kmdr Bożena Szubińska (Gdańsk, Polska)

kmdr_bozena_szubinska

e-mail: b.szubinska[at]milwomen.eu, b.szubinska[at]milwomen.pl

Była Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP, były Pełnomocnik Ministra ON ds. Wojskowej Służby Kobiet.

Odznaczona m.in. Krzyżem Zasługi, Odznaką Dowódcy Marynarki Wojennej, statuetką Komitetu Kobiet w SZ NATO (CWINF) za wkład w integrację kobiet z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Delegatka MON w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO (CWINF-Polska uczestniczy od 1999), jest na liście „100 kobiet województwa mazowieckiego” (pdf; str. 26), mężatka, ma córkę i syna.

* CWINF (1976) siedziba w Brukseli, stały organ NATO, który doradza we wszystkich aspektach zatrudnienia, kształcenia i zaangażowania kobiet w siłach zbrojnych krajów członkowskich NATO.