Sieradzka Konferencja Kosmiczna

W dniach 5-6 października 2016 r. odbywa się VII Sieradzka Konferencja Kosmiczna. Organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konferencja została objęta patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jest to 7. edycja Sieradzkich Konferencji Kosmicznych, w ramach projektu realizowanego od 2010 r. przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Misją projektu jest promowanie aktywności naukowej, jaką prowadził urodzony w tym mieście 14 maja 1905 roku uczony Ary Szternfeld, twórca podstaw kosmonautyki. Program pod hasłem „Dziedzictwo Arego Szternfelda” ma na celu popularyzację dorobku rodzimego naukowca oraz problematyki kosmicznej, m.in. za sprawą organizowanych co roku konferencji kosmicznych.

Sieradzkie Konferencje Kosmiczne organizowane są przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu, które pozyskało współorganizatorów: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu.

Program konferencji skupia się wokół tematów „Kosmos – wyzwaniem dla młodych” oraz „Słońce”. Konferencji towarzyszy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej pt. „Słońce – najbliższa gwiazda” oraz konkurs plastyczny „Ziemia pod innym Słońcem”. Oba konkursy wystartowały 23 maja br., a ich wyniki zostaną przedstawione w drugim dniu konferencji. Pytania do konkursu wiedzy układali pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Pierwszego dnia konferencji (środa, 5 października br.) wystąpią przedstawiciele polskiego sektora kosmicznego, którzy będą wypowiadali się na temat „Planowanie swojej przyszłości (studia kierunkowe, praktyki studenckie, staże, satysfakcjonująca praca)”. Obradom konferencji będzie przewodniczył prof. Zbigniew Kłos – przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN (dzień pierwszy) oraz Piotr Życki, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN (dzień drugi). Tego samego dnia wystąpi prof. dr hab. inż. Cezary Spechta, Dyrektor Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, który przedstawi odczyt pt. „Technologie kosmiczne i satelitarne jako nowy kierunek studiów w Polsce”.

Drugiego dnia konferencji wystąpią z odczytami pracownicy naukowi Centrum Badań Kosmicznych PAN (dr Tomasz Mrozek i dr Beata Dziak-Jankowska), którzy opowiedzą o badaniach Słońca oraz o pogodzie kosmicznej i jej wpływie na to, co dzieje się na Ziemi.

Swoją obecność na konferencji zapowiedział również dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, który zaprezentuje szczegóły realizacji misji Proba-3, wchodzącej w zakres zadań Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wystąpienie będzie również odnosiło się do polskiego wkładu w tę inicjatywę ze strony Creotech Instruments oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej będą towarzyszyły pokazy łazika marsjańskiego Raptors Team z Politechniki Łódzkiej, zdobywcy pierwszego miejsca w III edycji konkursu European Rover Challenge.

Program konferencji: m.in. 1 dnia – (5 październik), pod hasłem: KOSMOS – WYZWANIEM DLA MŁODYCH : „Technologie kosmiczne i satelitarne jako nowy kierunek studiów w Polsce” (g. 10:20), wystąpienie prof. dr hab. inż. Witolda WIŚNIOWSKIEGO, Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie: Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych (g. 12:35), prezentacja łazika marsjańskiego, zdobywcy I miejsca w konkursie EUROPEAN ROVER CHALLENGE 2016 – zespół Politechniki Łódzkiej (g. 14:15) oraz dodatkowo „Pokaz nieba dla dzieci w namiocie – Astroareny”, Kalisz,

2 dnia – (6 październik), poświęcony SŁOŃCU: dr Tomasz MROZEK z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN, Wrocław: „Słońce najbliższa gwiazda” (g. 10:15), dr Beata DZIAK z CBK PAN, Warszawa: „Pogoda Kosmiczna” oraz „Słońce regulatorem klimatu Ziemi” (g. 10:45), dr Grzegorz BRONA, prezes firmy creo TECH Instruments S. A., Piaseczno k. Warszawy „Obserwacje korony Słońca – misja lotu kosmicznego w formacji” (g. 11:15 ), prof. dr hab. Piotr ŻYCKI, dyrektor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa: „Czy warto być astronomem” (g. 11:45)

Program konferencji

Organizator: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz, administracja tel. 43 827.16.39, email: mos@pro.onet.pl

Źródło: Materiały prasowe.