Prośba Akademii Medycznej o numery ICE

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Warto w specjalny sposób oznakować w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie.

oprac. na podstawie materiałów AM Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Departament Kompetencji Cyfrowych w MC

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) uruchomiło nowy departament – Departament Kompetencji Cyfrowych, który ma wspomagać naukę programowania w szkołach, poprawę wiedzy młodzieży o nowych technologiach i wprowadzanie nowych e-usług. Departament zapowiada, że wkrótce ruszy kampania ICT skierowana do osób po 60. roku życia.

Dyrektorem Departamentu Kompetencji Cyfrowych MC został Robert Król, prezes Fundacji Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” oraz współtwórca start-upu Cyfrowi Wynalazcy. Dotychczas kierował 14 projektami cyfrowymi realizowanymi w Szczecinie. Fundacja Netcamp od wielu lat zajmuje się wspieraniem rozwoju lokalnej branży IT, promocją przedsiębiorczości i startupów oraz tym jak można wykorzystać nowe technologie w biznesie i edukacji. Od prawie 10 lat organizowane są Spotkania Netcamp, podczas których prelegenci dzielą się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem, gromadząc każdorazowo nawet 300 uczestników.

Ucząc dzieci o technologii udało nam się wytworzyć w nich zrozumienie, że komputer to dużo więcej niż tylko gry i komunikatory. Realizując działania z dorosłymi dowiedzieliśmy się jakie kompetencje są kluczowe, by sprawnie pracować z technologią. Te i inne doświadczenia przenieść chcę na skalę kraju.” – zapowiada w komunikacie Robert Król

Do zadań Departamentu Kompetencji Cyfrowych będzie należało m.in. koordynacja działań administracji w obszarze nauki programowania, wsparcie szkół w zakresie wykorzystania technologii w dydaktyce każdego przedmiotu czy budowa nowych e-usług. Departament Kompetencji Cyfrowych początkowo składać będzie się z 6 osób. Pierwsze duże zadania to dokończenie procesu dostarczania internetu do szkół (prawie 15 tys. pracowni komputerowych jest go dzisiaj pozbawionych) oraz wdrożenie centralnych usług i narzędzi wspierających dydaktykę (chodzi m.in. o duży portal edukacyjny).

Projekt Netcamp (video): „Młodzi Przedsiębiorcy”

Kontakt:
Sekretariat Minister Anny Streżyńskiej
tel. (4822) 245.59.20
e-mail: sekretariat.astrezynska[at]mc.gov.pl

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Innowacyjne pomysły i inkluzywna gospodarka hasłem przewodnim Światowego Szczytu Kobiet 2016

„Budowa inkluzywnej gospodarki w erze cyfrowej” była tematem tegorocznego Światowego Szczytu Kobiet, globalnego forum ekonomicznego (Global Summit of Women). Polska w 2016 roku po raz 1-szy została gospodarzem szczytu GSW. Szczyt w Polsce odbył się pod patronatem honorowym Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy (9-11 czerwca 2016, GPW, Warszawa; fot. GSW).

Inkluzywna gospodarka to taka, która uwalnia i napędza kreatywność oraz przedsiębiorczość, zwiększając skłonność do podejmowania racjonalnego ryzyka przez wzmocnienie pozytywnych więzi opartych na zaufaniu, poszanowaniu zasad, poczuciu współodpowiedzialności, bezpieczeństwa i wspólnoty.” – informuje Elżbieta Mączyńska -Ziemacka – profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”.

Kluczem do rozwoju innowacyjnych pomysłów jest znoszenie barier kulturowych – wynika z raportu „Reforma Kulturowa 2020–2030–2040. Sukces wymaga zmian”. Autorzy raportu prezentują działania, których celem jest pobudzenie innowacyjności w środowisku polskich przedsiębiorców. (Kongres Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum „Answer the Future”, Politechnika Warszawska, 9-10 czerwca 2015);

Aby Polacy mieli zdolność tworzenia innowacyjnych pomysłów muszą pozyskać wiedzę od praktyków – ludzi kreatywnych i uczyć się myślenia lateralnego już od wieku przedszkolnego, rozwijać zdolności w szkole, a wówczas można oczekiwać, że będą kreatorami tworzenia i wdrażania innowacyjnych pomysłów (organizacyjnych, technicznych, społecznych) także w firmach. – uważają Eksperci Rady Naukowej MILWomen.pl

Kreatywne absurdy w stolicy, w sercu Polski
1. DZIECI – Od kreatywności do innowacyjności w naszych placówkach oświatowych jest jeszcze daleko. Wystarczy przykład ze stolicy Polski. Podam intrygujący przykład. W Warszawie o innowacjach w oświacie decyduje Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Okazuje się, że najważniejsze stanowisko w warszawskiej oświacie dot. opracowania innowacyjnych projektów i ich wdrożenia w przedszkolach, szkołach, gimnazjach NIE WYMAGA – zdaniem Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz – konkursu otwartego, wystarczy awans wewnętrzny – od kilku lat dyrektorem Biura Edukacji Ratusza jest Joanna Gospodarczyk, antropolog 😉

Jaka jest Państwa opinia nt. polityki rządu polskiego i decydentów Warszawy w zakresie pobudzania i wspierania innowacji w polskiej oświacie? Pytam Was tj.: Pedagogów, Nauczycieli, Media, Polityków i decydentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnych za kształcenie młodego pokolenia Polaków. Czy szefostwo Ratusza (Prezydent i 4 z-ców), posiadających dochody za zarządzanie stolicą i oświatą stolicy – za dochody powyżej 100.000 PLN na miesiąc – prawidłowo tj. z uwzględnieniem wytycznych Global Summit of Women realizuje swoje publiczne zadania? Kto odpowiada za zapaść w polskich szkołach? Doceniam nauczycieli-pasjonatów-innowatorów, ale to „krople” w morzu potrzeb.

2. SENIORZY – procedurę ograbiania polskich seniorów RP przez niemoralnych urzędników Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. W-wy pod dowództwem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mam dowód rzeczowy i dane poszkodowanej 94-letniej warszawianki, pracownika uczelni technicznej stolicy, która uzyskała decyzję o przyznaniu dodatku energetycznym w wysokości 11,09 zł na miesiąc. staruszka wypełnia w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście wniosek, zaznaczając że dodatek energetyczny odbierać będzie osobiście w kasie Urzędu na ul. Nowogrodzkiej 43 i podpisała się pod wnioskiem i UWAGA: nie uzyskała kopii z
potwierdzeniem przyjęcia wniosku przez Urząd, nie dysponowała zatem kopią. We wniosku są 2 opcje: przelew na konto bankowe (ta konkretna staruszka nie posiada konta ROR, emeryturę przekazuje listonosz na adres domowy) i 2 opcja odbiór osobisty. I teraz kolejna UWAGA: pracownik Urzędu Ratusza zaznaczył dodatkowo 1 opcję i wpisał we wniosku nr konta mbanku – dodam, banku internetowego, gdzie wiadomo, ze staruszka nie ma komputera z dostępem do net’u. To konto – sprawdziłam osobiście (4 pierwsze cyfry konta bankowego identyfikują bank) nie należy do RWE, ani członków rodziny staruszki, jest to konto obcej osoby prywatnej. Taka sytuacja nie mogła powstać przez pomyłkę, to oczywiste. Nikt z Urzędu w okresie 5 samotnych wizyt staruszki nie chciał jej udostępnić kopii dokumentów, wiec reprezentując redakcję MILWomen.pl podjechałam do Urzędu w towarzystwie staruszki, kazałam skserować wniosek o dodatku energetycznym bowiem wg. prawa, każdy obywatel RP ma prawo wglądu w swoje dokumenty, kazałam wydrukować dowody dokonania przelewu na w/w konto bankowe (nie informowałam, że wiem – cudzej osoby) – dokumenty uzyskałam (walcząc z oporem urzędniczek za zgodą ich przełożonych – to co oczywiste wymagało jeszcze zgody?). Sprawę zastrzeżeń i podejrzenia fałszowania dokumentów przez Urząd Dzielnicy Śródmieście staruszka zgłosiła na Policji Śródmieście (ul. Wilcza 21, 9 czerwca g. 13.40), bowiem istnieje podejrzenie, że poszkodowanych jest więcej. Przy np. oszustwie dokonanym na 100 staruszkach można nieformalnie uzyskać pasywny dochód w wysokości 1100 PLN miesięcznie dodatku do pensji. Sprawdziłam, w Warszawie seniorzy stanowią 25% mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, powyżej 65 lat. W dzielnicy Śródmieście jest najwyższy procent seniorów (potencjalna grupa ryzyka). I kolejna UWAGA – w dniu 9 czerwca 2016, tj. w dniu planowanego złożenia doniesienia na Policje staruszka otrzymuje 5 telefonów na komórkę z sekretariatu Ratusza z propozycją spotkania, tylko od g. 13 telefonów było 3, co 10 minut. Może Ratusz ocknął się i chciał zwrócić zagrabioną kwotę za kilka miesięcy seniorce? Urzędnicy Ratusza z osób obojętnych stali się aż nadgorliwi. Tym bardziej uważam, ze sprawa wymaga nagłośnienia ponieważ sprawa może dotyczyć dużej grupy osób z podwójnym wariantem odbioru dodatku (dopisanym nr konta bankowego i odbiorem osobistym -potwierdzonym podpisem przez seniora). Co ciekawe, wbrew prawu wprowadzono w Urzędzie Ratusza procedurę nie udostępniania seniorom dokumentów finansowych, jedynie urzędniczki kartkują segregator z dokumentami w obecności niedowidzących staruszków, nikt nie uzyskuje kopii składanych dokumentów finansowych – to jakże prosto okraść taką grupę obywateli. Policja powinna teraz pozyskać biling z nr mobilnego staruszki celem ustalenia z jakich numerów dzwoniono do niej w dniu 9 czerwca, o której i w jakiej częstotliwości.

Ciekawa jestem, jaką strategię dochodzenia przyjmie Wydział Policji z Wilczej 21 – nie znam kreatywności i dynamiki pracowników, ale będę obserwować i analizować, informując Was na bieżąco. Przedstawiliśmy Państwu nową formę zagrożenia bezpieczeństwa seniorów, już nie tylko „na wnuczka”, gdzie sprawcą są nastolatkowie, w naszym przykładzie – urzędnicy stolicy, mający pełny dostęp do dokumentów finansowych i danych osobowych najstarszych mieszkańców Warszawy. Okazuje się, że życie jest pełne niespodzianek, pomyślałam że można przygotować super scenariusz do edukacyjnego filmu nt. współczesnych zagrożeń. Mam przecież kontakt na reżysera z Londynu 😉

3. KORUPCJA – Obecnie ABW prowadzi dochodzenie w Ratuszu Hanny Gronkiewicz-Waltz, w związku z podejrzeniem korupcji przy sprzedaży majątku państwowego w dzielnicy Śródmieście.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Web oficjalny: Global Summit of Women

Seniorzy RP i UE

„Starzenie się należy pojmować jako wyzwanie i szansę. Starsi ludzie są
wygraną dla społeczeństwa“
– powiedział dr Bernhard Worms, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Ze Światowego raportu WHO nt. starzenia się i zdrowia (30 września 2015) wynika, że istnieje pilna potrzeba kompleksowego działania na rzecz starzenia się społeczeństwa. Będzie to wymagało fundamentalnych zmian, nie tylko w rzeczach, które robimy, ale w jaki sposób myślimy o procesie starzenia. Światowy raport na temat starzenia się i zdrowia WHO określa ramy dla działań na rzecz promowania zdrowego starzenia się społeczeństwa wokół nowej koncepcji zdolności funkcjonalnej, mających istotne korzyści społeczne i gospodarcze. Liczba osób w wieku powyżej 60 lat podwoi się do 2050 roku i wymaga radykalnej zmiany społecznej, wynika z nowego raportu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, 30.09.2015) z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (1 października).

„Obecnie większość ludzi, nawet z najbiedniejszych krajów, żyje dłużej”, poinformowała dr Margaret Chan, dyrektor generalny WHO. „Ale to nie wystarczy. Musimy zadbać aby te dodatkowe lata były zdrowe, sensowne i godne. Osiągnięcie tego celu nie będzie tylko dobre dla osób starszych, to będzie dobre dla społeczeństwa jako całości.”Raport WHO podkreśla, że rządy muszą zapewnić politykę, która umożliwi osobom starszym kontynuowanie uczestnictwa życia w społeczeństwie. Będzie to szczególnie ważne dla kobiet, które stanowią większość starszych osób.”Kiedy patrzymy w przyszłość, musimy docenić znaczenie starzenia w życiu kobiet.” – poinformowała dr Flavia Bustreo WHO, zastępca dyrektora generalnego ds Zdrowia Rodziny, Kobiet i Dzieci.

Amerykańscy gerontolodzy sformułowali siedem porad, których stosowanie ograniczy biologicznie i funkcjonalnie starzenie się organizmu, a zatem:
1. Dużo spaceruj pieszo – kilka km dziennie
2. Uprawiaj ćwiczenia- biegi, jazda na rowerze, pływanie 4 dn/tyg
3. Uprawiaj trening siłowy z ciężarami 2 *tyg
4. Wykonuj ćwiczenia uelastyczniające 2 *tyg
5. Utrzymuj dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi, ludźmi i zwierzętami
6. Rozwijaj swoje hobby.
7. Nie jedz tzw. śmieciowego jedzenia – junk food.

„Nie wiatr, mróz Was złamią, nie śnieg ochłodzi serca, gdy wspólny cel
jednoczy i pcha do spełnienia marzeń”
– Beata Skut (informatyk, z zamiłowania żeglarz i podróżnik, na co dzień matka i żona, obecnie wrocławianka)

Akcje WHO na rzecz osób starszych:
(1) WHO ogłosiła globalną ankietę (dostępną w 52 językach) mającą na celu zebranie opinii na temat najbardziej niezbędnych i użytecznych technologii wspomagających osoby starsze (19 lutego 2016).
(2) WHO organizuje kampanie mające na celu zmiany stereotypów często kojarzących ze starością np. prezentuje zdjęcia aktywnych seniorów, ich wkład w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym w danym kraju. Akcję kieruje zarówno do osób starszych, które mogą wysłać e-mail’em zdjęcie i opis swoich działań, także do młodzieży (w ramach integracji międzypokoleniowej) z prośba o wysyłanie informacji o osobach, które są dla nich inspirujące stanowią wzór na przyszłość. WHO wykorzystuje w kampanii nowe technologie tzw. instagram – fotograficzny serwis społecznościowy (e-hosting zdjęć), połączony z aplikacją w systemie Windows Phone, iOS oraz Android, który umożliwia użytkownikom robienie zdjęć i filmów oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych.
(3) II Światowe Forum na rzecz Innowacji dla Osób Starszych, WHO (7-9 października 2015 – Kobe, Japonia)
(4) Raport WHO „Global Recommendations on Physical Activity for Heath” (2011), z którego wynika, że brak aktywności fizycznej stanowi niezależny czynnik ryzyka wystąpienia chorób zagrażających życiu (przewlekłe choroby serca, zaburzenia metaboliczne, nowotwory itp.), dlatego WHO rekomenduje co najmniej 20-30 minut ćwiczeń dziennie.


– Komunikacja Officer WHO – Christian Lindmeier, tel. (+41) 22 791.19.48, (+41) 795.006.552, e-mail: lindmeierch@who.int

WHO w UE

Europejska Unia Seniorów (EUS, 1995) – Idea Europejskiej Unii Seniorów skupiającej 360 organizacji okręgowych, stara się stworzyć Seniorom 24 krajów Europy warunki aktywnego i godnego starzenia się. Kontakt: dr Bernhard Worms, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów (pełni funkcję od 2001 w der Europäischen Senioren Union und Ehrenvorsitzender der Senioren-Union). EUS, e-mail: werner.pahnhenrich@t-online.de, tel. 0331.620140 lub tel.0331.5054246

Polska Unia Seniorów, 32-600 Oświęcim– Miasto Pokoju, ul. Dąbrowskiego 125, Janusz Marszałek – Prezes Zarządu, e-mail: janusz.marszalek@uniaseniorow.pl, tel. 693.535.335, Jan Korzeniowski -v-ce Prezes Zarządu, e-mail: jan.korzeniowski@uniaseniorow.pl, tel. 505.242.173