Polityka kadrowa MON – szybkie awanse

Cywilnych pracowników resortu obrony jest ok. 44 tys., wojskowych ok. 100 tys. (stan na 2017r.) Zatrudnieni w Gabinecie Politycznym MON pełnią funkcję szefa Gabinetu Politycznego lub doradcy, otrzymując odpowiednio wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6.070 zł oraz 4.720 zł.

Minister Antoni Macierewicz, laureat Nagrody im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Roku 2016” wdrożył w MON nową formę strategii w zakresie polityki kadrowej, awansuje bez jasnych procedur, co może wpłynąć na obniżenie morale wojska. Cytat: „Wojny nie można wygrać samą propagandą. Minister Macierewicz ma wielkie sukcesy w niszczeniu morale polskiej armii.” – gen. bryg dypl. pil Tomasz Drewniak, 34 lata służby, b. inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie SP. Morale (kategoria: dowodzenie), esprit de corps –wiara w instytucję i wyznaczone cele, najważniejszy czynnik zarządzania organizacją, szczególnie podczas wojny. Wysoki stan morale przejawia się w poczuciu własnej godności, zaufaniu żołnierza do swych dowódców, broni, wpływa na dyscyplinę. Termin stosowany w wojsku i w biznesie.

Szybkie awanse kobiet-żołnierzy, z najbliższego otoczenia ministra Macierewicza, w okresie pół roku z mjr na płk:
1. W kwietniu 2017 mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz zastąpiła na stanowisku rzecznika prasowego MON maturzystę – Bartłomieja Misiewicza, w sierpniu 2017 uzyskała awans na podpułkownika, a 13 grudnia 2017 uzyskała stopień pułkownika.
2. Awansowano także szefową Centrum Operacyjnego MON, która jeszcze w sierpniu była majorem, a teraz ma już stopień pułkownika – płk Agnieszka Sochan.
Obie kobiety-żołnierze uzyskały także najwyższą grupę zaszeregowania tzw. grupę uposażenia. Pułkownik może uzyskać: 16, 16 A, 16B lub 16C. Między 16 a 16C różnica wynosi ok. 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Jakie jest uzasadnienie prawne tak szybkiego awansu w czasach pokoju? Art. 42c stanowi Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.0.1726 t.j. – Ustawa z dnia 11 września 2003 r.), że oficera zawodowego na wyższy stopień można mianować, jeśli jego ostatnia opinia służbowa była bardzo dobra i staż na tym samym stopniu wynosi trzy lata. 1. Żołnierza zawodowego, który dokonał czynów o charakterze bohaterskim spełnionych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia w obronie prawa, nietykalności granic państwowych, życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli, Minister Obrony Narodowej może mianować na wyższy stopień wojskowy.

Informacje w BIP o pracownikach cywilnych Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.), ale trudno ustalić jaki jest zakres dorobku zawodowego doradców MON, przykłady:
1. Katarzyna Szymańska-Jakubowska – stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej, urodzona 01 września 1970 roku, zatrudniona w MON od listopada 2016r. z pensją 10 tys. zł. Według BIP w ciągu trzech lat przed zatrudnieniem w MON nie zarabiała i nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Pracowała tylko jako asystentka społeczna w biurze poselskim Antoniego Macierewicza. Ale w latach 2006-2014 była właścicielką firmy „Catherine de Jacques” produkującej odzież dzianą.
2. Małgorzata Stafecka, stanowisko – Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej, urodzona 14 października 1955 r., w MON zatrudniona od lutego 2016r. z pensją ok.6 tys. zł, przez ostatnie trzy lata przed zatrudnieniem w MON nie wykonywała pracy zawodowej. Do 2008r. była związana z siecią marketów Makro Cash and Carry, współpracowała z Korporacją Tigor oraz Consor&Brokers. Dwie ostatnie firmy związane są ze Stanisławem Tołwińskim – biznesmenem, a równocześnie założycielem Fundacji Military Park (military@militarypark.pl tel. 89 752 45 21), realizującej zadania publiczne dla MON. Od 2009 r. Stafecka pracowała w katolickim Zespole Szkół Przymierza Rodzin nr 3. A w latach 2010–2011 przez kilka miesięcy otrzymywała wynagrodzenie z firmy Agropolgaz, która miała budować biogazownie (źródło: Oko.press).

Minister Macierewicz korzysta też z opinii zewnętrznych doradców w zakresie polityki kadrowej MON, istotnej dla resortu, jak np.:
1. Joanna Charytoniuk – za usługi doradcze świadczone przez sześć i pół miesiąca resort obrony wypłacił łącznie 34 tys. zł. Jest to były instruktor nurkowania z Białystoku, od 2012 r. prowadziła własną działalność gospodarczą „Centrum Foki” (obecnie zawieszona działalność).
2. Aleksandra Śliwoska – za pięciomiesięczne doradztwo otrzymała z MON ok. 30 tys. zł. Doświadczenie zawodowe – w latach 2011-2013 pracowała na umowę zlecenie i umowę o dzieło w Poczcie Polskiej.

Powróćmy do kadr wojskowych – Gen. Jarosław Wacław Kraszewski, najważniejszy doradca wojskowy prezydenta Dudy został awansowany na stopień generała w marcu 2016 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek ministra Antoniego Macierewicza. Generał krytycznie oceniał m.in. koncepcję reformy dowodzenia armią czy utworzenie i funkcjonowanie Obrony Terytorialnej, od czerwca 2017 roku, generał Kraszewski od ponad pięciu miesięcy nie ma dostępu do informacji niejawnych, jest weryfikowany przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego – SKW. Gen. Kraszewski – jest absolwentem studiów oficerskich w Stanach Zjednoczonych, w 2004 roku dowodził wielonarodową dywizją w Iraku łącznie z 11 państw. Na misji odpowiadał między innymi za organizację pierwszych wolnych wyborów w Iraku po obaleniu reżimu Saddama Husajna. W 2007 roku, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, Jarosław Kraszewski, służył w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym przez dwa lata zajmował się funkcjonowaniem systemu obronnego państwa.

Życie tworzy ciekawsze scenariusze niż filmowcy.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl