Lotnictwo wczoraj, dziś i jutro.

Historia – Polska w latach 30-tych XX wieku była liderem przemysłu lotniczego i obronnego. Powstało wówczas wiele konstrukcji samolotów wojskowych i cywilnych jak np. ISKRA z polskimi silnikami SO-3, przez wiele lat wykorzystywanych do celów szkoleniowych w polskich i indyjskich Siłach Zbrojnych. Samoloty Wilga, M28 Bryza, Dromader jak i śmigłowce Mi-2 i Sokół były eksportowane do wielu krajów świata, podobnie jak szybowce Bocian, Jaskółka, Jantar, Puchacz, Diana-2, MDM-1 Fox, PW-5. . W latach 50-tych Polska kupowała samoloty odrzutowe Jak-23 i treningowe Jak -17W od ZSRR oraz maszyny bojowe Mig-15.

Pierwszy samolot odrzutowy szkolno-bojowy TS-11 ISKRA powstał dzięki zespołowi pod kier. Tadeusza Sołtyka, lot odbył się 5.02.1960r, kolejny model tego zespołu to TS-16 GROT . W 1972 r. w Mielcu stworzono nowy model szkolno-bojowy M-16, ale program był jedynie w fazie projektowej ze względu na duże koszty. W latach 80-tych powstał model wojskowy ISKRA-22, makieta była zaprezentowana w Instytucie Lotnictwa w trakcie obchodów 50-lecia rodzimego przemysłu lotniczego. Pierwsza publiczna prezentacja nowego modelu samolotu Iryda (z silnikiem K-15 Kaszub i fotelami katapultowymi Martin-Baker) odbyła się w sierpniu 1991r. podczas Air Show w Poznaniu.

Kosmonautyka. Polska ma obecnie swoje osiągnięcia również w kosmonautyce jako producent ok. 60 elementów wyposażenia satelitów tj. Tytan dla sondy Cassino-Huygenis i penetrator dla sondy Rosetta.

Perspektywa lotnictwa do 2050r. – Europejska strategia rozwoju transportu (STTP – Strategic Transport Technology Plan) opisana została w Białej Księdze, w której głównym celem jest budowa jednolitego europejskiego systemu transportu, w którym transport lotniczy jest istotną jego częścią. Główne problemy Europy obejmują zmiany klimatyczne (globalne ocieplenie; transport lotniczy emituje gazy cieplarniane, w planie np. redukacja emisji CO2 o 50 proc. do 2020r. i 75 proc. do 2050r., tworzenie powłok samoczyszczących), bezpieczeństwo (terroryzm), ograniczone źródła energii (paliw), demografia (starzenie się społeczeństw, większy wymóg komfortu podróży), w efekcie powstała europejska lista priorytetów rozwoju lotnictwa (ozn. Priorytet 1-ECO ekoefektywne lotnictwo; Priorytet 2-BIK bezpieczeństwo i komfort; Priorytet 3-WKG długoterminowy wzrost konkurencyjności gospodarki), w tym tworzenie nowych Programów Ramowych i inicjatyw edukacyjnych typu Marie Curie. System Transportu obejmuje w dalszej perspektywie także bezpilotowe statki powietrzne wykorzystywane głównie do celów gospodarczych.

Znaczenie sektora lotniczego – rola gospodarcza, polityczna oraz naukowa (transfer wiedzy i technologii do innych gałęzi gospodarki) jest istotna z uwagi na znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, rozwoju technologii, nauki (na świecie ponad 12 proc. przychodów inwestowana jest w badania) i kształcenia wysokowykwalifikowanej kadry. Można zadać pytanie, jakim potencjałem lotniczym obecnie Polska dysponuje? Lotnictwo obejmuje trzy zakresy: przemysł lotniczy, transport lotniczy (szacowany wzrost 4,5 proc, w Europie 3 proc. rocznie) i sektor badawczo-rozwojowy.

Przemysł lotniczy wpływa na rozwój tez innych gałęzi gospodarki np. energetyki (turbiny konwencjonalne i wiatrowe), przemysł samochodowy (kompozyty) i kosmiczny (silniki rakietowe). W okresie 2003-2009 sprzedaż przemysłu lotniczego wzrosła blisko czterokrotnie, a zatrudnienie ponad dwukrotnie – informuje Strategia Badawcza Przemysłu Lotniczego na lata 2012-2035 (dokument z dn. 05.03.2014). Z raportu wynika, że nadal największą firmę lotniczą w Polsce jest od 75 lat WSK PZL-Rzeszów S.A., będący od 2002 r. częścią światowej korporacji United Technologies (UTC). Firma kooperuje z Pratt&Whitney, światowym liderem produkcji silników lotniczych, jest obecna zarówno w lotnictwie pasażerskim, śmigłowcach i samolotach wojskowych. Kolejna firma to PZL Mielec S.A. specjalizująca się w produkcji samolotów, przejęta w 2007 r. przez Sikorsky Aircraft Corporation (grupa UTC) stając się liderem w produkcji helikopterów tj. transportowy M28 Bryza, wojskowy S70i Black Hawk. Pratt&Whitney Kalisz sp. z o.o. (należy do grupy UTC) specjalizuje się w produkcji komponentów do silników lotniczych. Hamilton Sunstrand realizuje działalność badawczą i produkcyjną w branży lotniczej, posiada trzy zakłady: HS Wrocław sp. z o.o. (w grupie UTC) produkująca układy sterowania i zasilania, Goodrich Krosno sp. z o.o., współtwórca Klastra Doliny Lotniczej, specjalizuje się w produkcji elementów podwozi lotniczych kooperując z największymi partnerami tj. Boening i Airbus, Avio Polska sp. z o.o. z Bielska Białej produkująca łopatki do turbin silników lotniczych zarówno do zastosowań cywilnych jak i wojskowych oraz prowadząca serwis silników dla Eurolot (Grupa PLL LOT), Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej RP. WSK Kalisz S.A. częściowo z udziałem Skarbu Państwa, zajmuje się produkcją i serwisowaniem silników tłokowych i komponentów do lotniczych skrzyń przekładniowych. Airbus Military EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. (koncern EADS) był pierwszym polskim producentem (produkcja od 1928r.) oferujący samoloty szkolno-treningowe ORLIK do szkolenia pilotów wojskowych, producent podzespołów i serwisant samolotów transportowych, ale także dla branży agrolotniczej i przeciwpożarowej. Wojskowe Zakłady Lotnicze realizujące usługi serwisowe sprzętu SZ RP, w ramach spółki funkcjonują podmioty: WZL1 SA (Łódź, Dęblin),Rzeszów SA, PZL Mielec SA, PZL-Świdnik SA, Goodrich Krosno sp. z o.o., Hispano-Suiza polska sp. z o.o.

Klastering w sektorze lotniczym i regionalne strategie inteligentnych specjalizacji (smart specjalisation), a także bilateralne inicjatywy badawcze, mechanizmy finansowania typu ERA-NET, pięcioletnie programy sektorowe, wspieranie innowacji marketingowych i organizacyjnych ze środków publicznych upowszechniających lotnictwo, w tym promocja sportów lotniczych w środowisku młodzieży. Z uwagi na specyfikę przemysłu lotniczego tj. duże ryzyko, wysokie koszty rozwoju, długi okres oczekiwania na rezultaty i zwrot nakładów, od 2004r. obserwujemy zainteresowanie przemysłu lotniczego rozwojem inicjatyw klastrowych, w wyniku tego trendu powstały nowe przedsięwzięcia takie jak Śląski Klaster Lotniczy z siedzibą w Bielsko-Biała zrzesza 26 firm, z których największą jest AVIO Polska sp. z o.o., Wielkopolski Klaster Lotniczy z siedzibą w Kaliszu skupia MSP branży przemysłu silnikowego, Mazowiecki Klaster Lotniczy integruje jednostki badawcze i firmy przemysłu lotniczego, Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa działa w Europejskiej Platformie Lotniczo-Kosmicznej, ma stanowić akcelerator jednostek naukowo-badawczych i przemysłu lotniczego, Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza skupia polskie uczelnie techniczne w tym Instytut Lotnictwa w Warszawie, który zatrudnia ponad tysiąc osób, w tym więcej niż połowa pracuje dla koncernu General Electric. Instytut Lotnictwa był koordynatorem kilku europejskich projektów badawczych w aeronautyce. W ramach POIR Politechnika Warszawska uruchomiła nowoczesne laboratorium Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). W planie strategicznym Europy są propozycje tworzenia Programów Infrastrukturalnych celem utworzenia np. Wirtualnego Centrum Oprogramowania i Wysokowydajnych Symulacji dla Lotnictwa, Ośrodka Prób w Locie Małych Samolotów i Systemów Bezpilotowych czy Laboratorium badań atomizacji paliw ciekłych i spalania. Bez wsparcia państwa w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, zamówień publicznych i wsparcia firm z branży lotniczej, Polska nie dogoni czołówki światowej: Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i kolejnych – Japonii, Chin, Korei Południowej, Brazylii, Izraelu czy Indii.

Studia w zakresie Lotnictwa i Kosmonautyki prowadzi Politechnika Warszawska i Politechnika Rzeszowska oraz WAT w specjalnościach: Samoloty i śmigłowce, Awionika, Uzbrojenia lotnicze, Napędy lotnicze..Politechnika Lubelska szkoli w specjalizacji Budowa śmigłowców, a Politechnika Poznańska w budowie silników, umożliwiając absolwentom karierę w przemyśle, gdzie największe światowe osiągnięcia Polska uzyskuje w produkcji silników lotniczych, ich modułów i komponentów. Najlepszych pilotów kształci w Polsce WSOSP w Dęblinie.

Eventy lotnicze – „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Aby poznać specyfikę lotnictwa i znaczenie rozwoju branży lotniczej na inne sektory polskiej gospodarki oraz rozwijać pasje polecam uczestnictwo w kolejnych edycjach „Nocy w Instytucie Lotnictwa”. Jest to największa w Polsce impreza edukacyjna, która odbywa się z okazji Dnia Edukacji (14 października) w godzinach 17:00 – 23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, najstarszej placówce badawczej w Europie. Celem tej akcji jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Thales Innov Days 2017 (Paryż, 1-3 marca)

W Paryżu na „Thales Innov Days 2017” było ponad 70 stoisk prezentujących najważniejsze nowe technologie wynalezione w ramach francuskiej grupy, rozwiązania cywilne i wojskowe tj.: technologie komunikacyjne, rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa, drony i systemy kosmiczne.

Raport „Top 100 Global Innovators” Clarivate Analytics.
Grupa Thales* jest jedną z 10 francuskich firm, które znalazły się w raporcie 2016r. Francja znalazła się na 3 poz. po: USA (39 firm) i Japonii (34), ale znacznie wyprzedzając kraje europejskie, w tym Niemcy (4), Szwajcarię (3) i Holandię (2).

W obszarze badań i technologii Grupy Thales pracuje 25 tys. pracowników (w sumie jest 63 tys. zatrudnionych), co roku przeznaczając kwotę 700 mln euro na działania badawczo-rozwojowe. Thales posiada obecnie 19 centrów w Europie oraz w Australii, Azji i Ameryce Północnej, a także podpisała ponad 50 umów o partnerstwie z czołowymi światowymi uniwersytetami, w efekcie uzyskali ponad 16500 patentów, w tym 400 zdobytych tylko w 2015 roku.

Thales_fot_A_Hładij
Thales, „Top 100 Global Innovators”, fot. A.Hładij

Innowacje nie są niczym nowym dla naszej firmy i są one kierowane nie tylko przez inwestycję, ale przede wszystkim przez pasję – pasję odkrywania nowych dróg rozwoju dla współczesnego społeczeństwa.” – stwierdził Patrick Taine, prezes Thales’a.

Niektóre z rozwiązań na Thales InnovDays 2017 zostały opracowane wspólnie ze start-upami oraz firmami z sektora MSP jako część naszej polityki otwartych innowacji. Zmusza nas ona do myślenia na wiele różnych sposobów o tych małych biznesach (…) Przede wszystkim jest to polityka, która pomaga rozkwitać ekosystemom high-tech zapewniając im wysoki poziom kreatywności i efektywności.” – powiedział Marko Erman, CTO Thales

* Grupa Thales jest organizatorem Dni Innowacji, edycja 2017r. odbyła się w Le Palais de Congres w Paryżu, na której firma zaprezentowała ponad 70 nowych rozwiązań dot. technologii kosmicznych, w tym pseudo-satelity i pojazdy kosmiczne, rozwiązania do kierowania dronami oraz ruchem powietrznym, a także nowe pomysły w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, komunikacji i transportu.

Web oficjalny: Thales Innov Days 2017

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Space Tech Expo & Conference 2017

W dniach 24-26 października 2017 r. w Bremie/Niemcy odbędzie się Space Tech Expo & Conference.

Space Tech Expo & Conference to jedna z najważniejszych imprez targowo-wystawienniczych w sektorze kosmicznym w Europie. Gromadzi wiodące firmy produkcyjne i usługowe, czołowe instytuty badawczo-naukowe, a także decydentów z kręgów gospodarczych i administracji publicznej zaangażowanych w działalność przemysłu kosmicznego.

Wydarzenie odbywa się co dwa lata. Na każdej edycji oprócz targów odbywają się liczne konferencje, seminaria i specjalistyczne warsztaty z udziałem przedstawicieli agencji kosmicznych oraz przemysłu kosmicznego, m. in. z Europy i USA.

Web: Space Tech Expo & Conference.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Paris Space Week (8-9 marca 2017, Paryż)

Paris Space Week jest jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych w sektorze kosmicznym. Najważniejsze elementy tego wydarzenia to: spotkania B2B oraz prezentacja własnej oferty na stoiskach.

Paris Space Week jest imprezą komercyjną, dlatego udział w niej wiąże się z wniesieniem opłaty rejestracyjnej.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA, Agencja Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego organizują wspólne stoisko polskie.

Kontakt:
Polska Agencja Kosmiczna POLSA
Zbigniew Burdzy, główny specjalista
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 380.01.53
mail: zbigniew.burdzy[at]polsa.gov.pl

Web: Paris Space Week

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

68. Kongres Astronautyczny (IAC 2017)

Fot. IAC / spaceindustry.com.au

W dniach 25–29 września 2017 roku odbędzie się 68. Kongres Astronautyczny w Adelajdzie/Australia.

Tematem Kongresu IAC 2017 będzie problematyka pewnego i bezpiecznego dostępu do satelitów zapewniających usługi z zakresu telekomunikacji i nawigacji, danych satelitarnych oraz sond kosmicznych.

Na IAC będzie można zobaczyć najnowsze dokonania z zakresu miniaturyzacji elektroniki, lekkich i wytrzymałych materiałów oraz zaawansowanych procesów produkcyjnych w przemyśle kosmicznym.

Organizator: Space Industry Association of Australia (SIAA), e-mail: contactus[at]spaceindustry.com.au

Web: 68. Kongres Astronautyczny (IAC 2017)

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Karol Wojsław, 16-letni konstruktor

16-latek mieszkaniec Swarzędza koło Poznania konstruuje amatorską sondę badawczą finansowaną przez internautów.

Od trzech lat bardzo interesuję się informatyką, a przede wszystkim robotyką, bo daje ona namacalny efekt mojej pracy” – informuje gimnazjalista Karol Wojsław.

Karol pracuje nad projektem Space in 180°, czyli amatorską sondą, którą wyśle do stratosfery, by przeprowadzić specjalistyczne pomiary i nakręcić panoramiczny film Ziemi.

Zgodnie z założeniami, skonstruowana sonda ma dotrzeć do tzw. „niskiego kosmosu” za pomocą balonu meteorologicznego wypełnionego helem. Według obliczeń lot potrwa około dwóch godzin. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości (około 30 km) balon eksploduje, a podczepione do niego urządzenie zacznie spadać na specjalnym spadochronie, wysyłając jednocześnie dane o swoim położeniu„- powiedział Karol Wojsław.

Karol Wojsław jest laureatem II miejsca na Ogólnopolskich zawodach robotów „Cyberbot”*, prowadzi także własnego bloga Mechatrobot Blog

*Festiwal Robotyki Cyberbot – coroczna impreza organizowana w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przy ulicy Piotrowo 2. Corocznym partnerem Festiwalu jest firma Mały Inżynier, która zapewnia atrakcje najmłodszym uczestnikom. Głównym punktem Festiwalu Robotyki Cyberbot są zawody robotów. Konstruktorzy konkurują w sześciu kategoriach, a każda z nich różni się swoimi zasadami i stopniem skomplikowania, więcej: www.sumo.put.poznan.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail; h.kustosz[at]milwomen.pl

Sieradzka Konferencja Kosmiczna

W dniach 5-6 października 2016 r. odbywa się VII Sieradzka Konferencja Kosmiczna. Organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konferencja została objęta patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jest to 7. edycja Sieradzkich Konferencji Kosmicznych, w ramach projektu realizowanego od 2010 r. przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Misją projektu jest promowanie aktywności naukowej, jaką prowadził urodzony w tym mieście 14 maja 1905 roku uczony Ary Szternfeld, twórca podstaw kosmonautyki. Program pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda” ma na celu popularyzację dorobku rodzimego naukowca oraz problematyki kosmicznej, m.in. za sprawą organizowanych co roku konferencji kosmicznych.

Sieradzkie Konferencje Kosmiczne organizowane są przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu, które pozyskało współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.

Program konferencji skupia się wokół tematów „Kosmos – wyzwaniem dla młodych” oraz „Słońce”. Konferencji towarzyszy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej pt. „Słońce – najbliższa gwiazda” oraz konkurs plastyczny „Ziemia pod innym Słońcem”. Oba konkursy wystartowały 23 maja br., a ich wyniki zostaną przedstawione w drugim dniu konferencji. Pytania do konkursu wiedzy układali pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Pierwszego dnia konferencji (środa, 5 października br.) wystąpią przedstawiciele polskiego sektora kosmicznego, którzy będą wypowiadali się na temat „Planowanie swojej przyszłości (studia kierunkowe, praktyki studenckie, staże, satysfakcjonująca praca)”. Obradom konferencji będzie przewodniczył prof. Zbigniew Kłos – przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN (dzień pierwszy) oraz Piotr Życki, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN (dzień drugi). Tego samego dnia wystąpi prof. dr hab. inż. Cezary Spechta, Dyrektor Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, który przedstawi odczyt pt. „Technologie kosmiczne i satelitarne jako nowy kierunek studiów w Polsce”.

Drugiego dnia konferencji wystąpią z odczytami pracownicy naukowi Centrum Badań Kosmicznych PAN (dr Tomasz Mrozek i dr Beata Dziak-Jankowska), którzy opowiedzą o badaniach Słońca oraz o pogodzie kosmicznej i jej wpływie na to, co dzieje się na Ziemi.

Swoją obecność na konferencji zapowiedział również dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, który zaprezentuje szczegóły realizacji misji Proba-3, wchodzącej w zakres zadań Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wystąpienie będzie również odnosiło się do polskiego wkładu w tę inicjatywę ze strony Creotech Instruments oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej będą towarzyszyły pokazy łazika marsjańskiego Raptors Team z Politechniki Łódzkiej, zdobywcy pierwszego miejsca w III edycji konkursu European Rover Challenge.

Program konferencji: m.in. 1 dnia – (5 październik), pod hasłem: KOSMOS – WYZWANIEM DLA MŁODYCH : „Technologie kosmiczne i satelitarne jako nowy kierunek studiów w Polsce” (g. 10:20), wystąpienie prof. dr hab. inż. Witolda WIŚNIOWSKIEGO, Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie: Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych (g. 12:35), prezentacja łazika marsjańskiego, zdobywcy I miejsca w konkursie EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2016 – zespół Politechniki Łódzkiej (g. 14:15) oraz dodatkowo „Pokaz nieba dla dzieci w namiocie – Astroareny”, Kalisz,

2 dnia – (6 październik), poświęcony SŁOŃCU: dr Tomasz MROZEK z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN, Wrocław: „Słońce najbliższa gwiazda” (g. 10:15), dr Beata DZIAK z CBK PAN, Warszawa: „Pogoda Kosmiczna” oraz „Słońce regulatorem klimatu Ziemi” (g. 10:45), dr Grzegorz BRONA, prezes firmy creo TECH Instruments S. A., Piaseczno k. Warszawy „Obserwacje korony Słońca – misja lotu kosmicznego w formacji” (g. 11:15 ), prof. dr hab. Piotr ŻYCKI, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa: „Czy warto być astronomem” (g. 11:45)

Program konferencji

Organizator: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz, administracja tel. 43 827.16.39, email: mos@pro.onet.pl

Źródło: Materiały prasowe.

Przestrzeń Kosmiczna – Program HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w Programie HORYZONT 2020. Wydarzenie ma związek z planowanym na 2017 rok ogłoszeniem konkursów.

W dniu 25 października 2016 r. w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w Programie HORYZONT 2020. W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych (7PR, H2020) w obszarze SPACE.

Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w 2017, a także zasady uczestnictwa, procedura składania i oceny wniosków projektowych w Programie H2020.

Źródło: KPK

Pułkownik Piotr Suszyński v-ce Prezesem PAK

Pułkownik Piotr Suszyński – jak na web’e informuje PAK – został wyłoniony w otwartym konkursie i powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych z dniem 3 października 2016 r. – informuje Polska Agencja Kosmiczna.

Piotr Suszyński pełnił obowiązki na tym stanowisku od momentu odwołania w dniu 7 kwietnia br. jego poprzednika generała Lecha Majewskiego, wcześniej był natomiast Szefem Oddziału Rozpoznania Obrazowego i Zabezpieczenia Geograficznego Dowództwa Generalnego RSZ.

Źródło: PAK

Business Incubation Centre ESA

Fot. Brytyjski ośrodek sieci inkubatorów biznesowych ESA w kampusie Harwell, Oxfordshire. Fot. ESA (esa.int), w Polsce też planowany jest kampus ESA.

Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła działania zmierzające do utworzenia w Polsce inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na terenie państw członkowskich ESA Business Incubation Centre* – działa 13-cie struktur wsparcia sektorowej działalności rozwojowej.

ESA_mapa_UE
ESA – BIC w UE

WAŻNE: Spotkania informacyjne nt. polskiego inkubatora, organizacji i finansowania, odbędzie się 7 października 2016 roku w Warszawie o godz. 11.00 w Oddziale Terenowym Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71. Organizatorzy ESA zachęcają wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w spotkaniu, w szczególności przedstawicieli: inkubatorów przedsiębiorczości; parków naukowo-technologicznych, technologicznych i przemysłowych; samorządów miast wojewódzkich i województw wspierających inkubatory przedsiębiorczości, a także wyższych uczelni.

Polska Agencja Kosmiczna planuje w 2017 ulokowanie w Polsce inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency Business Incubation Centre, ESA BIC).

* ESA BIC tj. European Space Agency Business Incubation Centre – to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości, zlokalizowanych dotąd w 13-tu krajach Europy (krajowe), ich celem jest wsparcie młodych stażem (do 5 lat) przedsiębiorców sektora kosmicznego. ESA BIC przyczynić się ma do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm każdego roku w Europie.

Kontakt:
ESA BIC Polska
David Gibbons, ESA
Tyndall National Institute
Lee Maltings Complex
IRL-Dyke Parade, Cork, Irlandia
web: www.esa-bic.XX

oprac. Halina Kustosz[at]milwomen.pl

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna / PAK (polsa.gov.pl) i European Space Agency /ESA (esa.int)