Program rekonwersji (outplacement) resortu obrony

W resorcie obrony narodowej funkcjonuje jednolity system pomocy rekonwersyjnej (aktywizacji zawodowej, outplacement). Jego zasadniczym celem jest wspieranie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez przygotowywanie żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej.

Obecnie do korzystania z pomocy rekonwersji uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi (z wyjątkiem żołnierzy, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego oraz żołnierzy skazanych prawomocnym wyrokiem sądu) i w szczególnych przypadkach członkowie ich rodzin.

Realizacja pomocy rekonwersyjnej przebiega etapowo – od doradztwa zawodowego (prowadzonego w trybie indywidualnym i grupowym) – poprzez przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy – do zatrudnienia. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014, poz. 1622).

System pomocy rekonwersyjnej umożliwia żołnierzom już po 3 latach służby wojskowej na korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia planowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej żołnierzy w trakcie służby, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania przez nich specjalności wojskowych nie mających odpowiedników na rynku cywilnym. Działalność w tym zakresie, realizowana jest przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz ośrodki aktywizacji zawodowej w Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu oraz Krakowie.

Z uwagi na konieczność zwiększenia skuteczności przygotowania kadry do kontynuowania aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby wojskowej, rozwiązania w zakresie pomocy rekonwersyjnej, pozwalają na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego już na 2 lata przed planowanym zwolnieniem (pod warunkiem posiadania 4 lat służby wojskowej) i 2 lata po zwolnieniu. Stosowana jest również gradacja finansowej wysokości tej pomocy w zależności od lat pozostawania w służbie.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami po 4 latach służby wojskowej pomoc w tym zakresie wynosi 100 proc. limitu (2 400 zł), powyżej 12 lat służby wojskowej świadczenie to wzrasta do 200 proc. (4 800 zł) a po przekroczeniu 15 lat pomoc w tym zakresie wynosi 300 proc. obowiązującego limitu (7 200 zł). Jednocześnie limit w wysokości 300 proc. przysługuje (bez względu na liczbę lat służby wojskowej żołnierza) małżonkom oraz dzieciom żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Ten limit przysługuje także byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

źródło: CO MON

Konferencja M@il My Day (20-21.03.2018)

W dniach 20-21 marca odbędzie się VI edycja konferencji „M@il My Day” (Warszawa, Multikino,Złote Tarasy), której organizatorem jest firma FreshMail z Krakowa. Jest to wydarzenie branżowe z prelekcjami i case study z praktycznymi warsztatami.

Podczas konferencji wystąpią m.in: Paweł Sala, Maciej Płonka, Artur Jabłoński, Maciej Lewiński, Artur Kurasiński, Maciej Budzich, Jan Zając, Szymon Słowik.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wymienić się doświadczeniami email marketingowymi podczas afterparty w klubie Zamieszanie. Na drugi dzień zaplanowanych jest 11 warsztatów, prowadzonych przez ekspertów i praktyków marketingowych. Wśród tematów znajdzie się m.in. Jak zaplanować skuteczny formularz?, Efektywne i skuteczne kampanie na Facebooku prowadzony przez Artura Jabłońskiego, E-mail marketing zgodny z RODO, a także warsztat całodniowy, przeznaczony dla osób początkujących w email marketingu.

Więcej, web: Mail My Day.

Kontakt: FreshMail.pl, Aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, tel. (12)617.61.43, e-mail: konferencja@mailmyday.pl

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której motto brzmi: „Tym co służą Ojczyźnie”, w dniu 23 października 2017r. wdrożyła swój pierwszy projekt.

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyczyniła się do zakupu rękopisu „Potopu” Sienkiewicza dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, dla której jest to projekt inaugurujący jej działalność. Zakupione karty rękopisu „Potopu” będą wystawione w dworku w Woli Okrzejskiej, miejscu narodzin polskiego noblisty i siedziby poświęconego jego osobie muzeum, które właśnie obchodziło jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

Wojsko, ministerstwo, przemysł nie funkcjonują same dla siebie. Tym, co buduje siłę narodu jest zespół wartości, w których wychowujemy nasze dzieci. Ta fundacja ma służyć umacnianiu i upowszechnianiu wartości, które towarzyszyły naszemu narodowi od tysiąca lat” – powiedział podczas inauguracji Fundacji PGZ min. Antoni Macierewicz.

Błażej Wojnicz, prawnik, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinformował, że fundacja poprzez działania podejmowane w wymiarze społecznym i kulturalnym ma zapewnić misję, jaką pełni Grupa PGZ. Dodał „nie jesteśmy tylko spółką. Ze względu na nasze strategiczne miejsce w systemie bezpieczeństwa RP czujemy się zobowiązani także do szczególnej troski o naszą historię i nasze dziedzictwo.

Fundacja PGZ rozpoczęła działalność (wpis w KRS) w dn. 13.03.2017r. Prezesem jest Czura Sławomir, adres: Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Lotnictwo wczoraj, dziś i jutro.

Historia – Polska w latach 30-tych XX wieku była liderem przemysłu lotniczego i obronnego. Powstało wówczas wiele konstrukcji samolotów wojskowych i cywilnych jak np. ISKRA z polskimi silnikami SO-3, przez wiele lat wykorzystywanych do celów szkoleniowych w polskich i indyjskich Siłach Zbrojnych. Samoloty Wilga, M28 Bryza, Dromader jak i śmigłowce Mi-2 i Sokół były eksportowane do wielu krajów świata, podobnie jak szybowce Bocian, Jaskółka, Jantar, Puchacz, Diana-2, MDM-1 Fox, PW-5. . W latach 50-tych Polska kupowała samoloty odrzutowe Jak-23 i treningowe Jak -17W od ZSRR oraz maszyny bojowe Mig-15.

Pierwszy samolot odrzutowy szkolno-bojowy TS-11 ISKRA powstał dzięki zespołowi pod kier. Tadeusza Sołtyka, lot odbył się 5.02.1960r, kolejny model tego zespołu to TS-16 GROT . W 1972 r. w Mielcu stworzono nowy model szkolno-bojowy M-16, ale program był jedynie w fazie projektowej ze względu na duże koszty. W latach 80-tych powstał model wojskowy ISKRA-22, makieta była zaprezentowana w Instytucie Lotnictwa w trakcie obchodów 50-lecia rodzimego przemysłu lotniczego. Pierwsza publiczna prezentacja nowego modelu samolotu Iryda (z silnikiem K-15 Kaszub i fotelami katapultowymi Martin-Baker) odbyła się w sierpniu 1991r. podczas Air Show w Poznaniu.

Kosmonautyka. Polska ma obecnie swoje osiągnięcia również w kosmonautyce jako producent ok. 60 elementów wyposażenia satelitów tj. Tytan dla sondy Cassino-Huygenis i penetrator dla sondy Rosetta.

Perspektywa lotnictwa do 2050r. – Europejska strategia rozwoju transportu (STTP – Strategic Transport Technology Plan) opisana została w Białej Księdze, w której głównym celem jest budowa jednolitego europejskiego systemu transportu, w którym transport lotniczy jest istotną jego częścią. Główne problemy Europy obejmują zmiany klimatyczne (globalne ocieplenie; transport lotniczy emituje gazy cieplarniane, w planie np. redukacja emisji CO2 o 50 proc. do 2020r. i 75 proc. do 2050r., tworzenie powłok samoczyszczących), bezpieczeństwo (terroryzm), ograniczone źródła energii (paliw), demografia (starzenie się społeczeństw, większy wymóg komfortu podróży), w efekcie powstała europejska lista priorytetów rozwoju lotnictwa (ozn. Priorytet 1-ECO ekoefektywne lotnictwo; Priorytet 2-BIK bezpieczeństwo i komfort; Priorytet 3-WKG długoterminowy wzrost konkurencyjności gospodarki), w tym tworzenie nowych Programów Ramowych i inicjatyw edukacyjnych typu Marie Curie. System Transportu obejmuje w dalszej perspektywie także bezpilotowe statki powietrzne wykorzystywane głównie do celów gospodarczych.

Znaczenie sektora lotniczego – rola gospodarcza, polityczna oraz naukowa (transfer wiedzy i technologii do innych gałęzi gospodarki) jest istotna z uwagi na znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, rozwoju technologii, nauki (na świecie ponad 12 proc. przychodów inwestowana jest w badania) i kształcenia wysokowykwalifikowanej kadry. Można zadać pytanie, jakim potencjałem lotniczym obecnie Polska dysponuje? Lotnictwo obejmuje trzy zakresy: przemysł lotniczy, transport lotniczy (szacowany wzrost 4,5 proc, w Europie 3 proc. rocznie) i sektor badawczo-rozwojowy.

Przemysł lotniczy wpływa na rozwój tez innych gałęzi gospodarki np. energetyki (turbiny konwencjonalne i wiatrowe), przemysł samochodowy (kompozyty) i kosmiczny (silniki rakietowe). W okresie 2003-2009 sprzedaż przemysłu lotniczego wzrosła blisko czterokrotnie, a zatrudnienie ponad dwukrotnie – informuje Strategia Badawcza Przemysłu Lotniczego na lata 2012-2035 (dokument z dn. 05.03.2014). Z raportu wynika, że nadal największą firmę lotniczą w Polsce jest od 75 lat WSK PZL-Rzeszów S.A., będący od 2002 r. częścią światowej korporacji United Technologies (UTC). Firma kooperuje z Pratt&Whitney, światowym liderem produkcji silników lotniczych, jest obecna zarówno w lotnictwie pasażerskim, śmigłowcach i samolotach wojskowych. Kolejna firma to PZL Mielec S.A. specjalizująca się w produkcji samolotów, przejęta w 2007 r. przez Sikorsky Aircraft Corporation (grupa UTC) stając się liderem w produkcji helikopterów tj. transportowy M28 Bryza, wojskowy S70i Black Hawk. Pratt&Whitney Kalisz sp. z o.o. (należy do grupy UTC) specjalizuje się w produkcji komponentów do silników lotniczych. Hamilton Sunstrand realizuje działalność badawczą i produkcyjną w branży lotniczej, posiada trzy zakłady: HS Wrocław sp. z o.o. (w grupie UTC) produkująca układy sterowania i zasilania, Goodrich Krosno sp. z o.o., współtwórca Klastra Doliny Lotniczej, specjalizuje się w produkcji elementów podwozi lotniczych kooperując z największymi partnerami tj. Boening i Airbus, Avio Polska sp. z o.o. z Bielska Białej produkująca łopatki do turbin silników lotniczych zarówno do zastosowań cywilnych jak i wojskowych oraz prowadząca serwis silników dla Eurolot (Grupa PLL LOT), Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej RP. WSK Kalisz S.A. częściowo z udziałem Skarbu Państwa, zajmuje się produkcją i serwisowaniem silników tłokowych i komponentów do lotniczych skrzyń przekładniowych. Airbus Military EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. (koncern EADS) był pierwszym polskim producentem (produkcja od 1928r.) oferujący samoloty szkolno-treningowe ORLIK do szkolenia pilotów wojskowych, producent podzespołów i serwisant samolotów transportowych, ale także dla branży agrolotniczej i przeciwpożarowej. Wojskowe Zakłady Lotnicze realizujące usługi serwisowe sprzętu SZ RP, w ramach spółki funkcjonują podmioty: WZL1 SA (Łódź, Dęblin),Rzeszów SA, PZL Mielec SA, PZL-Świdnik SA, Goodrich Krosno sp. z o.o., Hispano-Suiza polska sp. z o.o.

Klastering w sektorze lotniczym i regionalne strategie inteligentnych specjalizacji (smart specjalisation), a także bilateralne inicjatywy badawcze, mechanizmy finansowania typu ERA-NET, pięcioletnie programy sektorowe, wspieranie innowacji marketingowych i organizacyjnych ze środków publicznych upowszechniających lotnictwo, w tym promocja sportów lotniczych w środowisku młodzieży. Z uwagi na specyfikę przemysłu lotniczego tj. duże ryzyko, wysokie koszty rozwoju, długi okres oczekiwania na rezultaty i zwrot nakładów, od 2004r. obserwujemy zainteresowanie przemysłu lotniczego rozwojem inicjatyw klastrowych, w wyniku tego trendu powstały nowe przedsięwzięcia takie jak Śląski Klaster Lotniczy z siedzibą w Bielsko-Biała zrzesza 26 firm, z których największą jest AVIO Polska sp. z o.o., Wielkopolski Klaster Lotniczy z siedzibą w Kaliszu skupia MSP branży przemysłu silnikowego, Mazowiecki Klaster Lotniczy integruje jednostki badawcze i firmy przemysłu lotniczego, Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa działa w Europejskiej Platformie Lotniczo-Kosmicznej, ma stanowić akcelerator jednostek naukowo-badawczych i przemysłu lotniczego, Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza skupia polskie uczelnie techniczne w tym Instytut Lotnictwa w Warszawie, który zatrudnia ponad tysiąc osób, w tym więcej niż połowa pracuje dla koncernu General Electric. Instytut Lotnictwa był koordynatorem kilku europejskich projektów badawczych w aeronautyce. W ramach POIR Politechnika Warszawska uruchomiła nowoczesne laboratorium Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). W planie strategicznym Europy są propozycje tworzenia Programów Infrastrukturalnych celem utworzenia np. Wirtualnego Centrum Oprogramowania i Wysokowydajnych Symulacji dla Lotnictwa, Ośrodka Prób w Locie Małych Samolotów i Systemów Bezpilotowych czy Laboratorium badań atomizacji paliw ciekłych i spalania. Bez wsparcia państwa w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, zamówień publicznych i wsparcia firm z branży lotniczej, Polska nie dogoni czołówki światowej: Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i kolejnych – Japonii, Chin, Korei Południowej, Brazylii, Izraelu czy Indii.

Studia w zakresie Lotnictwa i Kosmonautyki prowadzi Politechnika Warszawska i Politechnika Rzeszowska oraz WAT w specjalnościach: Samoloty i śmigłowce, Awionika, Uzbrojenia lotnicze, Napędy lotnicze..Politechnika Lubelska szkoli w specjalizacji Budowa śmigłowców, a Politechnika Poznańska w budowie silników, umożliwiając absolwentom karierę w przemyśle, gdzie największe światowe osiągnięcia Polska uzyskuje w produkcji silników lotniczych, ich modułów i komponentów. Najlepszych pilotów kształci w Polsce WSOSP w Dęblinie.

Eventy lotnicze – „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Aby poznać specyfikę lotnictwa i znaczenie rozwoju branży lotniczej na inne sektory polskiej gospodarki oraz rozwijać pasje polecam uczestnictwo w kolejnych edycjach „Nocy w Instytucie Lotnictwa”. Jest to największa w Polsce impreza edukacyjna, która odbywa się z okazji Dnia Edukacji (14 października) w godzinach 17:00 – 23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, najstarszej placówce badawczej w Europie. Celem tej akcji jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

IWIS – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje.
Wystawa odbędzie się w dniach 9.10.2017/pon. od godz. 9-16 do 11.10.2017/śr. w g. 9-15 na terenie Politechniki Warszawskiej.

Ceremonia otwarcia wystawy IWIS odbędzie się w dn. 9.10.2017 o g. 9.30 w Małej Auli PW. W programie wystąpienia:
• JM rektor PW prof. dr hab. Jan Szmidt
• Wicepremier, MNiSZ Jarosław Gowin
• Wicepremier, MRiF Mateusz Morawiecki
• IFIA Alireza Rastegar

Po wystąpieniach odbędzie się debata pt. „Innowacje-czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany?”

Co roku w wystawie IWIS uczestniczą wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.

Podstawowe cele wystawy to:
• zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań;
• umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami;
• zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki;
• kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży.

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Patronat Honorowy: Prezydent RP,
Patronat Strategiczny: MNiSW, NOT, IFIA-Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych, AEI-Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców,
Patronat Merytoryczny: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Głowna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Narodowe Centrum badań i Rozwoju, Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji.

Więcej na stronie iwis.polskiewynalazki.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

8. Noc w Instytucie Lotnictwa

13 października 2017 roku (piątek) Instytut Lotnictwa organizuje „8. Noc w Instytucie Lotnictwa”, największą w Polsce nocną imprezę edukacyjną, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich. Wydarzenie odbędzie się w godz. 17:00-23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114. Wstęp jest wolny dla wszystkich gości.

Hasłem tegorocznej edycji, która odbędzie się w piątek, trzynastego jest „Noc żywych maszyn”. Na tę okazję, w programie znalazły się pokazy z dreszczykiem, zwiedzanie mrocznych przestrzeni laboratoryjnych oraz ożywione roboty i ekstremalne maszyny. W tle słychać będzie ryk silników, a w powietrzu unosić się będzie zapach prawdziwej przygody.

Noc w Instytucie Lotnictwa” to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń lotniczych w Polsce. Do tej pory w wydarzeniu wzięło udział ponad 180 firm i instytucji związanych z przemysłem lotniczym, kosmicznym i nowymi technologiami. To, co najmocniej przemawia do wyobraźni to rosnąca z roku na rok frekwencja. W zeszłym roku Instytut Lotnictwa odwiedziło ponad 30 000 osób. Organizatorzy liczą jednak na pobicie tego rekordu. Pomóc w tym mają wyjątkowe atrakcje, nowości oraz bogata oferta pokazów na żywo.

Prawdziwą gratką dla fanów lotnictwa będzie możliwość spotkania podniebnego duetu: Artura Kielaka i porucznika Jacka Stolarka, którzy będą pozować przy swoich maszynach. Swoją lotniczą historią, podczas wyjątkowych wykładów, podzielą się piloci akrobacyjni i sportowi oraz 1-sza w Polsce kobieta-pilot doświadczalny, Paulina Różyło.

paulina_rozylo
Fot. TVP (zdjęcie nie prezentuje Pauliny w pracy, bowiem będąc przy kokpicie ma włosy zawsze spięte.)

Paulina Różyło swoją przygodę z lotnictwem rozpoczęła w wieku 18 lat. Pilotuje samoloty M28B kontrolując awionikę, czyli GPS, busolę, EFIS-y, czyli przyrządy, które pokazują trasę, prędkość, kurs. „Gdyby zdarzył mi się jakiś wypadek, produkcja samolotu zostałaby wstrzymana do czasu wyjaśnienia jego przyczyn przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych.” – informuje Paulina. W PZL Mielec pracuje w Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych testując samoloty dwusilnikowe M28 używane W Stanach Zjednoczonych, Indonezji, Wietnamie, Kolumbii, Wenezueli, Nepalu i Jordanii. Wersję wojskową M28B Bryza użytkuje polska armia. Jak twierdzi: „Pilot to nie jest męski zawód, tylko przez mężczyzn zdominowany.

W polskich liniach lotniczych kobiety stanowią ok. 10 proc. Pokutuje przekonanie, że to męski, fizyczny zawód, w którym najważniejsze cechy to szybki odbiór i przetwarzanie bodźców, silna psychika i zdecydowanie. Wiele kobiet posiada takie umiejętności, ale trudno zawód pilota pogodzić z macierzyństwem, ponieważ piloci rejsowi często 25 dni w miesiącu przebywają w hotelach. Ciąża i macierzyństwo to, niestety, dwa lata przerwy w lataniu. Kobieta-pilot musi spełnić wiele wymogów – nie może korzystać z makijażu, a w kabinie musi mieć włosy spięte, bez żadnych pierścionków czy bransoletek. Ubranie kobiety-pilota to kombinezon ognioodporny, bez pasków I bez dopasowania (bez wcięcia w talii).

– Podczas tegorocznej edycji pokażemy ponad 70 nowych atrakcji, w tym kilka nowych, wojskowych samolotów. Jest to możliwe dzięki naszej owocnej współpracy z jednostkami wojskowymi, które jak zawsze chętnie wspierają naszą imprezę. W tym roku, oprócz myśliwca MiG-29 i samolotu transportowego CASA C-295, będzie można zobaczyć, po raz pierwszy: śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8, samolot transportowy M-28 B/PT (popularna Bryza) oraz śmigłowiec W-3WA SAR Sokół. Łącznie, dzięki naszym partnerom, pokażemy ponad 30 maszyn. Do lądowania u nas szykują się też m.in. dwa śmigłowce Robinson, należące do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz firmy Salt Aviation oraz wiele samolotów cywilnych.

Dla gości o mocnych nerwach czeka specjalny pokaz ratownictwa drogowego z przecinaniem samochodu, przygotowany przez Straż Pożarną. Przez cały czas trwania imprezy odbywać się będą także pokazy latających bezzałogowców. Na specjalnych stoiskach będzie można zobaczyć łaziki marsjańskie oraz roboty do działań rozpoznawczo-pirotechnicznych. Fanów lotnictwa i motoryzacji na pewno zaciekawi przepiękny samochód Aston Martin w barwach Spitfire’a. Będzie można obejrzeć pamiątki po lotnikach Dywizjonu 303 oraz zobaczyć unikatowe filmy z wystawy NASA. Wszyscy fani lotnictwa mogą wypróbować symulatory lotu i wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkową atrakcją dla dzieci będzie interaktywny robot Photon, z którym będzie można wykonać masę doświadczeń i eksperymentów. Tradycyjnie udostępnimy także nasz taras widokowy dla fanów nocnego spottingu i astrofotografii. Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej o fotografii lotniczej przygotowaliśmy spotkania ze Sławkiem „Hesją” Krajniewskim i Maćkiem Margasem – wyjaśnia Marek Gospodarczyk, szef imprezy.

Noc w Instytucie Lotnictwa” to wyjątkowa okazja do zwiedzania, niedostępnych na co dzień laboratoriów oraz do zapoznania się z zakresem prac badawczych prowadzonych na rzecz lotnictwa, i nie tylko. Zwiedzającym zaprezentowane zostaną dwa tunele aerodynamiczne, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje podwoje otworzą także jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów badawczych w Polsce i Unii Europejskiej.

Uwaga programiści – Wydarzeniem specjalnym, organizowanym po raz pierwszy przez Engineering Design Center (centrum inżynieryjne utworzone w ramach współpracy strategicznej Instytutu Lotnictwa i General Electric) będzie 1- y w w Polsce hackathon* związany z platformą Predix 2.0 – EDC Industrial IoT Hackathon. Wydarzenie skierowane jest do programistów zafascynowanych nowymi technologiami, tematyką lotniczą oraz koncepcją IIoT (tj. Przemysłowym Internetem Rzeczy, ang. Industrial Internet of Things). W ciągu 24 godzin kilka zespołów tworzyć będzie oprogramowanie, które pozwoli na rozwiązanie konkretnego problemu inżynieryjnego. Do dyspozycji uczestników będzie platforma software’owa Predix 2.0 oraz rzeczywiste dane z symulatora turbiny.

– Swoje atrakcje zaprezentują także najważniejsze firmy związane z przemysłem lotniczym oraz aerokluby. To właśnie u nas swoje 90-lecie będzie świętować Aeroklub Warszawski. Przygotowane atrakcje i wystawa będą częścią obchodów tego jubileuszu. Po raz pierwszy będziemy gościć także firmę Pratt&Whitney, która na Nocy pokaże m.in. model silnika turbośmigłowego PT6A-28. Naszym wystawcą będą także Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 ze swoją ofertą bezzałogowców. Uwagę zwrócą na siebie na pewno wozy gaśnicze oraz pojazdy służby utrzymania nawierzchni, które pokażą nasi sąsiedzi zza płotu. Będzie można dowiedzieć się także więcej o specyfice zawodu mechanika lotniczego. Swoją wiedzę będzie można sprawdzić także na licznych stoiskach studenckich kół naukowych, a wiedzę historyczną poszerzyć u naszych partnerów z Muzeum Lotnictwa Polskiego – dodaje Marek Gospodarczyk.

Jak co roku na czas imprezy przygotowana zostanie specjalnie zaprojektowana iluminacja świetlna całego terenu. O dobry nastrój będzie dbał DJ Bujas, a dla zmęczonych przygotowane zostaną punkty gastronomiczne z piknikowymi specjałami. Wydarzenie zakończy oficjalne afterparty pt. „Polish Aviators Night”, które rozpocznie się o godz. 22:00 w klubie Rozrywki na ul. Mazowieckiej 6/8.

Informacje o siedmiu poprzednich edycjach i tegorocznej akcji:
www.nocwinstytucielotnictwa.pl
www.facebook.com/nocwinstytucielotnictwa

Poznaj polskie kobiety w lotnictwie, przykładowo:
ppor. Katarzyna Tomiak – pilot MiG-29.flv, 1-a w Polsce kobieta-pilot samolotu bojowego 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, film na licencji You Tube
ppor. Urszula Brzezińska, 2-a w Polsce kobieta-pilot myśliwca bojowego Mig-29 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, film na licencji You Tube
kpt. Adelajda Szarzec Tragarz – 1-a w Polsce kobieta-pilot Boeing’a, rozpoczęła swoją przygodę od szybownictwa w wieku 14 lat, film na licencji You Tube
ppor. Patrycja Balcerowska, jedyna kobieta w eskadrze, jest nawigatorem w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Zajmuje się obsługą radaru obserwacji obiektów nawodnych oraz systemu transmisji danych na samolotach patrolowo-rozpoznawczych Marynarki Wojennej typu Bryza, film na licencji You Tube – relacja ze spotkania pt. „Pilotki, inżynierki, lotniczki. Pasja, talent, odwaga.” – ILOT.TV (8.03.2016).
por pilot Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska – w wieku 12 lat została modelarzem, mając 17 lat miała licencję pilota szybowcowego, a w czasie II w.ś. służyła w ATA dla RAF’u

Więcej kobiet-pilotek i pasjonatek lotnictwa poznasz na corocznych Zlotach Polskich Pilotek „Aerosabat” im. Ireny Kostki. Najstarsza spadochroniarka swoją pasję zrealizowała w wieku 84 lat. Zloty „Aerosabat” odbywają się w różnych miastach w Polsce, w 2017 – w Gdańsku (14-17 września), w poprzednich latach w Krakowie, Jeleniej Górze, Rzeszowie (Bezmiechowa), Zielonej Górze, Lesznie i in. „Przyrzekam uroczyście być dobrą czarownicą, ponieważ przestrzeń i szybowanie to moje kochanie.” – to słowa przysięgi uczestniczek Zlotów „Aerosabat”.

* Hackathon- 24-godzinowe zawody drużynowe programistów, którzy otrzymują konkretne zadanie do rozwiązania od podstaw z użyciem dostępnej technologii.

oprac. na podstawie materiałów IL i własnych, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Podsumowanie MSPO 2017

25 edycja Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2017r. w wielu kategoriach można uznać za rekordowy. Imprezę która odbyła się od 5 do 10 września 2017 roku odwiedziło blisko 40 tysięcy zwiedzających. Swoje produkty prezentowało w Kielcach 618 firm z 27 krajów świata oraz Siły Zbrojne RP.

MSPO_2017_1

Fot. MSPO, Kielce 2017

Wśród gości wydarzenia znaleźli się między innymi: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego -Paweł Soloch, Sekretarz Stanu w MON – Bartosz Kownacki oraz liczne oficjalne delegacje z kraju i zagranicy.

„MSPO to od 25 lat okno na świat dla polskiej zbrojeniówki. Taki był nasz cel przy organizacji pierwszej edycji wydarzenia i tak pozostało do dziś.” – mówił już podczas uroczystości otwarcia Prezes Zarządu Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń.

Podczas czterech targowych dni wielokrotnie podkreślano rangę Salonu. Wystawcy, zwiedzający, ale też media i politycy wskazywali na znaczenie kieleckiej wystawy. „Gdy widzę w Kielcach 618 wystawców, z których ponad połowa to wystawcy polscy, a druga połowa to nasi wieloletni partnerzy wiem,
że modernizacja wojska będzie mogła być skutecznie zrealizowana.” – mówił podczas targów Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz. Minister, w ramach swojej całodniowej wizyty często mówił o roli MSPO dla polskiej obronności.

Imponujące liczby
Podczas targów, na powierzchni blisko 28 tysięcy metrów kwadratowych zaprezentowało się 618 wystawców, w tym 330 polski firm. Wśród przedstawicieli 27 krajów najliczniej obecne były firmy z Niemiec (48), Wielkiej Brytanii (34) i Stanów Zjednoczonych (30). Targi odwiedziła rekordowa liczba oficjalnych delegacji zagranicznych – 67 z 43 krajów, w tym 6 na szczeblu ministerialnym. W czasie czterech targowych dni, wystawę odwiedziło niemal 22 tysiące biznesowych zwiedzających. Organizowane po raz pierwszy w historii wydarzenia Dni Otwarte przyciągnęły do kieleckiego ośrodka wystawienniczo – kongresowego ponad 16 tysięcy pasjonatów militariów i wojskowości.

Czołgi, śmigłowce i 53 tys. karabinów
Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudzał ciężki sprzęt, w tym prezentowane przez Polską Grupę Zbrojeniową czołgi – PT-17 i PT-91M2; dwa warianty Leoparda 2, oraz szeroka gama sprzętu Wojska Polskiego. Widowiskowym elementem ekspozycji okazał się też pokazany przez PZL Świdnik śmigłowiec AW101 Merlin – prawdopodobnie największa maszyna tej klasy jaką kiedykolwiek prezentowano na MSPO.

Równie spektakularne były strategiczne umowy zawierane podczas kieleckiej imprezy. Podpisano między innymi kontrakt Fabryki Broni w Radomiu na nowoczesne karabiny MSBS-5,56 Grot dla Wojska Polskiego za łączną sumę pond 500 mln zł. „53 tys. najnowocześniejszych karabinów, jakie w ogóle istnieją, zostanie dostarczonych Wojskom Specjalnym, wojskom operacyjnym i Wojskom Obrony Terytorialnej. Pierwszy tysiąc zostanie dostarczony już w tym roku.” – mówił Minister Obrony Antoni Macierewicz.

Oprócz umowy na 53 tys. karabinków, Siły Zbrojne zakontraktowały również zakup 118 pojazdów rozpoznawczych o Wirus IV spółki Concept za ponad 90 mln zł i 657 karabinów wyborowych BOR kal. 7,62 mm produkcji ZM Tarnów za niemal 24 mln zł. Podpisano również liczne umowy, lity intencyjne i porozumienia pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami. Polska Grupa Zbrojeniowa wzmocniła współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom oraz z koncernem Bell Helicopters, ITWL zawarł umowę z firmą Thales w kwestii integracji na polskich śmigłowcach nowoczesnych rakiet niekierowanych, a WB Group zakontraktowała dostawy bezzałogowców uderzeniowych Warmate dla Ukrainy.

Największa promocja polskiego przemysłu
Ukoronowaniem XXV MSPO była gala wręczenia nagród Laureatom MSPO 2017.

„Te targi to znakomita promocja Polski i polskiego przemysłu obronnego. Są jednymi z najważniejszych w Europie i mam nadzieję, że będą one coraz mocniej się rozwijać.” – powiedział Sekretarz Stanu w MON, Bartosz Kownacki, jednocześnie gratulując prezesowi Mochoniowi organizacji tak wielkiego wydarzenia.

oprac. na podstawie materiałów promocyjnych Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Laureaci MSPO 2017

Nagroda Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP:
Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego – Zegrze za Urządzenie IP-Krypto (wraz ze stacjami generacji i redystrybucji danych kryptograficznych oraz oprogramowaniem do planowania, zarządzania i monitorowania). Przedmiotem działalności WIŁ jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa.

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej:
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. – Tarnów za 12,7 mm wielolufowy karabin maszynowy WLKM, firma oferująca karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy.

Nagroda Komendanta Głównego Policji:
Lubawa S.A. za kamizelkę kuloodporną kamuflowaną damską Venus

Lubawa_kamizelka_kuloodporna_Venus

Fot. Kamizelka damska kuloodporna „Venus” prod. Lubawa S.A., szczegóły

Nagroda Defender:
Concept Sp. z o.o. – Bielsko-Biała za LPU Wirus 4 w wersji pojazd dalekiego rozpoznania kr. Żmija, firma funkcjonuje w branży motoryzacyjnej od 1992 roku będąc autoryzowanym dealerem Toyota oraz producentem pojazdów specjalnych i ich podzespołów, oferuje też pojazdy Mercedes-Benz, Iveco, Man, Volvo, w tym pojazdy dla Policji, Wojska, Straży Pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy warsztatowe, wykonuje także przebudowy motocykli, profesjonalne modyfikacje samochodów terenowych, oraz oferuje akcesoria do samochodów i motocykli.
Lubawa S.A. – Ostrów Wielkopolski za Uniwersalny wielkogabarytowy mobilny modułowy hangar – KT SHELTER,
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A. – Warszawa za Lotniskowy Zasilacz Hydrauliczny LZH/N seria 2. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i remontach urządzeń do naziemnej obsługi statków powietrznych dla sił powietrznych oraz urządzeń szkolno-treningowych do szkolenia żołnierzy wojsk lądowych w obsłudze sprzętu bojowego.
Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. – Bielsko-Biała (lider i wystawca); Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Mechaniczny (konsorcjant); Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku (konsorcjant); Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (konsorcjant) za Średni samochód ratowniczo gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu Iveco Eurocargo ML 150E28 4×4
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Warszawa za PIAP FENIX – Lekki Robot Zwiadowczy
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. – Białe Błota za SPPŁW TULIPAN sterowany przeciwpancerno-przeciwtransportowy ładunek wybuchowy
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (LIDER), MSP Marcin Szender, WAT, Politechnika Warszawska – Warszawa za System odrzutowych celów powietrznych- JET 2 (wraz z wyrzutnią i naziemną stacją kontroli)
WB Electronics S.A. – Ożarów Maz. za Uniwersalny Kalkulator Artyleryjski do Środków Ogniowych Wojsk Rakietowych i Artylerii UKART-2
PCO S.A. – Warszawa za Zespół kamer do zestawu przeciwlotniczego POPRAD
INFRAMET – Stare Babice za Stację kontrolno-pomiarową NIMAX do badań przyrządów noktowizyjnych

Nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej – „Laur Graniczny”:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Warszawa za IBIS – robot do działań pirotechnicznych i rozpoznania

Puchar Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Zbrojnych za zwycięstwo w konkursie „Najlepsza prezentacja – najlepsze stoisko”:

Inspektorat Wojsk Specjalnych
• wyróżnienie dyplomem dla I Pomorskiej Brygady Logistycznej

Nagroda Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
I Regionalna Baza Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
X Opolska Brygada Logistyczna PPTK

Nagroda Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej:
PCO S.A. – Warszawa za celownik modułowy DCM-1 „SZAFIR”

Medale za aranżację stoiska targowego i sposób promocji

Wyróżnienia za elegancję i styl wystąpienia targowego:
ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o., Osielsko (D-28)
Bell Helicopter Textron Inc., Stany Zjednoczone (F-9)
COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, Stalowa Wola (D-84)
KONICA MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o., Warszawa (B-54)
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Kutno (D-46)
Norwegian Defence and Security Industries Association (FSi), Norwegia (E-24)
RAYTHEON CO, Stany Zjednoczone (E-35)
Siltec Sp. z o.o., Pruszków (E-3)
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka (D-2)

Medale za nowatorski sposób aranżacji stoiska dla:
CENZIN Sp. z o.o., Warszawa , najstarszą polską spółką handlową działającą na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym (E-12)
GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp.k., Warszawa (E-29, ZG-22)
Lockheed Martin Corporation, Stany Zjednoczone amerykański koncern zbrojeniowy powstały w 1995 (E-39)
• Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş., https://www.otokar.com.tr Turcja (G-45)
THALES, Francja (E-41, ZF-3)
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina (D-14)

Medal MSPO 2017 za przygotowane z rozmachem wystąpienie zbiorowe:

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Warszawa
Polskie Siły Zbrojne

Medal MSPO 2017 za organizację wystawy narodowej:
Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej (Ministry of National Defense), Korea Południowa

Statuetki z okazji 25-lecia MSPO:
Bydgoskie Zakłady Elektroniczne BELMA S.A., Białe Błota
CENZIN Sp. z o.o., Warszawa
Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o., Radom
Huta Stalowa Wola S.A., Stalowa Wola
Mesko S.A., Skarżysko-Kamienna
NITRO-CHEM S.A. Zakłady Chemiczne, Bydgoszcz
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., Gliwice
PCO S.A., Warszawa
PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A, Rzeszów
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., Panki
Rosomak S.A., Siemianowice Śląskie
Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A., Gliwice
Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., Nowa Dęba

Statuetki z okazji JUBILEUSZU firmy:
1. (100 lat) Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Tarnów (C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6)
2. (90 lat) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek (D-11, ZG-33)
3. (60 lat) Mönch Publishing Group (i 40-lecie magazynu Military Technology), Niemcy (B-101)
4. (25 lat) Elamed Media Group, Katowice (B-78)

Statuetka z okazji 20 lat istnienia na polskim rynku dla firmy:

1. Lockheed Martin Corporation, Stany Zjednoczone (E-39)

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Konkurs „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, pod patronatem MON, edycja 4

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych organizuje IV edycję konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności pn. „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, pod patronatem Sekretarza Stanu w MON Bartosza Kownackiego.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie.

Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty B+R na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, z wykluczeniem projektów B+R finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W edycji 2017 przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 103 000,00 PLN. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku(decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Regulamin

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwoomen.pl

XXV MSPO 2017 – ćwierć wieku współpracy przemysłu i sił zbrojnych

25 Salon MSPO otwarty – 608 wystawców z 27 krajów świata i 67 oficjalnych delegacji zagranicznych, 28 tysięcy metrów powierzchni wystawienniczej na 25 edycji MSPO 2017, największych po Paryżu i Londynie targach obronnych w Europie. XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się od 5 do 8 września w Targach Kielce.

MSPO_1

Wśród 608 wystawców, którzy pokazują swoje nowości produktowe na MSPO są przedstawiciele 27 krajów, w tym między innymi: Australii, Danii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, czy Włoch. W ramach targów prezentuje się aż 330 polskich firm. Na stoiskach można zobaczyć aż sześć śmigłowców bojowych, w tym: po dwa od PZL Świdnik (AW 101 i Głuszec) i US Army (Apache AH-64 i Blackhawk UH-60), a także śmigłowiec S-70i Black Hawk od PZL Mielec/Sikorsky Company i Mi-8MTV-1 od Aviation Company Ukrainian Helicopters.

Swoje nowości prezentuje też partner strategiczny imprezy, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa. W halach C, D i na terenie zewnętrznym można zobaczyć flagowe produkty PGZ, dzięki którym polska armia staje się coraz nowocześniejsza.

Wystawa Narodowa Korei Południowej
Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego są Wystawy Narodowe, które towarzyszą imprezie od 2004 roku. Podczas MSPO 2017 swój potencjał obronny zaprezentuje Korea Południowa. Do tej pory, w czasie MSPO swoje wyposażenie prezentowały: Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4, Wielka Brytania, Włochy, Turcja i Norwegia.

W tym roku do Targów Kielce przyjechali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Korei Południowej oraz 20 firm z tego kraju. Udział w wydarzeniu zapowiedział Minister Obrony Korei Południowej.

Ważne konferencje na Salonie Obronnym
Seminaria, kongresy i konferencje organizowane w czasie Salonu Obronnego od lat są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny techniki wojskowej. W programie wydarzenia znajduje się między innymi: konferencja „Biznes z wojskiem to pewne pieniądze”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Contra vim non valet ius – asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa” oraz Debata „Innowacje i przyszłość polskiego sektora zbrojeniowego.

Ważnym elementem tegorocznego Salonu będzie także kontynuacja spotkań przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego z Sekretarzami i Podsekretarzami Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Umowy podczas MSPO 2017

PGZ, w skład której wchodzi Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. z Jednostką Wojskową „NIL” – to największy kontrakt na dostawę broni strzeleckiej po 1989 roku wart pół miliarda złotych. Umowa obejmuje dostawę karabinka „Grot” C 16 FB-M1 zw. Modułowym Systemem Broni Strzeleckiej MSBS. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 2020 roku.

MSPO_2

Podczas podpisania umowy w Targach Kielce obecny był Minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz. Już wkrótce do polskiej armii trafi pierwsza partia z ponad 53 tysięcy sztuk karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS, wyprodukowanego w Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu. „Najnowocześniejsze na świecie karabinki zostaną dostarczone Wojskom Specjalnym, Wojskom Operacyjnym i Wojskom Obrony Terytorialnej. Pierwszy tysiąc trafi do żołnierzy już do grudnia 2017.” – komentował umowę minister obrony.

Równocześnie z XXV MSPO, którego tematem są siły zbrojne, odbywają się XXIII Targi Logistyczne Logistyka, poświęcone są służbom mundurowym i ratowniczym. W ramach obu imprez odbywają się konferencje i kluczowe spotkania przemysłu i sił zbrojnych.

Tradycyjnym podsumowaniem MSPO będzie przyznanie Nagród DEFENDER oraz Nagrody Prezydenta RP i Nagrody Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

oprac. na podstawie materiałów prasowych Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl