Pułkownik Piotr Suszyński v-ce Prezesem PAK

Pułkownik Piotr Suszyński – jak na web’e informuje PAK – został wyłoniony w otwartym konkursie i powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych z dniem 3 października 2016 r. – informuje Polska Agencja Kosmiczna.

Piotr Suszyński pełnił obowiązki na tym stanowisku od momentu odwołania w dniu 7 kwietnia br. jego poprzednika generała Lecha Majewskiego, wcześniej był natomiast Szefem Oddziału Rozpoznania Obrazowego i Zabezpieczenia Geograficznego Dowództwa Generalnego RSZ.

Źródło: PAK

Business Incubation Centre ESA

Fot. Brytyjski ośrodek sieci inkubatorów biznesowych ESA w kampusie Harwell, Oxfordshire. Fot. ESA (esa.int), w Polsce też planowany jest kampus ESA.

Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła działania zmierzające do utworzenia w Polsce inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na terenie państw członkowskich ESA Business Incubation Centre* – działa 13-cie struktur wsparcia sektorowej działalności rozwojowej.

ESA_mapa_UE
ESA – BIC w UE

WAŻNE: Spotkania informacyjne nt. polskiego inkubatora, organizacji i finansowania, odbędzie się 7 października 2016 roku w Warszawie o godz. 11.00 w Oddziale Terenowym Polskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71. Organizatorzy ESA zachęcają wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w spotkaniu, w szczególności przedstawicieli: inkubatorów przedsiębiorczości; parków naukowo-technologicznych, technologicznych i przemysłowych; samorządów miast wojewódzkich i województw wspierających inkubatory przedsiębiorczości, a także wyższych uczelni.

Polska Agencja Kosmiczna planuje w 2017 ulokowanie w Polsce inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency Business Incubation Centre, ESA BIC).

* ESA BIC tj. European Space Agency Business Incubation Centre – to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć inkubatorów przedsiębiorczości, zlokalizowanych dotąd w 13-tu krajach Europy (krajowe), ich celem jest wsparcie młodych stażem (do 5 lat) przedsiębiorców sektora kosmicznego. ESA BIC przyczynić się ma do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm każdego roku w Europie.

Kontakt:
ESA BIC Polska
David Gibbons, ESA
Tyndall National Institute
Lee Maltings Complex
IRL-Dyke Parade, Cork, Irlandia
web: www.esa-bic.XX

oprac. Halina Kustosz[at]milwomen.pl

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna / PAK (polsa.gov.pl) i European Space Agency /ESA (esa.int)