Nowoczesny przemysł obronny RP segmentem systemu bezpieczeństwa państwa

30 czerwca 2017 r. (piątek) o g. 10 w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja pn. „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”, pod patronatem Prezydenta RP. Organizatorem konferencji była Politechnika Warszawska i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Tytułem wstępu: „Big data to nowa ropa naftowa” – Kroes* (news poniżej), którą cytował prof. Jan Szmidt, rektor PW. Dodam, Big data (BD) – to duża liczba zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna i wartościowa, ponieważ w efekcie możemy zdobyć nową wiedzę. Obecne bezpieczeństwo wymaga ochrony danych. W sztucznej inteligencji (IoT) komputery kognitywne (uczące się, tworzące wiedzę i komunikujące się z ludźmi za pomocą głosu, a nie tylko liczące i analizujące to era przemysłu 4.0 (systemy kognitywne, Industy 4.0), medycyna i edukacja (wszystkie poziomy LLL) oraz robotyka (Homohybris). I jeszcze podam kolejny cytat prof. Szmidta „Naukowcy opisują rzeczywistość, a inżynierowie ją tworzą.” Nadciąga cyfrowe tsunami… Komisja Europejska i europejski przemysł danych zobowiązały się zainwestować 2,5 mld euro w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) mające na celu wzmocnienie sektora danych i postawienie Europy na czele globalnego wyścigu danych. Podpisano już w UE Memorandum w sprawie dużych danych przez Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Jana Sundelin, prezesa Big Data Value Association , działającego w imieniu firm, w tym ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange , SAP, SIEMENS i instytucje badawcze, takie jak Fraunhofer i Niemieckie Centrum Badawcze ds. Sztucznej Inteligencji. Unia Europejska przeznaczyła ponad 500 milionów euro na inwestycje w ciągu 5 lat (2016-2020) z programu „Horyzont 2020″.

Polskie Siły Zbrojne zbyt mało korzystają z dorobku krajowych ośrodków badawczo-naukowych i potencjału naszych inżynierów. Problemem jest również transfer technologii (komercjalizacja wynalazków wymagających sfinansowania prototypów i testów) w przemyśle innowacyjnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem – prezentowali naukowcy i prezesi firm zbrojeniowych prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz przedstawicielom rządu i dowódcom SZ, podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej w dn. 30 czerwca 2017.

Obecnie istnieją przed europejską nauką trzy wyzwania:
1. Bezpieczeństwo publiczne
2. Innowacje zakłócające
3. Biologizacja techniki

W konferencji pt. „Nowoczesny przemysł RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa” organizowanej przez Politechnikę Warszawską i prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowano na temat problemów w komercjalizacji dorobku naukowego polskich inżynierów z uczelni technicznych do polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie dot. innowacyjnych projektów. „Są zaplanowane ogromne, niewyobrażalne pieniądze na modernizację polskiej armii” – informował prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje nowoczesnego, dobrze zarządzanego przemysłu zbrojeniowego. „W zeszłym roku przecież został zawarty rekordowy w historii polskiej zbrojeniówki kontrakt na dostawę modułów ogniowych Regina; 4,5 mld zł – czy to najwyższy kontrakt, jaki jest możliwy? Nie. Są możliwe wyższe kontrakty. (…) Bezpieczeństwo najbardziej będziemy mieli zagwarantowane wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki: kiedy będziemy mieli uzbrojenie i wszelkie systemy na najwyższym światowym poziomie – jeżeli chodzi o ich nowoczesność i wydajność, i jeżeli będą one nasze. To znaczy, jeśli tylko my będziemy wiedzieli, w jaki sposób doszliśmy do takich wyników i jakie są rzeczywiste możliwości tego, co posiadamy – czyli wtedy, kiedy nie będą to produkty, do których klucze ma także kto inny” – stwierdził prezydent. Uzasadnił stanowisko, że jeśli Polska będzie kupowała produkty wyprodukowane przez kogoś innego lub nabywając na nie licencję, to wówczas istotne jest to, „żebyśmy partycypowali w tym możliwie największym stopniu na zasadzie offsetu, dostępu do technologii i wszelkich możliwych rozwiązań. Potrzebujemy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego naszego polskiego, który będzie dobrze zarządzany, który będzie dobrze się rozwijał i który będzie przemysłem innowacyjnym”- podkreślał prezydent Czy nasz przemysł zbrojeniowy może być innowacyjny, czy państwo na to stać – zapytał prezydent i odpowiedział „Tak, z całą pewnością nas stać”. Obecnie dobrze wykształceni inżynierowie, także absolwenci Politechniki Warszawskiej „są natychmiast wchłaniani przez wielkie koncerny światowe”. Prezydent wyraził przekonanie, że trzeba starać się to zmienić. „To jest kwestia dobrego przygotowania rozwiązań ustawodawczych, rozwiązań prawnych” – podsumował.

Politechnika Warszawska współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i przemysłem obronnym. Do tego celu powołane zostały dla podmioty: Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa PW” (od 2013r.) i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, to pierwsze w Polsce centrum inżynierskie w 3D: „Nauka-Inżynieria-Biznes”. Celem CEZAMAT jest: cyberbezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, obronność kraju (np. technologia Gan i SiC, IoT, tworzenie bezpiecznych o ukrytym przeznaczeniu układów scalonych USC ang. Obfuscation ) i 4 cel -konkurencyjność technologiczna. CEZAMAT to Konsorcjum złożone z 9 warszawskich uczelni współpracujących w zakresie nanotechnologii, mikroelektroniki, fotoniki, biotechnologii, mikroukładów elektromechanicznych – MEMS oraz do Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems wykorzystywanego do budowy czujników monitorujących poziom cukru, wykrywania niebezpiecznych materiałów na lotniskach i do budowy nowych rodzajów pamięci komputerowej – MOEMS. Obecnie systemy MOEMS używane są m.in. w: medycynie, ekologii, telekomunikacji, transporcie czy systemach informacyjnych. Wśród powszechnie stosowanych urządzeń wykorzystujących tę technologię są m.in.: smartfony, telefony komórkowe, laptopy, urządzenia sterujące, czujniki i analizatory chemiczne (źródło: naukawpolsce.pap.pl).

„Konieczne jest usprawnienie współpracy przemysłu ze środowiskami naukowymi. Wspólnym celem przemysłu i nauki jest opracowanie nowych, oryginalnych, a nie tylko odtwarzanych technologii, wprowadzenie do sił zbrojnych nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, poszerzenie oferty eksportowej” – powiedział prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej . „A przecież stać nas na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju a nie poprzestawanie wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów” –powiedział prezydent Andrzej Duda, cywilny zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Obecne procedury barierą transferu innowacyjnych technologii – prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej stwierdził , że nadal nie działają w kraju wzorcowe mechanizmy implementacji rozwiązań naukowych w przemyśle zbrojeniowym. Problemem jest finansowania badań, etapowość innowacji i egzekwowanie efektów wynalazków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnieć należy, że w procesie innowacji występuje 5 etapów: 1-Idea; 2- Demonstrator; 3-Technologia; 4- Prototyp; 5- Produkt, przy czym brakuje obecnie w programach na rzecz obronności finansowania etapu od 2 do 4.
Rezultat jest taki, że duża grupa utalentowanych inżynierów wyjeżdża z kraju celem realizacji swoich naukowych pasji w innych instytutach czy koncernach międzynarodowych.

„Nauka od lat proponuje rozwiązania umożliwiające przyspieszenie skoku w nowoczesność, jednym ze sposobów mogłoby być utworzenie m.in. specjalnego funduszu na wspieranie innowacji” – konkludował prof. Szmidt. Przedstawiciele resortu rozwoju i MON uczestniczący w konferencji zapewniali, że w rządzie trwają prace nad nową ustawą dot. usprawnienia procedur komercjalizacji wynalazków, finansowania badań i wdrożeń.

Nowa strategia działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, planująca współpracę z Politechniką Warszawska, Gdańską i Śląską, zakłada stworzenie Funduszu Rozwoju Technologii Obronnych (nawiązująca do przepisów Dz. U. z 2001 Nr 76 poz. 804 art. 7 ust. 3a i 3b) wspieranego przez 2,5 proc. PKB na obronność, 10 proc. z Funduszu Modernizacji SZ RP i kwoty ze sprzedazy sprzętu. W sumie PGZ planuje środki w wys. 29.290.555 tys. zł.

W zakresie innowacji na potrzeby Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej dr Głębocki, prof. PW z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego stwierdził, że „należy zaangażować siły polskich uczelni technicznych do pracy na rzecz przemysłu obronnego i silnie powiązać ich działalność z konkretnymi programami rozwoju technologii uzbrojenia.”np. opracowania bezpiecznych układów scalonych USC (ukrywają przeznaczenie lub/i zastosowanie).

W temacie systemu zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych dronami – wystąpił na konferencji prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technologii Informacyjnych PW, ambasador Programu Ambasadorowie Kongresów Polskich. Omówił zastosowanie w terroryzmie dronów do przenoszenia niebezpiecznych ładunków (materiałów wybuchowych, chemikalia, broni bakteriobójczej), zastosowaniu dronów do podglądu obiektów, podsłuchu i włamań do sieci internetowej, użycia także w walce radiowo-elektronicznej do paraliżu sieci łączności, sieci sensorycznych, paraliżu radarów. Podzielił się wiedzą z uczestnikami konferencji np. o rozróżnieniu dronów aktywnych (nie rozróżniających obiektu dron czy ptak) i dronów pasywnych o zasięgu 5-15 km, rozróżniających obiekty.

W temacie kierunków rozwoju systemów bezzałogowych naziemnych i nawodnych wystąpił dr Tomasz Mirosław z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i omówił przyszłe pola walki. Dotychczas panował pogląd, że „panujemy, gdy stoi noga naszego żołnierza”, a obecnie „panujemy, gdy stoi nasz robot”, wchodzimy zatem w nową erę cyberwojen, która wymaga programu robonicznego. Drony mają szerokie zastosowanie w usługach multimedialnych, w systemach transportowych, w sportach i w rolnictwie. Obecnie drony są podwójnego zastosowania: do systemu bojowego i systemu maszyn roboczych. Najczęściej drony spotkamy w systemach obserwacji i dozoru, roboty saperskie, roboty ratunkowe, ale ja widziałam też roboty do usprawniania kanalizacji produkcji niemieckiej.

Według Piotra Wojciechowskiego, prezesa WB Electronics największej w kraju prywatnej grupy zbrojeniowej, polskie władze spychają na margines prywatny biznes obronny, bowiem z rządowych preferencji korzysta wyłącznie sektor państwowy. Powiedział „niepokoi nas zwłaszcza fakt, iż nie ma w kraju równości w dostępie do zamówień wojskowych, co wyklucza prywatne firmy również z ubiegania się o wsparcie państwa dla programów badawczych. A to ogranicza możliwości rozwoju innowacji w małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach”.

Negatywnie oceniają rządowych decydentów do największych firm sektora lotniczego w kraju także przedstawiciele spółek, których właścicielami w procesie prywatyzacji zostały światowe koncerny.

Przypomnę szczegółowy program konferencji:
1. Sesja otwierająca
• Powitanie oraz wprowadzenie w tematykę Konferencji – Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
• Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
• Przedstawienie stanowisk resortów: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Diagnoza stanu obecnego – spojrzenie z punktu widzenia:
1/ przemysłu obronnego należącego do Skarbu Państwa (Polska Grupa Zbrojeniowa)
2/ przemysłu obronnego prywatnego (WB Electronics)
3/ nauki na rzecz bezpieczeństwa (Politechnika Warszawska)
• Podsumowanie sesji – dyskusja

2.Sesja panelowa I
• Strategia rozwojowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)
• Zmiana sposobu finansowania współpracy przemysłu obronnego z krajowymi uczelniami technicznymi oraz modernizacja uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych RP uzyskanego w drodze zakupów licencyjnych (dr Tadeusz Diem- specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego, członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, b. wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej, b. wiceminister edukacji, b. ambasador RP w Ottawie oraz w Belgradzie, obecnie wykładowca Collegium Civitas
• Program organizacji badań naukowych nad nowymi technologiami dla polskiego przemysłu obronnego oraz przygotowania potrzebnych kadr w polskich uczelniach technicznych (prof. Robert Głębocki z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW )

3. Sesja panelowa II
• Nowoczesny przemysł lotniczy i rakietowo-satelitarny w Polsce. Możliwości rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych (prof. Janusz Narkiewicz z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW)
• System zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych przed dronami poprzez pasywny monitoring. (prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, laureat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.)
• Kierunki rozwoju systemów bezzałogowych latających, naziemnych i nawodnych (dr Tomasz Mirosław – adiunkt z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej)
• Nowoczesne technologie półprzewodnikowe dla potrzeb przemysłu obronnego (prof. Tomasz Skotnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)
4. Dyskusja podsumowująca

* Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sprawdza byłą komisarz ds. konkurencji Neelies Kroes w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora w spółce zarejestrowanej na Bahamach, fakt który zataiła w Komisji Europejskiej, o czym powiadomiła międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych. Kroes jest przykładem, dlaczego obywatele UE tracą zaufanie do europejskich polityków. Z jej inicjatywy Komisja Europejska wydała w 2009 roku negatywną decyzję w sprawie polskich stoczni, uznając udzieloną im przez rząd pomoc publiczną za nielegalną, w efekcie doprowadzając stocznie do upadku. Była nieugięta, nie przyjmowała polskich argumentów, choć stocznia to kolebka Solidarności. Podczas spotkania z polskimi stoczniowcami w Gdańsku zagwarantowała sobie ochroną i policję. Kroes stale była przez media krytykowana za swoje związki z biznesem i choć obiecywała, że po odejściu z KE nie będzie zasiadać w żadnych spółkach, słowa nie dotrzymała podważając tym samym wiarygodność do Komisji Europejskiej. Czy zostaną zastosowane sankcje w KE np. wprowadzenie zaostrzeń w kodeksie postępowania komisarzy i kary finansowe tj. zmniejszenie unijnej emerytury wobec byłej komisarz? Czas rozstrzygnie. Ale widać, że „wartości europejskie” i „narodowe” upadają, a w ich miejsce występuje „żądza pieniądza”, bez względu na etykę i honor, zarówno wśród polityków jak i biznesu. Za kasę można wiele osób kupić, co widać też w Polsce. Przykładowo w aferze Amber Gold na ławie ZK zasiada Marcin P., a sprawcy-pomysłodawcy zasiadają na ławach parlamentarnych.

oprac. na podstawie własnych materiałów i BBN, zdjęcia z web’a prezydent.pl – Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

S.M.O. – Wystawa nt. historii szkolnictwa poza granicami Polski w czasie II wojny światowej

Fot. kom. Teodora Sychowska

Wystawa czasowa od 30 maja 2017r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, pn. „Szkoła Młodszych Ochotniczek, 75-lecie powstania SMO. Od Karkin-Batasz do Foxley.”

SMO_zdjecie

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława zaprasza z okazji 75-rocznicy powstania Szkoły Junaczek w Karkin-Batasz (późniejszej Szkoły Młodszych Ochotniczek), oficjalnie zatwierdzonej rozkazem Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w Jangi Jul (ZSRR) z dnia 20 maja 1942 r. Rozkaz ten określał cel powstającej szkoły: Zaopiekowanie się polską młodzieżą żeńską pod względem moralnym, ułatwienie jej uzupełnienia swej wiedzy i danie wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej i średniej. Wystawa jest objeta honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anny Marii Anders, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Dworczyka.

SMO_odznaka

Odznaka SMO

Otwarcie wystawy: 30 maja 2017 r./wt, g. 14, Namiot promocyjny, dziedziniec wewnętrzny Muzeum WP, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa.

Książka nt. S.M.O. – powstała z z inicjatywy komendantki Teodory Sychowskiej, której pragnieniem było, aby po Szkole Młodszych Ochotniczek pozostał nie tylko suchy zapis historyczny, ale pamięć żywa, spisana ze wspomnień jej wychowanek. W czasie pobytu Komendantki w Londynie w maju 1967r. z okazji 25-lecia założenia szkoły, powstał komitet redakcyjny pod jej przewodnictwem. Książka miała być wydana w Brazylii. Jednak w 1968 Komendantka zmarła i przewodnictwo komitetu redakcyjnego objęła dyrektorka Maria Kościałkowska z Oxfordu.

SMO_dyr_Maria_Koscialkowska
Fot. dyr. Maria_Kościałkowska, pbc.uw.edu.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

XII Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER

Termin: 27–28 V 2017, sobota 12.00–18.00 , niedziela 11.00–16.00, wstęp wolny.

Grenadier_2017_1
fot. Karol Konczerewicz

GRENADIER to coroczne święto miłośników gier strategicznych i historii wojskowości. Dwa dni turniejów (27–28 V 2017), pokazów sprzętu wojskowego, gier strategiczno-historycznych, wystaw, prelekcji, warsztatów plastycznych dla dzieci i całych rodzin, inscenizacji wydarzeń historycznych, filmów. To konkursy dla widzów i uczestniczących w Konwencie rekonstruktorów i graczy z całej Polski. Jest to prawdziwe, namacalne spotkanie z historią, tradycją i refleksja nad naszymi dziejami, hołd dla naszych bohaterów, ale i pokojowe przesłanie dla przyszłości.

Program
27 V 2017, sobota, 12.00–18.00

12.30 – Scena
OFICJALNE OTWARCIE – Uroczyste złożenie kwiatów pod Bramą Straceń
13.10 – Scena
PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Polskie zwycięstwa we wrześniu 1939”, prelegent: Łukasz Gładysiak

13.30 – INSCENIZACJA „Bitwa pod Iłżą – 1939”. Tydzień po niemieckiej napaści na Polskę opór nieprzyjacielowi stawia w rejonie Radomia południowe zgrupowanie Armii „Prusy”. Naprzeciw polskich dywizji pod Iłżą stają zagony niemieckiego XV Korpusu. W dwudniowej bitwie, bez względu na okoliczności, Wojsko Polskie po raz kolejny daje dowód niezwykłego męstwa…

14.00 – Scena CHÓR LA MUSICA, koncert, w programie m.in.: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Marsz Pierwszej Brygady”

14.00 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori) „Carowie Szujscy na sejmie w Warszawie”, reż. Marek Brodzki, film dokumentalny (12’00’’), 2016, Polska, „Konstytucja 3 maja”, reż. Marek Brodzki, film dokumentalny (09’00’’), 2014, Polska

14.30 – Biały namiot – POKAZ GRY BITEWNEJ „Wrzesień 1939”

15.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Krótka historia polskich barw i symboli narodowych”, prelegent: Łukasz Gładysiak

15.30 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Listy z Reims”, reż. Tomasz Rudomino, film dokumentalny (26’00’’), 2014, Polska

16.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Cnocie żołnierskiej…” 225 lat Orderu Virtuti Militari, prelegent: Łukasz Gładysiak

16.30 – INSCENIZACJA „Walki na Krymie – 1942”. W rejonie Sewastopola trwa zacięty opór radzieckiej Samodzielnej Armii Nadmorskiej. Szaleńcze kontrataki marynarzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach próbują za wszelką cenę powstrzymać uderzenie niemieckiej 11. Armii w kierunku tego ważnego miasta. Mimo oporu Sowietów, przewaga nieprzyjaciela jest coraz większa…

17.00 – Kino Muzeum X Pawilonu – SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Matka”, reż. Piotr Gołębiowski, film fabularny (27’00”), 2016, Polska; „Las cieni”, reż. Andrzej Cichocki, film fabularny (14’00’’), 2015, Polska

17.30 – Scena FINAŁ KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZESTNIKÓW KONWENTU

12.00–18.00 – Namiot Pracowni Artystycznych DKŚ FAMILIJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zdobienie gipsowych figurek i pamiątkowych toreb, grafika warsztatowa – pamiątkowa pocztówka z XII Grenadiera, papierowe modele samolotów, biało-czerwone kotyliony.

Grenadier_2017_3
fot. Karol Konczerewicz

28 V 2017, niedziela, 11.00–16.00

11.00 – Kino Muzeum X Pawilonu – SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Błyskawica”, reż. Victoria Marinov, film dokumentalny (56’00’’), 2015, Polska

12.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Broń pancerna Powstańców Warszawskich”, prelegent: Łukasz Gładysiak

12.30 – INSCENIZACJA „Powstanie Warszawskie – walki na Żoliborzu – 1944”
Żoliborz to pierwsza dzielnica Warszawy, która 1 sierpnia 1944 r. chwyciła za broń. Gdy żołnierze 226. Plutonu Zgrupowania „Żniwiarz” oraz OW PPS przygotowują się do zrywu, dochodzi do gwałtownej wymiany ognia z niemieckim okupantem. Nieprzyjaciel odcina dzielnicę, lecz cofa się pod naporem Polaków. Wygląda na to, że Żoliborz jest wolny…

13.00 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY „Białorusini w Wojsku Polskim 1939–1945”, reż. Władimir Bokun, film dokumentalny (40’43’’), 2008, Białoruś

13.15 – Scena FINAŁ KONKURSÓW:
dla młodych rekonstruktorów na najwierniej odwzorowane umundurowanie
– o puchar Komendanta Głównego Policji
na najciekawszą dioramę wykonaną przez grupę rekonstrukcyjną
– o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego
– o nagrodę publiczności

14.00 – Scena TRUPA TEATRALNA WARSZAWIAKI „WARSZAWA W PIOSENCE” – koncert szlagierów i mniej znanych utworów przedwojennej Warszawy oraz wzruszających piosenek o okupowanej stolicy czerpanych ze znanego filmu „Zakazane piosenki”

15.30 – INSCENIZACJA „Ostatni rok walk na froncie wschodnim – 1917”
Czwarty rok Wielkiej Wojny na froncie wschodnim przynosi kolejne straty wszystkim walczącym stronom. W carskiej Rosji tli się bolszewicka rewolucja. Niemcy i Austriacy mają coraz mniej sił, by kontynuować wyczerpujące działania. Widmo zakończenia drenującego wszystkie społeczeństwa Europy konfliktu jest coraz bliższe…

11.00–16.00 – Namiot Pracowni Artystycznych DKŚ FAMILIJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zdobienie gipsowych figurek za pomocą farb i brokatu, dekorowanie przedmiotów za pomocą techniki decoupage oraz tworzenie kolorowej podkładki z koralików

Grenadier_2017_2
27–28 V 2017, sobota, niedziela
fot. Karol Konczerewicz

MAKIETY DIORAM HISTORYCZNYCH
Akcja Kutschera (Warszawa 1944)
Żołnierze Wyklęci

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
– „Polskie symbole narodowe i patriotyczne” – wystawa prac Piotra Czerwińskiego, przedstawiająca różnorodne wykorzystanie barw, symboli narodowych i patriotycznych, które można znaleźć w przestrzeni miejskiej w Warszawie
– „Teleport fotograficzny”, podróż fotograficzna pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, prezentacja par zdjęć, które łączą te same osoby, przedmioty lub miejsca, ale różni czas. Takie zestawienie generuje nowe znaczenia, które często nie pozwalają oderwać wzroku od fotografii.
Fotografie: Artur Pawłowski, Teksty i koordynacja: Joanna Mikulska; Opracowanie graficzne wystawy: Piotr Wieczorek
– „Policja Państwowa 1919–1939”
– „Policja Województwa Śląskiego 1922–1939” – wystawy udostępnione dzięki uprzejmości Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji

Wystawy stałe w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej:
– „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, zorganizowana w zrekonstruowanych wnętrzach więziennych wystawa ukazuje na tle dziejów obiektu historię zmagań Polaków o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce niepodległości w 1918 r.
– „Malarstwo malarza – Sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego”, ekspozycja twórczości malarza – Sybiraka, a także więźnia X Pawilonu, Aleksandra Sochaczewskiego
– „Józef Piłsudski w X Pawilonie”, wystawa prezentuje fragment biografii Józefa Piłsudskiego dotyczący jego osadzenia w X Pawilonie. 18 IV 1900 roku, wraz z żoną Marią, został zatrzymany po wykryciu w ich mieszkaniu w Łodzi drukarni pisma „Robotnik”. Piłsudski, czołowy przywódca PPS, był redaktorem pisma.

Wystawa czasowa w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej „Brześć nad Bugiem. Podróż w czasie. 1919–1939”, autorem wystawy jest urodzony w Mińsku Andrzej Dołgowski, autor licznych publikacji, wystaw oraz innych przedsięwzięć, dotyczących Brześcia i tamtejszej twierdzy

POKAZY I PREZENTACJE GIER BITEWNYCH
– „Kampania wrześniowa 1939” (modele w skali 1:72)
– „System Scramble” (modele w skali 1:600)
– „Napoleonic Warfare”
– „Ogniem i Mieczem”

GRUPY REKONSTRUKCYJNE GRENADIERA 2017
Hieros Lochos, GRH „Guerra Civil Espanola”, Projekt „Rosja w ogniu”, GRH „44 DIVISION HuD”, GRH „9 Pułk Strzelców Konnych”, GRH „Parasol”, GRH „Legio I Adiutrix”, Drużyna Wojowników Wandalskich „Hasdingowie”, Grupa Historyczna „Niepodległość 1863”, GRH „Füsilier-Bataillon”, Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości „Kalina Krasnaja”, GRH „Brandenburg”, GRH „Honved 44”, Klub Miłośników Historii „Warszawa”, GRH „STRZELCY im. 31 pułku Strzelców Kaniowskich”, GRH „Five-O-Deuce”, Stowarzyszenie Grup Rekonstrukcyjnych „Matrioszka”, GRH „Dresden”, GRH „101 Airborne”, Towarzystwo Historyczne „ROK 1920”, Projekt „Nördenskiöld”, SRH „44 Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej”, Projekt „Waffenbruder”, Projekt „Carmine”, SRH 79 Pułk Piechoty, Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich

POKAZY SPRZĘTU WOJSKOWEGO: polska armata ppanc. wz. 36, samochód ciężarowy Citroën T23, niemiecki czołg PzKpfw 38 (t), niemieckie samochody pancerne Kfz. 13 i SdKfz. 222, samochód ciężarowy Peugeot DK 5 J, motocykl BMW R71, niemiecka armata ppanc. PAK 36, rosyjska ciężarówka Zis 5, lekki czołg amerykański „Stuart”

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

Szczegóły: www.dks.art.pl/grenadier; Facebook/KonwentGrenadier

ORGANIZATOR: Dom Kultury Śródmieście w Warszawie
KOORDYNACJA MERYTORYCZNA: Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” Domu Kultury Śródmieście
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego

PATRONI HONOROWI:
– Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
– Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
– Komendant Główny Policji

PATRONI MEDIALNI: Radio ESKA, Warszawska Kulturalna, TVP Historia, TVP3 Warszawa, TOTU, Ströer, MZA, UrbanInfo.tv

PARTNERZY:
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Warszawie
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939
Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Centrum Usług Logistycznych
Straż Miejska
Koliber – sitodruk reklamowy
Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Grot” Białołęckiego Ośrodka Kultury
Dom Kultury „Dorożkarnia”
Studio Historyczne Huzar
demonyognia.pl
Piromax
Ars Creatori
Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych
Fundacja Historii Wojskowości GRENADIER
First To Fight

Dojazd: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, Warszawa, wejście od strony Wybrzeża Gdyńskiego, dojazd autobusami linii 118 oraz 185 (Przystanek Cytadela)

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Pro Defense 2017 – Ostróda stolicą polskiej obronności

Targi Proobronne na EXPO Mazury „Pro Defense” w Ostródzie to jedyne wydarzenie o takim charakterze w Polsce i Europie. EXPO Mazury Wydarzenie kieruje do wszystkich obywateli, dla których „patriotyzm” nie jest tylko słowem, ale dot. Ojczyzny i jej bezpieczeństwa. Głównymi adresatami Targów są zatem stowarzyszenia paramilitarne, organizacje proobronne i klasy mundurowe.

Pro_Defense_2017

W dniach 1-4 czerwca w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) po raz II będzie centrum polskiej proobronności pt. „Pro Defense” objętych patronatem honorowym przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. Podczas konferencji przedstawiony zostanie program „Certyfikowanych Pionów Wojskowych klas mundurowych” opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

EXPO_Mazury_PD_2017

Pro Defense ma pokazać, jak liczne są formacje proobronne oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają. W swojej idei Targi oraz wydarzenia im towarzyszące mają wymiar edukacyjny, a także mają stanowić platformę służącą wymianie informacji i doświadczeń, które pozwolą na wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej i jego współpracy z polską armią, w tym z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Program targów proobrronnych – Miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć najnowszy polski sprzęt wojskowy, pokazy specjalne formacji wojskowych oraz wziąć udział w panelach tematycznych towarzyszącej konferencji proobronnej. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o nowy element edukacyjno-historyczny, czyli Polską Ścieżkę Zbrojeniową, którą swoim mecenatem objął Partner Strategiczny wydarzenia – Polska Grupa Zbrojeniowa. Katalog można pobrać (pdf, str. 4)

Pro Defense otrzymało wsparcie Biura do spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucji ściśle związanych z szeroko pojętą wojskowością. Pro Defense jest skierowane do wszystkich obywateli naszego kraju.

Pro_Defense_2016_systemy_VBS3_fot_CMGI

Fot. Systemy symulacyjne w 3D na licencji VBS3, CMGI

Targi Pro Defense w swej formule wystawienniczej są okazją do prezentacji sprzętu i wyposażenia przez Wojsko Polskie. Sprzętu wojskowego i indywidualnego wyposażenia żołnierza odpowiadającego najwyższym standardom w ramach zwalczania zagrożeń, zapobiegania ich skutkom i niesienia pomocy ofiarom. Swoją ofertę prezentować będą również producenci i dystrybutorzy specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, logistycznego, komunikacyjnego, ratowniczego i bezpieczeństwa osobistego, a także innych produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrony cywilnej. Będzie tu można znaleźć również propozycje firm związanych z survivalem, outdoorem i prepperingiem. W gronie wystawców znajdzie się także Partner Strategiczny wydarzenia – Polska Grupa Zbrojeniowa, która prezentować będzie najnowsze rozwiązania techniczne i potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Nowością II edycji targów będzie Polska Ścieżka Zbrojeniowa , czyli ścieżka historyczno-edukacyjna zorganizowana pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ścieżkę będą mogli przebyć wszyscy odwiedzający targi Pro Defense bez względu na wiek. Zakres tematyczny obejmować będzie historię Polski, aż od czasów pierwszych Piastów i umożliwi on interaktywne poznanie różnych epok ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące polskiej wojskowości. Elementem ścieżki będzie także specjalny wojskowy tor sprawnościowy. Oprócz walorów edukacyjnych przejście ścieżki pozytywnie wpłynie na ukształtowanie świadomej postawy patriotycznej uczestników oraz przybliży ideę proobronności kraju. Ścieżka będzie nie tylko wycieczką w przeszłość, ale pozwoli podejrzeć jak będzie kształtować się przyszłość m.in. dzięki interaktywnym ekspozycjom Wojsk Obrony Terytorialnej i Polskiej Agencji Kosmicznej.

Głównymi wydarzeniami towarzyszącymi Targom Proobronnym Pro Defense jest Międzynarodowa Konferencja Organizacji Proobronnych, poświęcona działalności proobronnej w Polsce i na świecie oraz Ogólnopolski Piknik Proobronny Klas Mundurowych, integrujący uczniów tych klas oraz pozwalający na wypracowanie spójnego modelu funkcjonowania szkół o profilu mundurowym. Spotkanie przedstawicieli klas mundurowych w tym roku będzie połączone z ogłoszeniem listy szkół, które włączą się w pilotażowy program wspierania klas mundurowych tzw. Certyfikowany Pion Klas Mundurowych, opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.pro-defense.pl
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu ze strony Expo Mazury: Paweł Krezymon, Starszy Specjalista ds. Marketingu, tel. +48 607.772.418, e-mail: Pawel.Krezymon@expomazury.pl

Osoba do kontaktu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej: mjr Jakub Block, Centrum Operacyjne MON, tel. +48 887.570.924, e-mail: jblock@mon.gov.pl

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

„Militarna Noc” w Muzeum Wojska Polskiego 2017

Muzeum Wojska Polskiego w 2017r. po raz VIII otworzyło podwoje dla gości od g. 19, ale nasza podróż w historię rozpoczęła się od wjazdu na teren Muzeum grupy historycznej samochodem pancernym Ford T.

Muzeum_WP_fot
Fot. Muzeum WP

Uczestnikiem „Nocy w Muzeum WP” zaprezentowano pokazy wojny polsko-bolszewickiej, stoiska polowe. Można było wejść do samolotów np. JAK-40 w dyspozycji Polski od 1979r., AN-26 z 1969r. oraz śmigłowca Mi-8. Na placu manewrowym Muzeum goście obejrzeli historyczną inscenizację z wybuchami i wystrzałami nt. zdobycie samochodu bolszewickiego. Patrol „Zawiszy” przygotował scenę ratowania zasypanych ludzi w powstaniu warszawskim oraz rozminowania bomby zapalającej. Ostatnim pokazem w Muzeum Wojska Polskiego była inscenizacja batalistyczna patrolu minerskiego na placu manewrowym.

Szare_Szeregi_MWP2017
Fot. Grupa rekonstrukcyjna „Szare Szeregi” tj. Zawiszacy.pl

Na dziedzińcu można było posilić się grochówką wojskową i potrawami z grill’a. Następnie można było w namiocie ustawionym na dziedzińcu odbyć podróż „przez wieki” poznając średniowieczne miecze, dawne staropolskie szable, umundurowania z czasów napoleońskich oraz umundurowania i uzbrojenia z okresu I i II wojny światowej. Emocji dostarczył także rockowy zespół Fabryka, wykonujący utwory poetyckie np. Wyspiańskiego, Baczyńskiego, Gajcego, Jasińskiego.

W części plenerowej parku zgromadzono cenne zabytki związane z historią wojskowości, ale także był pokaz grup rekonstrukcyjnych: Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” (web: zawiszacy.pl), SRH 44 Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej tj. oddziału piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP (FB https://pl-pl.facebook.com/srh44pp), GRH 101 Airborne tj. Airborne Division the Screaming Eagles z czasów II Wojny Światowej (www.101airborne.pl), Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7. Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, Pułk 3 Piechoty Księstwa Warszawskiego (FB https://pl-pl.facebook.com/Pułk-3-Piechoty-Księstwa-Warszawskiego-244431598914261), 44 Pułk Piechoty i 7 Pułk Lubelski z II w.s., Xiążęca Drużyna – Konny Projekt Historyczny (web: xiazeca.pl), Grupa Rekonstrukcyjno-Filmowa GRF Bemowo (web: grfbemowo.pl), Special Operation Forces – SOF, Drużyna Grodu Trzyglowa – grupa popularyzująca kulturę Słowian wczesnego średniowiecza (web: tryglaw.org), ZS „Strzelec” organizacja Społeczno-Wychowawcza (web: zsstrzelec.com.pl) wspierający event Muzeum logistycznie.

* Muzeum Wojska Polskiego (web: muzeumwp.pl) powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski. W zbiorach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. eksponatów. Muzeum WP należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (IAMAM) i Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO.

* Zawiszacy.pl – jest grupą pasjonatów historii Polski, głównie z czasów II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Organizuje zajęcia historyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w projektach plenerowych i żywych lekcjach historii o Armii Krajowej i „Szarych Szeregach”.

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Academy Women Officer Leadership Event

W dniach 26-27 kwietnia 2017r. w siedzibie Women in Military Service of America w Arlington w stanie Wirginia odbędzie się Sympozjum Oświatowe Leadership Women Officer (OWLS).

Akademia_Przywództwa_2_Military_com

Prowadzone co roku OWLS obejmuje warsztaty edukacyjne i zawodowe, seminaria i eksponaty. Sympozjum oferuje nieoficjalną szansę dla kobiet oficerów, mistrzyni i starszych kobiet, którzy skorzystają z otwartego dialogu, informacji na temat poprawy kariery i możliwości mentorskich. Wszystkie 36 osób po rejestracji będzie uczestniczyć w zajęciach finansowanych przez Navy, koordynowanyc przez Zespół ds. Rozwoju Talentów w Dowództwie Marynarki Wojennej (NPC).

Aby uzyskać rezerwację rejestracji konferencji, skontaktuj się z Dan Dan Frisch pod numer (901) 874-3996 lub zadzwoń na adres e-mail: Dan.Frisch[at]Navy.mil

oprac. Wasz korespondent Halina kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kursy oficerskie dla kandydatów do WOT

W dniu 12 kwietnia wybrałam się do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota obejmującej swoim zasięgiem trzy dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy z pytaniem o szkolenia kandydatów do WOT gen. Wiesława Kukuły. W spotkaniu uczestniczyli komendant WKU ppłk mgr inż. Mirosław Marzec i mjr Paweł Zasuń. Zapewnili, że kobiety w wojsku są mile widziane. Dokumenty można już składać, choć nabór kandydatów na szkolenia i do WOT rozpoczną się dopiero jesienią br.

Rozporządzenie MON dot. pożądanych kwalifikacji
W rozporządzeniu MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w SZ RP (Dz. U. Poz. 291 z 20 lutego 2017r.) w § 2. jest zapis: Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132l ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, są wymienione kwalifikacje:

1) kierowcy z prawem jazdy kat. „C”;
2) kierowcy z prawem jazdy kat. „C i E”;
3) kierowcy z prawem jazdy kat. „D”;
4) operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
5) operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
6) nurek;
7) płetwonurek;
8) skoczek spadochronowy;
9) ratownik;
10) kucharz.

I mam pytania do MON: Czy eksperci w zawodach tj. pedagog, informatyk programista, grafik, dziennikarz mediów globalnych do walk informacyjnych i hybrydowych, strateg, krótkofalowiec, czy specjalista do wywiadu ds. wojskowo-gospodarczych, infobroker, kreatywni dydaktycy medialni, czy mają pozostać w cywilu? Czy MON ma kompletny zespół ekspertów w SZ RP?

Kursy do WOT – wymagania
W 2016r. do rocznego studium oficerskiego, kształcącego kadry na potrzeby wojsk obrony terytorialnej ubiegało się 1090 cywilów na 130 miejsc (8 os/1
m-ce) i na kurs półroczny ubiegało się 210 podoficerów o 20 miejsc (10 os/1 m-ce). W obu przypadkach warunkami przyjęcia było m.in. wyższe wykształcenie i na dodatek ukończenie odpowiedniego kierunku studiów.

Pożądane były specjalności techniczne, mechaniczne i elektroniczne. A kierunkami akceptowanymi na przykład te dot. obronności i bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, nauk społecznych i humanistycznych, wychowania fizycznego czy ekonomii. Ze względu na rozmieszczenie terytorialne brygad, preferowani byli kandydaci z województw: podlaskiego,
lubelskiego i podkarpackiego, ale też warmińsko- mazurskiego i mazowieckiego (dla Mazowsza MON wyznaczył termin: jesień 2017).

Poza życiorysem, dołączanym do wniosku, nikt na tym etapie nie musiał jeszcze przedstawiać swoich dodatkowych umiejętności, kwalifikacji itp. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studium trwało w okresie: 31.08-2.09.

Kandydatów do WOT „najpierw czeka ich dwugodzinny tekst z języka angielskiego na poziomie pierwszym w natowskiej skali według STANAG-u. Będzie to w sumie 100 pytań, zarówno wielokrotnego wyboru, jak i otwartych.” – informował rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych mjr Piotr Szczepański. Możliwość zwolnienia z językowej części kwalifikacji otrzymają absolwenci filologii angielskiej oraz kandydaci mający wojskowy certyfikat językowy na poziomie co najmniej pierwszym.

Kolejny etap egzaminu to test sprawności fizycznej.

Podoficerowie zdają według norm obowiązujących na rocznym egzaminie z wychowania fizycznego:
– mężczyźni: marszobieg na 3 km lub pływanie ciągłe przez 12 min.
– kobiety mają do pokonania marszobieg 1 kilometr, podciąganie na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce, bieg wahadłowy 10×10 albo bieg zygzakiem („koperta”), skłony tułowia w przód przez 2 min.

Cywile mają lżej.
– mężczyźni muszą pokonać 1 kilometr, zaliczyć bieg wahadłowy 10×10, podciąganie na drążku wysokim oraz pływanie 50 m stylem dowolnym.
– kobiety, poza pływaniem na takim samym dystansie jak mężczyźni, bieg na 800 m, bieg zygzakiem („koperta”) oraz zwis na ugiętych ramionach.

Każdego, kto zaliczy dwa etapy egzaminu, czeka test z wiedzy obywatelskiej. To nowość w procesie kwalifikacji na studium oficerskie. „Jeśli mówimy o służbie w obronie terytorialnej, musimy mieć pewność, że najnowsza historii Polski oraz aktualne zagadnienia krajowe i zagraniczne nie są kandydatowi obce.” – informuje mjr Piotr Szczepański.

Ostatnim elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja ocenia predyspozycje do kształcenia na uczelni wojskowej i pełnienia służby, prezentowaną postawę i motywację ochotnika. Dodatkowe punkty zyskają kandydaci, którzy mogą się pochwalić znajomością języków: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Nie mniejsze znaczenie ma zaangażowanie w działalność w organizacjach o charakterze proobronnym i prospołecznym, a także osiągnięcia sportowe czy posiadane uprawnienia, np. prawo jazdy, świadectwa instruktorskie czy tytuł skoczka spadochronowego.

Kurs dla kandydatów na oficerów OT dla Mazowsza rozpocznie się jesienią.

Nabór do OT: WKU Ochota/Ursus/Włochy

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kapsuła Hyperloop polskich studentów

Wkrótce nastąpi rewolucja transportowa pprzez wprowadzenie nowego środka transportu – Hyperloop, którego projektowaniem zajmuje się zespół studentów HYPER POLAND z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Zespół chce zbudować kapsułę Hyperloop, który umożliwi podróż z Warszawy do Wrocławia w ciągu 23 minut. Prototyp przetestują podczas światowego finału konkursu organizowanego przez SpaceX.

Hyper_Poland_University_Team_członkowie
Członkowie Hyper_Poland_University_Team / Fot. HyperPoland.com

„W czerwcu 2015 r. Elon Musk ogłosił konkurs na projekt nowego środka transportu: HYPERLOOP POD, wowczas postanowiliśmy podjąć wyzwanie. Mieliśmy świadomość, ze porywamy się z motyką na słońce. Do konkursu zgłosiło się 1200 drużyn z całego świata. Wiele z nich mogło liczyć na wsparcie sponsorów i bogatych Uniwersytetów. My mogliśmy liczyć na własne pomysły i zapał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Udział Hyper Poland w tym konkursie zakończył się wyjazdem do USA i prezentacją projektu podczas Hyperloop Design Weekend w Teksasie, gdzie projekt zdobył duże uznanie jako jeden z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych. Kolejnym wyzwaniem, którego się podjeliśmy było zaprojektowanie w ciągu 48 godzin towarowych i pasażerskich pojazdów Hyperloop, tuneli oraz trzech dworców na trasie między Dubajem a Fudżajrą. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z Chicago i Dubaju i wspólnie zdobyliśmy BIM for Innovation Award.” – napisali studenci z zespołu Hyper Poland University Team. Obecnie chcą zbudować prototyp kapsuły Hyperloop.

Wykorzystujemy do niego prędkość bliską połączeniom samolotowym, a wygodę pociągu czy nawet metra. Pojazd może poruszać się z prędkością 1000 km/h, choć realnie może to być 900 km/h. Dzięki wszystkim pomysłom, które opracujemy, nasza kapsuła będzie w stanie pokonać dystans z Warszawy do Wrocławia w 23 minuty” – informuje Piotr Niedziółka z zespołu Hyper Poland University Team.

Polscy studenci przygotowują pojazd z myślą o zawodach Hyperloop Pod Competition, organizowanych przez firmę SpaceX Elona Muska. Już znaleźli się w gronie 24 zespołów, które pod koniec sierpnia br. wezmą udział w finale konkursu w Stanach Zjednoczonych. Kapsuła – jeśli powstanie – zostanie więc przetestowana na torze testowym SpaceX w Los Angeles. „Później projekt będzie rozwijany pod Warszawą na naszym małym torze testowym, który mamy nadzieję niedługo powstanie. Docelowo jest to projekt rozwojowy dla całej technologii Hyperloopa w Polsce.” – powiedział Niedziółka.

Prace nad taką kapsułą prowadzą inżynierowie na całym świecie tj. firmy Hyperloop One i Hyperloop Transportation Technologies. „Pozostałe to projekty pasjonatów, które czasami są znacznie lepsze niż projekty tych głównych firm.” – mówi Niedziółka. Własny prototyp kapsuły Hyperloop przygotowują także studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej oraz Wrocławskiej z zespołu Hyper Poland University Team. Dzięki wykorzystaniu materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, np. stopów aluminium, magnezu, czy kompozytów węglowych, konstrukcja ma być bardzo lekka, a jednocześnie wytrzymała. Jej masa będzie sięgała około 290 kg. Napędzana silnikami elektrycznymi może poruszać się na kołach, a przy większej prędkości – za pomocą lewitacji magnetycznej. Dla zachowania bezpieczeństwa wyposażona jest w dwa niezależne systemy hamowania. Dodatkowo system elektroniczny czuwa nad pojazdem w trakcie jazdy i w razie potrzeby automatycznie uruchamia awaryjne procedury bezpieczeństwa.

Finansowanie projektu kapsuły – Studenci z Hyper Poland University Team na swoim koncie mają już wiele sukcesów np. udział w I edycji konkursu Hyperloop Pod Competition czy nagrodę za innowacyjność w zawodach Build Earth Live w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na realizację swojego pomysłu potrzebują jednak wsparcia internautów i uruchomili w dniu 24. marca 2017 zbiórkę na jednym z serwisów crowdfounding’owych odpalprojekt.pl. Jeśli uda im się zgromadzić 150 tys. zł będą mogli zbudować podstawową wersję kapsuły bez napędu.

Paweł Radziszewski z Hyper Poland University Team informuje, że obecnie istnieją już wszelkie technologie, które pozwalają tworzyć taki nowy środek transportu podając przykład – „Amerykańska firma chce zbudować go już za trzy lata, ponieważ szejkowie zamierzają zbudować pierwszy komercyjny tor dla pasażerów między Dubajem a Abu Zabi na Expo 2020.”

Gratulujemy członkom zespołu Hyper Poland University Team inicjatywy. Jesli może ktoś z Was pomóc studentom w realizacji pasji, podaję kontakt: HyperPoland.com, tel. + 48 669.667.445, e-mail: info[at]hyperpoland.com

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

III Gala I3TO (22 marca 2017)

III Gala I3TO Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności pn. „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” odbyła się 22 marca 2017 r. w Warszawie.

Patronem Honorowym III Konkursu w 2017r. był Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, który nie dojechał na uroczystość. Przewodniczącym Jury i3TO był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Kobiety-żołnierzy, stanowiących 4,6 proc. polskiej armii, reprezentowała w III edycji Gali I3TO MON tylko 1 kobieta w stopniu kapitana. Przewodniczącej Rady ds. Kobiet w SZ RP i Pełnomocnik ds. służby wojskowej kobiet nie było. Powód oczywisty, nie uzyskały oddelegowania z macierzystych JW. Tematyką innowacji i uzbrojenia armii interesują się na równi ze mną tj. cywilną pasjonatką SZ RP, dodam od dziecka, jestem córką dwojga oficerów WP. Zaskoczona jestem, że nie spotkałam na III Gali I3TO Przewodniczącej Rady ds. Kobiet w SZ RP ppłk Beatę Targońską, nie było także Pełnomocnika MON ds. służby wojskowej kobiet Centrum Operacyjnego MON mjr Anny Pęzioł-Wójtowicz.

Nowatorskie, innowacyjne projekty oraz technologie kosmiczne implementowane wprost dla potrzeb wojska pozwalają być skutecznym w konfliktach wielowymiarowych, które mają niejednokrotnie miejsce nie tylko na lądzie, ziemi i w powietrzu, ale również w cyberprzestrzeni oraz globalnym systemie mediów i informacji.” – Tomasz Siemoniak (I edycja Gali I3TO, 25.02.2015)

Konkurs ten jest istotny dla Inspektoratu, ponieważ stanowi jeden z elementów procesu pozyskiwania informacji o nowych rozwiązaniach technologicznych i technicznych, które mogą być wykorzystane do pokrycia wymagań operacyjnych.” – powiedział szef I3TO płk dr hab Sławomir Augustyn (III Gala I3TO, 22.03.2017)

płk_dr_hab_inż_Slawomir_Augustyn
płk dr hab Sławomir Augustyn, szef I3TO/fot. Anna Jakubczyk(CO MON)

Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: „Koncepcje”, „Projekt badawczo-rozwojowy” oraz „Prototyp/Wyrób gotowy”.

laureaci_kat_koncepcje_I3TO_2017
Laureaci w kategorii „Koncepcja”/ fot. Anna Jakubczyk(CO MON)

W kategorii „Koncepcje” zwyciężyli:
– 1 m-ce uzyskała „Miniaturowa superkawitacyjna torpeda o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”, której autorami są: Mirosław Gerigk, Adam Cichocki, Paweł Dobrzyński, Stanisław Lipski i Bogdan Machowski.
– 2 m-ce zajęła „Koncepcja przeciwlotniczej rakiety krótkiego zasięgu”, zgłoszona przez Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.
– 3 m-ce uzyskał „Dalmierz laserowy z funkcją identyfikacji swój-obcy, transmisją danych i głosu oraz pomiaru prędkości”, którego autorem jest Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wyróżnienia w kategorii „Koncepcje” otrzymali:
– „Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni”, autorstwa Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
– „Platforma stratosferyczna jako element systemu rozpoznania i osłony Sił Zbrojnych i infrastruktury RP”, opracowana przez zespół: Paweł Dobrzyński, Mariusz Krawczak, Stanisław Lipski, Bogdan Machowski, Marek Malawski i Janusz Rosiak.
– „Koncepcja przenośnej i mobilnej broni elektromagnetycznej z zastosowaniem zaawansowanych materiałów nadprzewodnikowych i silnych impulsowych pól magnetycznych (50T) dla wojsk obrony terytorialnej i marynarki wojennej”, przedstawiona przez Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, nagrodę odebrał prof. Tomasz Czujko, Kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

W kategorii „Projekty badawczo-rozwojowe” zwycięzcami zostali:
– 1 m-ce „Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych”, którego autorem jest konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
– 2 m-ce przyznano projektowi „SafeSky – wielosensorowy system wykrywania dronów”, opracowanemu przez Advanced Protection Systems Sp. z o.o.
– 3 m-ce zajął projekt „Zastosowanie technik mikrofalowych do obserwacji powierzchni ziemi”, przedstawiony przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i Politechnikę Warszawską.

Wyróżnienia przyznano dla projektów:
– „Pływający Kołowy Opancerzony Lekki Transporter (PKOLT)”, autorstwa AMZ-Kutno S.A.; „Opracowanie technologii wykonania tarczy termicznej do prowadzenia szkoleń i strzelań w nocy”, zgłoszony przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
– „MAPA. Wzór kamuflażu dla umundurowania polowego”, przedstawiony przez Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 3 warstwowy, symulujący w 3D, na 1 mundur wystarczy 5 m materiału, umundurowanie przeznaczone głównie dla WL i WOT. Materiał i mundury zostaną zaprezentowane na targach Pro Defense w Ostródzie.

W kategorii „Prototyp/Wyrób gotowy” nagrodę uzyskali:
– I stopnia otrzymała „Zdolna do Przerzutu Stacja Radiolokacyjna (ZDPSR) w paśmie C z nadajnikiem półprzewodnikowym”, zbudowana przez PIT RADWAR S.A.
– II stopnia uzyskał „E-310 – Taktyczny system BSP krótkiego zasięgu”, opracowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
– III stopnia została przyznana za „Ręczny karabinek do niekinetycznego obezwładniania bezzałogowych statków powietrznych”, którego autorami są Marek Jankiewicz i Mariusz Hawryszków.

Wyróżniono produkty:
– „Platforma Integracji Komunikacji PIK”, której autorem jest MindMade Sp. z o.o.;
– „Opracowanie technologii flar i kasety do ich odpalania, spełniających wymogi STANAG 4687, do obrony biernej lotniczych platform załogowych” zaprezentowanej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
– „Urządzenie szkolno-treningowe do 23 mm armat przeciwlotniczych i 23 mm zestawów artyleryjsko-rakietowych” przedstawione przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Nagroda Specjalna „Innowator Roku” uzyskali studenci i opiekun z Politechniki Białostockiej za osiągnięcia w budowie analogów łazików marsjańskich.

Lazik_PB
Prototyp łazika Politechniki Białostockiej/fot. Anna Jakubczyk(CO MON)

Sugerujemy, zgłoście swoje pomysły i projekty w IV edycji Gali I3TO w 2018r. Przypominamy, że w konkursie mogą uczestniczyć:
1. MSP, w tym firmy sektora IT, przemysł obronny i zbrojeniowy
2. JBR – instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce
3. osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie.
Termin zgłoszeń upłynął 30 listopada 2016 roku.

Tegoroczna III edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno przemysłu, ośrodków naukowo-badawczych i osób fizycznych. W trzech kategoriach: koncepcje, projekty badawczo-rozwojowe oraz prototyp/wyrób gotowy zgłoszono 174 wnioski konkursowe, z których zakwalifikowano 172 wnioski, w 3 kategoriach:
– koncepcje – 77 wniosków;
– projekty badawczo-rozwojowe – 38 wniosków;
– prototyp/wyrób gotowy – 57 wniosków.
Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystej Gali finałowej, 22 marca 2017r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego (Żwirki i Wigury 9/13) w Warszawie.

Zadania I3TO to m.in.:
1.Udział w przygotowywaniu propozycji działań zmierzających do uzyskania przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rzecz Skarbu Państwa, praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji) na wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe dokonane w związku z realizacją projektów finansowanych z budżetu państwa, a po uzyskaniu praw wyłącznych prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem tych praw w mocy.
2. Nadzór nad wybranymi projektami realizowanymi poza resortem obrony narodowej, w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa w celu wykorzystania ich wyników dla zwiększenia zdolności operacyjnej SZ RP.
3. Współpraca z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, przemysłem oraz innymi podmiotami w zakresie identyfikacji i implementacji innowacyjnych technologii na potrzeby zwiększenia zdolności operacyjnych SZ RP.

Kontakt:
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych – I3TO, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa,
tel. + 48 261.877.500, e-mail: i3to[at]mon.gov.pl. Web organizatora I3TO

Wasz korespondent: Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

„Narodowe Czytanie 2017” – Zagłosuj na lekturę

Narodowe Czytanie pokazuje, że chcemy wracać do polskiej literatury, chcemy sięgać po lektury dobre, sprawdzone, o których dyskutujemy i które od lat nas poruszają. Oczywistym jest, że inaczej poruszają ludzi młodych, uczniów, studentów, a inaczej ludzi starszych, ale właśnie ta różnorodność lektury i ta jej ponadpokoleniowość jest taka piękna.” – powiedziała Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP.

Chciałbym, aby po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.” – napisał w liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania 2017. Jeszcze tylko przez kilka dni można oddać swój głos na książkę, która będzie czytana przez Polaków na początku września. Poniższe cztery pozycje do wyboru mają ogromne znaczenie dla nas i naszej tożsamości narodowej*. Głosować można jeszcze tylko do 15 lutego 2017 r.

O miano lektury Narodowego Czytania 2017 ubiegają się:
1. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – powieść polityczna wydana w 1924, składająca się z trzech części: „Szklane domy”, „Nawłoć”, „Wiatr od wschodu”;
2. „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego – zbiór gawęd szlacheckich;
3. „Beniowski” Juliusza Słowackiego – poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego, którego pięć pierwszych pieśni powstało w latach 1840–1841 i zostało opublikowanych w 1841 roku;
4. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – dramat romantyczny przedstawiający sytuację duchową narodu nawiązując m.in. do rzezi galicyjskiej z 1846 r.

Głosowanie:
1. Na lekturę Narodowego Czytania 2017 można oddać głos poprzez ankietę zamieszczoną na kontach Kancelarii Prezydenta w serwisach społecznościowych: na Facebooku oraz na Twitterze.
2. Specjalna ankieta została także uruchomiona na web’e Prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie
3. Można także głosować drogą mailową. Wystarczy wybrać jeden z powyższych tytułów i umieścić go w temacie wiadomości, a następnie wysłać na adres e-mail: narodoweczytanie@prezydent.pl.

Zwycięska książka zostanie wybrana po zsumowaniu wszystkich oddanych głosów.

„Mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że akcja cieszy się ogromną popularnością. Nie jest to przedsięwzięcie, które trwa jeden dzień, ale akcja, która dynamicznie się rozwija i staje się znaczącą kampanią społeczną na rzecz promocji polskiej literatury i czytelnictwa.” – mówił minister Wojciech Kolarski* w poniedziałek w „Rozmowie Kulturalnej” w Polskim Radiu 24. Podsekretarz stanu podkreślił, że wszystkie cztery pozycje do wyboru mają ogromne znaczenie dla nas i naszej tożsamości narodowej.

Zwycięska lektura zostanie ogłoszona 21 lutego – w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – przez prezydenta Andrzeja Dudę.

I edycja akcji „Narodowe Czytanie 2016” – wygrała książka „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

„To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić.” – powiedział w lutym 2016 roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania.
W 2016 dzieło Sienkiewicza konkurowało z:
1. „Chłopami” Władysława St. Reymonta,
2. „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego,
3. „Popiołami” Stefana Żeromskiego
4. „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej.

*Tożsamość narodowa – poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa.

* Podsekretarz Stanu Wojciech Kolarski w Kancelarii Prezydenta pełni nadzór merytoryczny nad:
– Biurem Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
– Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt: Sekretariat projektu Narodowe Czytanie
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel. (48 22) 695.13.60, 695.12.02, 695.12.44
e-mail: narodoweczytanie[at]prezydent.pl

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl