urządzeń wykorzystujących tę technologię są m.in.: smartfony, telefony komórkowe, laptopy, urządzenia sterujące, czujniki i analizatory chemiczne (źródło: naukawpolsce.pap.pl).

„Konieczne jest usprawnienie współpracy przemysłu ze środowiskami naukowymi. Wspólnym celem przemysłu i nauki jest opracowanie nowych, oryginalnych, a nie tylko odtwarzanych technologii, wprowadzenie do sił zbrojnych nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, poszerzenie oferty eksportowej” – powiedział prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej . „A przecież stać nas na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju a nie poprzestawanie wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów” –powiedział prezydent Andrzej Duda, cywilny zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Obecne procedury barierą transferu innowacyjnych technologii – prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej stwierdził , że nadal nie działają w kraju wzorcowe mechanizmy implementacji rozwiązań naukowych w przemyśle zbrojeniowym. Problemem jest finansowania badań, etapowość innowacji i egzekwowanie efektów wynalazków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnieć należy, że w procesie innowacji występuje 5 etapów: 1-Idea; 2- Demonstrator; 3-Technologia; 4- Prototyp; 5- Produkt, przy czym brakuje obecnie w programach na rzecz obronności finansowania etapu od 2 do 4.
Rezultat jest taki, że duża grupa utalentowanych inżynierów wyjeżdża z kraju celem realizacji swoich naukowych pasji w innych instytutach czy koncernach międzynarodowych.

„Nauka od lat proponuje rozwiązania umożliwiające przyspieszenie skoku w nowoczesność, jednym ze sposobów mogłoby być utworzenie m.in. specjalnego funduszu na wspieranie innowacji” – konkludował prof. Szmidt. Przedstawiciele resortu rozwoju i MON uczestniczący w konferencji zapewniali, że w rządzie trwają prace nad nową ustawą dot. usprawnienia procedur komercjalizacji wynalazków, finansowania badań i wdrożeń.

Nowa strategia działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, planująca współpracę z Politechniką Warszawska, Gdańską i Śląską, zakłada stworzenie Funduszu Rozwoju Technologii Obronnych (nawiązująca do przepisów Dz. U. z 2001 Nr 76 poz. 804 art. 7 ust. 3a i 3b) wspieranego przez 2,5 proc. PKB na obronność, 10 proc. z Funduszu Modernizacji SZ RP i kwoty ze sprzedazy sprzętu. W sumie PGZ planuje środki w wys. 29.290.555 tys. zł.

W zakresie innowacji na potrzeby Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej dr Głębocki, prof. PW z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego stwierdził, że „należy zaangażować siły polskich uczelni technicznych do pracy na rzecz przemysłu obronnego i silnie powiązać ich działalność z konkretnymi programami rozwoju technologii uzbrojenia.”np. opracowania bezpiecznych układów scalonych USC (ukrywają przeznaczenie lub/i zastosowanie).

W temacie systemu zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych dronami – wystąpił na konferencji prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technologii Informacyjnych PW, ambasador Programu Ambasadorowie Kongresów Polskich. Omówił zastosowanie w terroryzmie dronów do przenoszenia niebezpiecznych ładunków (materiałów wybuchowych, chemikalia, broni bakteriobójczej), zastosowaniu dronów do podglądu obiektów, podsłuchu i włamań do sieci internetowej, użycia także w walce radiowo-elektronicznej do paraliżu sieci łączności, sieci sensorycznych, paraliżu radarów. Podzielił się wiedzą z uczestnikami konferencji np. o rozróżnieniu dronów aktywnych (nie rozróżniających obiektu dron czy ptak) i dronów pasywnych o zasięgu 5-15 km, rozróżniających obiekty.

W temacie kierunków rozwoju systemów bezzałogowych naziemnych i nawodnych wystąpił dr Tomasz Mirosław z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i omówił przyszłe pola walki. Dotychczas panował pogląd, że „panujemy, gdy stoi noga naszego żołnierza”, a obecnie „panujemy, gdy stoi nasz robot”, wchodzimy zatem w nową erę cyberwojen, która wymaga programu robonicznego. Drony mają szerokie zastosowanie w usługach multimedialnych, w systemach transportowych, w sportach i w rolnictwie. Obecnie drony są podwójnego zastosowania: do systemu bojowego i systemu maszyn roboczych. Najczęściej drony spotkamy w systemach obserwacji i dozoru, roboty saperskie, roboty ratunkowe, ale ja widziałam też roboty do usprawniania kanalizacji produkcji niemieckiej.

Według Piotra Wojciechowskiego, prezesa WB Electronics największej w kraju prywatnej grupy zbrojeniowej, polskie władze spychają na margines prywatny biznes obronny, bowiem z rządowych preferencji korzysta wyłącznie sektor państwowy. Powiedział „niepokoi nas zwłaszcza fakt, iż nie ma w kraju równości w dostępie do zamówień wojskowych, co wyklucza prywatne firmy również z ubiegania się o wsparcie państwa dla programów badawczych. A to ogranicza możliwości rozwoju innowacji w małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach”.

Negatywnie oceniają rządowych decydentów do największych firm sektora lotniczego w kraju także przedstawiciele spółek, których właścicielami w procesie prywatyzacji zostały światowe koncerny.

Przypomnę szczegółowy program konferencji:
1. Sesja otwierająca
• Powitanie oraz wprowadzenie w tematykę Konferencji – Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
• Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
• Przedstawienie stanowisk resortów: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Diagnoza stanu obecnego – spojrzenie z punktu widzenia:
1/ przemysłu obronnego należącego do Skarbu Państwa (Polska Grupa Zbrojeniowa)
2/ przemysłu obronnego prywatnego (WB Electronics)
3/ nauki na rzecz bezpieczeństwa (Politechnika Warszawska)
• Podsumowanie sesji – dyskusja

2.Sesja panelowa I
• Strategia rozwojowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)
• Zmiana sposobu finansowania współpracy przemysłu obronnego z krajowymi uczelniami technicznymi oraz modernizacja uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych RP uzyskanego w drodze zakupów licencyjnych (dr Tadeusz Diem- specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego, członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, b. wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej, b. wiceminister edukacji, b. ambasador RP w Ottawie oraz w Belgradzie, obecnie wykładowca Collegium Civitas
• Program organizacji badań naukowych nad nowymi technologiami dla polskiego przemysłu obronnego oraz przygotowania potrzebnych kadr w polskich uczelniach technicznych (prof. Robert Głębocki z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW )

3. Sesja panelowa II
• Nowoczesny przemysł lotniczy i rakietowo-satelitarny w Polsce. Możliwości rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych (prof. Janusz Narkiewicz z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW)
• System zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych przed dronami poprzez pasywny monitoring. (prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, laureat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.)
• Kierunki rozwoju systemów bezzałogowych latających, naziemnych i nawodnych (dr Tomasz Mirosław – adiunkt z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej)
• Nowoczesne technologie półprzewodnikowe dla potrzeb przemysłu obronnego (prof. Tomasz Skotnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)
4. Dyskusja podsumowująca

* Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sprawdza byłą komisarz ds. konkurencji Neelies Kroes w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora w spółce zarejestrowanej na Bahamach, fakt który zataiła w Komisji Europejskiej, o czym powiadomiła międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych. Kroes jest przykładem, dlaczego obywatele UE tracą zaufanie do europejskich polityków. Z jej inicjatywy Komisja Europejska wydała w 2009 roku negatywną decyzję w sprawie polskich stoczni, uznając udzieloną im przez rząd pomoc publiczną za nielegalną, w efekcie doprowadzając stocznie do upadku. Była nieugięta, nie przyjmowała polskich argumentów, choć stocznia to kolebka Solidarności. Podczas spotkania z polskimi stoczniowcami w Gdańsku zagwarantowała sobie ochroną i policję. Kroes stale była przez media krytykowana za swoje związki z biznesem i choć obiecywała, że po odejściu z KE nie będzie zasiadać w żadnych spółkach, słowa nie dotrzymała podważając tym samym wiarygodność do Komisji Europejskiej. Czy zostaną zastosowane sankcje w KE np. wprowadzenie zaostrzeń w kodeksie postępowania komisarzy i kary finansowe tj. zmniejszenie unijnej emerytury wobec byłej komisarz? Czas rozstrzygnie. Ale widać, że „wartości europejskie” i „narodowe” upadają, a w ich miejsce występuje „żądza pieniądza”, bez względu na etykę i honor, zarówno wśród polityków jak i biznesu. Za kasę można wiele osób kupić, co widać też w Polsce. Przykładowo w aferze Amber Gold na ławie ZK zasiada Marcin P., a sprawcy-pomysłodawcy zasiadają na ławach parlamentarnych.

oprac. na podstawie własnych materiałów i BBN, zdjęcia z web’a prezydent.pl – Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Ćwiczenia NATO CWIX 2017 ACT (Bydgoszcz, 12-29.06.2017)

W tegorocznej edycji CWIX, największego natowskiego ćwiczenia systemów wsparcia dowodzenia i łączności, trwających prawie trzy tygodnie (od 12 do 29 czerwca,) bierze udział ponad tysiąc osób z 26 państw. Mają one do przetestowania około 250 narodowych systemów dowodzenia i kierowania walką. Organizatorem ćwiczeń CWIX jest Dowództwo ds. Transformacji (ACT),

„Interoperacyjność jest niezbędna, aby NATO mogło wypełnić swoje zadania. Musimy działać w pełnym spektrum operacji i misji, i to ćwiczenie pomoże nam działać właśnie w taki sposób. Jednym z obszarów, w którym Sojusz musi zaktywizować swoje działania, jest cyberbezpieczeństwo” – mówiła Rose Gottemoelle, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO.

Podczas ćwiczenia CWIX 2017 zorganizowano poligon cybernetyczny. W jego ramach połączono siecią łączności NATO (o klauzuli tajne) narodowe centra bezpieczeństwa z 26 państw. „Pracujący w nich informatycy wspólnymi siłami radzili sobie z atakami cybernetycznymi” – podkreślił gen. Denis Mercier, Naczelny Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji.

Odporność na ataki wojskowych sieci teleinformatycznych jest dla NATO strategicznie ważna. „Bezpieczny przekaz informacji i danych operacyjnych, a także wrażliwość na działania adwersarzy oraz włączenie działań cybernetycznych, mają dla nas kluczowe znaczenie, gdyż gwarantują efektywne sprawowanie dowództwa i nadzoru” – podkreślał wiceminister Tomasz Szatkowski.

Motto CWIX, jednego z najważniejszych natowskich ćwiczeń sprawdzających systemy dowodzenia i łączności, brzmi: „Próbuj. Porażka. Popraw. Próbuj ponownie”.

Warsztaty CWIX po raz siódmy odbywają się w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC – Joint Force Training Centre).

Polska zgłosiła do badań następujące systemy dowodzenia i łączzności:
– System kierowania ogniem Topaz,
– Battlefield Management System JASMINE,
– Headquarters Management System JASMINE,
– Joint Fires Support System JASMINE,
– LEBA-SCOT-Ship Combat Tactical System of the Polish Navy,
– LEBA-TACTUS-SHIPS-Command and Control System of the Polish Navy,
– LEBA-UOG-Command and Control System of the Polish Navy,
– HEKTOR,
– Polish Mission Network FMN Spiral 2,
– Polish Cyber Observer
– Polish Tactical Radio.

22 czerwca przebieg ćwiczenia CWIX 2017 obserwowali m.in. :
– Rose Gottemoelle, zastępca Sekretarza Generalnego NATO,
– Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
– generał Denis Mercier, Naczelny Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji,
– gen. broni Steven Shepro, zastępca Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Rose Gottemoelle w NATO

Rose Gottemoelle, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO.

NATO_Rose_Gottemoelle

Fot. Rose Gottemoelle / NATO.int

Mgr inż. Rose Gottemoelle, absolwentka George Washington University, objęła stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego NATO w październiku 2016 r., wcześniej przez prawie pięć lat była sekretarzem Kontroli Zbrojeń i Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Departamencie Stanu USA.

Była cywilnym konsultantem Sekretarza Stanu w sprawie kontroli zbrojeń, nieproliferacji i spraw politycznych oraz wojskowych. W latach 2012 – 2014 pełniła obowiązki, pełniąc jednocześnie funkcję zastępcy sekretarza stanu w Biurze Kontroli Broni, Weryfikacji i Zgodności z przepisami (2009-2014). W tym charakterze była głównym negocjatorem USA w sprawie nowego strategicznego traktatu o redukcji broni (New START) z Federacją Rosyjską, która weszła w życie 5 lutego 2011 r. i jest obecnie wdrażana. W latach 2006-2008 pełniła funkcję dyrektora Centrum Carnegiego Moskwa. Jako podsekretarz stanu koncentrowała się na współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w Europie i Azji, polityce utrzymania pokoju i szkoleniach.

W latach 1998-2000 jako Zastępca Sekretarza Energetyki ds. Ochrony Nuklearnej Ochrony Obrony, a wcześniej Sekretarz Sekretarza ds. Niespoliwienia i Bezpieczeństwa Narodowego w Departamencie Energii USA. Przed rozpoczęciem pracy w Departamencie Energii Gottemoelle przez trzy lata pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie.

W latach 1993-1994 pracowała w sztabie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jako Dyrektor ds. Rosji, Ukrainy i Spraw Eurazji, odpowiedzialnych za redukcję zagrożeń jądrowych w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i na Białorusi. Wcześniej była naukowcem z RAND w Radzie ds. Spraw Międzynarodowych ds. Stosunków Międzynarodowych. Nauczyła się radzieckiej polityki militarnej i bezpieczeństwa rosyjskiego na Uniwersytecie Georgetown, biegle włada językiem rosyjskim.

Prywatnie żona Raymonda Arnaudo, emerytowanego dyplomaty i eksperta w dziedzinie polityki polarnej, matka dwóch dorastających synów, Daniela i Paula, którzy pracują w technologii informacyjnej.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Air Show 2017 w Radomiu

9 czerwca 2017r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o organizacji Air Show w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. w Radomiu, w kształcie, jaki został zaprezentowany przez ministra Sejmowi RP oraz opinii publicznej 8 czerwca br.

Air Show będzie trwało 2 dni, wstęp będzie wolny, a w pokazach wezmą udział, poza załogami polskimi, ekipy z co najmniej 8 krajów.

Podczas imprezy odbędzie się również prezentacja najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. Więcej szczegółów nt. programu już wkrótce.

Oficjalny portal pokazów lotniczych w Radomiu: AirShow2017.wp.mil.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kurs MON „Samoobrona kobiet i walki wręcz” 2016-2017 w 1BLTr.

W dniu 19.11.2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło program kursu „Samoobrona kobiet” dla kandydatek, które chciały zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej. Celem projektu była popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

32 najlepszych w Wojsku Polskim żołnierzy i instruktorów, dzieliło się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspierali ich oficerowie, podoficerowie i szeregowi w ramach systemu logistycznego i szkoleniowego Wojska Polskiego. projekt zakończył się w czerwcu 2017r.

samoobrona_1bltr_1

Na szkolenia zgłosiło się kilka tysięcy kobiet, kursy rozpoczęło 1300, a skończyło 1000 – informuje MON. „Lepiej się przygotować do wszystkich niebezpieczeństw, niż działać dopiero wtedy, gdy one nadejdą.”- stwierdził minister Antoni Macierewicz i dodał „bardzo dziękuję instruktorom, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim oficerom, żołnierzom, którzy w ten projekt byli zaangażowani. (…) To pierwszy raz, kiedy taki wysiłek, jest przekładany na społeczeństwo cywilne. I jak widać z olbrzymim skutkiem, z olbrzymią korzyścią. Wojsko dla narodu, ale dzięki temu naród jest silniejszy. A jak kobiety nasze są silne, to i mężczyźni stają się silniejsi.”

„Popularyzacja systemu walki wręcz w środowisku cywilnym była strzałem w dziesiątkę. (…) dziękujemy i zachęcamy MON do kontynuowania projektu.”- stwierdziła jedna z uczestniczek kursu MON.

Definicja: Samoobrona – to ogół działań mających na celu obronę przed fizycznym atakiem napastnika. dobrze poprowadzony kurs samoobrony przekazuje uczestnikom wiedzę nt. jak unikać zagrożenia, jak zachować się w sytuacjach podwyższonego ryzyka, nie dopuścić do siebie paniki. Umiejętności walki wręcz nie grają tu najważniejszej roli, choć konieczne jest oswojenie adeptów z prostymi technikami.

1bltr_kurs_samoobrony2
Uczestniczki I gr. (kilku brak na zdjęciu), kadra i mjr Sławomir Stasiak, Szef Sekcji WF i Sportu 1. Bazy Lotnictwa Transportowego/ Fot. 1BLTr

W 1 Bazie Lotnictwa Transportowego* zrealizowano 03.06.2017r. ostatnie szkolenie „Kursu Samoobrony dla Kobiet” z technik samoobrony pod kierunkiem wojskowych instruktorów doskonaląc kondycję fizyczną i chwyty z zakresu walki wręcz.

samoobrona_1bltr_2
Fot. kpt. Anna Żuchowska/1.BLTr

Cykl bezpłatnych treningów zorganizowanych zostało przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 30 miastach w Polsce. Treningi odbywały się w raz w miesiącu, trwały dwie jednostki lekcyjne, zawsze poprzedzone rozgrzewką w sali sekcji sportu.

Dla kobiet-cywilów w JW – 1. BLTr. zajęcia „przeprowadziło dwóch doświadczonych instruktorów z zakresu walki wręcz – mjr Piotr Płonka i st. chor. Dariusz Barański. Koordynatorem programu był Szef Sekcji WF i Sportu 1 BLTr – mjr Sławomir Stasiak.”- cytat z web’a 1. Bazy Lotnictwa Transportowego (1bltr.wp.mil.pl)

samoobrona_1bltr_3
Fot. Zdjęcie I gr. i II gr. kpt. Anna Żuchowska/1.BLTr

Prawo: Pojęcie samoobrony nie występuje w polskim systemie prawnym, w Kodeksie karnym znajdują się jedynie definicje obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, a w Kodeksie cywilnym istnieje instytucja samopomocy tzw. sąsiedzkiej, warto pamiętać następujące przepisy:
Przepis art. 343. § 1. k.c. „Posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania.
Przepis art. 343 § 2. k.c. stanowi, iż „Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób.” Cytowany przepis definiuje przesłanki tzw. dozwolonej samopomocy mającej charakter restytucyjny (dot. pozwów).

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (ONZ, 25 listopada), jest częścią kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć „Sixteen Days of Activism against Gender Violence” prowadzonej na całym świecie. Według danych światowych ONZ w roku 2012 co druga zabita kobieta zginęła z ręki partnera, męża, lub innego członka rodziny. Najczęstsze przypadki dot. przemocy domowej (znęcania się fizycznego i psychicznego, a także tzw. przemocy ekonomicznej). Niestety, w wielu krajach dodatkowym problemem jest sytuacja polityczna, wojny, niewolnictwo, przesądy, fanatyzm itd.

Koleżanki-żołnierze poradziły mi, żebym zapisała się na szkolenia do lotniczej JW uczestniczącej w ogólnopolskim projekcie, z uwagi na sprzyjające środowisko dla kobiet w JW Sił Powietrznych, gdzie ludzi nie selekcjonuje się według płci, ale wg. wartości jak wiedza i umiejętności. Dlatego też zgłosiłam się na kurs do Jednostki Wojskowej, którą jest 1. Baza Lotnictwa Transportowego (1 BLTr) w Warszawie. Koordynatorem projektu w 1 BLTr jest Szef Sekcji WF i Sportu mjr Sławomir Stasiak, tel. 261.821.493.

1bltr_kurs_samoobrony1
Uczestniczki I gr. Ania i Halina z instruktorem / Fot. 1BLTr

Zajęcia z walki wręcz w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego (1 BLTr) odbywały się w soboty w terminach:
1. 14 stycznia 2017r. – Temat zajęć: „Asekuracja – zabezpieczenie przed skutkami ryzykownych działań lub jakichś wydarzeń, szkolenie w zakresie: rozpoznania, zabezpieczenia, postawy, uniku, negocjacji lub dezinformacji przeciwnika.
2. 04 luty 2017r.– Temat zajęć: rozgrzewka, odpieranie ataku, obrona, atak.
3. 04 marca 2017r. – Temat zajęć: nauka podstawowych technik walki wręcz, dostosowana do średniego poziomu usprawnienia, doskonalenie poznanych technik z części wstępnej oraz technik indywidualnych poznanych w treningach indywidualnych.
4. 01 kwietnia 2017r. – Temat zajęć: doskonalenie poznanych technik, chwytów i obezwładnienia z zakresu samoobrony.
5. 06 maja 2017r. Temat zajęć:Walka wręcz w parach
6. 03 czerwca 2017r. – Temat zajęć:Walka wręcz w parach. Rozdanie Certyfikatów MON i 1.BLTr.

Szkolenie prowadzone było w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych po 45 min. każda, z przerwą 15 min. Nowe umiejętności nabyte w trakcie zajęć w 1.BLTr umożliwią nam-kobietom poczucie bezpieczeństwa i przewagę nad przeciwnikiem. Udział w kursie MON pozwolił na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Zachęcam do udziału w zajęciach. To okazja do treningu z najlepszymi specjalistami Wojska Polskiego z zakresu walki wręcz i samoobrony” – powiedziała mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz, Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet.

Wirtualne Muzeum – Sala Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego

1bltr_sala_tradycji
Fot. Sala Tradycji* /1.BLTr

Wymogi formalne dot. uczestnictwa: 1bltr.wp.mil.pl/pl/108.html

* 1. Baza Lotnictwa Transportowego (1BLTr) funkcjonuje od 01 stycznia 2012 r. i jest JW. podległą Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Do zadań Bazy należy realizacja transportu powietrznego naczelnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych i instytucji resortu Obrony Narodowej oraz zabezpiecza wizyty delegacji zagranicznych. Jednostka powstała po katastrofie w Smoleńsku, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST). Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych, załoga samolotu oraz osoby towarzyszące, czyli cała delegacja polska podróżująca na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. „Smoleńskie lotnisko jest pozbawione wyposażenia pomagającego lądować w trudnych warunkach. Ma jedynie dwie radiolatarnie NDB – prymitywny system nadajników, które wysyłają sygnał bezkierunkowo. Na tej podstawie samolot jest w stanie zlokalizować pas do lądowania. Nie ma tam takich systemów jak ILS czy innych urządzeń pomagających w nawigacji. Na szczęcie komunikaty są podawane przez wieże kontroli w systemie metrycznym.” – informował pilot Tomasz Pietrzak, (Smoleńsk, rządowy TU 154M) źródło TVN24.pl

* Sala Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego – istnieje od 5 października 2012 r istnieje celem identyfikowania się żołnierzy, cywilnych pracowników i pasjonatów wojska z jednostką, gromadzenia i udostępnianie pamiątek i dokumentów historycznych. W konkursie III Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych (w 2014r.) pod przewodnictwem Michała Wiatera, zastępcy szefa Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego DWiPO MON, Sala Tradycji 1. Bazy Lotnictwa Transportowego zajęła 2 miejsce

Kontakt do JW: 1. Baza Lotnictwa Transportowego MON (1bltr.wp.mil.pl) ul. ul. Żwirki i Wigury 1c, tel. sek. 261.821.470, e-mail: 1bltr[at]ron.mil.pl, rzecznik prasowy: kpt. Anna Żuchowska, tel. 261.821.721, e-mail: 1bltr.rzecznik[at]ron.mil.pl).

Opinia: Grafika dot. projektu „Kursu samoobrony dla kobiet i walki wręcz” MON jest nieadekwatna do tematyki (bezpieczeństwa kobiet) i organizatora. Sami zobaczcie na web’e MON: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet, patroni medialni tj. Polska Zbrojna Wojskowego Instytutu Wydawniczego (polska-zbrojna.pl), Rzeczpospolita (rp.pl) umieścili może jeden artykuł nt. projektu MON, ale nie ma buttonów czy bannerów na web’ach, wg. zasady „Jaka grafika akcji, taka promocja.” Ciekawa jestem, kto jest pomysłodawcą (podoba mi się pomysł akcji), ale komu MON zlecił wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu Samoobrony Kobiet?

oprac. wspólne: 1.BLTr, uczestniczki I gr. i II gr. oraz Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prezydent MSPO 2017: Prezydent RP Andrzej Duda zaprasza prezydenta Singapuru

Zapraszałem Pana Prezydenta i przedstawicieli władz Singapuru, a przede wszystkim singapurski przemysł obronny do tego, aby odwiedzili targi kieleckie. (…) Przemysły obronne nie tylko Polski, ale i z Europy i całego świata będą przedstawiały swoją ofertę targową.” – tak w czasie oficjalnego oświadczenia prezydentów Polski i Singapuru mówił prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent_Duda_2017

Oświadczenie Prezydentów Polski i Singapuru w TVP INFO – zobacz (kliknij).

Kielecki Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie. Od wielu lat odbywa się pod honorowym patronatem i z udziałem Prezydenta RP. W tym roku wystawa odbędzie się już po raz dwudziesty piąty. Tegoroczna dwudziesta piąta edycja zapowiada się rekordowo. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już w czasie ubiegłorocznej edycji wystawcy niemal z całego świata, w tym między innymi z Polski, Niemiec, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku wśród wystawców znaleźć można było największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe takie jak Kongsberg Defence & Aerospace AS, Nammo AS, Bell Helicopter Textron Inc., ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, MBDA, Raytheon co, Lockheed Martin Corporation i Saab Technologies Poland. Swoje osiągnięcia militarne zaprezentowało aż 614 firm z 30 krajów. Wystawę odwiedziło ponad 22 tysiące gości.

Korea Południowa – gościem honorowym MSPO – MSPO towarzyszą od lat wystawy narodowe przemysłu obronnego poszczególnych krajów. Dotychczas takie wystawy miały: Norwegia, Francja, Włochy, Turcja, Niemcy, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, oraz Wielka Brytania. Tegorocznemu MSPO towarzyszyć będzie Wystawa Narodowa przemysłu obronnego Korei Południowej.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Pro Defense 2017 – Ostróda stolicą polskiej obronności

Targi Proobronne na EXPO Mazury „Pro Defense” w Ostródzie to jedyne wydarzenie o takim charakterze w Polsce i Europie. EXPO Mazury Wydarzenie kieruje do wszystkich obywateli, dla których „patriotyzm” nie jest tylko słowem, ale dot. Ojczyzny i jej bezpieczeństwa. Głównymi adresatami Targów są zatem stowarzyszenia paramilitarne, organizacje proobronne i klasy mundurowe.

Pro_Defense_2017

W dniach 1-4 czerwca w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) po raz II będzie centrum polskiej proobronności pt. „Pro Defense” objętych patronatem honorowym przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. Podczas konferencji przedstawiony zostanie program „Certyfikowanych Pionów Wojskowych klas mundurowych” opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

EXPO_Mazury_PD_2017

Pro Defense ma pokazać, jak liczne są formacje proobronne oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają. W swojej idei Targi oraz wydarzenia im towarzyszące mają wymiar edukacyjny, a także mają stanowić platformę służącą wymianie informacji i doświadczeń, które pozwolą na wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej i jego współpracy z polską armią, w tym z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Program targów proobrronnych – Miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć najnowszy polski sprzęt wojskowy, pokazy specjalne formacji wojskowych oraz wziąć udział w panelach tematycznych towarzyszącej konferencji proobronnej. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o nowy element edukacyjno-historyczny, czyli Polską Ścieżkę Zbrojeniową, którą swoim mecenatem objął Partner Strategiczny wydarzenia – Polska Grupa Zbrojeniowa. Katalog można pobrać (pdf, str. 4)

Pro Defense otrzymało wsparcie Biura do spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucji ściśle związanych z szeroko pojętą wojskowością. Pro Defense jest skierowane do wszystkich obywateli naszego kraju.

Pro_Defense_2016_systemy_VBS3_fot_CMGI

Fot. Systemy symulacyjne w 3D na licencji VBS3, CMGI

Targi Pro Defense w swej formule wystawienniczej są okazją do prezentacji sprzętu i wyposażenia przez Wojsko Polskie. Sprzętu wojskowego i indywidualnego wyposażenia żołnierza odpowiadającego najwyższym standardom w ramach zwalczania zagrożeń, zapobiegania ich skutkom i niesienia pomocy ofiarom. Swoją ofertę prezentować będą również producenci i dystrybutorzy specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, logistycznego, komunikacyjnego, ratowniczego i bezpieczeństwa osobistego, a także innych produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrony cywilnej. Będzie tu można znaleźć również propozycje firm związanych z survivalem, outdoorem i prepperingiem. W gronie wystawców znajdzie się także Partner Strategiczny wydarzenia – Polska Grupa Zbrojeniowa, która prezentować będzie najnowsze rozwiązania techniczne i potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Nowością II edycji targów będzie Polska Ścieżka Zbrojeniowa , czyli ścieżka historyczno-edukacyjna zorganizowana pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ścieżkę będą mogli przebyć wszyscy odwiedzający targi Pro Defense bez względu na wiek. Zakres tematyczny obejmować będzie historię Polski, aż od czasów pierwszych Piastów i umożliwi on interaktywne poznanie różnych epok ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące polskiej wojskowości. Elementem ścieżki będzie także specjalny wojskowy tor sprawnościowy. Oprócz walorów edukacyjnych przejście ścieżki pozytywnie wpłynie na ukształtowanie świadomej postawy patriotycznej uczestników oraz przybliży ideę proobronności kraju. Ścieżka będzie nie tylko wycieczką w przeszłość, ale pozwoli podejrzeć jak będzie kształtować się przyszłość m.in. dzięki interaktywnym ekspozycjom Wojsk Obrony Terytorialnej i Polskiej Agencji Kosmicznej.

Głównymi wydarzeniami towarzyszącymi Targom Proobronnym Pro Defense jest Międzynarodowa Konferencja Organizacji Proobronnych, poświęcona działalności proobronnej w Polsce i na świecie oraz Ogólnopolski Piknik Proobronny Klas Mundurowych, integrujący uczniów tych klas oraz pozwalający na wypracowanie spójnego modelu funkcjonowania szkół o profilu mundurowym. Spotkanie przedstawicieli klas mundurowych w tym roku będzie połączone z ogłoszeniem listy szkół, które włączą się w pilotażowy program wspierania klas mundurowych tzw. Certyfikowany Pion Klas Mundurowych, opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.pro-defense.pl
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu ze strony Expo Mazury: Paweł Krezymon, Starszy Specjalista ds. Marketingu, tel. +48 607.772.418, e-mail: Pawel.Krezymon@expomazury.pl

Osoba do kontaktu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej: mjr Jakub Block, Centrum Operacyjne MON, tel. +48 887.570.924, e-mail: jblock@mon.gov.pl

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Absurdy III RP – ZUS drogą „trutką” dla sponsorów-obywateli

21 maja (niedziela) TV Polsat zaprasza o g. 19.30 na program „Państwo w Państwie” nt. ZUS. Pytanie „kim jest kadra ZUS”?

ZUS i MSP: W 1989 roku Zdzisław Ochocki z Tarnowskich Gór roku założył warsztat samochodowy. Firma rozwijała się prężnie, więc w 2010 roku wraz z synem postanowił rozszerzyć swoją działalność. Konieczny okazał się kredyt w banku. Aby go zaciągnąć należało jednak przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami m. in. w ZUS-ie. Coś co wydaje się formalnością skończyło się w sądzie i wieloletnią walką z urzędnikami.

ZUS zaświadczenia nie chciał wydać, bo urzędnicy upierają się, że mężczyzna zalega blisko 23 tysiące złotych. Wcześniej jednak nikt nie informował właściciela firmy, że coś się nie zgadza. Po 5 latach od momentu wniosku o zaświadczenie zapadł wyrok przychylny dla pana Zdzisława. Sąd uznał, że ZUS zaświadczenie o niezaleganiu powinien wydać, ale urzędnicy od wyroku się odwołali. Sąd Apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. W listopadzie 2016 roku zapadł kolejny wyrok korzystny dla przedsiębiorcy. Zgodnie z jego treścią Zdzisław Ochocki nie zalega z płatnościami, a ZUS powinien wydać mu zaświadczenie.

Ocena sytuacji: „To nękanie i utrudnianie życia przedsiębiorcy” – mówią eksperci, a poszkodowany stwierdził ” Decyzja ZUS zatrzymuje nas w rozwoju, a być może nawet doprowadzi do upadłości firmy”. Przez to wszystko Zdzisław Ochocki z Tarnowskich Gór nie tylko nie może wziąć kredytu i się rozwijać, musiał się zapożyczyć i zwolnić kilku pracowników. Stracił również zdrowie.

Redakcja MILWomen.pl przypomina obywatelom RP, że:
1. Wizją ZUS jest „osiągnięcie statusu instytucji zaufania publicznego”.
2. Misją ZUS jest „sprawna, przyjazna obsługa klientów realizowana na podstawie przepisów prawa, zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników.”
Pod tekstem w/w dot. wizji i misji podpisała się prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska, e-mail: prezes@zus.pl (1.03.2016 r.)

Resume – bądźcie w niedzielę g. 19.30 na stacji Polsat: Czy ktoś za to odpowie? Sprawdziliśmy, kto kontroluje ZUS i kto może wyciągnąć konsekwencje? Odpowiedź jest zaskakująca. Więcej już w najbliższą niedzielę, w reportażu Agnieszki Zalewskiej. „Państwo w Państwie” w Polsat i Polsat News o g. 19:30.

ZUS i obywatel RP – decydenci w ZUS mają super wynagrodzenie w widełkach 10.000-15.000 zł (źródło: wynagrodzenia.pl), ale nie mają wiedzy prawnej, słabe kompetencje ICT, mało płacą prawnikom, jaki z tego wniosek? „Porada prawna tyle jest warta ile kosztuje”, zarabiają mniej więc nie przejmują się konsekwencjami decyzji ZUS. Będąc w sądzie zaskoczyła mnie wokanda, tylko w jednym dniu było 7 spraw przeciwko I Oddziałowi ZUS – intrygujące, prawda? Sprawdziłam, przez 10 ostatnich lat tj. 2006-2016 Komisja Nadzoru Finansowego nie kontrolowała ZUS, a jest to instytucja państwowa obsługująca największy kapitał społeczny na wypłaty dla emerytów w wysokości głównie ok. 2000 zł, tj. 1/5 uposażenia dyrektora ZUS, a jest ich kilku w każdym oddziale ZUS.

NIK skarży do CBA przebieg przetargu w ZUS.
W dniu 22.03.2017 CBA składa pozew do prokuratury ws. przetargu w ZUS na 19,5 mln zł. CBA, po kontroli, złożyło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie uzasadnionego podej­rzenia popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi Za­kła­du Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnika Wydziału Administrowania Platformą Unix Zakładu Ubezpie­czeń Społecznych. Wg kontrolerów z CBA poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków wyrzą­dzili oni szkodę majątkową w postaci udzielenia zamówienia publicznego na opie­kę serwisową sprzętu i oprogramowania w Centrali ZUS o wartości ponad 19 mln 500 tys. zł brutto w trybie zamówienia z wolnej ręki, pomimo braku przesłanek uzasadniających zasto­sowanie tego trybu. Według ustaleń CBA, wypełnili tym samym znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – nadużycia zaufania, a wyrządzona szkoda majątkowa jest w wielkich rozmiarach.

Kontrola CBA prowadzona była od lipca 2014 do maja 2015 roku. CBA podejrzewa, że były prezes Zbigniew D., były członek zarządu Zakładu Dariusz Ś., Helena Z. – dyrektor departamentu systemów informatycznych ZUS i Leszek P. – naczelnik wydziału w ZUS, mogli nadużyć swych uprawnień lub nie dopełnić obowiązków zlecając HP obsługę serwisową części systemów ZUS i oprogramowania w trybie zamówienia z wolnej ręki – mimo że nie było powodów do zastosowania takiego trybu. Za takie przestępstwo urzędnicze przy decyzjach majątkowych – nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i wyrządzenie tym szkody wielkich rozmiarów – grozi kara od roku do lat 10. PAP dowiedziała się, że w trakcie kontroli CBA oceniło, iż przy zamówieniu prezes, członek zarządu, dyrektor i naczelnik oparli się jedynie o oświadczenie szefa HP Polska, że tylko ta firma jest uprawniona do serwisowania sprzętu i oprogramowania Hewlett-Packard na terenie Polski. Tymczasem z wyników kontroli wynikało, że szef firmy podał, iż wyłączność dotyczy dostaw, a nie usług serwisowania, bo sprzęt mogą serwisować firmy spełniające wymogi HP – wynika z ustaleń kontroli CBA.

W kwietniu 2014 roku ZUS w informacji dla dziennikarzy nt. działań związanych z Kompleksowym Systemem Informatycznym podał, że na żądanie 31 stycznia 2014 roku przekazał CBA dokumentację dotyczącą postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w 2013 roku. Były to zamówienia na „zakup szkoleń związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”, „modernizację systemu Komputera Centralnego ZUS wraz z zakupem licencji” i „opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania HP w Centrali ZUS”.

W dniu 01.02.2016 nastąpił przetarg na system informatyczny ZUS wart 700 mln zł,to prawdopodobnie największy przetarg informatyczny na polskim rynku., wpłynęły cztery oferty z Asseco, Atos Polska z Atos IT Services, HP z Capgemini oraz Comarch Polska SA z Comarch SA. Przetarg dot. utrzymania KSI od 2017 r. przez cztery lata. W kryteriach oceny 60 proc. stanowi cena, 30 proc. jakość, a 10 proc. koncepcja przejęcia zadań. Wadium to 15 mln zł.

Obecnie usługę utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS wykonuje na mocy czteroletniej umowy podpisanej w październiku 2013 r. firma Asseco Poland (dawniej Prokom) zbudowała system informatyczny ZUS za 600 mln zł – WAZNE zakup pominął kody systemu, czyli kompletny absurd III RP.

Kadra – Dobór i kwalifikacje decydentów w ZUS zaskakują. Proszę spytać przykładowo „jaki dokument jest dowodem” dla obywatela RP i UE na gwarantowane Konstytucją RP świadczenie emerytalne?” – odpowiedź może Was zaskoczyć. Kontakt z pracownikami ZUS jest utrudniony, na web’e oddziałów dzielnicowych podany jest numer infolinii z Pomorza, mają dostęp do systemu informatycznego ZUS, ale nie udzielą żadnych istotnych informacji, ponieważ ZUS wymaga spotkania f2f tj. wizyty przy „okienku” z pracownikiem BOI, to jaki jest logiczny sens zakupu tak drogiego systemu IT przez obywateli RP?

Kontakt z redakcją Polsat „Państwo w Państwie”: web: panstwowpanstwie.polsatnews.pl, tel. 22 514.41.36, e-mail: panstwowpanstwie@polsat.com.pl

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Krav maga – walka czy samoobrona?

Systemy samoobrony:
1. Krav maga tj. „walka w bliskim kontakcie”, system walki opracowany dla Sił Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji technik pochodzących z aikido, judo, zapasów i innych sztuk walki.
2. W opinii ekspertów ideologia oraz techniki systemu są związane z rosyjskim sambo, boksem oraz kick boksem wraz z faulami.

System Krav maga został opracowany dla potrzeb wojska izraelskiego, policji i służb specjalnych, a następnie przystosowany dla osób cywilnych, aby zgodnie z dewizą -jej twórcy Imi Lichtenfeld’a (hebr. Sde-Or) aby „każdy mógł żyć w pokoju”. Charakteryzuje ją prostota, łatwość przyswajania i wysoka skuteczność potwierdzona przez ekspertów sztuk walki, oficerów wojska i policji, a przede wszystkim uczestników szkoleń na całym świecie. Krav Maga zawiera różnorodne techniki atakowania i obrony fizycznej: uderzenia, kopnięcia, dźwignie, walkę w parterze, kontrolowanie przeciwnika, poruszanie się i obserwację. Duży nacisk kładziony jest na walkę z agresorem uzbrojonym w nóż lub inne narzędzie, oraz obronę przed kilkoma napastnikami.

Techniki Krav Maga oparte są na naturalnych odruchach obronnych, które doskonalone są w czasie treningu, tak aby w sytuacji realnego zagrożenia napadnięty nie dał się zranić i zadziałał najwcześniej jak to możliwe. Uczestnicy szkolą się nie tylko jak reagować szybko, ale prawidłowo oceniać zagrożenie, bronić się adekwatnie do ataku, kontrolować swoje emocje i przede wszystkim unikać konfliktów.

Główne 4-y zasady samoobrony Krav Maga (KM):
1. Unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji.
2. Gdy znajdziesz się w niebezpiecznym miejscu lub sytuacji jak najszybciej się oddal.
3. Użyj przedmiotów, które masz pod ręką do obrony, tzw. broń improwizowana.
4. Walcz i Użyj swojego ciała do obrony, w sposób maksymalny.

Polecana lektura: Imi Lichtenfeld (twórca systemu KRAV MAGA) i Eyal Yanilov (współtwórca KM, chief instruktor) pt. „Krav maga. Jak się obronić przed uzbrojonym agresorem” – to jedyna dostępna pozycja na polskim rynku. Książka zawiera szczegółowe opisy technik obrony przed agresorem uzbrojonym w nóż, pałkę, broń palną oraz wskazówki dot.walki z kilkoma agresorami i użyciem broni improwizowanej. Ponad dwustronicowe opracowanie zawiera 500 zdjęć dot. techniki „krok po kroku”, a także wiele cennych uwag i opisów sytuacji z życia autorów. Książka napisana jest w języku polskim i została wydana w Izraelu. Rekomendują ją Yicchak Rabin i Shimon Peres, premierzy Izraela, którzy napisali do niej wstęp, cena 45 PLN.

System samoobrony i walki wręcz został zapoczątkowany w latach 30. XX wieku w Czechosłowacji przez Imiego Lichtenfelda (ur. 1910 w Budapeszcie, młodość spędził w Bratysławie, gdzie jego ojciec Samuel, od lat zajmujący się zapasami założył pierwszy w mieście klub cieżkiej atletyki „Herkules”. Ojciec Samuel Lichtenfeld był także oficerem policji i detektywem, szkolącym swych ludzi w samoobronie. Imi zm. 1998), jest twórcą izraelskiego systemu walki Krav maga. System bazuje na podstawowych odruchach obronnych człowieka i składa się z szeregu technik m.in. zapożyczonych z boksu, boksu tajskiego, zapasów, judo, aikido, brazylijskiego jiu-jitsu, w skład których wchodzą pchnięcia, dźwignie i uderzenia na okolice gardła, oczu, kopnięcia w strefę krocza oraz w nogi. W połowie lat trzydziestych w Bratysławie, tak jak i w całej Europie zaczęły narastać ruchy faszystowskie i antysemickie. Społeczność żydowska była zmuszona bronić się przed coraz częstszymi i coraz brutalniejszymi atakami. W 1940 Imi Lichtenfeld, w obawie przed aresztowaniem opuścił Europę i dotarł do Palestyny, gdzie został szefem wyszkolenia organizacji samoobrony żydowskiej Hagana. W Palestynie Imi Lichtenfeld przyłączył się do ruchu oporu Hagana, a po utworzeniu Państwa Izrael i armii IDF zostaje szefem wyszkolenia. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w 1968 roku. W okresie 20 lat udoskonalał swoją unikatową metodę samoobrony i walki wręcz, trenował najlepszych żołnierzy Izraela, wyszkolił nowe pokolenie instruktorów Krav Maga.

Potrzeby armii uwarunkowały ostateczny kształt systemu: łatwe do opanowania techniki, możliwość zastosowania ich w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji, także w warunkach wysokiego stresu. Po utworzeniu państwa Izrael (1948) Lichtenfeld został szefem wyszkolenia fizycznego i walki wręcz Izraelskich Sił Obrony (wcześniej Hagany) i pracował nad udoskonalaniem systemu walki krav maga. W wieku 58 lat (1968) przeszedł do rezerwy. Po przejściu na emeryturę Imi rozpoczął proces adaptowania Krav Maga dla potrzeb osób cywilnych. Odtąd każdy kto chce się czuć bezpiecznie, umieć się obronić może uczestniczyć w zajęciach w Tel Awiwie i Netanii. Powstają izraelskie i międzynarodowe organizacje, których celem jest szerzenie Krav Maga na całym świecie.

W latach 90. powstała Międzynarodowa Federacja Krav Maga (IKMF), której szefem Imi mianuje Eyala Yanilov, swego najlepszego ucznia i przyjaciela. Będąc rezerwistą pozostał konsultantem IDF ds. bezpieczeństwa Izraela, monitorował postępy czołowych instruktorów i działalność Międzynarodowej Federacji Krav Maga.

Krav Maga Global (KMG), Israel: KMG – EYAL YANILOV (www.krav-maga.com) – Eyal Yanilov.

International Krav Maga Federation (IKMF) została powołana do życia 1995 roku na życzenie Imiego Lichtenfelda. Celem tej organizacji, na czele której stanął Eyal Yanilov, było szerzenie systemu Krav Maga na całym świecie, co od lat było marzeniem Imiego. Eyal spędził wiele lat, na szkoleniu różnych grup cywilnych i militarnych, na wszystkich kontynentach: od Australii, Azji, poprzez Amerykę Południową i USA aż po Europę. Od lat 80-tych XX w. trenował jednostki wojskowe, oddziały policji, oddziały antyterrorystyczne i SWAT oraz inne grupy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Izraelu i na świecie. Prowadzi seminaria i kursy instruktorskie, na których przekazuje najnowsze rozwiązania i metody treningowe. Jest posiadaczem ekskluzywnego dyplomu nadanego przez Imiego: „Founder’s Diploma of Excellence” i najwyższego poziomu Master Level 3/Expert Level 8, a przez to najwyższym rangą instruktorem na świecie. o śmierci Imiego Eyal stał się światowym liderem Krav Maga, z wyznaczoną funkcja prezydenta. W roku 2010, w 100 rocznicę urodzin Imi Lichtenfelda, Eyal założył nową światową organizację, pod nazwą „Krav Maga Global” (KMG) wspólnie z grupą ekspertów tzw. Global Instructors Team (GIT), w skład której wchodzą: Eyal Yanilov (Izrael), Ze’ev Cohen (Izrael), Shachar Klarfel (Izrael), Tommy Blom (Szwecja).

Oddział KM w Polsce (kravtrening.pl), w net’e od 2008 – charakteryzuje dewiza: „Nasz team tworzą zróżnicowane osobowości, łączy nas jednak chęć aktywnego spędzania czasu, promowanie zdrowego, bezpiecznego trybu życia, pasje i wspólne osiągnięcia.

źródło: krav-maga.com wraz z uwagami ekspertów samoobrony.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl