8 Noc w Instytucie Lotnictwa

Czeka nas kolejna atrakcja lotnicza. Zapraszamy w imieniu Organizatorów na ósmą edycję wydarzenia „Noc w Instytucie Lotnictwa”, która odbędzie się 13 października (piątek) 2017 roku, w godz. 17.00-23.00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, al. Krakowska 110/114.

Noc w Instytucie Lotnictwa ma na celu promocję sektora technologii lotniczych i kosmicznych oraz zawodów inżynierskich. Jest to największa naukowo-rodzinna impreza lotnicza w Warszawie, ciesząca się stale dużym zainteresowaniem. W 7 edycji w 2016 roku uczestniczyło w niej 32 tysiące osób. Impreza Instytutu Lotnictwa na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszego kraju, a jej zasady oraz charakter pozostają niezmienne.

Udział w akcji „Noc w Instytucie Lotnictwa” jest bezpłatna zarówno dla wystawców jak i uczestników.

Wszystkie atrakcje odbywają się głównie na otwartym terenie pod niebem. Instytut udostępnia nieodpłatnie namioty ze stolikami i krzesełkami, podłączenie do prądu oraz w przypadku niekorzystnej pogody podgrzewacze gazowe.

Na temat Nocy w Instytucie Lotnictwa mogą Państwo przeczytać pod adresami:
1. Web: nocwinstytucielotnictwa.pl

2. FB: facebook.com/nocwinstytucielotnictwa

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Nowoczesny przemysł obronny RP segmentem systemu bezpieczeństwa państwa

30 czerwca 2017 r. (piątek) o g. 10 w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja pn. „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”, pod patronatem Prezydenta RP. Organizatorem konferencji była Politechnika Warszawska i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Tytułem wstępu: „Big data to nowa ropa naftowa” – Kroes* (news poniżej), którą cytował prof. Jan Szmidt, rektor PW. Dodam, Big data (BD) – to duża liczba zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna i wartościowa, ponieważ w efekcie możemy zdobyć nową wiedzę. Obecne bezpieczeństwo wymaga ochrony danych. W sztucznej inteligencji (IoT) komputery kognitywne (uczące się, tworzące wiedzę i komunikujące się z ludźmi za pomocą głosu, a nie tylko liczące i analizujące to era przemysłu 4.0 (systemy kognitywne, Industy 4.0), medycyna i edukacja (wszystkie poziomy LLL) oraz robotyka (Homohybris). I jeszcze podam kolejny cytat prof. Szmidta „Naukowcy opisują rzeczywistość, a inżynierowie ją tworzą.” Nadciąga cyfrowe tsunami… Komisja Europejska i europejski przemysł danych zobowiązały się zainwestować 2,5 mld euro w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) mające na celu wzmocnienie sektora danych i postawienie Europy na czele globalnego wyścigu danych. Podpisano już w UE Memorandum w sprawie dużych danych przez Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Jana Sundelin, prezesa Big Data Value Association , działającego w imieniu firm, w tym ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange , SAP, SIEMENS i instytucje badawcze, takie jak Fraunhofer i Niemieckie Centrum Badawcze ds. Sztucznej Inteligencji. Unia Europejska przeznaczyła ponad 500 milionów euro na inwestycje w ciągu 5 lat (2016-2020) z programu „Horyzont 2020″.

Polskie Siły Zbrojne zbyt mało korzystają z dorobku krajowych ośrodków badawczo-naukowych i potencjału naszych inżynierów. Problemem jest również transfer technologii (komercjalizacja wynalazków wymagających sfinansowania prototypów i testów) w przemyśle innowacyjnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem – prezentowali naukowcy i prezesi firm zbrojeniowych prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz przedstawicielom rządu i dowódcom SZ, podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej w dn. 30 czerwca 2017.

Obecnie istnieją przed europejską nauką trzy wyzwania:
1. Bezpieczeństwo publiczne
2. Innowacje zakłócające
3. Biologizacja techniki

W konferencji pt. „Nowoczesny przemysł RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa” organizowanej przez Politechnikę Warszawską i prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowano na temat problemów w komercjalizacji dorobku naukowego polskich inżynierów z uczelni technicznych do polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie dot. innowacyjnych projektów. „Są zaplanowane ogromne, niewyobrażalne pieniądze na modernizację polskiej armii” – informował prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje nowoczesnego, dobrze zarządzanego przemysłu zbrojeniowego. „W zeszłym roku przecież został zawarty rekordowy w historii polskiej zbrojeniówki kontrakt na dostawę modułów ogniowych Regina; 4,5 mld zł – czy to najwyższy kontrakt, jaki jest możliwy? Nie. Są możliwe wyższe kontrakty. (…) Bezpieczeństwo najbardziej będziemy mieli zagwarantowane wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki: kiedy będziemy mieli uzbrojenie i wszelkie systemy na najwyższym światowym poziomie – jeżeli chodzi o ich nowoczesność i wydajność, i jeżeli będą one nasze. To znaczy, jeśli tylko my będziemy wiedzieli, w jaki sposób doszliśmy do takich wyników i jakie są rzeczywiste możliwości tego, co posiadamy – czyli wtedy, kiedy nie będą to produkty, do których klucze ma także kto inny” – stwierdził prezydent. Uzasadnił stanowisko, że jeśli Polska będzie kupowała produkty wyprodukowane przez kogoś innego lub nabywając na nie licencję, to wówczas istotne jest to, „żebyśmy partycypowali w tym możliwie największym stopniu na zasadzie offsetu, dostępu do technologii i wszelkich możliwych rozwiązań. Potrzebujemy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego naszego polskiego, który będzie dobrze zarządzany, który będzie dobrze się rozwijał i który będzie przemysłem innowacyjnym”- podkreślał prezydent Czy nasz przemysł zbrojeniowy może być innowacyjny, czy państwo na to stać – zapytał prezydent i odpowiedział „Tak, z całą pewnością nas stać”. Obecnie dobrze wykształceni inżynierowie, także absolwenci Politechniki Warszawskiej „są natychmiast wchłaniani przez wielkie koncerny światowe”. Prezydent wyraził przekonanie, że trzeba starać się to zmienić. „To jest kwestia dobrego przygotowania rozwiązań ustawodawczych, rozwiązań prawnych” – podsumował.

Politechnika Warszawska współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i przemysłem obronnym. Do tego celu powołane zostały dla podmioty: Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa PW” (od 2013r.) i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, to pierwsze w Polsce centrum inżynierskie w 3D: „Nauka-Inżynieria-Biznes”. Celem CEZAMAT jest: cyberbezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, obronność kraju (np. technologia Gan i SiC, IoT, tworzenie bezpiecznych o ukrytym przeznaczeniu układów scalonych USC ang. Obfuscation ) i 4 cel -konkurencyjność technologiczna. CEZAMAT to Konsorcjum złożone z 9 warszawskich uczelni współpracujących w zakresie nanotechnologii, mikroelektroniki, fotoniki, biotechnologii, mikroukładów elektromechanicznych – MEMS oraz do Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems wykorzystywanego do budowy czujników monitorujących poziom cukru, wykrywania niebezpiecznych materiałów na lotniskach i do budowy nowych rodzajów pamięci komputerowej – MOEMS. Obecnie systemy MOEMS używane są m.in. w: medycynie, ekologii, telekomunikacji, transporcie czy systemach informacyjnych. Wśród powszechnie stosowanych urządzeń wykorzystujących tę technologię są m.in.: smartfony, telefony komórkowe, laptopy, urządzenia sterujące, czujniki i analizatory chemiczne (źródło: naukawpolsce.pap.pl).

