Partnerzy

Obecni i w trakcie prowadzonych negocjacji m.in. organizacji międzynarodowych (tj. MilWomen.org, NATO, KE, WHO, UNESCO) – do tego celu będzie przeznaczony web MilWomen.eu (v. EN i DE od 26.05.2016 ze skróconą wersją newsów), krajowych (NCBiR, UNESCO Komitet Polski, MEN, MON, MG, UP RP), JBR (tj. IBS PAN, PIAP, Instytut Lotnictwa), przemysł obronny i działający w zakresie bezpieczeństwa (PHO, Konsalnet), MSP z branży IT (m.in. Samsung, Intel, IBM), uczelnie (Instytut Strategii Wydziału Bezpieczeństwa AON, WAT, PW, UW), urzędy (m.in.Urząd m.st. W-wy, Rzecznik Praw Obywatelskich), NGO (m.in. Fundacja Gen. Elżbiety Zawackiej, Polska Unia Seniorów, TWO), e-media (m.in.”Polska Zbrojna”, „Wojsko Polskie”, „Mundurowi.pl”), media (m.in. Radio Kolor, Polskie Radio, „Gazeta dla MSP”).

Zapraszamy do współpracy głównie firmy z sektora IT i przemysłu obronnego oraz instytuty naukowe i uczelnie do realizacji projektów B+R w ramach innowacyjnego klastra, z późniejszą komercjalizacją wyników przez powołaną spółkę. Pragniemy promować, prowadzić badania, wdrażać rozwiązania IT na rzecz bezpieczeństwa i obronności wykorzystując dostępne na świecie systemy jak np. VR systemy szkoleniowe, Instagram (fotograficzny web 2.0 tj.e-hosting zdjęć, połączony z aplikacją w systemie Windows Phone, iOS oraz Android, który umożliwia użytkownikom robienie zdjęć i filmów w danej tematyce oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych czyli web 2.0 i mob.). Stosujemy Certyfikat SSL rozpoznawalny poprawnie w większości przeglądarek net’ych oraz wybranych urządzeniach mobilnych, zapewniający poufność transmisji danych dla wiadomości e-mail i ochronę antywirusową. Kontakt MilWomen.pl.


(1)Archiwum Wojennej Służby Polek, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej podległa MEN, 87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, prezes Dorota Zawacka-Wakarecy, tel. (+48 56) 652.21.86, e-mail: sekretariat@zawacka.pl

(2)Urząd m.st. Warszawy, Janusz Kostynowicz – Doradca Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 119, tel. (+48 22) 443.10.19, 443.10.20, e-mail:jkostynowicz@um.warszawa.pl

(3) Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa, tel. (+48 22) 860.70.33, e mail: oddzial.warszawa@ipn.gov.pl. Naczelnik OBEP dr Tomasz Łabuszewski, tel. (+48 22) 860.70.32, e mail: tomasz.labuszewski@ipn.gov.pl.
Referat Badań Naukowych dr Kazimierz Krajewski – kierownik referatu,
tel. (+48 22) 860.70.45, e mail: kazimierz.krajewski@ipn.gov.pl.
Referat Edukacji Historycznej Jacek Pawłowicz – kierownik referatu,
tel. (+48 22) 860.70.46, e mail: jacek.pawlowicz@ipn.gov.pl

(4) Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP – Organizacja rządowa MON,
e-mail: rada_kobiet_sz@wp.mil.pl
Rada ds. Kobiet działająca w Marynarce Wojennej, tel. (0-58) 626.39.19, (0-58) 626.30.20, e-mail: radis@mw.mil.pl, foto@mw.mil.pl
Rada ds. Kobiet w SZ RP (2013) w portalu Wojsko-Polskie.pl
FB: Rada ds. Kobiet w SZ RP

(5) Polska Zbrojna Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel. (+48) 261.845.365, e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

(6) Portal-Mundurowy.pl
Relacja: Srebrny jubileusz 25 lat służby wojskowej kobiet (23.10.2013)

(7) Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) MON, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, tel. (+ 48) 261.877.500, e-mail: i3to@mon.gov.pl
Relacja: Konkurs „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, edycja II (02.03.2016)
News: Nagrodę specjalną 3ITO w „Innowator Roku” w 2016 uzyskała Olga Malinkiewicz (ur. 26.11.1982) – polski fizyk, wynalazczyni taniej metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów. Za opracowanie niskotemperaturowej technologii wytwarzania elastycznych
ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów Olga Malinkiewicz otrzymała od Neelie Kroes (v-ce przewodniczącej Komisji Europejskiej) główną nagrodę w konkursie naukowym Photonics21 (28 marca 2014). Jest Warszawianką, absolwentką Wydziału Fizyki UW. Malinkiewicz do komercjalizacji wynalazku założyła (posiada 50% udziałów i jest v-ce prezesem) spółkę Saule Technologies (w listopadzie 2013, wspólnie z Piotrem Krychem i Arturem Kupczunasem, każdy po 25% udziałów). Spółka prezentowała w Bostonie pierwszy na świecie drukowany perowskit (grudzień, 2014), otrzymała tytuł „Startup Roku 2014” w ramach Business Mixer, cyklicznej imprezy organizowanej przez Business Link (marzec, 2015). Olga Malinkiewicz jest pierwszą Polką, która uzyskała tytuł „Innovator of the Year” w konkursie „Innovators Under 35”, organizowanym przez „MIT Technology Review” (najstarszy magazyn poświęcony technice, którego wydawcą jest Massachusetts Institute of Technology). Zespół MilWomen.pl serdecznie p. Oldze gratuluje innowacyjnego pomysłu – perowskitów, czyli materiałów o specyficznym ułożeniu siatki krystalicznej, które świetnie pochłaniają światło. Mogą być wykorzystywane np. do ładowania smartfonów za pomocą energii słonecznej, ale również w wojsku, choćby przy budowie szpitali polowych, które potrzebują energii niezależnej od istniejącej infrastruktury.

(8) Rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON, ppłk Małgorzata Ossolińska, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, tel. (+48) 261.873.055, 725.880.164, e-mail: rzecznik.iu@mon.gov.pl