Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu to pakiet dokumentów, które zmieniają polską rzeczywistość gospodarczą.

Najważniejszy jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. W Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.
1. co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
2. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
3. przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
4. zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

Prostsze podatki
• uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Są one jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy podatnikami a skarbówką,
• ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie elektronicznej,
• osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn,
• sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,
Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo.

Powstanie Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców tj. stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań

Likwidacja Regonu – Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

Na podstawie MR oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Konsorcjum POL-PUS

W Warszawie (29.11.2016) podpisana została Umowa Partnerstwa tworzącego Konsorcjum POL-PUS, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Programu Układu Scalonego (mikroprocesora), którego użytkowanie będzie przeznaczone do elektronicznych legitymacji służbowych oraz do zadań związanych z uwierzytelnianiem i autoryzacją osób. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 36 miesięcy, jego koszt to 150 milionów złotych. Projekt jest współfinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Według założeń, całkowicie polska myśl techniczna ma pozwolić Polsce w pełni kontrolować najbardziej wrażliwe obszary teleinformatyczne, w tym dane wrażliwe.

W skład Konsorcjum POL – PUS, wchodzą:
1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – Lider
2. Instytut Technologii Elektronicznej,
3. Instytut Maszyn Matematycznych,
4. Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa,
5. prywatna spółka WB Electronics S.A. (producent m.in. wojskowych systemów łączności, systemów IT, systemów kierowania ogniem czy bezzałogowców)

Umowa Konsorcjum została podpisana w obecności Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka, Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, Wiceministra MSWiA Tomasza Zdzikota oraz Wiceministra Obrony Narodowej Bartłomieja Kownackiego.

nowy_dowod_fot_MSW
Fot. MSW

Celem Konsorcjum jest wykonanie systemu Polskiego Elektronicznego Dokumentu Tożsamości (PEDT), do którego stworzenia potrzebny jest Programowalny Układ Scalony (PUS), zainstalowany w karcie plastikowej będzie nośnikiem informacji PEDT, a także będzie mógł realizować podpis cyfrowy.

Konsorcjum zobowiązało się do wykonania pełnego produktu w czasie 36 miesięcy za kwotę 150 milionów złotych. Producentem systemu będzie Instytut Techniki Elektronowej. Początkowo układ scalony będzie dedykowany dla dokumentów potwierdzających tożsamość oraz ją autoryzujących będących w użytkowaniu służb podległych szefowi MON. W perspektywie jest też wersja komercyjna – odbiorcami Programowalnego Układu Scalonego potencjalnie są telekomy, banki, czyli w sytuacjach, gdzie jest potrzebne uwierzytelnienie konsumenta.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska podkreśliła, jak ważnym partnerem dla Ministerstwa Cyfryzacji jest PWPW. „Mam nadzieję, że nie tylko klasyczne produktu spółki będą wkrótce naszym udziałem, ale jej aktywność zostanie rozszerzona na kolejne aktywa cyfrowe. Potencjał tej spółki świadczy o tym, że mogłaby ona pełnić kluczową rolę na rynku aktywów cyfrowych związanych z państwem i gwarantowanym przez nie. Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad dwoma ważnymi projektami: projektem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz projektem mobilnych dokumentów, których konsultacje są w toku na poziomie Rady Ministrów” – poinformowała Anna Streżyńska.

Oprócz układu scalonego w ramach projektu powstaną rozwiązania umożliwiające bezpieczną produkcję PUS i bezpieczne użytkowanie elektronicznego dowodu. Celem dalekosiężnym PEDT jest ewolucyjne odtworzenie w Polsce potencjału produkcyjnego w zakresie układów scalonych bez konieczności ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych.„. Według Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej Konsorcjum ma duże znaczenie w związku z projektami e-dowodu oraz mobilnych dokumentów. „Ministerstwo Cyfryzacji razem z MSWiA pracuje nad dwoma projektami. Projektem dowodu osobistego z warstwą elektroniczna, którego główna dokumentacja była konsultowana w ostatnich miesiącach, oraz projektem mobilnych dokumentów, których konsultacje są w toku. Te projekty chcemy jako rząd oferować (…) jako dwa komplementarne produkty zapewniające dostęp do szerokiego spektrum usług i danych państwowych” – dodała.

Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego, dlatego obecnie bezpieczeństwo danych obywateli jest kwestią priorytetową. Mikroprocesor stworzony w Polsce i dzięki polskiej myśli technicznej jest ważny, aby zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Będzie to produkt polski. Jest to niezwykle istotne, że po tylu, tylu latach możemy wrócić do tych ambicji, które zawsze mieliśmy, ale – jakie niestety – nie były realizowane. Jesteśmy na dobrej drodze, aby powstał polski mikroprocesor” – powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Żródło: MSWiA

oprac. Halina Kustosz[at]milwomen.pl

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Ruszyła 17-ta edycja Rankingu najszybciej rosnących spółek IT w Europie „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” 2016. Rejestracja firm do rankingu potrwa do 29 lipca 2016.

Do głównych celów programu należy nie tylko identyfikacja, ale również promocja najszybciej rozwijających się młodych, innowacyjnych firm, które mają przed sobą duże możliwości wzrostu i szanse na światowy sukces.

Ranking Deloitte Technology Fast 50 skupia najszybciej rozwijające się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjne. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wzrostu przychodów operacyjnych. Jak co roku, firmy zaproszone są do składania aplikacji w trzech kategoriach: głównej „Technology Fast 50” oraz dwóch podkategoriach – „Wschodzące Gwiazdy” i „Wielka Piątka”. Po otrzymaniu zgłoszenia, audytorzy Deloitte zweryfikują podane w formularzu dane finansowe. Ranking grupuje firmy w trzech kategoriach na podstawie tempa wzrostu rocznych przychodów operacyjnych Ranking jest unikatowy na skalę globalną dla lokalnych innowacyjnych firm technologicznych.

Ranking prowadzony jest pro bono w kilkudziesięciu krajach na świecie, w tym w regionie Europy Środkowej. Oprócz Polski, z naszego regionu uczestniczą firmy z Czech, Węgier, Bułgarii, Litwy, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Estonii, Serbii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Macedonii oraz Łotwy.

Honorowy Patronat Rankingu: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Gala wieńcząca ranking, połączona z wręczeniem nagród, odbędzie się w październiku 2016 r. w Warszawie.

Zgłoszenia: do Rankingu innowacyjnych firm IT

Tom Peters Company

Tom Peters Company (TomPeters.com) & TomPeters.pl – domena należy do MILWomen.pl, ponieważ naszym zamysłem jest, aby Tom Peters został naszym Honorowym Zdalnym Ekspertem i zasilił potencjał całego naszego Zespołu.

Thomas J. „Tom” Peters (ur. 7.11.1942 Baltimore, Stany Zjednoczone) -amerykański praktyk biznesu i konsultant m.in. armii amerykańskiej, autor bestsellerów z zakresu zarządzania jak np. „Biznes od nowa!”, „Poszukiwanie doskonałości w biznesie”.

Biznes to akt tworzenia.” – Tom Peters

Tom Peters należy do najbardziej innowacyjnych i wpływowych znawców zarządzania na świecie, zajmuje 2. pozycję w światowym rankingu „50 intelektualistów biznesu”. Wykształcenie: Stanford Graduate School of Business, Cornell University.

Tom Peters Company: Dążenie do doskonałości jest osobistym wyborem. Przykłady doskonałości można znaleźć w małych, średnich i dużych organizacjach obejmujących sektor prywatny, publiczny i non-profit. Wszędzie tam, gdzie istnieje doskonałość, to spuścizna mężczyzn i kobiet, którzy dokonali osobistego wyboru dążenia do doskonałości i podjęli skuteczne działania.

W świecie, gdzie klienci budzą się każdego ranka pytam: „Co nowego? Czym się różni? Co zadziwiające?
Sukces zależy od zdolności firmy do uwolnienia inicjatywy, wyobraźni i pasji pracowników na wszystkich poziomach
.”
– Tom Peters

Tom Peters Company pomaga ludziom w ich drodze ku doskonałości wspomagając ich w wyborze indywidualnej ścieżki rozwoju. Oferta Petersa kierowana jest do osób, zespołów, działów lub całych przedsiębiorstw, a głównym celem firmy jest przyspieszyć ich postęp w kierunku doskonałości.

W coraz bardziej konkurencyjnym świecie misją każdej organizacji są ludzie, którzy swoją pracę traktują z pasją i są w stanie wykorzystać każdą szansę dla wykonania konkretnej pracy mającej wpływ na życie ludzi, dzięki temu tworzą konkretną wartość dla obywateli czy klientów.

Klienci Toma Petersa pochodzą z szerokiego przekroju branż, sektorów i krajów, ale wszystkich cechuje chęć pokonania własnych problemów i chęć osiągnięcia doskonałości w swojej branzy. Tom Peters współpracuje m.in. z klientami: United States Army, Mettis Aerospace, Rolls-Royce Aerospace, Anglo American, Grupa Ascertiva, Avon Rubber, Bank of New Zealand, Beacon Health Systems, Credit Suisse, Konsorcjum Esteem, Grup MH (Barcelona), Hershey Company, Homes & Communities Agency, JSP Corporation, KZ Software.

Oferta szkoleniowa Tom Peters Company:

Dla Liderów:

1. Realizacja Excellence – warsztaty pobudzające zespoły zarządzające do podjęcia działań;
2. Przywództwo – warsztaty kształtujące liderów na wszystkich poziomach.

Twoim głównym moralnym obowiązkiem jako lidera jest rozwijanie umiejętności „miękkich” i „twardych” w środowisku ludzi przy maksymalnym wykorzystaniu swoich możliwości.
– Tom Peters (tompeters.com)

Dla profesjonalistów w organizacjach:
1. Marka to Ty – warsztaty rozwijające indywidualne zdolności, wpływu i profilu;
2. ŁAŁ! – Projekty dla osób lub zespołów projektowych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności do innowacji.

Zespołów w organizacjach:
1. Tworzenie wartości dla klientów – warsztaty;
2. ŁAŁ! – Projekty programów do konwersji w pracy dla klientów i organizacji.

Dla wszystkich klientów:
1. Excellence Audytu – narzędzie diagnostyczne przeznaczone do tworzenia niestandardowych programów doskonalenia dla osób, dla zespołów i całych organizacji;
2. Coaching – kompresja osoby na kluczowe obszary i rozwój entuzjazmu ku doskonałości.

Międzynarodowe usługi wsparcia klienta są koordynowane za pośrednictwem biura w Wielkiej Brytanii, kontakt:

Tom Peters Company
Jubileusz Dom, 3 Drive
Brentwood, Essex CM13 3FR
Zjednoczone Królestwo
e-mail: tom@tompeters.com; team@tompeters.com,
tel. +44 1277 725875

Projekt dyrektywy NIS

Dyrektywa NIS o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS Directive, Network and Information Security) projekt przedstawiony przez Komisję Europejską w lutym 2013 w celu zapewnienia wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii. Obecnie trwają prace nad ostatecznym jej kształtem. Nowe przepisy zostaną wydane w formie rozporządzenia i będą obowiązywały w całej UE. Według szacunków Komisji Europejskiej dzięki jednolitemu prawu, firmy w UE zaoszczędzą 2,3 mld euro rocznie.

Celem dyrektywy NIS jest wprowadzenie brakujących regulacji dot. cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez zwiększenie bezpieczeństwa kluczowych usług świadczonych przez Internet oraz prywatnych sieci i systemów informatycznych.

Podmioty objęte dyrektywą NIS tj. Network and Information Security – głównie podmioty z branży finansowej (banki, operatorów płatności internetowych, giełdy czy CCP), z uwagi na kluczową rolę jaką ten sektor pełni we współczesnej e-gospodarce. Dyrektywa obejmie również szeroki krąg innych podmiotów świadczących usługi dla e-klienta, m.in. platformy e-commerce, dostawców usług chmury obliczeniowej, przedsiębiorstwa energetyczne (w tym operatorów sieci) oraz przemysł transportowy (w tym przewoźników lotniczych, morskich i kolejowych).

Po wejściu w życie nowych przepisów podmioty objęte dyrektywą będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem. Środki te mają służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom, na jakie narażone są ich sieci i systemy informatyczne. Nowe przepisy nałożą na te podmioty sformalizowany obowiązek notyfikacji incydentów (zdarzeń mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo) wyznaczonym krajowym organom, odpowiadającym za cyberbezpieczeństwo. Podmioty objęte regulacją dyrektywy będą również zobowiązane do przyjęcia środków zapobiegających incydentom, które mogłyby zagrozić świadczonym przez nich usługom podstawowym. Co istotne, powyższe wymogi odnoszą się do wszystkich podmiotów świadczących swoje usługi na terenie UE, niezależnie od miejsca ich siedziby. Jednocześnie przepisy dyrektywy pozwolą na przyjmowanie przez państwa członkowskie dalej idących środków, co z jednej strony umożliwi państwom członkowskim zapewnienie wyższego poziom bezpieczeństwa niż określony w dyrektywie, lecz z drugiej umożliwi im zwiększenie ilości obowiązków nałożonych na przedsiębiorców.

Dokument źródłowy: Informacja Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich UE i obywateli znajduje się TUTAJ (v. EN)

OPINIE nt. projektu KE dot. dyrektywy NIS:
1. Konfederacja Lewiatan oraz Izba Gospodarki Elektronicznej uważają, że nowe obowiązki zbyt mocno obciążą małych i średnich przedsiębiorców (sektor MSP) w związku z kosztami przygotowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych i obowiązkiem wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w przypadku przetwarzania przez firmę danych osobowych, co najmniej 5 tys. osób w roku. „Zgodnie z naszymi analizami koszty zapewnienia zgodności z tymi przepisami, w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę przetwarzającego dane w niewielkim wymiarze, można szacować na nie mniej niż 66,6 tys. zł netto” – oszacowały organizacje w stanowisku wobec projektu.

2. Gazeta Prawna w artykule pt. „Drakońskie sankcje za naruszanie prywatności Europejczyków. Facebook i Google będą podlegać unijnym przepisom”. Za ich łamanie grozić ma kara do 100 mln euro. Gazeta Prawna informuje, że „nowe prawo ma objąć także firmy działające poza UE. Chodzi głównie o potentatów amerykańskich takich jak Google czy Facebook. Chociaż z ich usług korzystają setki milionów Europejczyków, to nie muszą oni respektować unijnych przepisów. Dotyczy to również danych o użytkownikach przekazywanych okrytej złą sławą agencji NSA. Zgodnie z jedną z poprawek firmy internetowe chcąc ujawnić krajom trzecim informacje dotyczące obywateli UE, będą musiały uzyskiwać zgodę krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych (w Polsce – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).” Parlament Europejski przyjął dodatkową rezolucję, w której wzywa USA do zaprzestania inwigilacji obywateli UE pod groźbą nieprzyjęcia umowy w sprawie handlu i inwestycji między UE a USA”. Więcej w Gazecie Prawnej: TUTAJ

3. Kancelaria Olesiński & Wspólnicy reprezentowana przez adwokata Michała Kluskę – „Po wejściu w życie nowego rozporządzenia nie będzie mieć znaczenia, gdzie dana firma ma siedzibę. Jeśli będzie oferowała towary lub usługi użytkownikom w UE, to automatycznie podpadnie pod europejskie prawo. Nieważne przy tym będzie, czy wiąże się to z jakimikolwiek płatnościami. Innymi słowy, skoro swe profile na Facebooku mogą zakładać Polacy czy Francuzi, to serwis ten będzie musiał respektować nowe prawo” – informuje GP. „Może to przyczynić się do zniwelowania różnic w swobodzie i zakresie oferowanych usług internetowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych wymaga jednoznacznej zgody internauty, jednak nie może to być zgoda dorozumiana, jaka przykładowo obowiązuje w RP przy instalowaniu cookies – protestuje branża IT. Dodatkowy zapis reguluje zawieranie umów online, które nie mogą być uzależniona od zgody e-klienta na przetwarzanie danych niezbędnych realizacji umowy.
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – „Sytuacja taka bardzo często występuje w realiach obrotu on-line, gdzie większość darmowych usług (np. poczty elektronicznej, usług hostingowych itd.) oparta jest na zgodzie na przetwarzanie danych, co jest niezbędne w celu realizacji celów marketingowych, a bez czego usługi tego rodzaju mogą przestać istnieć. Wprowadzenie przedmiotowego zakazu będzie niekorzystne również dla samych użytkowników, którzy będą musieli ponosić koszty finansowania tego rodzaju usług

Halina Kustosz, MilWomen.pl, e-mail: h.kustosz@milwomen.pl