Konkurs NOT „Młody Innowator” pod patronatem MEN, edycja 11

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 11-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs – Młody Innowator”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VII), gimnazjalnych (II,III) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. Młodzi laureaci zdobywali złote, srebrne i brązowe medale na Wystawach m. in. w Norymberdze, Brukseli, Seulu i Stambule.

I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu.

Regulamin i formularz zgłoszenia

Kontakt: Anna Kowalska, NOT, tel. 22 336 12 70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

oprac. Halina Kustosz na podstawie materiałów NOT, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl