Program stypendialny Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2017

Stypendium naukowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej* w roku akademickim 2017-2018 uzyska 10 studentów Akademii Sztuki Wojennej pod warunkiem m.in. średniej ocen powyżej 4, posiadania dorobku naukowego i nagród za wyniki. Stypendia PGZ dla studentów będą w wysokości 900 zł netto miesięcznie, przez okres 9 m-cy nauki w ASzW.

We wniosku do ASzW dot. stypendium PGZ należy podać oceny zdobyte w ostatnim roku akademickim oraz wszelkie osiągnięcia naukowe i wyróżnienia. Czas na składanie dokumentów upływa 17 listopada 2017r. Aplikacje studentów ASzW rozpatrzy Społeczna Rada Stypendialna PGZ. W jej skład, poza przedstawicielami firmy zbrojeniowej, wejdą też przedstawiciele uczelni. Oprócz osiągnięć naukowych pod uwagę będzie brana także sytuacja socjalna studenta oraz praca pisemna pt. „Dlaczego mam zostać jednym z dziesięciu stypendystów programu stypendialnego PGZ?”.

Oferta stypendialna PGZ kierowana jest do najlepszych studentów studiów stacjonarnych: drugiego lub trzeciego roku I stopnia (licencjackich) oraz pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia (magisterskich).

Student zainteresowany stypendium powinna złożyć na uczelni wniosek. Musi jednak spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest średnia ocen z ostatniego roku powyżej 4,0 – powiedziała dr Monika Lewińska, rzecznik prasowy ASzWoj.

Jednym z naszych celów jest budowa bazy przyszłych kadr dla sektora obrony” – poinformowała Małgorzata Konopacka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PGZ. Dodaje, że obecnie dla większości pracodawców dużym wyzwaniem jest znalezienie kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach. A PGZ chce konkurować w zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych pracowników z firmami na rynku zagranicznym. „Zależy nam, by polskiemu kapitałowi intelektualnemu stworzyć w krajowym sektorze obrony warunki rozwoju porównywalne do tych za granicą. Współpraca z uczelniami wyższymi jest właśnie tego typu inwestycją. Chcemy zapewnić rozwój najlepszych ekspertów, którzy potem zechcą związać się z grupą PGZ” – dodała Małgorzata Konopacka. Student pobierający stypendium straci je np. gdy w ciągu roku akademickiego zatrudni się lub podejmie współpracę z firmą konkurencyjną wobec koncernu.

Pierwszym projektem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Akademii Sztuki Wojennej było uruchomienie studiów podyplomowych o kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej. Program stypendialny to drugi wspólny projekt PGZ i ASzW w ramach współpracy z uczelnią. W planach jest m.in. zaangażowanie pracowników PGZ w pracę dydaktyczną ze studentami oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. „Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktyków ułatwi młodym ludziom start w życie zawodowe.„- powiedziała Małgorzata Konopacka.

Od redakcji: Spytam PGZ czy planowane są podobne programy dla WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, WSOWL we Wrocławiu.

* Polska Grupa Zbrojeniowa SA – jest liderem przemysłu w Polsce i jednym z największych koncernów obronnych w Europie, obejmuje 60 spółek działających w branżach: zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. PGZ zatrudnia w sumie 17,5 tys. specjalistów, a roczne obroty to kwota 5 mld zł.

oprac. Halina Kustosz, e-mail” h.kustosz[at]milwomen.pl