Kursy oficerskie dla kandydatów do WOT

W dniu 12 kwietnia wybrałam się do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota obejmującej swoim zasięgiem trzy dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy z pytaniem o szkolenia kandydatów do WOT gen. Wiesława Kukuły. W spotkaniu uczestniczyli komendant WKU ppłk mgr inż. Mirosław Marzec i mjr Paweł Zasuń. Zapewnili, że kobiety w wojsku są mile widziane. Dokumenty można już składać, choć nabór kandydatów na szkolenia i do WOT rozpoczną się dopiero jesienią br.

Rozporządzenie MON dot. pożądanych kwalifikacji
W rozporządzeniu MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w SZ RP (Dz. U. Poz. 291 z 20 lutego 2017r.) w § 2. jest zapis: Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132l ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, są wymienione kwalifikacje:

1) kierowcy z prawem jazdy kat. „C”;
2) kierowcy z prawem jazdy kat. „C i E”;
3) kierowcy z prawem jazdy kat. „D”;
4) operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
5) operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
6) nurek;
7) płetwonurek;
8) skoczek spadochronowy;
9) ratownik;
10) kucharz.

I mam pytania do MON: Czy eksperci w zawodach tj. pedagog, informatyk programista, grafik, dziennikarz mediów globalnych do walk informacyjnych i hybrydowych, strateg, krótkofalowiec, czy specjalista do wywiadu ds. wojskowo-gospodarczych, infobroker, kreatywni dydaktycy medialni, czy mają pozostać w cywilu? Czy MON ma kompletny zespół ekspertów w SZ RP?

Kursy do WOT – wymagania
W 2016r. do rocznego studium oficerskiego, kształcącego kadry na potrzeby wojsk obrony terytorialnej ubiegało się 1090 cywilów na 130 miejsc (8 os/1
m-ce) i na kurs półroczny ubiegało się 210 podoficerów o 20 miejsc (10 os/1 m-ce). W obu przypadkach warunkami przyjęcia było m.in. wyższe wykształcenie i na dodatek ukończenie odpowiedniego kierunku studiów.

Pożądane były specjalności techniczne, mechaniczne i elektroniczne. A kierunkami akceptowanymi na przykład te dot. obronności i bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, nauk społecznych i humanistycznych, wychowania fizycznego czy ekonomii. Ze względu na rozmieszczenie terytorialne brygad, preferowani byli kandydaci z województw: podlaskiego,
lubelskiego i podkarpackiego, ale też warmińsko- mazurskiego i mazowieckiego (dla Mazowsza MON wyznaczył termin: jesień 2017).

Poza życiorysem, dołączanym do wniosku, nikt na tym etapie nie musiał jeszcze przedstawiać swoich dodatkowych umiejętności, kwalifikacji itp. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studium trwało w okresie: 31.08-2.09.

Kandydatów do WOT „najpierw czeka ich dwugodzinny tekst z języka angielskiego na poziomie pierwszym w natowskiej skali według STANAG-u. Będzie to w sumie 100 pytań, zarówno wielokrotnego wyboru, jak i otwartych.” – informował rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych mjr Piotr Szczepański. Możliwość zwolnienia z językowej części kwalifikacji otrzymają absolwenci filologii angielskiej oraz kandydaci mający wojskowy certyfikat językowy na poziomie co najmniej pierwszym.

Kolejny etap egzaminu to test sprawności fizycznej.

Podoficerowie zdają według norm obowiązujących na rocznym egzaminie z wychowania fizycznego:
– mężczyźni: marszobieg na 3 km lub pływanie ciągłe przez 12 min.
– kobiety mają do pokonania marszobieg 1 kilometr, podciąganie na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce, bieg wahadłowy 10×10 albo bieg zygzakiem („koperta”), skłony tułowia w przód przez 2 min.

Cywile mają lżej.
– mężczyźni muszą pokonać 1 kilometr, zaliczyć bieg wahadłowy 10×10, podciąganie na drążku wysokim oraz pływanie 50 m stylem dowolnym.
– kobiety, poza pływaniem na takim samym dystansie jak mężczyźni, bieg na 800 m, bieg zygzakiem („koperta”) oraz zwis na ugiętych ramionach.

Każdego, kto zaliczy dwa etapy egzaminu, czeka test z wiedzy obywatelskiej. To nowość w procesie kwalifikacji na studium oficerskie. „Jeśli mówimy o służbie w obronie terytorialnej, musimy mieć pewność, że najnowsza historii Polski oraz aktualne zagadnienia krajowe i zagraniczne nie są kandydatowi obce.” – informuje mjr Piotr Szczepański.

Ostatnim elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja ocenia predyspozycje do kształcenia na uczelni wojskowej i pełnienia służby, prezentowaną postawę i motywację ochotnika. Dodatkowe punkty zyskają kandydaci, którzy mogą się pochwalić znajomością języków: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Nie mniejsze znaczenie ma zaangażowanie w działalność w organizacjach o charakterze proobronnym i prospołecznym, a także osiągnięcia sportowe czy posiadane uprawnienia, np. prawo jazdy, świadectwa instruktorskie czy tytuł skoczka spadochronowego.

Kurs dla kandydatów na oficerów OT dla Mazowsza rozpocznie się jesienią.

Nabór do OT: WKU Ochota/Ursus/Włochy

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Oferta PGZ dla WOT

9 lutego 2017r. Minister Obrony Narodowej oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła spotkali się z przedstawicielami spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas spotkania zaprezentowana została oferta poszczególnych zakładów z Grupy PGZ dedykowana Wojskom Obrony Terytorialnej.

PGZ_WOT_2
Fot. PGZ S.A.

Zaprezentowano m.in.:
1. radiostację plecakową RKP-8100 (produkowaną przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni),
2. pełny typoszereg karabinków MSBS 5,56 mm oraz pistolet PR-15 „Ragun” 9 mm (produkowane przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.),
3. karabin maszynowy UKM-2000, karabin wyborowy Alex-338 8,6 mm w wersji wojskowej, 7,62 mm karabin wyborowy „BOR”, 12,7 mm karabin wyborowy „TOR”, 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW „Utios”, 60 mm moździerz M60K, ręczny granatnik powtarzalny RGP-40 (produkowane przez Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.),
4. granatnik NLAW (M72), granat zaczepny, granat dymny, granat obronny, granat nasadkowy, granaty 40 mm do ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40 oraz granatników podlufowych (produkowane przez Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A.),
5. przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Grom”, przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Piorun”, przeciwpancerny pocisk kierowany „Spike” (produkowane przez Mesko S.A.),
6. hełm HBK-01, pełny typoszereg oporządzenia KBT-02, maskę przeciwgazową MP6 (produkowane przez Maskpol S.A.),
7. monokular MU-3AM z montażem do hełmu HBK-01, celownik termowizyjny SCT, lornetkę termowizyjną NPL-1M, celownik kolimatorowy CK-1T, dzienny celownik modułowy DCM-1, celownik dzienno-nocny CKW, gogle noktowizyjne MU-3ADM, gogle noktowizyjne NPL-2, lornetkę termowizyjną TSO-1 (produkowane przez Przemysłowe Centrum Optyki S.A.).

PGZ_WOT
Fot. PGZ S.A.

Sprzęt w ramach oferty PGZ S.A. dla Wojsk Obrony Terytorialnej zaprezentowano podczas pokazu w Przemysłowym Centrum Optyki S.A.

oprac. Wasz korespondent Halina kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

8 luty 2017: Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej

UWAGA: Konferencja odwołana przez CASiB. Przepraszamy

Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej/ International Conference on the Armament of Territorial Defence Forces

Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa* (CASiB) i MILWomen.pl (partner proobronny) serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej, która odbędzie się 8 lutego 2017 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kaliskiego 25A. Prelegenci wyśmienici m.in. szef WOT gen. Wiesław Kukuła. CASiB realizując swoją misję uświadamiania społeczeństwa w aspektach bezpieczeństwa kraju organizuje konferencję i dyskusję panelową dla ponad 457 uczestników wraz ze streaming’em (transmisją na żywo) w czasie rzeczywistym w Internecie.

Konferencja jest połączona z ekspozycją sprzętu wojskowego przemysłu zbrojeniowego oraz ośrodków badawczych uczestniczących w konferencji.

Program: Międzynarodowej Konferencji Uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Udział bezpłatny po zarejestrowaniu na Konferencję: Rejestracja

* Organizator: Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa (CASiB) jest think thankiem powołanym do życia w celu wspierania bezpieczeństwa i obronności Polski, a także procesu decyzyjnego, rozwoju myśli strategicznej i operacyjnej oraz prowadzenia dialogu politycznego, eksperckiego, przemysłowego i społecznego. Ponadto powstało w celu upowszechniania świadomości społecznej w obszarze obronności kraju oraz propagowania myśli patriotycznej, web: Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa (CASiB)

CASiB_logo

Partner: MILWomen.pl

ZAPRASZAMY, udział bezpłatny.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl