Szczyt NATO 2016

Szczyt NATO 2016 – odbędzie się w dniach 8-9 lipca w Warszawie. Dotyczyć będzie bezpieczeństwa Polski (ze wzg. na warunki geopolityczne naszej ojczyzny-przyp. red.), Europy oraz przyszłości samego Sojuszu.

Hasłem szczytu NATO 2016 będzie „Solidarność krajów członkowskich” -zapowiedzieli ambasadorowie reprezentujący przy NATO – USA, Wielką Brytanię i Polskę, uczestniczący w konferencji pt. „Odliczanie do NATO”, zorganizowanej przez German Marshall Fund of the United States. Uczestnikami spotkania byli:
– amb. Jacek Najder, stały przedstawiciel RP przy NATO,
– amb. Douglas E. Lute z NATO Stany Zjednoczone,
– amb. Adam Thomson z Wielkiej Brytanii,
– dyr. Michał Baranowski z German Marshall Fund w Warszawie.

Zadania szczytu NATO – opinie:

(1) Wg. ambasadora Jacka Najdera, stałego przedstawiciela RP przy NATO – Celem nadchodzącego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego – jest znalezienie odpowiedzi na obecne kryzysy, a przede wszystkim ocena sytuacji oraz tego, jak dalece udało się wprowadzić w życie ustalenia szczytu NATO w Walii, które były pierwszą reakcją na rosyjską agresję na Ukrainie oraz serię kryzysów na południu.

(2) Wg. Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych – Lipcowy „Szczyt w Warszawie wzmocni i rozwinie potencjał NATO do obrony swych członków, zapewniając w praktyce równe traktowanie każdego z nich. To jest istota „pakietu warszawskiego”, który powinien zostać przyjęty na lipcowym szczycie. Obejmuje on nowoczesne rozwiązania wojskowe, które pomogą wyrównać poziom bezpieczeństwa między Europą Środkową a Europą Zachodnią. Realne wzmocnienie wschodniej flanki to realna potrzeba Polski i pozostałych państw regionu, niezbędna dla zapewnienia Sojuszowi, jako całości, bezpieczeństwa. Mamy tez świadomość potrzeb naszych południowych Sojuszników.” – Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, z okazji 17 rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Polska przeznacza na bezpieczeństwo i wydatki obronne ponad 2% PKB. NATO już teraz prowadzi w Polsce szeroko zakrojone ćwiczenia, posiada sztaby dowodzenia i rozmieszcza sprzęt dla wojsk wsparcia w razie konfliktu. To dobry punkt wyjścia, który powinien zostać rozwinięty. Ćwiczenia, manewry i wizyty powinny zamienić się w stałą obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO. I dodał – „Chcemy, by NATO pozostało najskuteczniejszym Sojuszem w historii, zdolnym do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa państwom członkowskim, by właśnie w Warszawie, na Szczycie zdało egzamin sojuszniczej dojrzałości, solidarności i determinacji w obronie wspólnie wyznawanych zasad i wartości.”

(3) Wg. Prezydenta Andrzeja Dudy (o szczycie NaTO, 9.03.2016) -„Taka obecność sił NATO w Europie Środkowo-Wschodniej i wzmocnienie obecności Sojuszu na flance południowej, by krajów sojuszniczych nie opłacało się zaczepiać ani tym bardziej atakować, to najistotniejsze zadania lipcowego szczytu NATO”.Obecnie trzeba wpasować się w pewną, nowoczesną politykę, która jest stosowana przez państwa Sojuszu, przede wszystkim – jak zaznaczył Prezydent – przez największego partnera, czyli USA. „Jeśli będzie lepsze z punktu widzenia nowoczesnego rozwoju Sojuszu, żeby nie były to stałe bazy, ale była to permanentna obecność rotacyjna, może być to obecność rotacyjna” – dodał prezydent Duda. Zaznaczył, że bardzo ważne w jego przekonaniu jest rozmieszczenie na terytorium Polski baz, w których będzie infrastruktura NATO, nazywaną infrastrukturą „krytyczną”, czyli broń Sojuszu. „Broń o charakterze oczywiście defensywnym. O ten wymiar ochronny Sojuszu tu chodzi i nikt absolutnie nie zamierza zmieniać jego roli” –powiedział Duda. Prezydent chciałby, aby ta infrastruktura była elementem gwarancji bezpieczeństwa, by mogła być wykorzystana przez siły sojusznicze podczas ćwiczeń i przez polskie wojsko. Według Prezydenta, najistotniejsze zadania lipcowego szczytu NATO w Warszawie to obecność sił na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i wzmocnienie obecności Sojuszu na flance południowej. Jak mówił, chodzi o to, by było jasno widać, że krajów Sojuszu nie opłaca się ani zaczepiać, ani tym bardziej atakować. Na początku lutego ministrowie obrony państw NATO zgodzili się na wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który obędzie się w lipcu w Warszawie, ma pracować nad szczegółami tych wstępnych ustaleń.

(4) Wg. Andersa Fogh Rasmussena, byłego szefa NATO – tzw. szpica NATO (Wspólne Siły Operacyjneych Bardzo Wysokiej Gotowości, skrót nazwy angielskiej VJTF tj.siły szybkiego reagowania, które mogłyby być zdolne do działania w ciągu 48 lub maksymalnie 72 godzin) to za mało, by odstraszać Rosję przed agresją wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego konieczne jest umocnienie obecności wojsk sojuszniczych w tym regionie. Jego zdaniem szczyt w Warszawie powinien podjąć bardzo jasną decyzję w sprawie wzmocnienia obecności NATO na wschodzie, bo Sojusz tego potrzebuje. „Oczywiście są na to dwa sposoby – możemy mieć stałą rotację, która ostatecznie oznacza trwałą obecność na wschodzie, lub ulokować bazy, co oznacza trwalsze struktury na miejscu. Można też połączyć te dwa podejścia.” Rasmussen wie, dlaczego Polsce zależy na stałych bazach i osobiście opowiada się za tym rozwiązaniem. Zwrócił jednak uwagę, że wszystkie decyzje w Sojuszu Północnoatlantyckim podejmowane są jednomyślnie, dlatego „stała rotacja” żołnierzy zamiast stałych baz może być rozwiązaniem akceptowalnym dla wszystkich. I dodał – „W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować, jak szybko Rosja może przekształcać poważne ćwiczenia wojskowe w operacje zaczepne. Jeśli chce się temu przeciwstawiać, potrzebna jest widoczna obecność”.

Szpica NATO (VJTF) – przyjęta decyzją na szczycie NATO w Newport w Walii we wrześniu 2014 r. (Anders Fogh Rasmussen był sekretarzem generalnym sojuszu). W czerwcu 2015 r. ministrowie obrony państw NATO uchwalili zwiększenie liczebności, obejmujących również szpicę sojuszniczych Sił Odpowiedzi, z ówczesnych 13 tys. do 40 tys. żołnierzy.

Polska członkiem NATO – w dniu 12 marca 1999 roku w USA,w mieście Independence (po polsku Niepodległość), Polska stała się integralną częścią Zachodu i została objęta gwarancją bezpieczeństwa, wynikającą z art.5 Traktatu Waszyngtońskiego. Szczyt NATO, w którym Polska po raz pierwszy wzięła udział jako pełnoprawny członek Sojuszu, odbył się w Waszyngtonie w 1999 r.

W terminie 8-9 lipca 2016 do W-wy przyjadą szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz ministrowie obrony 28 państw sojuszników NATO i krajów partnerskich (2,5 tysiąca delegatów oraz 1500 dziennikarzy). Wśród uczestników m.in. naczelny dowódca Sił NATO w Europie generał Philip Breedlov, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, amerykański sekretarz stanu John Kerry, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Odsetek kobiet w SZ NATO waha się od 0,5% (Polska), 17% (Węgry) do 20% (Łotwa). W Stanach Zjednoczonych, gdzie prawie wszystkie stanowiska są otwarte dla kobiet od 1993 roku, obecnie ponad 40 kobiet osiągnęły stopień generała lub admirała.

Źródło: MSZ, NATO, PAP