X Międzynarodowa Konferencja UP RP z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę” (Warszawa, 13-14 marca 2017 r.)

Tegoroczna edycja konferencji dot. korzyści, jakie wynikają z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Mając na uwadze korzyści społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia społeczeństwa oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, pragniemy zwrócić uwagę także na istotne korzyści gospodarcze, służące zarówno rozwojowi indywidualnych przedsiębiorców, jak i wpływające na podniesienie innowacyjności krajowej gospodarki.

Obecnie Polska zajmuje w Europie 6 miejsce wśród eksporterów kosmetyków. Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne stanowią natomiast połowę z wykazujących aktywność innowacyjną firm w naszym kraju. W związku z tak dynamicznym rozwojem tych branż, pragniemy podczas konferencji poruszyć kwestie dot. projektowania zorientowanego na użytkownika oraz wykorzystania koncepcji design thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i budowaniu wizerunku marki. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z projektowaniem opakowań oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy, jak również strategie ochrony wzornictwa przemysłowego stanowić będą równie istotną część obrad.

Główne zagadnienia konferencji:
1. Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia
2. Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody
3. Identyfikacja wizualna produktu – czy opakowanie wciąż na nas działa?
4. Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych
5. Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody
6. Wzornictwo w rozwoju startupów
7. Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej
8. Ochrona innowacji – wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how przedsiębiorstwa?

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą spotkania networkingowe dedykowane startupom z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Rejestracja

Organizatorzy:
1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
2. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl