Wojciech Skurkiewicz sekretarz stanu w MON

W dniu 5.02.2018 szef MON Mariusz Błaszczak mianował Wojciecha Skurkiewicza na stanowisko sekretarza stanu.

Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za polityką historyczną, współpracę resortu z parlamentem, organizacjami proobronnymi oraz będzie sprawował nadzór nad muzeami wojskowymi.

Wojciech Skurkiewicz ma 48 lat, jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był przewodniczącym Rady Miasta Radomia, a następnie senatorem. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej. Należy do NSZZ „Solidarność”. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

oprac. na podstawie materiałów MON Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Konsorcjum POL-PUS

W Warszawie (29.11.2016) podpisana została Umowa Partnerstwa tworzącego Konsorcjum POL-PUS, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Programu Układu Scalonego (mikroprocesora), którego użytkowanie będzie przeznaczone do elektronicznych legitymacji służbowych oraz do zadań związanych z uwierzytelnianiem i autoryzacją osób. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu 36 miesięcy, jego koszt to 150 milionów złotych. Projekt jest współfinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Według założeń, całkowicie polska myśl techniczna ma pozwolić Polsce w pełni kontrolować najbardziej wrażliwe obszary teleinformatyczne, w tym dane wrażliwe.

W skład Konsorcjum POL – PUS, wchodzą:
1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – Lider
2. Instytut Technologii Elektronicznej,
3. Instytut Maszyn Matematycznych,
4. Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa,
5. prywatna spółka WB Electronics S.A. (producent m.in. wojskowych systemów łączności, systemów IT, systemów kierowania ogniem czy bezzałogowców)

Umowa Konsorcjum została podpisana w obecności Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka, Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, Wiceministra MSWiA Tomasza Zdzikota oraz Wiceministra Obrony Narodowej Bartłomieja Kownackiego.

nowy_dowod_fot_MSW
Fot. MSW

Celem Konsorcjum jest wykonanie systemu Polskiego Elektronicznego Dokumentu Tożsamości (PEDT), do którego stworzenia potrzebny jest Programowalny Układ Scalony (PUS), zainstalowany w karcie plastikowej będzie nośnikiem informacji PEDT, a także będzie mógł realizować podpis cyfrowy.

Konsorcjum zobowiązało się do wykonania pełnego produktu w czasie 36 miesięcy za kwotę 150 milionów złotych. Producentem systemu będzie Instytut Techniki Elektronowej. Początkowo układ scalony będzie dedykowany dla dokumentów potwierdzających tożsamość oraz ją autoryzujących będących w użytkowaniu służb podległych szefowi MON. W perspektywie jest też wersja komercyjna – odbiorcami Programowalnego Układu Scalonego potencjalnie są telekomy, banki, czyli w sytuacjach, gdzie jest potrzebne uwierzytelnienie konsumenta.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska podkreśliła, jak ważnym partnerem dla Ministerstwa Cyfryzacji jest PWPW. „Mam nadzieję, że nie tylko klasyczne produktu spółki będą wkrótce naszym udziałem, ale jej aktywność zostanie rozszerzona na kolejne aktywa cyfrowe. Potencjał tej spółki świadczy o tym, że mogłaby ona pełnić kluczową rolę na rynku aktywów cyfrowych związanych z państwem i gwarantowanym przez nie. Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad dwoma ważnymi projektami: projektem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz projektem mobilnych dokumentów, których konsultacje są w toku na poziomie Rady Ministrów” – poinformowała Anna Streżyńska.

Oprócz układu scalonego w ramach projektu powstaną rozwiązania umożliwiające bezpieczną produkcję PUS i bezpieczne użytkowanie elektronicznego dowodu. Celem dalekosiężnym PEDT jest ewolucyjne odtworzenie w Polsce potencjału produkcyjnego w zakresie układów scalonych bez konieczności ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych.„. Według Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej Konsorcjum ma duże znaczenie w związku z projektami e-dowodu oraz mobilnych dokumentów. „Ministerstwo Cyfryzacji razem z MSWiA pracuje nad dwoma projektami. Projektem dowodu osobistego z warstwą elektroniczna, którego główna dokumentacja była konsultowana w ostatnich miesiącach, oraz projektem mobilnych dokumentów, których konsultacje są w toku. Te projekty chcemy jako rząd oferować (…) jako dwa komplementarne produkty zapewniające dostęp do szerokiego spektrum usług i danych państwowych” – dodała.

Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego, dlatego obecnie bezpieczeństwo danych obywateli jest kwestią priorytetową. Mikroprocesor stworzony w Polsce i dzięki polskiej myśli technicznej jest ważny, aby zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Będzie to produkt polski. Jest to niezwykle istotne, że po tylu, tylu latach możemy wrócić do tych ambicji, które zawsze mieliśmy, ale – jakie niestety – nie były realizowane. Jesteśmy na dobrej drodze, aby powstał polski mikroprocesor” – powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Żródło: MSWiA

oprac. Halina Kustosz[at]milwomen.pl