Start In Poland: Konkurs Scale Up

Scale Up to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland zorganizowany w ramach PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w którym instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 10 firm uzyska ok. 60 mln zł dofinansowania na realizację programów akceleracyjnych dla startupów.

Program Start In Poland – pakiet instrumentów dla innowacyjnych firm – Prawie 3 miliardy złotych z programu Start In Poland opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zostanie zainwestowane w rozwój startupów w Polsce. Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo Wschodniej. Program Start In Poland jest marką parasolową, która skupia najważniejsze instrumentarium wsparcia startupów w Polsce. Działania w zakresie instrumentów kapitałowych zostały skonsolidowane i będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Mamy w Polsce wielu utalentowanych przedsiębiorców i innowatorów. Widać jednak z ich strony potrzebę wsparcia finansowego i merytorycznego, czy w nawiązaniu kontaktów. Temu służą programy akceleracyjne w ramach Scale-up, które wraz innymi instrumentami finansowania innowacji tworzą kompleksową ofertę Grupy PFR dla młodych innowacyjnych firm.” – ocenia Paweł Borys, prezes PFR.

Początkowo budżet tego konkursu wynosił 35 mln zł. Ale ze względu na duże zainteresowanie oraz wysoki poziom złożonych projektów został zwiększony do 60 mln zł.

Sfinansowanie dziesięciu programów akceleracyjnych zamiast planowanych początkowo sześciu, pozwoli nam wypracować docelowy model najbardziej efektywnych mechanizmów akceleracji startupów. Zamierzamy od samego początku aktywnie współpracować z uczestnikami pilotażu, dzielić się najlepszymi praktykami, żeby uzyskać know-how dla przyszłych projektów. Chcemy wykorzystać zainteresowanie dużych firm współpracą ze startupami i planujemy uruchomić niebawem branżowy program akceleracyjny w zakresie elektromobilności.” – zapowiada Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Celem działania jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Wybrane akceleratory w konkursie Scale UP

1. FundingBox Accelerator Sp. z o.o. zaproponował program Impact Poland – unikatowy program akceleracji startupów we współpracy z dwoma dużymi przedsiębiorstwami: Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. (sektor rolno – żywnościowy) i NEUCA SA (sektor ochrony zdrowia). Autorska koncepcja programu „4I” (Identyfikacja, Inspiracja, Integracja i Inwestycja) oferuje mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom rozwinięcie modeli biznesowych pod okiem najwyższej klasy specjalistów i ekspertów w komercjalizacji. Program został zbudowany w oparciu o metodykę Design Thinking oraz adaptację Business Model Canvas (Lean Canvas).

2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. jest właścicielem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który został powołany jako instytucja wspierająca nowoczesne i innowacyjne firmy na wczesnym etapie rozwoju. Obszarem tematycznym zaproponowanego programu Space3ac Intermodal Transportation będą techniki satelitarne dla transportu intermodalnego. W projekcie współpracować będą spółki skarbu państwa: Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku SA, Zarząd Portu Morskiego w Gdyni SA, C.Hartwig Gdynia SA i Instytut Morski w Gdańsku, a także Polska Agencja Kosmiczna.

3. HardGamma Ventures Sp. z o.o. zaproponował program GammaRebels, którego unikalną cechą jest odejście od standardowo rozumianej formuły akceleratora. W miejsce standardowych tematyk takich jak pitching czy market seizing, program akceleracyjny skupia się na tematyce bliskiej korporacjom – budowie uzasadnienia biznesowego (business case) dla wdrożenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez startupy. Partnerem korporacyjnym programu jest Poczta Polska SA. W celu osiągnięcia rezultatów programu niezbędne jest zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych: doświadczonych mentorów biznesowych, interesariuszy korporacyjnych oraz wykorzystanie komplementarnych programów akceleracyjnych.

4. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej planuje zrealizować Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland (MITEF Poland) we współpracy z PKO BP, PGNiG, KGHM Cuprum oraz Grupą Adamed. MITEF Poland jest częścią globalnej organizacji afiliowanej przez Massachusetts Institute of Technology. Zaangażowanie kilku dużych przedsiębiorstw z różnych branż pozwala na realizację kilku ścieżek akceleracji, tj. Energia, Zdrowie, Sektor surowcowy oraz Fin-tech. Program akceleratora opiera się na sprawdzonym wzorcu akceleracji, który został wzbogacony o indywidualne podejście twórców polskiej wersji programu.

5. Huge Thing Sp. z o.o. to podmiot zarządzający akceleratorem posiadającym kilkuletnie doświadczenie w akceleracji przedsiębiorstw wynikające z realizacji kilku edycji programów wspólnie z partnerami strategicznymi. Edycja, która zostanie wsparta grantem w ramach programu Scale Up zostanie zrealizowana we współpracy z Alior Bankiem, dlatego też innowacyjne rozwiązania będą poszukiwane głównie w branży fin-tech. Akcelerator zaproponował sprawdzoną metodę akceleracji zapewniając startupom czas na rozwój produktu we współpracy z ekspertami i mentorami.

6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaproponowała Program Startup Spark – nowatorskie połączenie kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem, zasobami, zaangażowaniem dużych przedsiębiorstw tak, aby zwiększać prawdopodobieństwo komercjalizacji produktów i minimalizować ryzyko porażki. Partnerami w projekcie są: Procter&Gamble, Polskie Radio Łódź, Wielton SA, Grupa Albea i SKB Development.

7. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. to kluczowy element jednego z największych w Polsce, miejskiego ekosystemu wsparcia startupów. KPT zaprosiło do realizacji projektu Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach oraz EC Grupę – przedsięwzięcie spin-off krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Taki dobór partnerów pozwoli w pełni wykorzystać walory wybranej do akceleracji metodologii Living Lab, czyli „metody ko-kreacji, współtworzenia i projektowania produktów przy zaangażowaniu także użytkowników końcowych”.

8. Program Pilot Maker (techBrainers Sp. z o.o.) został opracowany przez zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinie akceleracji oraz scoutingu technologicznego startupów. Lider zamierza realizować projekt z dużymi przedsiębiorstwami, tj. Tauron Polska Energia, Kross SA oraz Amplus Sp. z o.o., którzy zapewniają mentorów branżowych dla akcelerowanych startupów. Zaproponowany program akceleracji pozwoli przeszkolić startupowców oraz wyposażyć ich w narzędzia i kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju, zapewniając iteracyjny rozwój produktu.

9. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB to projekt realizowany przez DGA S.A. we współpracy z dużym przedsiębiorstwem: H. Cegielski – Poznań S.A (HCP). Akcelerator zaproponował nieszablonową formę akceleracji z wykorzystaniem metody scrum, dostosowanej w indywidualny sposób do programu akceleracji. Ważną rolę w procesie odgrywa HCP, angażując swoje zasoby niepieniężne, co pozwoli akcelerowanych startupom na pracę w warunkach, w których rozwiązanie podlegać będzie potencjalnemu wdrożeniu.

10. Akcelerator IDEA Global (www.ideaglobal.pl) (Ideo Sp. z o.o.) to inicjatywa spółki Ideo funkcjonującej w branży projektów internetowych. Akcelerator zbudował wokół siebie sieć współpracy 5 partnerów – dużych przedsiębiorstw (Aspiro, Netia, Aviva, Autosan S.A., Arkus Romet, Olimp Labs oraz Kirchhoff Automotive), uczelni, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Plany Idea Global zakładają akcelerację niestacjonarną z wykorzystaniem innowacyjnej platformy dedykowanej projektowi. Prezes Ideo Arkadiusz Michno, zakłada wsparcie minimum dla 20 startupów i wdrożenie ich rozwiązań u dużych partnerów.

Masz innowacyjny pomysł na biznes, który już zacząłeś realizować? Wierzysz, że to świetny produkt? IDEA Global to pomoc w rozwoju, doradztwo ekspertów i testowanie bezpośrednio u potencjalnych klientów. Preferowane są startupy w obszarach Internet of Things, Healthcare, Automotive, Fintech, Insurtech.” – wyjaśnia Daniel Dereniowski, doradca zarządu ds. startupów, Ideo.

Młode firmy otrzymają wsparcie finansowe (do 200 000 zł), zasoby do rozwoju tj. dostęp do wysokiej klasy mentorów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Udział w projekcie zwiększa wiarygodność oraz gwarantuje promocję wśród korporacji jako potencjalnych klientów. Z drugiej strony korporacje zyskują partnera, który po analizie potrzeb będzie je wspierał w procesie wyszukiwania i selekcji innowacyjnych startupów oraz ich przygotowania do wdrożenia i przetestowania w strukturze danej firmy. Celem jest powstanie środowiska symbiozy, która przyniesie korzyści zarówno korporacjom jak i młodym przedsiębiorcom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl