Postawy Polek i Polaków wobec zdrowia

Po wprowadzeniu w 2013 r. nowej definicji tzw. stylów zdrowia rozumianych jako strategie dbania o własne samopoczucie,
obejmujące wszystkie wymiary zdrowia określone przez WHO (fizyczne, psychiczne i społeczne), firma USP Zdrowie ogłosiła w 2015r.
wyniki badania dot. postaw Polek i Polaków wobec zdrowia.

Wyniki raportu:
– 74 proc. Polaków przychodzi w sprawie porady zdrowotnej do kobiety,
– co trzeci Polak (niezależnie od płci) w sprawach zdrowotnych zwraca się do matki, żony lub partnerki.
– kobiety częściej (39%) niż mężczyźni (26%) poszukują w Internecie lub w prasie informacji o tym, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie;
– 13 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn uważa, że robią wszystko, co powinni dla swojego zdrowia i samopoczucia.
– 54 proc. kobiet nie jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego;
– 31 proc. Polaków deklaruje posiadanie wielu znajomych ale niewielu prawdziwych przyjaciół
– dla 22 proc. Polaków rozmowa z rodziną i przyjaciółmi jest sposobem radzenia sobie ze stresem (dla 16% mężczyzn i 27% kobiet).
– 67 proc. Polaków deklaruje spożywanie alkoholu co najmniej raz w tygodniu (49% mężczyzn i 19% kobiet);
– 10 proc. Polaków pali (10% mężczyzn i 9% kobiet), bo lubi i nie zamierza przestać.

Raport „USP Zdrowie – Style Zdrowia Polek i Polaków” (eksperci m.in. dr n. med. Piotr Gryglas, dr Tomasz Sobierajski socjolog zdrowia oraz psycholog Maria Rotkiel) objął ogólnopolską próbę ponad 2000 osób w wieku od 16 do 80 lat.

oprac. na podstawie danych z raportu Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Akcja MZ „Dzień Kobiet z cytologią”

Wszystkie Panie – bez względu na wiek – zapraszane są na „Dzień Kobiet z cytologią” – bezpłatną akcję pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia.

Badania będzie można zrobić pomiędzy 5 a 9 marca 2018 r., w godz. 14.00 – 18.00. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę i ważność wykonywania badań cytologicznych jak i innych badań profilaktycznych oraz zachęcenie jak największej liczby kobiet do zrobienia bezpłatnie badania cytologicznego bez względu na wiek.

Szpitale warszawskie uczestniczące w akcji:
Bezpłatne badanie cytologiczne będą wykonywane przez położne w następujących warszawskich szpitalach:
1. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie u. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów, więcej informacji: 22 546 31 12),
2. Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa,
3. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. pl, S. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa,
4. Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,
5. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,
6. Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa,
7. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa,
8. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego, Aleja Solidarności 67, Warszawa.

oprac. na podstawie materiałów MZ, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prośba Akademii Medycznej o numery ICE

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Warto w specjalny sposób oznakować w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie.

oprac. na podstawie materiałów AM Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

ONZ: Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Międzynarodowy Dzień Szczęścia (ang. International Day of Happiness) święto obchodzone 20 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Rezolucja ONZ z 2012 r. nawołuje do „bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów”. Rezolucja stwierdza, że „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka„, uznając jednocześnie potrzebę bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów. Akcję realizują obywatele 160 państw.

Od 1972 r. istnieje wskaźnik szczęścia narodowego(GNH), służący do oceny jakości życia w sposób całościowy niż stosowany powszechnie ekonomiczny wskaźnik PKB (ang. GDP).

Definicja „szczęścia” – stan psychiczny, wyrażający uczucia, że człowiek lubi swoje życie. Z naszych badań wynika, że ludzie szczęśliwi są empatyczni, skłonni do działania, skuteczniejsi we wspólnych przedsięwzięciach, więc też bardziej wartościowi jako członkowie swoich społeczności – stwierdziła prof. Ewa Trzebińska, psycholog kliniczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Co jest dla nas szczęściem, decyduje nasze subiektywne podejście – uważa prof. Wojciech Burszta, kulturoznawca. A zatem, aby być szczęśliwym trzeba robić to, co naprawdę się lubi.

W tym miejscu chciałabym życzyć zdrowia i spełnienia marzeń tj. pasji osobistych i zawodowych, które powinny zawsze być kompatybilne, żołnierzom i pasjonatom wojska oraz:
1. dr Jackowi Gajewskiemu, współzałożycielowi ISOC Polska, prekursorowi upowszechnienia Internetu w Polsce, w tym w szkołach, profesorowi z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Maciejowi Kozłowskiemu, b. prezesowi NASK’u;
2. prof. dr hab. n. med. Pawłowi Kamińskiemu, specjaliście położnictwa i ginekologii, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, dyrekcji WIM oraz całemu zespołowi medycznemu z Wojskowego Instytutu Medycznego Szaserów;
3. dr n. med. Ewie Langwińskiej-Wośko z Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie z ul. Sierakowskiego 13;
4. Dyrekcji i pracownikom polskiej spółki Świt, założonej przez weteranów wojennych, która jest producentem kosmetyków i chemii gospodarczej, realizującej w ramach strategii CSR aktywizację osób niepełnosprawnych, wspierając ich w kształceniu umiejętności i rozwoju pasji wg. wytycznych prof. Aleksandra Hulka z PTWK i Edwarda de Bono;
5. mjr Annie Pęzioł-Wójtowicz, Pełnomocnik MON ds. Kobiet w SZ RP za promowanie służby kobiet na rzecz bezpieczeństwa w środowisku społeczeństwa;
6. gen Wiesławowi Kukule, absolwentowi WAT z WS, który czuwa nad utworzeniem i jakością Wojsk Obrony Terytorialnej, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych;
7. ppłk mgr inż. Mirosławowi Marzec i mjr Pawłowi Zasuń z WKU Ochota;
8. dyr. Sławomirowi Frątczakowi z Departamentu Edukacji i Dziedzictwa MON za promowanie narodowych wartości w społeczeństwie;
9. kier. Annie Wasilewskiej z Komisji Historii Kobiet Archiwum Akt Nowych za promowanie pamięci o kobietach walczących o bezpieczeństwo i niepodległość Polski;
10. Dyrekcji i pracownikom Biura ds. Proobronnych MON za wspieranie współpracy organizacji i mediów proobronnych oraz kooperacji z pasjonatami wojska.

Oficjalny Web: Word Smile Day

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim (8 marca 2017)

Fot. Grzegorz Jakubowski /KPRP

Pierwsza Dama z okazji Dnia Kobiet uczestniczyła 8 marca w zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim debacie pod hasłem „Gdy kobieca wrażliwość budzi siłę”.

Przybyłych gości wraz z małżonką przywitał Prezydent RP Andrzej Duda, który stwierdził, że „Obok wrażliwości w kobietach jest także ogromna siła. Kobieca wrażliwość budzi siłę nie tylko w kobietach wzajemnie. Ona budzi siłę także i w mężczyznach.” i złożył paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

I Dama RP Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła, że Dzień Kobiet to okazja do rozmowy o różnych wymiarach kobiecości. „My kobiety lubimy być razem. Myślę, że to bycie razem i nasza kobieca, szczególna wrażliwość budzą siłę, a przede wszystkim powodują, że można zrobić coś dobrego”.

Debata w siedzibie prezydenta odbyła się we współpracy z Fundacją Żyjmy Zdrowo Iwony Schymalli, która poprowadziła całe spotkanie.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Główna nagroda dla WIM na SOMOS 58th Annual Meeting 2016

Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie, ul. Szaserów 128 zdobyli główną nagrodę w konkursie prac naukowych podczas Konferencji Amerykańskich Ortopedów Wojskowych (SOMOS 58th Annual Meeting).

Motto WIM: „Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami, celem jest zawsze przyszłość.

Z laureatami ppłk. lek. Marcinem Wojtkowskim oraz mjr. lek. Jakubem Ziółkiem z Kliniki Ortopedii i Traumatologii WIM spotkał się 3.02.2017 podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski.

min_Falkowski_gen_Gielerak_WIM
fot. Anna Jakubczyk/CO MON

Nagroda przyznana w USA to sukces Polski, polskich lekarzy i medycyny wojskowej. To wyróżnienie jest uhonorowaniem wielu lat pracy naszych lekarzy.„– powiedział podczas spotkania dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak* (na zdjęciu 1-y od prawej).

Dla WIM, ale też dla całej Wojskowej Służby Zdrowia, olbrzymi powód do satysfakcji, gdyż uczestnikami konferencji byli głównie specjaliści ze Stanów Zjednoczonych oraz zaproszeni goście z wiodących ośrodków ortopedycznych w Kanadzie, Norwegii, Izraelu i Wielkiej Brytanii.

Naszym celem jest tworzenie ze szpitali wojskowych, ze szpitala w Warszawie ośrodków, które będą wiodące w kraju. Chcemy, aby Wojskowy Instytut Medyczny był na poziomie międzynarodowym. Żeby marka, nazwa i doświadczenia lekarzy kojarzyły się na całym świecie z wysokim poziomem i dobrą jakością. Przyznana w USA nagroda pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze i jest powodem do dumy i radości.” – mówił wiceminister Fałkowski.

Po raz pierwszy w 60-letniej historii wyróżniono badania lekarzy spoza Stanów Zjednoczonych. Główną nagrodę w konkursie prac naukowych zaprezentowanych na konferencji zdobyła praca lekarzy z WIM, zajmujących się badaniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w efekcie wybuchu improwizowanych ładunków wybuchowych w Afganistanie (tzw. Projekt AFGAN*).

*gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, z „Listy 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia”, Puls Medycyny, 2016.

*AFGAN – to projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr DOBR-BIO4/022/13149/2013 „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”. Realizowany jest od 3 lat. Do jego „etapu medycznego” na ochotnika zgłosiło się aż 221 weteranów misji w Afganistanie, rannych i poszkodowanych w efekcie wybuchów IED. Czyli statystycznie co drugi żołnierz biorący udział w takich zdarzeniach w Afganistanie. Specjaliści z konsorcjum, którego liderem jest WIM, zaplanowali i wykonali badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych. Przyczynią się one do opracowania propozycji rozwiązań konstrukcji energochłonnych możliwych do praktycznego wykorzystania w poprawie ochrony biernej żołnierzy, analizy obrażeń doznanych w trakcie zdarzenia, ich wpływu na odległe rokowanie.

Dotychczasowy etap badań zostanie podsumowany na konferencji naukowej w WIM 31 marca 2017 r.

Na podstawie materiałów WIM, oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Krajowa Sieć Alarmowo-Ratownicza SKSR

W dobie wręcz rewolucyjnych zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w technikach ratowniczych, Społeczna Krajowa Sieć Alarmowo-Ratownicza (SKSR – Ratownictwo.org) od ponad dwudziestu lat ma na celu niesie ludziom pomocy w sytuacjach zagrożenia oraz naruszenia ich praw obywatelskich. Prezes Zarządu Głównego stowarzyszenia SKSR pełni funkcję v-ce prezydenta Federacji oraz Generalnego Koordynatora Europejskiej Sieci Ratunkowo-Alarmowej.

Krajowa Sieć Alarmowo-Ratownicza SKSR
To profesjonalna sieć, jedna z najnowocześniejszych w Europie. System SKSR reaguje na sygnały wysyłane przez różnego rodzaju urządzenia alarmowe sygnalizujące takie zagrożenia jak np.: pożar, ulatniający się gaz, bezpośrednie zagrożenie życia w wyniku jednostki chorobowej np. zawał serca, napad czy włamanie.

Każdy (osoba prywatna, firma, instytucja) może przystąpić do stowarzyszenia i korzystać z tego obywatelskiego systemu bezpieczeństwa, a tym samym bez konieczności ponoszenia wysokich opłat, zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa oraz niezwłoczną reakcję odpowiednich służb w przypadku powstania zagrożenia. Sieć alarmowa zapewnia sprawnie wezwanie do Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej lub Policji. Olbrzymie znaczenie ma szybkość dotarcia wezwania o pomoc. Daje to bowiem możliwość skutecznej interwencji danej służby.

W ramach upowszechniania i obrony wolności oraz praw człowieka, praw obywatelskich i demokracji Krajowa Sieć Alarmowo-Ratownicza SKSR prowadzi także doradztwo i pomoc prawną dla osób, których prawa zostały naruszone.

Społeczna Krajowa Sieć Alarmowo-Ratownicza SKSR oprócz wykorzystywania komercyjnych systemów łączności, działa w paśmie obywatelskim, pasmach radioamatorskich oraz w radiowych częstotliwościach profesjonalnych – dzięki czemu jest w stanie przekazywać informacje na odległość setek, a nawet tysięcy kilometrów. „Jako organizacja pozarządowa stanowimy automatycznie społeczną kontrolę prawidłowości działania służb państwowych. Stowarzyszenie nasze reprezentuje Polskę na forum Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego (ECBF), gdzie prowadzimy współpracę w ramach europejskiej sieci ratownictwa i pomocy„- informuje Ratownictwo.org.

Do stałej dyspozycji Sztabów Ratownictwa SKSR na wypadek klęski żywiołowej, katastrofy lub powstania zagrożenia na większą skalę – sa w stanie skierować na teren zagrożony dodatkowo kilka tysięcy wyszkolonych ratowników wyposażonych w łączność bezprzewodową i własny transport, dot. takze ratownictwa wysokościowego, wodnego, podwodnego oraz technicznego np. zagrożenia łączności.

Przycisk Sieci Życia®
Ratownicy z Krajowej Sieci Alarmowo-Ratowniczej SKSR, działającej na zasadach non-profit, udostępnili supernowoczesne i skuteczne rozwiązanie: zestaw alarmowy z breloczkiem do wzywania pomocy w takich sytuacjach jak napad czy nagłe zagrożenie życia w wyniku zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, astmy, cukrzycy. Do zestawu można podłączyć dodatkowo czujnik pożarowy, gazowy i włamaniowy.

Korzystanie z Krajowej Sieci Alarmowo-Ratowniczej SKSR jest symbolicznie płatne – wystarczy przystąpić do naszego stowarzyszenia (koszt 5 zł lub 20 zł miesięcznie). To, co zyskujemy w zamian, jest bezcenne – pewność, że w sytuacji zagrożenia my i nasi bliscy otrzymamy natychmiastową, w pełni profesjonalną pomoc – informuje Ratownictwo.org.

Przycisk Sieci Życia® zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia. Możesz też z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, funkcją szybkiego wybierania (wciskasz jeden przycisk przypisany do Sieci Życia®) wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci, nie musisz nic mówić – nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie. Dzięki wyposażeniu siebie i bliskich w breloczek, zyskujemy większy komfort życia – bezpieczeństwo.

Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy własnego aparatu telefonicznego, mogą skorzystać z ulgi w składkach członkowskich do 75% i opłacać składki w wysokości 5 zł miesięcznie. Członkostwo w Krajowej Sieci Alarmowo-Ratowniczej SKSR to koszt 20 zł miesięcznie.

Członkostwo w Krajowej Sieci Alarmowo-Ratowniczej SKSR Wystarczy skontaktować się z Krajowym Sztabem Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej → kontakt: e-mail: sztab@ratownictwo.org
tel. np. Warszawa, tel. (22) 213-19-20, inne miasta w Polsce -wykaz telefonów dostępny jest na web’e: www.ratownictwo.org/kontakt

oprac. Halina Kustosz, e-mail: halina[at]milwomen.pl

Koncert „Ojczyzna to historia nasza…”

Fot. wikipedia

W czwartek, 10. listopada o godz. 21.00, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczysty koncert „Ojczyzna to historia nasza…”

W specjalnie przygotowanym repertuarze wystąpią artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz grupa wokalna Why Not, chór, balet, orkiestra symfoniczna RZA WP.

Gośćmi specjalnymi Koncertu będą: Jan Pietrzak, Lech Makowiecki, Leszek Czajkowski,Paweł Piekarczyk, Robert Szpręgiel.

W koncercie wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych, wojska i organizacji kombatanckich.

MON zaprasza, wstęp wolny.

Na podstawie materiałów prasowych MON, opub. Halina Kustosz[at]milwomen.pl

Bezpieczeństwo zdrowia – pielęgniarek wciąż za mało informuje Oddział Związku Pielęgniarek IP CZD w Warszawie

O warunkach pracy polskich pielęgniarek świadczą statystyki tj. ranking liczby pielęgniarek na 1000 mieszkańców w krajach Unii Europejskiej i przykładowo w:
1. Szwajcarii liczba pielęgniarek wyn. 17,4
2. Norwegii 16,7,
3. Niemczech 13
4. Polsce 5,3

Podsumowanie stanu służby zdrowia i opieki pielęgniarskiej w Polsce – Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców wynosi 5,3 tj. 30% w porównaniu ze Szwajcarią. Polska zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu Europy, wyprzedzamy jedynie Bułgarię (4,9)

Pielęgniarki w wieku 21-25 lat stanowią zaledwie 2 proc. całej grupy zawodowej. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 48 lat, a 8 tys. pielęgniarek w wieku 65 lat nadal pracuje. „Takie dane potwierdzają, że mamy już do czynienia z bardzo poważnym problemem społecznym. Pogłębia się m.in. dlatego, że wśród wyjeżdżających do pracy w innych krajach najwięcej jest właśnie młodych pielęgniarek.” – podkreśla Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dodaje że „kiedyś pielęgniarka wykonywała czynności u 4 pacjentów, a teraz przykładowo u 14. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada statystycznie 5,3 pielęgniarek, ale są regiony w kraju, gdzie ten wskaźnik wynosi tylko 3,6.” – powiedziała Lucyna Dragiewicz Rynkowi Zdrowia.pl.

O bezpieczeństwo zdrowia najmłodszych Polaków walczyły pielęgniarki z Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”. W dniu 8 czerwca 2016 osiągnięto porozumienie pomiędzy Dyrekcją IP CZD w Warszawie a Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych przy IPCZD. Przyjęte w Porozumieniu postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla Stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu. Uzgodniono mechanizmy, które pozwolą na stopniową realizację zgłoszonych przez Związek postulatów i poprawę warunków pracy.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Polskie wynalazki z telemedycyny

CHOROBY SŁUCHU
Krajowa Sieć Teleaudiologii (patent Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą) – pierwszy wynalazek na świecie wspierający proces rehabilitacji pacjentów z wszczepionym implantem ślimakowym. KST uUmożliwia prowadzenie skutecznej i taniej rehabilitacji słuchu i mowy oraz zdalnej obsługi pacjentów korzystających różnych z implantów słuchowych. Autor systemu – prof. Henryk Skarżyński. Na sieć składają się 23 stanowiska telemedyczne w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w 20 współpracujących ośrodkach (19 w Polsce i 1-w Odessie, 1-Ukraina), wyposażonych w systemy komputerowe ze specjalistycznymi klinicznymi interfejsami diagnostycznymi i aplikacjami do programowania procesorów mowy oraz innymi urządzeniami audiologicznymi sterowanymi zdalnie przez specjalistów z Kajetan. KST uzyskała złoty medal w prestiżowym międzynarodowym konkursie Prix Galien.

CHORZY W SPIĄCZCE LUB W STANIE WEGETATYWNYM
CYBERoko (patent Politechniki Gdańskiej) – innowacyjna metoda diagnostyczno-terapeutyczna, integrująca: śledzenie wzroku, badanie słuchu metodami obiektywnymi, komputerowa emisja zapachów oraz analiza bioelektryczna aktywności mózgu pacjenta. Autorzy: zespół pod kier. prof. A. Czyżewskiego. CYBERoko przeznaczone jest dla pacjentów z zaburzeniami świadomości tj. pozostających w śpiączce lub uważanych za osoby w stanie wegetatywnym. System prof. A. Czyżewskiego polega na stymulowaniu ośrodków mózgu pacjenta odpowiedzialnych za procesy poznawcze.

CHOROBY NEUROLOGICZNE
PATRON (patent WAT)– Biomedyczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych, Autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor. mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn, inż. Łukasz Boryczka. Konsultacje medyczne lek. Anatol Mickielewicz.

DIABETYCY
iSULIN (patent WAT) – mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografi. Autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Damian Frąszczak, ppor. mgr inż. Dawid Bugajewski, ppor. mgr inż. Ernest Szczepaniak, ppor. mgr inż. Krzysztof Jakubowski.

* Prix Galien – drugie (po nagrodzie Nobla) najważniejsze wyróżnienie w zakresie medycyny, przyznawane firmom i jednostkom naukowym za badania, najnowsze technologie i innowacyjne produkty.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl