X Międzynarodowa Konferencja UP RP z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę” (Warszawa, 13-14 marca 2017 r.)

Tegoroczna edycja konferencji dot. korzyści, jakie wynikają z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Mając na uwadze korzyści społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia społeczeństwa oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, pragniemy zwrócić uwagę także na istotne korzyści gospodarcze, służące zarówno rozwojowi indywidualnych przedsiębiorców, jak i wpływające na podniesienie innowacyjności krajowej gospodarki.

Obecnie Polska zajmuje w Europie 6 miejsce wśród eksporterów kosmetyków. Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne stanowią natomiast połowę z wykazujących aktywność innowacyjną firm w naszym kraju. W związku z tak dynamicznym rozwojem tych branż, pragniemy podczas konferencji poruszyć kwestie dot. projektowania zorientowanego na użytkownika oraz wykorzystania koncepcji design thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i budowaniu wizerunku marki. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z projektowaniem opakowań oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy, jak również strategie ochrony wzornictwa przemysłowego stanowić będą równie istotną część obrad.

Główne zagadnienia konferencji:
1. Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia
2. Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody
3. Identyfikacja wizualna produktu – czy opakowanie wciąż na nas działa?
4. Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych
5. Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody
6. Wzornictwo w rozwoju startupów
7. Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej
8. Ochrona innowacji – wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how przedsiębiorstwa?

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą spotkania networkingowe dedykowane startupom z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Rejestracja

Organizatorzy:
1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
2. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Innowacyjności trzeba uczyć się już w szkole

W ramach ogłoszonego niedawno programu Start in Poland w ciągu 7 lat w Polsce ma szansę rozwinąć działalność 1,5 tys. startupów tworzących wysokiej jakości innowacje technologiczne, zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.

Autorzy programu wprost przyznają, że inspiracją dla nich jest izraelski program Yozma. Tymczasem sukces izraelskiej gospodarki opartej na wiedzy nie bierze się wyłącznie z wyłożenia publicznych pieniędzy.

Aby zbudować kolejny „naród startupów” potrzeba czasu i kształtowania postaw przedsiębiorczych u źródeł – już na etapie edukacji szkolnej. Niestety w Polsce szkoła i rzeczywistość biznesowa to wciąż odrębne światy. Absolwent opuszczając mury szkoły, a potem uczelni, musi uczyć się życia od nowa.

Największą bolączką polskiego szkolnictwa jest nastawienie na pracę odtwórczą. To kompletne zaprzeczenie kreatywności, która leży u podstaw przedsiębiorczości i wszelkiej innowacji. W szkole wymaga się przyswojenia konkretnych treści i zdanie z nich relacji. Odwaga w stawianiu pytań nie jest premiowana, ponieważ stawia nauczyciela w niekomfortowej sytuacji testowania jego wiedzy, a przy tym bywa, że uchodzi za nieuprzejmą. Przez kilkanaście lat nauki szkolnej uczy się, by nie postępować w sposób odmienny, by nie podważać autorytetu instytucji. A innowacja to nic innego jak podważanie zastanego porządku. Umiejętność łączenia różnych dziedzin i wyciągania wniosków to kolejna lekcja, której wciąż nie odrobiliśmy w polskiej szkole. Uczymy się osobno geografii, historii czy języka polskiego, choć w wielu aspektach te przedmioty na siebie nachodzą. W efekcie młody Polak bez trudu wskaże na mapie stolicę Francji czy poda datę bitwy pod Grunwaldem, ale już będzie miał kłopot z odpowiedzią na pytanie, dlaczego Polska znajduje się dziś w takim, a nie innym momencie rozwojowym.

Grzechem polskiego systemu edukacji jest także przewartościowanie indywidualnych osiągnięć. Nie rozwija się i nie poddaje ocenie trudnej sztuki pracy zespołowej: podziału obowiązków, sprawnej komunikacji i umiejętności myślenia w kategorii „my”. W życiu zawodowym jeden człowiek nigdy nie przyniesie firmie wielkiego sukcesu. Ważniejsze od indywidualnych osiągnięć jest to, jak funkcjonuje zespół, i jak w nim odnajdują się poszczególni jego członkowie. W XXI wieku to nie jeden człowiek wprowadza
innowacje, ale zespół ludzi.

Jeśli faktycznie chcemy przestawić polską gospodarką na nowy, innowacyjny tor to musimy przyzwolić na porażki. Jeśli ktoś od razu nie rozwiąże zadania przy tablicy albo nie potrafi nauczyć się wiersza na pamięć, bywa karcony przez nauczyciela i wyśmiewany przez grupę. Efektem braku akceptacji dla porażki jest strach przed podjęciem ryzyka. A ono jest naturalne przy
zakładaniu i funkcjonowaniu każdej firmy. Najbogatsi ludzie świata bardzo często mówią o swoich porażkach – ile ich ponieśli, na czym polegały, jakie były ich konsekwencje. Musimy od najmłodszych lat uczyć się radzenia sobie z porażkami, ale i wyciągania z nich wniosków na przyszłość.

źródło: sebastianptak.innpoland.pl

III Kongres E(x)plory 2016

27 kwietnia 2016 Fundacja Zaawansowanych Technologii i Wrocławski Park Technologiczny zapraszają na III Kongres E(x)plory (kongres.explory.pl) trójpoziomowy: dla młodych innowatorów, startup’ow oraz inwestorów i biznesu.

Wrocław zaprosi do Polski najwybitniejszych przedstawicieli świata innowacji, nauki i biznesu.

Adres:
Wrocławski Park Technologiczny
Budynek LAMBDA/SIGMA
ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław.