Wzrost znaczenia zarządzania informacją w SZ NATO

Dawniej na stanowiska szefów największych regionalnych dowództw sił powietrznych Stanów Zjednoczonych nominowano pilotów. Jednak obecnie zmienił się charakter zagrożeń. Następuje wzrost znaczenia zarządzania informacją na współczesnym polu walki oraz stopniowe rozszerzenie zakresu współdziałania systemów lotniczych, kosmicznych i działających w cyberprzestrzeni.

Generał porucznik Lori J. Robinson jest dowódcą sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w rejonie Pacyfiku. Jest pierwszą kobietą, sprawującą podobne stanowisko w jednostkach bojowych USAF. Wczesniej Generał Robinson była zastępcą dowódcy Air Combat Command i pełniła służbę w bazie Langley w stanie Virginia. Była oficerem odpowiedzialnym za zarządzanie bitwą powietrzną (air battle manager). Według Washington Times oznacza to, że w zakresie jej odpowiedzialności jest między innymi wykonywanie zadań z zakresu dowodzenia i kontroli, w tym przekazywanie informacji o sytuacji taktycznej do pilotów samolotów bojowych. W przeszłości spędziła ona ponad 900 godzin na pokładach samolotów wczesnego ostrzegania E-3B/C AWACS i maszyn typu E-8C JSTARS.

defence24.pl

Polak na czele Rady Polityki i Planowania Zasobów NATO

Płk. Marek Powalski został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Polityki i Planowania Zasobów NATO (RPPB)- poinformowało Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Sojuszu, nowe zadania przejmuje od 1.09.2016.

Jest to najwyższe stanowisko w Kwaterze Głównej NATO. Radzie podporządkowane są Komitet Budżetowy oraz Komitet Inwestycyjny NATO. Instytucja ta koordynuje zarządzanie zasobami Sojuszu, przygotowuje średnioterminowe plany zasobów, decyduje o polityce i zasadach wydatkowania wspólnych środków finansowych, zatwierdza pakiety inwestycyjne, realizowane z programu NISP. Wcześniej płk. Powalski był przewodniczącym Komitetu Budżetowego NATO od 2013 roku), pracownikiem Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO (2008-2013). Jego wyboru na nowe stanowisko dokonała Rada Północnoatlantycka, czyli ambasadorowie państw Sojuszu.

Rada Polityki i Planowania Zasobów NATO zajmuje się całym spektrum zasobów NATO m.in. budżetem wojskowym i cywilnym, programem inwestycyjnym NSIP, czyli standardami interoperacyjności NATO, oraz skutkami wspólnie finansowanych wydatków osobowych.

Źródło: Defence24.pl