„Konieczne jest usprawnienie współpracy przemysłu ze środowiskami naukowymi. Wspólnym celem przemysłu i nauki jest opracowanie nowych, oryginalnych, a nie tylko odtwarzanych technologii, wprowadzenie do sił zbrojnych nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, poszerzenie oferty eksportowej” – powiedział prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej . „A przecież stać nas na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju a nie poprzestawanie wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów” –powiedział prezydent Andrzej Duda, cywilny zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Obecne procedury barierą transferu innowacyjnych technologii – prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej stwierdził , że nadal nie działają w kraju wzorcowe mechanizmy implementacji rozwiązań naukowych w przemyśle zbrojeniowym. Problemem jest finansowania badań, etapowość innowacji i egzekwowanie efektów wynalazków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnieć należy, że w procesie innowacji występuje 5 etapów: 1-Idea; 2- Demonstrator; 3-Technologia; 4- Prototyp; 5- Produkt, przy czym brakuje obecnie w programach na rzecz obronności finansowania etapu od 2 do 4.
Rezultat jest taki, że duża grupa utalentowanych inżynierów wyjeżdża z kraju celem realizacji swoich naukowych pasji w innych instytutach czy koncernach międzynarodowych.

„Nauka od lat proponuje rozwiązania umożliwiające przyspieszenie skoku w nowoczesność, jednym ze sposobów mogłoby być utworzenie m.in. specjalnego funduszu na wspieranie innowacji” – konkludował prof. Szmidt. Przedstawiciele resortu rozwoju i MON uczestniczący w konferencji zapewniali, że w rządzie trwają prace nad nową ustawą dot. usprawnienia procedur komercjalizacji wynalazków, finansowania badań i wdrożeń.

Nowa strategia działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, planująca współpracę z Politechniką Warszawska, Gdańską i Śląską, zakłada stworzenie Funduszu Rozwoju Technologii Obronnych (nawiązująca do przepisów Dz. U. z 2001 Nr 76 poz. 804 art. 7 ust. 3a i 3b) wspieranego przez 2,5 proc. PKB na obronność, 10 proc. z Funduszu Modernizacji SZ RP i kwoty ze sprzedazy sprzętu. W sumie PGZ planuje środki w wys. 29.290.555 tys. zł.

W zakresie innowacji na potrzeby Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej dr Głębocki, prof. PW z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego stwierdził, że „należy zaangażować siły polskich uczelni technicznych do pracy na rzecz przemysłu obronnego i silnie powiązać ich działalność z konkretnymi programami rozwoju technologii uzbrojenia.”np. opracowania bezpiecznych układów scalonych USC (ukrywają przeznaczenie lub/i zastosowanie).

W temacie systemu zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych dronami – wystąpił na konferencji prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technologii Informacyjnych PW, ambasador Programu Ambasadorowie Kongresów Polskich. Omówił zastosowanie w terroryzmie dronów do przenoszenia niebezpiecznych ładunków (materiałów wybuchowych, chemikalia, broni bakteriobójczej), zastosowaniu dronów do podglądu obiektów, podsłuchu i włamań do sieci internetowej, użycia także w walce radiowo-elektronicznej do paraliżu sieci łączności, sieci sensorycznych, paraliżu radarów. Podzielił się wiedzą z uczestnikami konferencji np. o rozróżnieniu dronów aktywnych (nie rozróżniających obiektu dron czy ptak) i dronów pasywnych o zasięgu 5-15 km, rozróżniających obiekty.

W temacie kierunków rozwoju systemów bezzałogowych naziemnych i nawodnych wystąpił dr Tomasz Mirosław z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i omówił przyszłe pola walki. Dotychczas panował pogląd, że „panujemy, gdy stoi noga naszego żołnierza”, a obecnie „panujemy, gdy stoi nasz robot”, wchodzimy zatem w nową erę cyberwojen, która wymaga programu robonicznego. Drony mają szerokie zastosowanie w usługach multimedialnych, w systemach transportowych, w sportach i w rolnictwie. Obecnie drony są podwójnego zastosowania: do systemu bojowego i systemu maszyn roboczych. Najczęściej drony spotkamy w systemach obserwacji i dozoru, roboty saperskie, roboty ratunkowe, ale ja widziałam też roboty do usprawniania kanalizacji produkcji niemieckiej.

Według Piotra Wojciechowskiego, prezesa WB Electronics największej w kraju prywatnej grupy zbrojeniowej, polskie władze spychają na margines prywatny biznes obronny, bowiem z rządowych preferencji korzysta wyłącznie sektor państwowy. Powiedział „niepokoi nas zwłaszcza fakt, iż nie ma w kraju równości w dostępie do zamówień wojskowych, co wyklucza prywatne firmy również z ubiegania się o wsparcie państwa dla programów badawczych. A to ogranicza możliwości rozwoju innowacji w małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach”.

Negatywnie oceniają rządowych decydentów do największych firm sektora lotniczego w kraju także przedstawiciele spółek, których właścicielami w procesie prywatyzacji zostały światowe koncerny.

Przypomnę szczegółowy program konferencji:
1. Sesja otwierająca
• Powitanie oraz wprowadzenie w tematykę Konferencji – Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
• Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
• Przedstawienie stanowisk resortów: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Diagnoza stanu obecnego – spojrzenie z punktu widzenia:
1/ przemysłu obronnego należącego do Skarbu Państwa (Polska Grupa Zbrojeniowa)
2/ przemysłu obronnego prywatnego (WB Electronics)
3/ nauki na rzecz bezpieczeństwa (Politechnika Warszawska)
• Podsumowanie sesji – dyskusja

2.Sesja panelowa I
• Strategia rozwojowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)
• Zmiana sposobu finansowania współpracy przemysłu obronnego z krajowymi uczelniami technicznymi oraz modernizacja uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych RP uzyskanego w drodze zakupów licencyjnych (dr Tadeusz Diem- specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego, członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, b. wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej, b. wiceminister edukacji, b. ambasador RP w Ottawie oraz w Belgradzie, obecnie wykładowca Collegium Civitas
• Program organizacji badań naukowych nad nowymi technologiami dla polskiego przemysłu obronnego oraz przygotowania potrzebnych kadr w polskich uczelniach technicznych (prof. Robert Głębocki z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW )

3. Sesja panelowa II
• Nowoczesny przemysł lotniczy i rakietowo-satelitarny w Polsce. Możliwości rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych (prof. Janusz Narkiewicz z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW)
• System zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych przed dronami poprzez pasywny monitoring. (prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, laureat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.)
• Kierunki rozwoju systemów bezzałogowych latających, naziemnych i nawodnych (dr Tomasz Mirosław – adiunkt z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej)
• Nowoczesne technologie półprzewodnikowe dla potrzeb przemysłu obronnego (prof. Tomasz Skotnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)
4. Dyskusja podsumowująca

* Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sprawdza byłą komisarz ds. konkurencji Neelies Kroes w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora w spółce zarejestrowanej na Bahamach, fakt który zataiła w Komisji Europejskiej, o czym powiadomiła międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych. Kroes jest przykładem, dlaczego obywatele UE tracą zaufanie do europejskich polityków. Z jej inicjatywy Komisja Europejska wydała w 2009 roku negatywną decyzję w sprawie polskich stoczni, uznając udzieloną im przez rząd pomoc publiczną za nielegalną, w efekcie doprowadzając stocznie do upadku. Była nieugięta, nie przyjmowała polskich argumentów, choć stocznia to kolebka Solidarności. Podczas spotkania z polskimi stoczniowcami w Gdańsku zagwarantowała sobie ochroną i policję. Kroes stale była przez media krytykowana za swoje związki z biznesem i choć obiecywała, że po odejściu z KE nie będzie zasiadać w żadnych spółkach, słowa nie dotrzymała podważając tym samym wiarygodność do Komisji Europejskiej. Czy zostaną zastosowane sankcje w KE np. wprowadzenie zaostrzeń w kodeksie postępowania komisarzy i kary finansowe tj. zmniejszenie unijnej emerytury wobec byłej komisarz? Czas rozstrzygnie. Ale widać, że „wartości europejskie” i „narodowe” upadają, a w ich miejsce występuje „żądza pieniądza”, bez względu na etykę i honor, zarówno wśród polityków jak i biznesu. Za kasę można wiele osób kupić, co widać też w Polsce. Przykładowo w aferze Amber Gold na ławie ZK zasiada Marcin P., a sprawcy-pomysłodawcy zasiadają na ławach parlamentarnych.

oprac. na podstawie własnych materiałów i BBN, zdjęcia z web’a prezydent.pl – Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Air Show 2017 w Radomiu

9 czerwca 2017r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o organizacji Air Show w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. w Radomiu, w kształcie, jaki został zaprezentowany przez ministra Sejmowi RP oraz opinii publicznej 8 czerwca br.

Air Show będzie trwało 2 dni, wstęp będzie wolny, a w pokazach wezmą udział, poza załogami polskimi, ekipy z co najmniej 8 krajów.

Podczas imprezy odbędzie się również prezentacja najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. Więcej szczegółów nt. programu już wkrótce.

Oficjalny portal pokazów lotniczych w Radomiu: AirShow2017.wp.mil.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prezydent MSPO 2017: Prezydent RP Andrzej Duda zaprasza prezydenta Singapuru

Zapraszałem Pana Prezydenta i przedstawicieli władz Singapuru, a przede wszystkim singapurski przemysł obronny do tego, aby odwiedzili targi kieleckie. (…) Przemysły obronne nie tylko Polski, ale i z Europy i całego świata będą przedstawiały swoją ofertę targową.” – tak w czasie oficjalnego oświadczenia prezydentów Polski i Singapuru mówił prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent_Duda_2017

Oświadczenie Prezydentów Polski i Singapuru w TVP INFO – zobacz (kliknij).

Kielecki Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie. Od wielu lat odbywa się pod honorowym patronatem i z udziałem Prezydenta RP. W tym roku wystawa odbędzie się już po raz dwudziesty piąty. Tegoroczna dwudziesta piąta edycja zapowiada się rekordowo. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już w czasie ubiegłorocznej edycji wystawcy niemal z całego świata, w tym między innymi z Polski, Niemiec, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku wśród wystawców znaleźć można było największe, międzynarodowe firmy zbrojeniowe takie jak Kongsberg Defence & Aerospace AS, Nammo AS, Bell Helicopter Textron Inc., ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, MBDA, Raytheon co, Lockheed Martin Corporation i Saab Technologies Poland. Swoje osiągnięcia militarne zaprezentowało aż 614 firm z 30 krajów. Wystawę odwiedziło ponad 22 tysiące gości.

Korea Południowa – gościem honorowym MSPO – MSPO towarzyszą od lat wystawy narodowe przemysłu obronnego poszczególnych krajów. Dotychczas takie wystawy miały: Norwegia, Francja, Włochy, Turcja, Niemcy, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, oraz Wielka Brytania. Tegorocznemu MSPO towarzyszyć będzie Wystawa Narodowa przemysłu obronnego Korei Południowej.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Berlin: Women20 Summit 2017

Fot. Ivanka Trump, pierwsza córka Ameryki na Forum Kobiet w Berlinie (EPA/FELIPE TRUEBA)

Organizatorami „Women20 Summit 2017″* w Berlinie w dn. 24-26.kwietnia 2017r. była niemiecka „Rada Kobiet” i Stowarzyszenie „Forum Kobiet Działających w Biznesie” w ramach niemieckiego przewodnictwa w G20. Niemcy kierują w tym roku pracami nieformalnego klubu zrzeszającego 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się 7-8 lipca w Hamburgu.

W spotkaniu kobiet zajmujących wysokie stanowiska w polityce i biznesie uczestniczyły:
1. Kanclerz Niemiec Angela Merkel,
2. Ivanka Trump*, córka Prezydenta USA
3. Królowa Holandii Maxima,
4. Chrystia Freeland, szefowa MSZ Kanady
5. Christine Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Kanclerz Angela Merkel zaproponowała utworzenie międzynarodowego funduszu wspierającego finansowo kobiety pragnące usamodzielnić się poprzez stworzenie rodzinnego biznesu. „Kobiety w krajach rozwijających się muszą mieć możliwość otrzymania kredytów. Kobiety potrafią lepiej i bardziej realistycznie wykorzystywać pieniądze” – mówiła. Zdaniem kanclerz Niemiec środkami finansowymi może zarządzać Bank Światowy, zasilany z budżetu Niemiec, Kanady, USA i Holandii oraz z prywatnych źródeł. Niemiecka kanclerz zapowiedziała, że poruszy ten temat podczas szczytu G20 w Hamburgu (7-8 lipca). Niemcy kierują w tym roku pracami tego nieformalnego klubu zrzeszającego 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską.

Merkel zaprosiła Ivankę Trump do Berlina podczas swojej wizyty w USA w połowie marca 2017r. Jak podają niemieckie media, obie kobiety siedziały obok siebie na uroczystej kolacji w Waszyngtonie.

Córka prezydenta USA Donalda Trumpa, Ivanka, broniła podczas forum kobiet „Women20 Summit” w Berlinie swego ojca przed krytyką w związku z jego wcześniejszymi wypowiedziami o kobietach. Krytycy zarzucają wypowiadanie przez Trumpa w przeszłości negatywnych uwag o kobietach, m.in. dot. nagrania „Washington Post”, w którym Trump opowiada w niewybrednych słowach jak w Palm Beach podrywał zamężną kobietę.

Córka Trumpa powiedziała podczas Forum „Jestem bizneswoman, działam w sektorze prywatnym i bardzo angażuję się na rzecz wzmocnienia roli kobiet. Informacje, które zbiorę podczas tego pobytu, przekażę mojemu ojcu, co przyczyni się, mam nadzieję, do pozytywnych zmian. (…)Jestem nowa (w tym gronie), słucham i uczę się. Wiem z własnego doświadczenia, że ojciec ma pozytywny stosunek do kobiet i docenia ich rolę w pracy, tak samo jak mężczyzn.” – zapewniała. Zaznaczyła, że w Białym Domu na stanowiskach decydujących o przyjmowaniu pracowników jest wiele kobiet. Prezydent USA Donald Trump pochwalił na Twitterze wystąpienie córki, napisał: „Jestem dumny z tego, że odegrała wiodącą rolę w tak ważnej dyskusji o polityce wobec kobiet.”

* Women20 Summit odbyło się w berlińskim hotelu Intercontinental i poświęcone było sytuacji kobiet, szczególnie w krajach rozwijających się, oraz sposobom udzielania im pomocy w podjęciu działalności gospodarczej.

* Ivanka Trump (lat 35) jest najstarszą córką prezydenta. Posiada firmę odzieżową. Od końca marca 2017r. jest zatrudniona jako doradczyni prezydenta Trumpa. Na maj zapowiedziano premierę książki Ivanki Trump „Women Who Work” (Kobiety pracujące). Dochody ze sprzedaży mają zostać przekazane na cele charytatywne.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prognozy: Polska 2017-2020

Rada Ministrów podjęła 25.04.2017 uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020”, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów. Natomiast rząd przyjął dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018.

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji; 2) Główne cele funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Dokumenty zostaną przekazane do Komisji Europejskiej i Rady Ecofin.

Program konwergencji – na 2017 prezentuje priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przedstawia wstępną kwotę wydatków na 2018 r. (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), stan wdrożenia rekomendacji Rady Ecofin z 2016 r. oraz prezentuje średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2020 r. Na podstawie analizy Programu unijna Rada Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Cele polityki gospodarczej – Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Proponuje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym (zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym). Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków, zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie dystansu rozwojowego między Polską a strefą euro.

Założenia makroekonomiczne – Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6 proc. (0,9 pkt. proc. powyżej poziomu z 2016 r.). Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych przy istotnym (do 2016 r.) wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8 proc. (w 2018) oraz po 3,9 proc. (2019-2020).

Projekty UE – Relatywnej poprawie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki towarzyszyć będzie przyspieszenie w wydawaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. W efekcie można oczekiwać, że w najbliższych latach silnie przyspieszy tempo wzrostu inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, których udział w PKB zwiększy się do 4,5 proc. (w 2017 r.) i 5,0 proc. (w 2018 r., wobec 3,3 proc. w 2016 r.). W kolejnych latach, wraz z oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji sektora prywatnego, udział inwestycji publicznych powinien ustabilizować się na poziomie średnio 4,6 proc. PKB.

Inflacja – Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz rynku żywności, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8 proc., w 2018-2019 wyn. 2,3 proc. i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5 proc.

Rynek pracy – Przewiduje się, że w 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce wzrośnie przeciętnie o 0,5 proc. W kolejnych latach tempo tego wzrostu stopniowo obniży się do ok. 0,4 proc. (2018-2019) i 0,3 proc.(w 2020 r.). Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc.

Wynagrodzenia – Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Uwzględniając zmiany wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych (obecnie i tak wysokich, np. dyr. ZUS mają wynagrodzenie 10.000-15.000 PLN/m-c, sędziowie średnio 16.000 PLN/m-c, z-cy prezydenta m. st. W-wy po 20.000 PLN/m-c) w 2017 r. nominalne tempo wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wyn. 4,8 proc., w kolejnych latach 4,7 proc. (2018), 5,1 proc. (2019) i 5,3 proc.(2020).

Konsumpcja – Przewiduje się, że w 2017 r. realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0 proc. (wobec 3,8 proc. z 2016). W kolejnych latach realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5 proc.

Ekspert – W Polsce od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2008-09) obserwowany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. W 2016 r. osiągnął rekordowy poziom 52,3 proc. (wobec 27,1 proc. w 2001), dzięki utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W okresie do 2020 r. udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, ale wolniej tj. 7,1 proc. (2017), 6,4 proc. (2018), 6,0 proc. w latach 2019-2020.

Wykorzystanie środków z UE – Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95 proc. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro (najwięcej w UE, ile we Francji?). Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 do 5 proc. przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po przeprowadzeniu przez Komisję Europejską działań audytowych.

Polityka spójności – W 2016 r. Rada Ministrów przyjęła także plan, którego celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnej dla Polski alokacji z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 – 82,2 mld euro. Wdrażanie planu przynosi rezultaty: na koniec 2016 r. trafiło już do Polski w ramach obecnej perspektywy finansowej ponad 6,6 mld euro, co jest najwyższą kwotą wśród wszystkich państw członkowskich UE. Według informacji Komisji Europejskiej, Polska jako jedyne państwo osiągnęła w 2016 r. poziom płatności zgodny ze swymi prognozami. Płatności przekazane do Polski w 2016 r. wyniosły 101 proc. prognozowanej kwoty, podczas gdy średnia dla UE wyniosła tylko 52 proc. Na obecnym etapie Polska jest więc krajem najlepiej przygotowanym do przyjęcia środków z polityki spójności.

Długi – Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyn. 2,9 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać do 2,5 proc. PKB (2018), 2,0 proc. (2019), 1,2 proc. (2020). Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) zostanie ograniczony do 1,2 proc. PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynoszący minus 1,0 proc. PKB) zostanie osiągnięty rok później. Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. szacuje się na 55,3 proc. PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8 proc. PKB (2018), 54,0 proc. PKB (2019), 52,1 proc. PKB w 2020r.

Odbudowa dochodów publicznych – Szacuje się, że w 2016 r. nastąpiło ograniczenie luki w podatku VAT o 1,6 pkt. proc., które było efektem wdrożenia działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i poprawę ściągalności, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, wdrożenie szeregu nowych mechanizmów analizy danych podatkowych, pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny. W latach 2017-2018 wdrażany będzie kolejny pakiet rozwiązań regulacyjno-instytucjonalnych mających uszczelnić system podatkowy i zapobiec uszczuplaniu dochodów państwa, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie poboru podatku VAT oraz zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem. Skutki finansowe (w ujęciu skumulowanym) działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-18 szacuje się na ponad 20 mld zł. W kolejnych latach działania będą zorientowane na ograniczenie luki podatkowej o dalsze 6 mld zł w 2019 r. oraz o 4 mld zł w 2020 r. Kluczową rolę będzie tu odgrywać oczekiwana poprawa efektywności ściągalności podatków w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Realizacja rekomendacji Rady Ecofin – Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO). W 2015 r. dokonano większego niż wymagane przez prawo UE wysiłku fiskalnego, mierzonego poprawą wyniku strukturalnego i przestrzeganiem benchmarku wydatkowego (tj. zalecanego przez UE tempa wzrostu wydatków). W 2016 r. tempo dochodzenia do MTO uległo nieznacznemu zmniejszeniu, jednak odejście od ścieżki do MTO mierzone wysiłkiem strukturalnym nie było nadmierne, zaś benchmark wydatkowy pozostawał spełniony.

W Programie konwergencji – przedstawiono kolejny pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2018 oraz przedstawiono kierunki na lata 2019-2020.

Polskie ramy fiskalne obejmują system niezależnych instytucji fiskalnych o ugruntowanej pozycji i reputacji, w którym centralną rolę odgrywa Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie Polski brakuje przesłanek ekonomicznych i prawnych do zastąpienia funkcjonujących instytucji fiskalnych nowo utworzoną radą fiskalną.

2. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” jest dokumentem, który od 2011 r., zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Jego obecna aktualizacja jest siódmą edycją KPR w tym procesie. W KPR z 2011 r. założono, że dokument ten i jego kolejne aktualizacje, będą uwzględniać specyficzne uwarunkowania oraz kierunki działań przedstawione w polskich dokumentach strategicznych. Obecnie jest to „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do roku 2030” (SOR), którą rząd przyjął 14 lutego 2017 r. W SOR zaproponowano model gospodarczy oparty na inteligentnym, zrównoważonym i inkluzywnym rozwoju (sprzyjającym włączeniu społecznemu), co jest zgodne z priorytetami „Europa 2020”.

Krajowy Program Reform to dokument, który prezentuje polityki i działania polskiego państwa konieczne do osiągania celów strategii „Europa 2020” oraz odnosi się do kluczowych dokumentów Semestru Europejskiego, począwszy od Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2017 r., a skończywszy na szczegółowych zaleceniach Rady UE dla Polski.

KPR obejmuje scenariusz makroekonomiczny, polityczną odpowiedź na główne wyzwania określone przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2017” oraz działania rządu, które odpowiadają na: kluczowe wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017”, cele strategii „Europa 2020” oraz zalecenia Rady UE dla Polski 2016. Wśród 36 działań zaprezentowanych w KPR znalazły się m.in.:

– nowa polityka inwestycyjna dotycząca m.in. wsparcia nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, kluczowych dla zwiększania innowacyjności gospodarki, restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjności;

– Konstytucja Biznesu obejmująca pakiet działań mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy;

– wzmocnienie instytucji polubownego rozwiązywania sporów, którego celem jest wzrost znaczenia mediacji;

– zmiana ustawy Prawo oświatowe w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia nauki na studiach wyższych lub wejścia na rynek pracy;

– Pakiet czyste powietrze, który ma kompleksowo poprawić jakość powietrza do stanu niepowodującego większego narażenia zdrowia oraz środowiska;

– elektromobilność, której celem jest stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego;

– ustawa o innowacyjności, gdzie celem wprowadzonych zmian jest pobudzanie i rozwój innowacyjności poprzez likwidację barier administracyjnych i wprowadzenie dodatkowych bodźców;

– program „Rodzina 500 plus”, który ma odwrócić negatywny trend demograficzny w Polsce oraz wspierać materialnie rodziny wychowujące dzieci.

Działania na rzecz realizacji zaleceń Rady UE związane są z kwestiami: zapewnienia stabilności systemu emerytalnego, promowania trwałych form zatrudnienia, lepszego przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, stworzenia korzystnego otoczenia dla inwestycji w budownictwie i infrastruktury liniowej.

KPR 2017/2018 prezentuje również zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz polskiego parlamentu w cykl Semestru Europejskiego oraz ich udział w pracach nad KPR.

3. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów wykonywanie jazd testowych – bez konieczności rejestracji każdego testowanego pojazdu w urzędzie. W ten sposób zapewniona zostanie profesjonalna rejestracja pojazdów (tj. nowa forma czasowej rejestracji).

W praktyce nowe rozwiązania uproszczą działalność przedsiębiorców i jednostek badawczych, odciążą ich od części obowiązków administracyjnych oraz będą służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym. Stanowią one także odpowiedź na postulaty branży motoryzacyjnej. Oceniono, że z tej formy rejestracji mogłoby skorzystać ok. 20 tys. polskich przedsiębiorstw (w tym dystrybutorów) i jednostek badawczych.

Zgodnie z projektem noweli ustawowej, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonania jazdy testowej będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie potwierdzał prawo wykonywania jazd testowych w ruchu drogowym.

Według projektu, do posługiwania się w ruchu drogowym profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi będą uprawnieni przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział w Polsce, zajmujący się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producenta prowadzące badania pojazdu, wyposażenia lub części.

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów ma być starosta. Będzie on wydawał – po wniesieniu opłaty administracyjnej i opłaty ewidencyjnej przez podmiot uprawniony – decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu (na okres roku), blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (wszyscy – poza producentami – będą mogli zamówić nie więcej niż 100 sztuk) oraz profesjonalne tablice rejestracyjne. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie będzie mogła przekroczyć 100 zł, a za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 20 zł. Starosta – w określonych przypadkach – będzie mógł uchylić decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalne tablice rejestracyjne innemu podmiotowi. Decyzja o uchyleniu profesjonalnej rejestracji będzie podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Możliwe będzie użycie jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli dowód ten zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny 6 miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). Podmiot uprawniony – w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu – będzie musiał zwrócić staroście blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice rejestracyjne.

Założono, że podmioty uprawnione, a zwłaszcza zajmujące się dystrybucją, będą mogły korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów nie tylko w stosunku do nowych pojazdów, ale również używanych, w tym wcześniej zarejestrowanych lub sprowadzonych z zagranicy.

Przyjęto, że pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez pracownika podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją, ale też przez potencjalnego klienta oraz kierowcę wynajętego przez producenta. Obecnie potencjalny nabywca pojazdu nie może w praktyce wykonać jazdy sprawdzającej osobiście (jako kierowca), może być tylko osobą towarzyszącą, a pojazd musi prowadzić osoba uprawniona.

Przewidziano także przepisy, które pozwolą na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie uprawnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego.

Podmiot uprawniony ma prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym. Docelowo wykaz ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów. Ministerstwo Cyfryzacji udostępni podmiotom uprawnionym nieodpłatną aplikację webową, za pomocą której będą one wprowadzać dane o pojazdach użytkowanych w ramach profesjonalnej rejestracji do CEP, a tym samym prowadzić wykaz na poziomie centralnym. Nowe przepisy mają wejść w życie po 18 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

e-Usługa dla kierowców oficerów i nie tylko

Kierowcy w Polsce mogą bez wychodzenia z JW czy domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa pn. „Sprawdź swoje punkty karne” będzie dostępna bezpłatnie na web’e: Obywatel.gov.pl.

Aby skorzystać z systemu potrzebny jest Profil Zaufany (eGO), który można założyć na dwa sposoby:
1. W sposób tradycyjny, rejestrując się na web’e: pz.gov.pl, a następnie odwiedzając Punkt Potwierdzający z ważnym dokumentem tożsamości.
2. Bez opuszczania JW, z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości. Obecnie (dołacza też inni dostawcy) z takiej opcji mogą skorzystać klienci:
– PKO BP
– Inteligo
– ING
– Envelo
– Millennium Bank

Serwis Obywatel.gov.pl został uruchomiony w marcu 2015 roku. Jego celem jest dostarczanie obywatelom najwyższej jakości informacji o działaniach administracji rządowej i usługach publicznych.

W 2016 roku serwis Obywatel.gov.pl odwiedziło ponad 4,7 mln unikalnych użytkowników, którzy wykonali ponad 18 mln odsłon. Obecnie serwis oferuje 176 usług, w tym 35 usług online.

Uruchomienie usługi „Sprawdź swoje punkty karne” to pierwszy etap Programu CEPiK 2.0. Kolejne e-usługi w ramach programu CEPiK 2.0 będą uruchamiane w 2018 r. Będą to:
– „Mój pojazd” – do sprawdzenia zdalnie informacji o pojazdach
– „Uprawnienia kierowcy” – do sprawdzenia zdalnie informacji o uprawnieniach do kierowania pojazdami różnych kategorii
– „Udostępnij swoje dane pracodawcy” – dla pracowników, możliwość dobrowolnego udostępnienia pracodawcy osobistych danych z bazy CEPiK, np. o liczbie zgromadzonych punktów karnych
– „Sprawdź punkty szkołę jazdy i instruktora” – do sprawdzenia zdalnie ilu uczestników konkretnego instruktora czy szkoły jazdy pozytywnie zdaje egzamin na prawo jazdy.
– „Przypominaj o terminach” – powiadamianie e-mailem lub SMS’em o terminach badań technicznych pojazdu, konieczności przedłużenia polisy OC, badaniach lekarskich dla kierowców itp.

Program CEPiK 2.0 został podzielany na sześć etapów (kamieni milowych). Poszczególne etapy Programu będą realizowane w następujących terminach:
1 etap 1- marzec 2017; 2-październik 2017; 3-grudzień 2017; 4-marzec 2018; 5-maj 2018; 6-lipiec 2018. W sumie CEPiK 2.0 to ponad 20 modułów realizowanych przez zespół projektowy liczący ponad 120 osób oraz 1,2 tys. zadań zaplanowanych w harmonogramie ramowym – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Samsung Inkubator w Rzeszowie

Koreański koncern firma Samsung we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą uruchamia program wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw Internetu Rzeczy (IoT).

W otwarciu Samsung Inkubator’a uczestniczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Stworzenie inkubatora dla start-upów to kolejny krok firmy Samsung w kierunku zwiększenia swojego zaangażowania w cyfryzację Polski. Chcemy wspierać młode innowacyjne firmy dzieląc się naszymi doświadczeniami. Będąc czołową spółką technologiczną na rynku konsumenckim doskonale znamy potrzeby klientów. W Polsce działa również największe na świecie, zaraz po Korei, centrum badan i rozwoju firmy Samsung oraz nowoczesna fabryka AGD we Wronkach. Wiedza naszych inżynierów oraz doświadczenia biznesowe pomogą polskim innowatorom tworzyć doskonałe produkty i rozwiązania z globalnym potencjałem.” – powiedział Hadrian Baumann, prezes polskiego oddziału Samsung Electronics.

Samsung Inkubator – ma ułatwić nabywanie kompetencji cyfrowych i rozwijanie technologicznych projektów w Polsce. Kluczową częścią realizowanego programu dla start-upów IoT jest stałe wsparcie ekspertów firmy Samsung. Doświadczeni menedżerowie pomogą młodym firmom wypracować modele biznesowe oraz zweryfikować rynkowe zapotrzebowanie na tworzone rozwiązania. Inżynierowie z R&D Institute natomiast podzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia globalnych produktów.

Polska w perspektywie kilku lat ma ambicje stać się europejskim hubem nowych technologii. Mamy w Polsce fantastycznych absolwentów uczelni technicznych, mamy zorientowaną na wysokie technologie rządową strategię rozwoju, mamy wreszcie polskie start-upy coraz śmielej podbijające rynki zagraniczne. Niezwykle ważna jest przy tym współpraca dużych firm z małymi. Dobrze, że dostrzegają to tacy znaczący rynkowi gracze jak Samsung. Cieszę się, że inkubator powstaje w Rzeszowie. To szansa dla młodych firm z Polski wschodniej, by już wkrótce dorównali sukcesowi światowych marek.” – stwierdził wicepremier Mateusz Morawiecki.

Do Samsung Inkubatora mogą się zgłaszać: osoby indywidualne lub zespoły, które mają już opracowaną koncepcję biznesu lub prototyp swojego produktu. W trakcie trwającego trzy miesiące programu inkubacyjnego zapewniona będzie kreatywna przestrzeń do pracy, najnowszej klasy sprzęt, ale także wsparcie mentorów i konsultacje ze specjalistami firmy. W ramach działania Inkubatora uczestnicy mogą korzystać również z intensywnych szkoleń oraz pomocy w poszukiwaniu partnerów biznesowych, technologicznych i pozyskania finansowania. To pierwszy tego typu projekt w tej części Polski.
Do programu inkubacyjnego zakwalifikowały się już trzy startupy:
1. Res Solution, którego założycielem jest Dominik Ciurko. Firma opracowuje inteligentny system pomiaru zużycia energii. Przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego oraz analizy danych o zużyciu prądu, system w realny sposób będzie wspierać użytkownika w oszczędzaniu energii elektrycznej.
2. ControlCold , której prezesem jest Paweł Helnarski. Firma opracowuje system do zdalnego zarządzania i monitoringu przemysłowych instalacji chłodniczych i przeciwpożarowych oraz magazynowania danych o poszczególnych urządzeniach, raportach szczelności, awariach, ubytkach czynnika chłodniczego.
3. Healmorn, projekt absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest to budzik z funkcją expressu, który rano włącza alarm do pobudki i przygotowuje ciepły napój.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej projektują aplikacje mobilne, opracowują wynalazki ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, uczestniczą w zawodach łazików marsjańskich. „Stworzenie Samsung Inkubator stwarza studentom wspaniałą możliwość rozwoju swoich umiejętności i zdobycia niezbędnej wiedzy do tworzenia rozwiązań z globalnym potencjałem.” – powiedział prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Dolina Lotnicza wzrasta dynamicznie od 14 lat i dziś zrzesza ponad 100 innowacyjnych firm lotniczych. W tych latach przedsiębiorstwa zainwestowały w nowoczesne technologie ponad 6 mld zł, a sprzedaż eksportowa w 2016 przekroczyła 3 mld dol.

Oddana do dyspozycji młodych przedsiębiorców przestrzeń Samsung Inkubator znajduje się na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej. Zakwalifikowani do programu przedsiębiorcy mogą korzystać z pracowni, w której znajdą najlepszej jakości sprzęt. Poza pełnym wyposażeniem stanowisk pracy, na które składają się monitory, tablety oraz smartfony, przedsiębiorcy mogą korzystać m.in z elektronicznej tablicy interaktywnej.” – poinformował Marek Darecki, Prezes Zarządu Doliny Lotniczej.

Firma Samsung od lat jest zaangażowana w proces cyfryzacji polskiego społeczeństwa. Od 2013 roku firma wspiera naukę programowania dla dzieci w polskich szkołach i przedszkolach. Dzięki inicjatywie Mistrzowie Kodowania w programie uczestniczy już 1700 placówek, prawie 4000 nauczycieli i 100 000 uczniów. Działaniem dla starszych uczniów jest natomiast Samsung LABO, czyli nowatorski program edukacyjny adresowany do studentów technicznych uczelni wyższych, techników oraz szkół zawodowych i ma ułatwić im stawianie pierwszych kroków w karierze zawodowej.

Samsung zaangażowany jest także w działanie międzynarodowego centrum dla start-upów The Heart Warsaw, którego celem jest rozwijanie i stymulowanie współpracy start-upów z korporacjami w zakresie tj.: Customer Intelligence, automatyzacja sprzedaży i marketingu, telemedycyna, analiza zdrowia, healthcare IoT (w perspektywie).

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kapsuła Hyperloop polskich studentów

Wkrótce nastąpi rewolucja transportowa pprzez wprowadzenie nowego środka transportu – Hyperloop, którego projektowaniem zajmuje się zespół studentów HYPER POLAND z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Zespół chce zbudować kapsułę Hyperloop, który umożliwi podróż z Warszawy do Wrocławia w ciągu 23 minut. Prototyp przetestują podczas światowego finału konkursu organizowanego przez SpaceX.

Hyper_Poland_University_Team_członkowie
Członkowie Hyper_Poland_University_Team / Fot. HyperPoland.com

„W czerwcu 2015 r. Elon Musk ogłosił konkurs na projekt nowego środka transportu: HYPERLOOP POD, wowczas postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Mieliśmy świadomość, ze porywamy się z motyką na słońce. Do konkursu zgłosiło się 1200 drużyn z całego świata. Wiele z nich mogło liczyć na wsparcie sponsorów i bogatych Uniwersytetów. My mogliśmy liczyć na własne pomysły i zapał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Udział Hyper Poland w tym konkursie zakończył się wyjazdem do USA i prezentacją projektu podczas Hyperloop Design Weekend w Teksasie, gdzie projekt zdobył duże uznanie jako jeden z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych. Kolejnym wyzwaniem, którego się podjeliśmy było zaprojektowanie w ciągu 48 godzin towarowych i pasażerskich pojazdów Hyperloop, tuneli oraz trzech dworców na trasie między Dubajem a Fudżajrą. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z Chicago i Dubaju i wspólnie zdobyliśmy BIM for Innovation Award.” – napisali studenci z zespołu Hyper Poland University Team. Obecnie chcą zbudować prototyp kapsuły Hyperloop.

Wykorzystujemy do niego prędkość bliską połączeniom samolotowym, a wygodę pociągu czy nawet metra. Pojazd może poruszać się z prędkością 1000 km/h, choć realnie może to być 900 km/h. Dzięki wszystkim pomysłom, które opracujemy, nasza kapsuła będzie w stanie pokonać dystans z Warszawy do Wrocławia w 23 minuty” – informuje Piotr Niedziółka z zespołu Hyper Poland University Team.

Polscy studenci przygotowują pojazd z myślą o zawodach Hyperloop Pod Competition, organizowanych przez firmę SpaceX Elona Muska. Już znaleźli się w gronie 24 zespołów, które pod koniec sierpnia br. wezmą udział w finale konkursu w Stanach Zjednoczonych. Kapsuła – jeśli powstanie – zostanie więc przetestowana na torze testowym SpaceX w Los Angeles. „Później projekt będzie rozwijany pod Warszawą na naszym małym torze testowym, który mamy nadzieję niedługo powstanie. Docelowo jest to projekt rozwojowy dla całej technologii Hyperloopa w Polsce.” – powiedział Niedziółka.

Prace nad taką kapsułą prowadzą inżynierowie na całym świecie tj. firmy Hyperloop One i Hyperloop Transportation Technologies. „Pozostałe to projekty pasjonatów, które czasami są znacznie lepsze niż projekty tych głównych firm.” – mówi Niedziółka. Własny prototyp kapsuły Hyperloop przygotowują także studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej oraz Wrocławskiej z zespołu Hyper Poland University Team. Dzięki wykorzystaniu materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, np. stopów aluminium, magnezu, czy kompozytów węglowych, konstrukcja ma być bardzo lekka, a jednocześnie wytrzymała. Jej masa będzie sięgała około 290 kg. Napędzana silnikami elektrycznymi może poruszać się na kołach, a przy większej prędkości – za pomocą lewitacji magnetycznej. Dla zachowania bezpieczeństwa wyposażona jest w dwa niezależne systemy hamowania. Dodatkowo system elektroniczny czuwa nad pojazdem w trakcie jazdy i w razie potrzeby automatycznie uruchamia awaryjne procedury bezpieczeństwa.

Finansowanie projektu kapsuły – Studenci z Hyper Poland University Team na swoim koncie mają już wiele sukcesów np. udział w I edycji konkursu Hyperloop Pod Competition czy nagrodę za innowacyjność w zawodach Build Earth Live w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na realizację swojego pomysłu potrzebują jednak wsparcia internautów i uruchomili w dniu 24. marca 2017 zbiórkę na jednym z serwisów crowdfounding’owych odpalprojekt.pl. Jeśli uda im się zgromadzić 150 tys. zł będą mogli zbudować podstawową wersję kapsuły bez napędu.

Paweł Radziszewski z Hyper Poland University Team informuje, że obecnie istnieją już wszelkie technologie, które pozwalają tworzyć taki nowy środek transportu podając przykład – „Amerykańska firma chce zbudować go już za trzy lata, ponieważ szejkowie zamierzają zbudować pierwszy komercyjny tor dla pasażerów między Dubajem a Abu Zabi na Expo 2020.”

Gratulujemy członkom zespołu Hyper Poland University Team inicjatywy. Jesli może ktoś z Was pomóc studentom w realizacji pasji, podaję kontakt: HyperPoland.com, tel. + 48 669.667.445, e-mail: info[at]hyperpoland.com

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

III Gala I3TO (22 marca 2017)

III Gala I3TO Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności pn. „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” odbyła się 22 marca 2017 r. w Warszawie.

Patronem Honorowym III Konkursu w 2017r. był Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, który nie dojechał na uroczystość. Przewodniczącym Jury i3TO był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Kobiety-żołnierzy, stanowiących 4,6 proc. polskiej armii, reprezentowała w III edycji Gali I3TO MON tylko 1 kobieta w stopniu kapitana. Przewodniczącej Rady ds. Kobiet w SZ RP i Pełnomocnik ds. służby wojskowej kobiet nie było. Powód oczywisty, nie uzyskały oddelegowania z macierzystych JW. Tematyką innowacji i uzbrojenia armii interesują się na równi ze mną tj. cywilną pasjonatką SZ RP, dodam od dziecka, jestem córką dwojga oficerów WP. Zaskoczona jestem, że nie spotkałam na III Gali I3TO Przewodniczącej Rady ds. Kobiet w SZ RP ppłk Beatę Targońską, nie było także Pełnomocnika MON ds. służby wojskowej kobiet Centrum Operacyjnego MON mjr Anny Pęzioł-Wójtowicz.

Nowatorskie, innowacyjne projekty oraz technologie kosmiczne implementowane wprost dla potrzeb wojska pozwalają być skutecznym w konfliktach wielowymiarowych, które mają niejednokrotnie miejsce nie tylko na lądzie, ziemi i w powietrzu, ale również w cyberprzestrzeni oraz globalnym systemie mediów i informacji.” – Tomasz Siemoniak (I edycja Gali I3TO, 25.02.2015)

Konkurs ten jest istotny dla Inspektoratu, ponieważ stanowi jeden z elementów procesu pozyskiwania informacji o nowych rozwiązaniach technologicznych i technicznych, które mogą być wykorzystane do pokrycia wymagań operacyjnych.” – powiedział szef I3TO płk dr hab Sławomir Augustyn (III Gala I3TO, 22.03.2017)

płk_dr_hab_inż_Slawomir_Augustyn
płk dr hab Sławomir Augustyn, szef I3TO/fot. Anna Jakubczyk(CO MON)

Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: „Koncepcje”, „Projekt badawczo-rozwojowy” oraz „Prototyp/Wyrób gotowy”.

laureaci_kat_koncepcje_I3TO_2017
Laureaci w kategorii „Koncepcja”/ fot. Anna Jakubczyk(CO MON)

W kategorii „Koncepcje” zwyciężyli:
– 1 m-ce uzyskała „Miniaturowa superkawitacyjna torpeda o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”, której autorami są: Mirosław Gerigk, Adam Cichocki, Paweł Dobrzyński, Stanisław Lipski i Bogdan Machowski.
– 2 m-ce zajęła „Koncepcja przeciwlotniczej rakiety krótkiego zasięgu”, zgłoszona przez Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.
– 3 m-ce uzyskał „Dalmierz laserowy z funkcją identyfikacji swój-obcy, transmisją danych i głosu oraz pomiaru prędkości”, którego autorem jest Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wyróżnienia w kategorii „Koncepcje” otrzymali:
– „Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni”, autorstwa Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
– „Platforma stratosferyczna jako element systemu rozpoznania i osłony Sił Zbrojnych i infrastruktury RP”, opracowana przez zespół: Paweł Dobrzyński, Mariusz Krawczak, Stanisław Lipski, Bogdan Machowski, Marek Malawski i Janusz Rosiak.
– „Koncepcja przenośnej i mobilnej broni elektromagnetycznej z zastosowaniem zaawansowanych materiałów nadprzewodnikowych i silnych impulsowych pól magnetycznych (50T) dla wojsk obrony terytorialnej i marynarki wojennej”, przedstawiona przez Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, nagrodę odebrał prof. Tomasz Czujko, Kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

W kategorii „Projekty badawczo-rozwojowe” zwycięzcami zostali:
– 1 m-ce „Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych”, którego autorem jest konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
– 2 m-ce przyznano projektowi „SafeSky – wielosensorowy system wykrywania dronów”, opracowanemu przez Advanced Protection Systems Sp. z o.o.
– 3 m-ce zajął projekt „Zastosowanie technik mikrofalowych do obserwacji powierzchni ziemi”, przedstawiony przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Politechnikę Warszawską.

Wyróżnienia przyznano dla projektów:
– „Pływający Kołowy Opancerzony Lekki Transporter (PKOLT)”, autorstwa AMZ-Kutno S.A.; „Opracowanie technologii wykonania tarczy termicznej do prowadzenia szkoleń i strzelań w nocy”, zgłoszony przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
– „MAPA. Wzór kamuflażu dla umundurowania polowego”, przedstawiony przez Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 3 warstwowy, symulujący w 3D, na 1 mundur wystarczy 5 m materiału, umundurowanie przeznaczone głównie dla WL i WOT. Materiał i mundury zostaną zaprezentowane na targach Pro Defense w Ostródzie.

W kategorii „Prototyp/Wyrób gotowy” nagrodę uzyskali:
– I stopnia otrzymała „Zdolna do Przerzutu Stacja Radiolokacyjna (ZDPSR) w paśmie C z nadajnikiem półprzewodnikowym”, zbudowana przez PIT RADWAR S.A.
– II stopnia uzyskał „E-310 – Taktyczny system BSP krótkiego zasięgu”, opracowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
– III stopnia została przyznana za „Ręczny karabinek do niekinetycznego obezwładniania bezzałogowych statków powietrznych”, którego autorami są Marek Jankiewicz i Mariusz Hawryszków.

Wyróżniono produkty:
– „Platforma Integracji Komunikacji PIK”, której autorem jest MindMade Sp. z o.o.;
– „Opracowanie technologii flar i kasety do ich odpalania, spełniających wymogi STANAG 4687, do obrony biernej lotniczych platform załogowych” zaprezentowanej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
– „Urządzenie szkolno-treningowe do 23 mm armat przeciwlotniczych i 23 mm zestawów artyleryjsko-rakietowych” przedstawione przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Nagroda Specjalna „Innowator Roku” uzyskali studenci i opiekun z Politechniki Białostockiej za osiągnięcia w budowie analogów łazików marsjańskich.

Lazik_PB
Prototyp łazika Politechniki Białostockiej/fot. Anna Jakubczyk(CO MON)

Sugerujemy, zgłoście swoje pomysły i projekty w IV edycji Gali I3TO w 2018r. Przypominamy, że w konkursie mogą uczestniczyć:
1. MSP, w tym firmy sektora IT, przemysł obronny i zbrojeniowy
2. JBR – instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce
3. osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie.
Termin zgłoszeń upłynął 30 listopada 2016 roku.

Tegoroczna III edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno przemysłu, ośrodków naukowo-badawczych i osób fizycznych. W trzech kategoriach: koncepcje, projekty badawczo-rozwojowe oraz prototyp/wyrób gotowy zgłoszono 174 wnioski konkursowe, z których zakwalifikowano 172 wnioski, w 3 kategoriach:
– koncepcje – 77 wniosków;
– projekty badawczo-rozwojowe – 38 wniosków;
– prototyp/wyrób gotowy – 57 wniosków.
Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystej Gali finałowej, 22 marca 2017r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego (Żwirki i Wigury 9/13) w Warszawie.

Zadania I3TO to m.in.:
1.Udział w przygotowywaniu propozycji działań zmierzających do uzyskania przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rzecz Skarbu Państwa, praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji) na wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe dokonane w związku z realizacją projektów finansowanych z budżetu państwa, a po uzyskaniu praw wyłącznych prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem tych praw w mocy.
2. Nadzór nad wybranymi projektami realizowanymi poza resortem obrony narodowej, w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa w celu wykorzystania ich wyników dla zwiększenia zdolności operacyjnej SZ RP.
3. Współpraca z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, przemysłem oraz innymi podmiotami w zakresie identyfikacji i implementacji innowacyjnych technologii na potrzeby zwiększenia zdolności operacyjnych SZ RP.

Kontakt:
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych – I3TO, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa,
tel. + 48 261.877.500, e-mail: i3to[at]mon.gov.pl. Web organizatora I3TO

Wasz korespondent: Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl